Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cannabinoidernas inflytande på minnesprocessen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cannabinoidernas inflytande på minnesprocessen"— Presentationens avskrift:

1 Cannabinoidernas inflytande på minnesprocessen
Thomas Lundqvist, Docent & leg psykolog Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor Universitetssjukhuset i Lund

2 Minnesfunktioner i ett holistiskt funktionellt perspektiv 1
Motivation Uppmärksamhet Sensoriskt register Mönster igenkänning Korttids- och Arbetsminne Repetition Elaborering

3 Minnesfunktioner i ett holistiskt funktionellt perspektiv 2
Kodning Långtidsminne - Propositionsminne; episodiskt minne semantiskt minne Procedur minne Prospektivt minne Ihågkomst Igenkänning

4 Elaborering Repetition Arbetsminne Output
Input via uppmärksamhet Arbetsminne Output Hågkomst Kodning LÅNGTIDSMINNE Procedurminne Propositionsminne Episodminne-självkännedom Semantisktminne-kunskap Emotioner

5 Resultat från minnesstudier visar
Många av minnesstörningarna kan tillskrivas en försämrad uppmärksamhetsfunktion. Flera studier indikerar låg motivationsnivå. En sänkt förmåga att omsorgsfullt bearbeta ny information (elaboration) Störd kort/arbetsminnes funktion. Cannabis hindrar kodningsprocessen Problem med att minnas det förgångna.

6 Cannabis och uppmärksamhet I
Basala uppmärksamhetsfunktioner är intakta. Kroniska cannabismissbrukare (KM) har sämre förmåga att utför komplexa kognitiva uppgifter, och är sämre på att motstå distraktion.

7 Cannabis och uppmärksamhet II
KM har sämre förmåga till informationsbearbetning än andra när det krävs en kognitiv ansträngning. Långtidsminne tycks dock vara opåverkat.

8 Cannabis och uppmärksamhet III
KM har: svårigheter med korttidsminnet vid inlärning och ihågkomst, speciellt när en uppgift är okänd och komplex. förhöjd känslighet vid retroaktiv interferens, dvs. ny information hindrar hågkomst av tidigare inlärd.

9 Cannabis och uppmärksamhet IV
KM är ineffektiva i: att utföra komplexa uppgifter som kräver kognitiv flexibilitet. att identifiera icke adekvata strategier att lära av sin erfarenhet

10 Cannabis och uppmärksamhet V
KM kan anpassa sig till vardags rutiner men har svårt med verbala uppgifter som inte kan lösas med tidigare strategier.

11 Cannabis och inlärning
svårt att designa en testsituation negativa effekter när exekutiv funktion är involverat material som inläres i ett cannabis-påverkat tillstånd blir sämre ihågkommet oavsett i vilket tillstånd man ska minnas. material som har lärts in i ett drogfritt tillstånd och sedan ska kommas ihåg i påverkat tillstånd påverkas inte i samma grad.

12 Cannabis och inlärning II
Inlärning som kopplas till associationer, försvåras, ju svårare associationer ju mer markant är försämringen förmågan att återberätta en kort historia försämras och uppblandas med nytt material Cannabis kan ha effekt på att lära in nytt beteende, utföra tidigare inlärt beteende eller båda

13 Cannabis och inlärning III
Cannabis tycks accelerera den interna klockan i förhållande till den verkliga klocktiden. den verbala sociala interaktion försämras under cannabis ruset. den sociala distansen mellan gruppmedlemmar ökar.

14 Kognitiva funktioner Verbal förmåga Logisk-Analytisk förmåga
Psykomotilitet Minnesprocessen Analytisk-Syntetisk förmåga Psykospatial förmåga Gestaltminne

15 Verbal förmåga Episodiskt minne
Som haschrökare: begränsad möjlighet att ta till sig film osv. fattig i själen, eftersom man inte befäster fina grejor inom sig, behållning bara för stunden. orden är inte alltid kopplade till känslor. Som f d haschrökare god behållning av film, böcker och musik kan man läsa böcker. helt ny förmåga att uttrycka sig.

16 Logisk-Analytisk förmåga Semantiskt minne
Som haschrökare: tänkte man inte innan man svarade. ville man lösa problemet konkret, sen ska det vara löst en gång för alla. trodde man att man var aktiv bara för att man hade projekt på gång. Som f d haschrökare: granskar orsaken till varför saker sker. märker jag att jag utvecklas när jag tänker tillbaka. kan jag ligga på kvällen och lösa problemen med abstrakt tänkande.

