Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Bäst i klassen En bok om lönsamt inneklimat. 2 Alla tjänar på bra inneklimat Människorna blir friskare Färre sjukdagar Större välbefinnande Företagens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Bäst i klassen En bok om lönsamt inneklimat. 2 Alla tjänar på bra inneklimat Människorna blir friskare Färre sjukdagar Större välbefinnande Företagens."— Presentationens avskrift:

1 1 Bäst i klassen En bok om lönsamt inneklimat

2 2 Alla tjänar på bra inneklimat Människorna blir friskare Färre sjukdagar Större välbefinnande Företagens anställda blir mer produktiva Ägaren kan ta ut högre hyror

3 3 Investeringar lönar sig Investeringar i inneklimatet kan ge produktivitetsökning på 6% Ofta enkla åtgärder Snabb återbetalning av kostnad Sedan ren ren vinst Källa: Indoor Climate and Productivity in Offices av P Walgocki och O Seppänen

4 4 Dålig luftkvalitet ger lägre produktivitet Sjuka hus sänker produktivitet Ökning av produktiviteten med 6-10% möjlig Åtgärder: Dimensionera ventilationen korrekt Åtgärda fuktskador Källa: Anna-Lena Sunesson, forskare Arbetslivsinstitutet, publicering i tidningen Arbetsliv

5 5 Löner största kostnad Källa: Olli Seppänen

6 6 Liten andel gör stor skillnad Källa: Olli Seppänen

7 7 Vad är ett bra inneklimat? Bestäms av följande faktorer: Luft Temperatur Ljud Ljus Kvalitetsklasser finns i ”R1 Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav”

8 8 Hur bedöms inneklimatet? Skiljer på lokaler och bostäder Luft 2 klasser – ppm CO ² och föroreningar Temperatur 2 klasser – sommar och vinter Ljud 3 klasser – decibel A och decibel C Ljus Styrka, bländning och färgåtergivning

9 9 Inneklimatet

10 10 Stjärnsystemet En enkel sammanfattning av inneklimatets kvalitet Tar hänsyn till möjligheten till individuell reglering.

11 11 5-stjärningt inneklimat ***** Klarar de högsta kraven enligt R1 för Luft, temperatur, ljud och ljus Har individuell reglering I en bil med femstjärnigt inneklimat kan samtliga passagerare, och föraren, ställa in ”sin” temperatur och luftflöde

12 12 4-stjärnigt inneklimat **** Samma krav som det 5-stjärniga inneklimatet Ingen individuell reglering I en bil med fyrstjärnigt inneklimat har alla samma inneklimat

13 13 3-stjärnigt inneklimat *** En av tre tekniska parametrar uppfyller inte högsta kraven Risken för störningar är liten Bra inneklimat som dock varierar mer Ett fordon med ett trestjärnigt inneklimat är en bra långfärdsbuss

14 14 2- och 1-stjärnigt inneklimat ** = Två av de tre tekniska parametrarna uppfyller inte högsta kraven för * = Myndigheternas minimikrav System slits – börja därför aldrig på grundnivån

15 15 Inneklimatets ekonomi - Forskning Bättre hälsa / mindre sjukfrånvaro Produktivitet

16 16 Faktorer som påverkar produktiviteten Sjukfrånvaro Antalet skador och olyckor Arbetstakt och avbrott i arbetet Noggrannhet och omsorg i arbetet Allt detta påverkas av inneklimatet

17 17 Exempel 1 - luftflöde Ökning av luftflödet per person från 6,5 liter/sekund till 10 liter/sekund Kostnadsökning per person/år i investering, drift/underhåll: 22 euro Produktivitetsökningen per person och år: 300 euro Källa: Indoor Climate and Productivity in Offices av P Walgocki och O Seppänen

18 18 Exempel 2 - luftflöde Ökning av luftflödet per person från 6,5 liter/sekund till 20 liter/sekund Kostnadsökning per person/år i investering, drift/underhåll och energi: 63 euro Produktivitetsökningen per person och år: 690 euro Källa: Indoor Climate and Productivity in Offices av P Walgocki och O Seppänen

19 19 Exempel - temperatur Hög temperatur ger sänkt effektivitet Solinstrålning, maskiner, människor Låg investeringskostnad för kyla Återbetalningstid 1 år Källa: Indoor Climate and Productivity in Offices av P Walgocki och O Seppänen

20 20 Rätt temperatur ger ökad prestation Källa: David Wyon

21 21 Exempel - ventilation Massachusettsstudien 2 likvärdiga byggnader 1 följde minimikrav 1 dubbla värden 50% högre sjukfrånvaro vid minimikrav Onödig kostnad 400 USD per person/år Källa: Don Milton, Harvard, USA

22 22 Ökad risk för astma/allergi Värmlandsstudien Risk att få asttma / allergi Luftomsättning/h

23 23 Exempel – Frikyla Nattkyla  stor produktivitetsökning Låg extrakostnad Energikostnaderna ökar eftersom anläggningen körs en större del av dygnet Intäkten av produktivitetsökningen är mer än 20 gånger större än kostnaden Källa: Indoor Climate and Productivity in Offices av P Walgocki och O Seppänen

24 24 Miljöexperten ”Styrkan med R1:an är att man hittar ett gemensamt språk och därmed kan diskutera fram en ambitionsnivå för olika lösningar på ett övergripande sätt.” Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

25 25 Utvecklingschefen ”I R1:an ges anvisningar för hur funktionskrav kan ställas upp och mätas.” Erik Westin, Akademiska Hus

26 26 Forskaren ”R1:an är en sammanställning av den etablerade kunskap som finns.” Lars Ekberg, Chalmers Industriteknik

27 27 Resultatet Investera i ett bättre inneklimat Sänk sjukfrånvaron Höj värdet på lokalerna

28 28 Tack! Namn Företag Telefon Mail


Ladda ner ppt "1 Bäst i klassen En bok om lönsamt inneklimat. 2 Alla tjänar på bra inneklimat Människorna blir friskare Färre sjukdagar Större välbefinnande Företagens."

Liknande presentationer


Google-annonser