Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kärnkraftens kostnader

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kärnkraftens kostnader"— Presentationens avskrift:

1 Kärnkraftens kostnader
Ulf Johannisson Managementkonsult, civilekonom Med specialisering på energi- och miljöfrågor

2 Riskkapital visar intresse
UK: Eon, RWE, Iberdola, GDF-Suez, Scottish&Southern, Vattenfall (utöver British Energy/EdF) Finland: Fortum m fl ansöker om att få bygga ytterligare en reaktor Ulf Johannisson

3 Fortum vill investera i Finlands 6e reaktor
Tror att Finlands 5e reaktor Olkiluoto 3 blir ett bra projekt trots fördyring Vill bygga Lovisa 3 på 1800 MW behov av mer koldioxidfri el i regionen bl a efter Ignalinas stängning. Fortums båda befintliga reaktorer i Lovisa behöver ersättas under 2020-talet både värme och el ger 60 i st f 40 % energiutnyttjande fjärrvärme till Helsingfors genom 7 mil ledning, 4 miljoner ton mindre koldioxidutsläppen i Helsingfors hoppas på ok från regeringen 2010, färdigdatum 2020 Fortums koncernchef Mikael Lilius i DI Ulf Johannisson

4 Flera kommuner tävlar om sjätte finska reaktorn
3 kommuner har sagt ja till Fortums nya reaktor Strömsfors Pyhäjoki (öster om Uleåborg) och Simo (söder om Kemi) – omfattande investeringar görs i regionen inom gruv- och processindustri Elbranschen 3/2009 Ulf Johannisson

5 Höga anläggningskostnader är tillfälliga
Reaktorerna i Olkiluoto Finland och Flamanville Frankrike – de första av Generation III i Europa Stora förseningar ger räntekostnader och ersättningskrav för förlorade intäkter Enligt industriell erfarenhet faller kostnaderna för en ny teknik snabbt i början - ”erfarenhetskurvan” i företagsekonomisk teori Extrem högkonjunktur gav unikt höga kostnader för stål, koppar, betong, mm Begränsad komponentkapacitet (politiskt motstånd länge) slog snabbt i taket Ulf Johannisson

6 Man kan räkna som man vill – avskrivningstid, ränta
Kapitalkostnad nästan två tredjedelar av total elkostnad per kWh för kärnkraft Avskrivningstid utslagsgivande: Ofta används 25 år i st f troliga 40 eller mer Kalkylränta är också utslagsgivande Med olika avskrivningstid och kalkylränta kan samma projekt visa allt från 30 till 80 öre total kostnad per kWh Ulf Johannisson

7 Små kostnader för drift och avfall
Kostnaderna för drift (inkl. uran) och avfall är små, jämfört med kapitalkostnaderna En eventuell prishöjning på uran eller slutförvar av avfall får begränsad påverkan på priset per kWh Ulf Johannisson

8 Kostnadsutveckling Nuvarande kärnkraft - Generation II – är billig
Generation III: De första i sitt slag är alltid dyrare + kostnadstopp 2008 = 50 öre/kWh Då passar kärnkraftsmotståndarna på att klassa kärnkraften som för dyr! Erfarenhet och normalare priser ger sansade, samstämmiga prognoser – bl a IVA 2009 – Generation III 40 öre per kWh Ulf Johannisson

9 Kostnadsbedömning IVA 2009 / Elforsk 2007
Typ av verk IVA 2009 Prodkost öre/kWh Invest. tkr/kW Tillgäng-lighet % Elforsk 2007 Kärnkraft1600 MW 27 91 40 25 Vind, land 2x20 MW 12,5 25? 55 50 Bio KVV 30 MW (40) 28 51 80 82 Kolkraft 400 MW 15 68 45 44 Kolkr. CCS 400 MW 20 60 70 Vattenkraft 23 Exkl. skatter, subventioner. 6 % real ränta. 20 års livslängd, för kärnkraft 40 år. KVV (Kraftvärmeverk): Värmekreditering 180 kr/MWh fjärrvärme. Ulf Johannisson

10 Exempel vindkraft Det gigantiska projektet Markbygden väster om Piteå 1101 kraftverk är kostnadsberäknat till miljarder kr för en installerad effekt på 4000 MW, eller 12,5 – 13,8 tkr per kW. Man räknar alltså inte med någon kostnadssänkning trots den enorma volymen och att det ligger några år framåt i tiden. Elbranschen 3/2009 Ulf Johannisson

11 Ansvarsförsäkring Försäkringspremien för atomansvaret enligt internationella överenskommelser och omfattar ett försäkringsbelopp på upp till cirka 3,5 miljarder kronor vid en olycka Med ett mer omfattande ansvar (7-12 mdr kr) vid en olycka hamnar man på en kostnad motsvarande ca 0,2 öre per kWh Ulf Johannisson

12 Kostnad för kärnkraft Generation IV
Beräknas initialt bli 50 procent dyrare än el från Generation III, ca 60 öre per kWh, enligt Janne Wallenius, KTH * Normalt minskar kostnaden betydligt med tiden – enligt ”erfarenhetskurvan”, etablerad företagsekonomisk teori och industriell erfarenhet * Energimyndigheten Lars Krögerström: Tema Framtidens energiförsörjning: Kärnavfall kan bli framtidens bränsle Ulf Johannisson

13 Framtida reaktorer på samma plats ger låg kostnad
Samma fabrik eller samma område Elnätet finns redan Organisation med kompetens finns redan Ulf Johannisson

14 Vägval I det utvidgade EU förhindrar kärnkraften årligen utsläpp av 675 miljoner ton CO2 För motsvarande reduktion inom trafiksektorn, krävs att alla personbilar inom EU (212,5 miljoner) tas bort från vägarna Ulf Johannisson

15 Stor del av det som Sverige är bra på kräver långsiktigt konkurrenskraftig el
Ulf Johannisson


Ladda ner ppt "Kärnkraftens kostnader"

Liknande presentationer


Google-annonser