Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Föredrag AER-dagen, Stockholm 2014-05-14 Linda Berg, fil dr, föreståndare Centrum för Europaforskning (CERGU) / Statsvetenskapliga institutionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Föredrag AER-dagen, Stockholm 2014-05-14 Linda Berg, fil dr, föreståndare Centrum för Europaforskning (CERGU) / Statsvetenskapliga institutionen."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Föredrag AER-dagen, Stockholm 2014-05-14 Linda Berg, fil dr, föreståndare Centrum för Europaforskning (CERGU) / Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet Linda.Berg@pol.gu.se www.cergu.gu.se www.pol.gu.se/personal/lindaberg EU och flernivåstyrning www.cergu.gu.se

2 www.gu.se 2014 – supervalår? 25 maj Val till: Europaparlamentet (20 svenska ledamöter ska utses) 14 september Val till: Sveriges riksdag Landsting/region Kommun (folkomröstning Gbg)

3 www.gu.se 14 november är det 20 år sedan folkomröstningen om medlemskap i EU! Från en krisperiod till en annan EU har förändrats under dessa två decennier… -Från 15 till 28 medlemsstater -Europaparlamentet har mer makt (ordinarie lagstiftningsförfarandet) -Fler politikområden som beslutas gemensamt inom EU (ökat med varje nytt fördrag) -Mer flernivåstyre … och även svenska folkets inställning till EU har förändrats Tillbakablick sedan 1990-talet

4 www.gu.se Åsikt om svenskt medlemskap i EU, 1991–2013 Folkomröstning 1994 Sveriges första ordförandeskap 2001 Krisens effekter mer påtagliga

5 www.gu.se Vilka är i huvudsak för medlemskapet i EU? Män mer än kvinnor Högutbildade Högt förtroende Politiskt intresserade Mer till höger politiskt Storstadsbor  Elitgrupper antas ha mest att vinna Men även geografiska skillnader: Sydsverige (Skåne & Blekinge) mer än Norrland Syd Norr

6 www.gu.se Flernivåidentifikation och åsikt om det svenska EU-medlemskapet FörMotIngen åsiktsumma Icke-identifierare582715100 Främst subnationella542125100 Alla inhemska572716100 Främst nationella602218100 Främst Europa79813100 Alla nivåer lika7612 100 Totalt651816100 Källa: Svenska Europaparlamentsvalsundersökningen 2009, Valforskningsinstitutet Men inte bara egenintresse spelar roll – även kulturella förklaringar: identitet

7 www.gu.se Opinionsläget inför Europaparlamentsvalet? Stora opinionssvängar, Många bestämmer sig sent, Färre som röstar => Svårare gissa valutgången

8 www.gu.se Partigrupper i Europaparlamentet 2009-2014 EPP = Europeiska folkpartiet S&D = Progressiva förbundet av socialdemokrater ALDE = Alliansen liberaler och demokrater för Europa G/EFA = De gröna/Europeiska fria alliansen GUE/NGL = Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster ECR = Europeiska konservativa och reformister EFD = Frihet och demokrati i Europa http://www.electio2014.eu/sv/pollsandscenarios/polls

9 www.gu.se Två kedjor för representation och legitimitet Kommissionen Ministerrådet Regering Riksdag Partiorganisation (länk) Folket (röstar, 4e år) Mellanstatlig kedja Europaparlamentet EP-delegation – EP-gruppen (svenska partier – politiska grupper i EP) Partiorganisation (länk) Folket (röstar vart 5e år ) Överstatlig kedja MEN – regioner finns inte med i det formella samspelet!

10 www.gu.se Multi-level governance Fler politiska nivåer & mer samarbete med olika aktörer Staters makt antas ha förskjutits åt tre olika håll: –Uppåt – till överstatliga organ (EU) –Nedåt – till regionala (och ibland lokala) politiska nivåer –Utåt – till marknadskrafter och civila samhället Eller: förändrat sätt att styra? Delegera svårlösta problem  Fokus på subnationella nivåer, särskilt regioner => EU

11 www.gu.se Två varianter av Multi-level governance (Hooghe & Marks 2003) Typ 1 - vertikal Universella enheter (många politikområden) Icke överlappande medlemskap Få nivåer Ingår i ett sammanhängande politiskt system Idealtyp: Federal stat Typ 2 - horisontell Uppgiftsspecifika enheter (indelning efter sakfråga) Överlappande medlemskap Obegränsat antal nivåer Flexibel design för styrning Idealtyp: Funktionella nätverk

12 www.gu.se Tre huvudsakliga motiv till varf ö r kommuner och regioner vill vara europeiskt aktiva: Ekonomiska motiv Kulturella motiv Politiska motiv Ca 60% av verksamheten är direkt eller indirekt beroende av beslut som fattas i EU

