Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kärnkraftens kostnader Ulf Johannisson Managementkonsult, civilekonom Med specialisering på energi- och miljöfrågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kärnkraftens kostnader Ulf Johannisson Managementkonsult, civilekonom Med specialisering på energi- och miljöfrågor."— Presentationens avskrift:

1 Kärnkraftens kostnader Ulf Johannisson Managementkonsult, civilekonom Med specialisering på energi- och miljöfrågor

2 Ulf Johannisson 0905042 Riskkapital visar intresse UK: Eon, RWE, Iberdola, GDF-Suez, Scottish&Southern, Vattenfall (utöver British Energy/EdF) Finland: Fortum m fl ansöker om att få bygga ytterligare en reaktor

3 Ulf Johannisson 0905043 Fortum vill investera i Finlands 6e reaktor Tror att Finlands 5e reaktor Olkiluoto 3 blir ett bra projekt trots fördyring Vill bygga Lovisa 3 på 1800 MW behov av mer koldioxidfri el i regionen bl a efter Ignalinas stängning. Fortums båda befintliga reaktorer i Lovisa behöver ersättas under 2020-talet både värme och el ger 60 i st f 40 % energiutnyttjande fjärrvärme till Helsingfors genom 7 mil ledning, 4 miljoner ton mindre koldioxidutsläppen i Helsingfors hoppas på ok från regeringen 2010, färdigdatum 2020 Fortums koncernchef Mikael Lilius i DI 090313

4 Ulf Johannisson 0905044 Flera kommuner tävlar om sjätte finska reaktorn 3 kommuner har sagt ja till Fortums nya reaktor Strömsfors Pyhäjoki (öster om Uleåborg) och Simo (söder om Kemi) – omfattande investeringar görs i regionen inom gruv- och processindustri Elbranschen 3/2009

5 Ulf Johannisson 0905045 Höga anläggningskostnader är tillfälliga Reaktorerna i Olkiluoto Finland och Flamanville Frankrike – de första av Generation III i Europa Stora förseningar ger räntekostnader och ersättningskrav för förlorade intäkter Enligt industriell erfarenhet faller kostnaderna för en ny teknik snabbt i början - ”erfarenhetskurvan” i företagsekonomisk teori Extrem högkonjunktur gav unikt höga kostnader för stål, koppar, betong, mm Begränsad komponentkapacitet (politiskt motstånd länge) slog snabbt i taket

6 Ulf Johannisson 0905046 Man kan räkna som man vill – avskrivningstid, ränta Kapitalkostnad nästan två tredjedelar av total elkostnad per kWh för kärnkraft Avskrivningstid utslagsgivande: Ofta används 25 år i st f troliga 40 eller mer Kalkylränta är också utslagsgivande Med olika avskrivningstid och kalkylränta kan samma projekt visa allt från 30 till 80 öre total kostnad per kWh

7 Ulf Johannisson 0905047 Små kostnader för drift och avfall Kostnaderna för drift (inkl. uran) och avfall är små, jämfört med kapitalkostnaderna En eventuell prishöjning på uran eller slutförvar av avfall får begränsad påverkan på priset per kWh

8 Ulf Johannisson 0905048 Kostnadsutveckling Nuvarande kärnkraft - Generation II – är billig Generation III: De första i sitt slag är alltid dyrare + kostnadstopp 2008 = 50 öre/kWh Då passar kärnkraftsmotståndarna på att klassa kärnkraften som för dyr! Erfarenhet och normalare priser ger sansade, samstämmiga prognoser – bl a IVA 2009 – Generation III 40 öre per kWh

9 Ulf Johannisson 0905049 Kostnadsbedömning IVA 2009 / Elforsk 2007 Typ av verk IVA 2009Prodkost öre/kWh Invest. tkr/kW Tillgäng- lighet % IVA 2009 Elforsk 2007 Kärnkraft1600 MW27914025 Vind, land 2x20 MW12,525?5550 Bio KVV 30 MW (40)28518082 Kolkraft 400 MW15684544 Kolkr. CCS 400 MW20686070 Vattenkraft23 Exkl. skatter, subventioner. 6 % real ränta. 20 års livslängd, för kärnkraft 40 år. KVV (Kraftvärmeverk): Värmekreditering 180 kr/MWh fjärrvärme.

10 Ulf Johannisson 09050410 Exempel vindkraft Det gigantiska projektet Markbygden väster om Piteå 1101 kraftverk är kostnadsberäknat till 50-55 miljarder kr för en installerad effekt på 4000 MW, eller 12,5 – 13,8 tkr per kW. Man räknar alltså inte med någon kostnadssänkning trots den enorma volymen och att det ligger några år framåt i tiden. Elbranschen 3/2009

11 Ulf Johannisson 09050411 Ansvarsförsäkring Försäkringspremien för atomansvaret enligt internationella överenskommelser och omfattar ett försäkringsbelopp på upp till cirka 3,5 miljarder kronor vid en olycka Med ett mer omfattande ansvar (7-12 mdr kr) vid en olycka hamnar man på en kostnad motsvarande ca 0,2 öre per kWh

12 Ulf Johannisson 09050412 Kostnad för kärnkraft Generation IV Beräknas initialt bli 50 procent dyrare än el från Generation III, ca 60 öre per kWh, enligt Janne Wallenius, KTH * Normalt minskar kostnaden betydligt med tiden – enligt ”erfarenhetskurvan”, etablerad företagsekonomisk teori och industriell erfarenhet * Energimyndigheten 090421 Lars Krögerström: Tema Framtidens energiförsörjning: Kärnavfall kan bli framtidens bränsle

13 Ulf Johannisson 09050413 Framtida reaktorer på samma plats ger låg kostnad Samma fabrik eller samma område Elnätet finns redan Organisation med kompetens finns redan

14 Ulf Johannisson 09050414 Vägval I det utvidgade EU förhindrar kärnkraften årligen utsläpp av 675 miljoner ton CO2 För motsvarande reduktion inom trafiksektorn, krävs att alla personbilar inom EU (212,5 miljoner) tas bort från vägarna

15 Ulf Johannisson 09050415 Stor del av det som Sverige är bra på kräver långsiktigt konkurrenskraftig el


Ladda ner ppt "Kärnkraftens kostnader Ulf Johannisson Managementkonsult, civilekonom Med specialisering på energi- och miljöfrågor."

Liknande presentationer


Google-annonser