Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norrman / Pikwer © Diabetes HYPOGLYKEMI Insulinkänning (B-glukos 2-3 mmol/l). Adrenerga: svettningar, tremor, blekhet, palpitationer. Neuroglukopeni:,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norrman / Pikwer © Diabetes HYPOGLYKEMI Insulinkänning (B-glukos 2-3 mmol/l). Adrenerga: svettningar, tremor, blekhet, palpitationer. Neuroglukopeni:,"— Presentationens avskrift:

1 Norrman / Pikwer © Diabetes HYPOGLYKEMI Insulinkänning (B-glukos 2-3 mmol/l). Adrenerga: svettningar, tremor, blekhet, palpitationer. Neuroglukopeni:, oro, eufori, aggressivitet, koncentrationssvårigheter, kramper. Medvetslöshet (B-glukos <1 mmol/l). Utredning B-glukos. Var extremt liberal! Behandling 1.Vid vaken patient: Mjölk (2 dl) och smörgås (1 st). 2.RLS > 1: Ge 50-100 ml 30% glukos iv (spola med koksalt för att undvika att skada vener). Ta nytt B-glukos. Sämre alt. Injektion Glukagon 0,5-1 mg im. Om patient inte vaknar beakta hjärnödem (IVA!) 3. Glukosdropp 5-10% efter akuta åtgärder (ev). Vidare handläggning Patient bör kontakta diabetesmottagning snarast. Om annan sjukdom föreligger eller om hypoglykemin beror på peroral antidiabetika (reglera med glukosdropp) ska inläggning ske. KETOACIDOS (Drabbar endast typ 1 diabetiker). Polydipsi, Polyuri. Dehydrering. Torr hud (har ofta förlorat 6 liter). Trötthet, Medvetandepåverkan. Doft av aceton. Hyperventilering (Kussmauls). Tachykardi. Hypotoni. Magsmärtor, Kräkningar Utredning Sedvanligt status. B-glukos (ofta mer än 25 mmol/l), U-sticka, inkl ketoner Na, K, Krea (upprepade kontroller). Blodgas. Hb (uttorkning), B-LPK (stress), CRP (infektion) Diagnosen kräver ketonuri och acidos (pH <7.3). Behandling Dehydrering är mer livshotande än hyperglykemi. 1.Venflon (två nålar om grav dehydrering föreligger). 2.Dropp 0,9% NaCl. 2 l / 2 tim + 2 l / 4 tim, 2 l / 8 tim. 3.KAD på medvetandepåverkad patient 4.Kortverkande Insulin (Actrapid®). 10 E Actrapid® ges i.v. som bolus Därefter Actrapidinfusion 6 E/tim (0,1 E/kg/tim) i pump Alt. 100 E Actrapid® tillsätts till 500 ml 0.9% NaCl. ge 42 ml/tim = 0.7 ml/min = 14 drp/min i.v Sänk inte B-glu med mer än 3 mmol/tim, hjärnödem! B-glu <16 mmol/l och acidos: byt till 5% glukos. B-Glu <16mmol/l o ej acidos ge Actrapid® 6 E x 4 sc 5. Kalium, ofta efter några tim (K<5 mmol/l, 20-40 mmol/l i dropp). 6. Aldrig Tribonat® Vidare handläggning (orsak?: Inf, op, MI, compliance, låg insul-dos)

2 Norrman / Pikwer © Diabetes NYDEBUTERAD DIABETES MELLITUS (Diagnos) fP-glucos > 7.0 (minst två förhöjda värden vid 2 separata tillfällen) P-glucos > 11.1 (med diabetessymptom eller minst 2 förhöjda) Typ 1Typ 2 Klinik 50 år Snabbt insjuknandeSuccessivt insjuknande Påtagliga symptomRinga symptom Viktnedgång / Normal vikt Övervikt. HT. B-fettrubbn. Her 20%80% Kemlab Ketonuri / Acidos C-peptid lågC-peptid normal el. hög Autoantikroppar Handläggning Remiss Med akut (annars poliklinisk handläggning i första hand) - Typ 1-diabetes - Graviditetsdiabetes - Ketonuri ≥2+ och P-glu över 20 - Snabb viktnedgång (dehydrering). Sjukdomskänsla, AT↓. Säker diagnos: Info, ej mjölk, söta drycker. Ev behandling. Oklar diagnos: Info och patienten får återkomma för ny provtagning. Insättning av farmaka Telefonkontakt efter 3-5 dagar. P-glu-kontroll efter 7 dagar. Återbesök 3-4 v till diabetes-ssk eller läkare. TILLFÄLLIG INSULINORDINATION Dygnsdos = Långverkande + kortverkande. Ant E som skall adderas = ((B-glu - målsocker) x tot ant E/dgn) / 80 Vid feber ökar insulinbehövet med 25% för varje grad över 38°C. LÅNGSIKTIG INSTÄLLNING (Typ 2-diabetes) Kombinationsbehandling med tabletter (ej tillräcklig tabletteffekt) Börja med Metformin 500 mg, 2x2 + Medellångverkande insulin 8 E till natten. SU sätts ut successivt under några veckor. Öka med 2 E var 3:e dag tills fP-Glu c:a 7 mmol/l. Mixinsulin (Ex NovoMix 30, tvådosregim) Börja med 6 E till frukost och kvällsmat. Öka med 2 (7-9 mmol/l) – 4 (>9 mmol/l) E var 3:e dag tills fP-Glu 5-7 mmol/l och P-Glu före kvällsmat < 7 mmol/l. Om P-Glu < 5, sänk med 2 E. Flerdosregim Börja med analoginsulin (NovoRapid® 4 E + 4 E + 4 E, till maten) samt medellångverkande (Insulatard® 6 E till natten). Analog: Öka 2 E var 3:e dag till P-glu < 9 mmol/l 90 min efter måltid Nattinsulin: Om BMI > 30 och fP-Glu > 11 mmol/l öka med 4 E var 3:e dag. Om BMI < 30 eller fP-Glu 9-11 mmol/l öka med 2 E var 3:e dag tills fP-glukos < 7 mmol/l.


Ladda ner ppt "Norrman / Pikwer © Diabetes HYPOGLYKEMI Insulinkänning (B-glukos 2-3 mmol/l). Adrenerga: svettningar, tremor, blekhet, palpitationer. Neuroglukopeni:,"

Liknande presentationer


Google-annonser