13 www.gu.se Vilka kanaler har kommuner och regioner till EU? 1.Eget regionalt representationskontor i Bryssel 2.Nationellt organ för lokala/regionala intressen (SKL) 3.Regeringen – Ministerrådet! 4.Regionkommittén 5.Internationell intresseorganisation för lokala/regionala frågor Källa: Berg & Lindahl (2007) Svenska kommuners och regioners kanaler till Bryssel. Stockholm: Sieps

14 www.gu.se 1. Svenska regionkontor i Bryssel

15 www.gu.se 2. SKL:s Brysselkontor Representerar alla kommuner och landsting: Fördel: Större tyngd om man representerar alla, särskilt vid förhandlingar i Bryssel Nackdel: kan inte agera i frågor där det finns olika uppfattningar

16 www.gu.se 3. Staterna (regeringen) som kanal till EU Pga Ministerrådet! Funkar som kanal: Om regioner och regeringen samma mål/uppfattning, Om regionala påtryckningar lyckas 4. Regionkommittén Användbar kanal om ”egen” representant

17 www.gu.se 5. Medlemskap i internationella organisationer (ex. på org.) AER – Assembly of European regions AEBR – Association of European Border regions CEMR – Council of European Municipalities and Regions CPMR – Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europe Eurocities (för städer) UBC – Union of Baltic Cities

18 www.gu.se Figur över kontaktmönster subnationella nivåer och EU

19 www.gu.se Hur EU-aktiva är svenska kommuner? Aktiviteten har ökat sedan 1999 Aktiviteten har ändrat karaktär innehållsligt Aktiviteten har ändrat form Samtidigt ökade skillnader mellan centrum och periferi (storstäder!)

20 www.gu.se Hur kan skillnad i aktivitetsgrad mellan svenska kommuner/regioner förstås? Resurser –resource pull (nytta) –resource push (förutsättningar) Institutionella ramar –Konstitutionella skillnader mellan länder –Institutionella skillnader mellan olika regioner i samma land

21 www.gu.se Slutsats: ingen brist på kanaler - men brister i hur de utnyttjas Vill - hemmaplan? Brister i utformning, otydlighet i mål/uppdrag Brister i förankring i verksamheten Kan - resurser? Som nytta: kunskap, inte bara ekonomi Som förutsättningar: större enheter/samarbete underlättar Får - institutionella ramar? Undvika asymmetri i institutionell utformning i Sverige!

22 www.gu.se Trender i multi-level governance forskning Fler aspekter och perspektiv, t.ex.: Val och väljarbeteende Tjänstemän i flernivåstyret Mer djupdykningar inom olika policyområden Sammantaget dominerar inte längre frågan om hur regioner påverkar EU, utan mer fokus på samspelet mellan olika aktörer och nivåer, och konsekvenser.

23 www.gu.se I krisens spår – en fallstudie av multi- level governance i migrationsfrågor

24 www.gu.se Medborgarnas bedömningar av sitt lands ekonomi 2012 Dålig Bra

25 www.gu.se En konsekvens: ökad (inom-EU) migration Fattiga EU-medborgare söker sig till rikare länder - men har inte rätt till försörjningsstöd Samtidigt: ökning även av andra kategorier av migranter (asylsökande, familjeåterförening, arbetskraft) Förändringar i Sverige under 2000-talet rörande migration:  2004 & 2007 (inga övergångsregler)  2008 (ny lag arbetskraftsmigration)  2010 (etableringsreform - AF) Stor utmaning för svenska kommuner (& regioner)!

26 www.gu.se Hur förstå och analysera? Multi-level governance Flernivåstyre, utmaningar, förändrade sätt att styra: 1.Vertikalt (upp och ned, olika politiska nivåer) 2.Horisontellt (ut till icke- offentliga aktörer) Migrationsforskning Viktigt skilja mellan olika kategorier av migranter 1. ”Traditionella” (i Sverige = asyl- och familjemigration) 2. ”Nyare” (främst EU- migranter”)

27 www.gu.se Preliminära resultat www.cergu.gu.se

28 www.gu.se Samspel mellan olika aktörer & nivåer..? 25 maj Val till: Europaparlamentet (20 svenska ledamöter ska utses) 14 september Val till: Sveriges riksdag Landsting/region Kommun (folkomröstning Gbg)

29 www.gu.se Tack för uppmärksamheten! Fil dr Linda Berg, föreståndare Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet Linda.Berg@pol.gu.se www.cergu.gu.se Följ oss på Facebook! CERGU1


Ladda ner ppt "Www.gu.se Föredrag AER-dagen, Stockholm 2014-05-14 Linda Berg, fil dr, föreståndare Centrum för Europaforskning (CERGU) / Statsvetenskapliga institutionen."

Liknande presentationer


Google-annonser