17 Psykomotilitet Som haschrökare:
inlärningsförmågan mycket sämre. visst kan man tänka kvickt men det är inte säkert att man träffar rätt i tanken. man kunde inte lösa 1 problem med 3 bra lösningar till hands, man kunde inte bestämma sig. Som f d haschrökare: man lägger märke till mycket mer. man kan engagera sig, koncentrera sig på information. kan man lösa 3 problem samtidigt.

18 Minnes förmågan Som haschrökare:
minnesspåren går ihop, så att man blandar ihop det. ingen framförhållning, man vill inte påverka situationen, utan vill bara bli av med den. tänkte dag för dag. Som f d haschrökare: man tar informationen med hem och kan sitta och tänka. lättare att hålla tråden och inte sväva ut i tankebanorna vid samtal. kan jag utan vidare komma ihåg var jag har lagt saker, och vad jag gjorde i förra veckan.

19 Analytisk-Syntetisk förmåga
Som haschrökare: andras inkonsekvenser tillåter mig att röka hasch. förr kretsade allt kring hasch. detta får haschrökaren att alienera sig med andra människor, han ser/har en insikt som ingen annan har. Som f d haschrökare: man kan ge sig in i en diskussion, och hela tiden sköta en diskussion med sig själv för att komma med nya infallsvinklar. går man djupare in i åsikterna. tänka efter vad andra säger och tar hänsyn till detta när jag formulerar orden.

20 Psykospatial förmåga Som haschrökare: tar det som det kommer.
ingen kontinuitet i relationer. såg man bara "1 meter" framför sig. Som f d haschrökare: jag kan uppleva musik likadant som innan, men då följde jag bara en basgång, nu följer jag hela låten. man reagerar mycket mer på hur folk i omgivningen reagerar känslomässigt. planerar sin vardag bättre.

21 Gestaltminnesförmågan
Som haschrökare: man isolerar sig. inga eller få vardagsrutiner. många holkar är bara vana, nattaholken. Som f d haschrökare: märker att man automatiskt skapar rutiner. mår mycket bättre, vaknar en kvart innan klockan ringer och stiger upp direkt utan att ligga och dra mig.

22 En typisk haschrökare Problem med att finna exakt ord till det han vill beskriva. Begränsad förmåga att läsa böcker, se en film, teater osv. Känslor av tristess och tomhet i det dagliga livet, ensamhet. Det är aldrig hans fel, externalisering eller projicering av sina problem. Han är övertygad om att han fungerar adekvat. Är ej förmögen till kritisk granskning av sitt eget beteende. Känslor av att vara otillräcklig och misslyckad. Oförmögen att vidmakthålla en dialog. Problem med koncentration och uppmärksamhet. Rigida åsikter och färdiga svar. Jag är annorlunda, jag är unik.

23 Output processen - Prefrontala areorna.
Cannabis´ påverkan Input processen - Hippocampus Output processen - Prefrontala areorna.

24 Min slutsats Cannabis stör informationsprocessen.
Om en aspekt är störd, så störs hela minnesprocessen.

25 Propositionsminnet Semantiskt minne - allmän kunskap - vetande medvetenhet. Episodiskt minne - kunskap som är inidvidrelaterad - självkännedom.

26 Experimentellt eller rekreationellt missbruk Kortvarigt missbruk
Den kognitiva inputprocessen påverkas (Hippocampus): försämring av koncentration, uppmärksamhet, and lagra och bearbeta information. psykologiskt upplever individen en förstärkt subjektiv perception

27 Långvarigt missbruk ger Outputprocessen - prefrontala funktioner
en adderad försämring. Outputprocessen - prefrontala funktioner Kan försämra förmågan att hantera, sortera och strukturera ett komplext informationsflöde, pga av en prefrontal funktionsnedsättning svårighet att planera svårighet med att temporalt integrera beteende.

28 Långtids missbruk (kroniskt) innebär:
inte benägen att tolka andras åsikter och avsikter nedsatt förmåga till självkritik emotionell ytlighet (apatisk, likgiltig)

29 Rekreationellt Kroniskt Lätt bruk Moderat bruk 2-3 gr/m - 4-6 ggr/v
Tungt bruk Input process X X Y Y Output process Z Z K K När kan en kognitiv funktion anses vara försämrad? Optimal funktion Optimal försämring Här? Här? Här? Här?

30 Drogrelaterat minne Det som man har lärt sig i påverkat tillstånd
kan bara ihågkommas med full kvalitet i påverkat tillstånd.


Ladda ner ppt "Cannabinoidernas inflytande på minnesprocessen"

Liknande presentationer


Google-annonser