Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

3 100 medarbetare 125 kontor 50 000 kunder Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning gör nu en satsning på området ”regional utveckling”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "3 100 medarbetare 125 kontor 50 000 kunder Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning gör nu en satsning på området ”regional utveckling”"— Presentationens avskrift:

1 3 100 medarbetare 125 kontor 50 000 kunder Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning gör nu en satsning på området ”regional utveckling”

2 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Öhrlings PricewaterhouseCoopers 3 100 medarbetare på 125 kontor Konsulter med erfarenhet från regeringskansliet, statliga myndigheter, länsstyrelser, regionala kommunala organ och kommuner Omfattande erfarenhet av den offentliga sektorns behov, speciella villkor och krav Djupa insikter genom vårt forskarnätverk Team med bred kompetens såväl i Sverige som internationellt

3 Vem flyttar vart och varför? Gävle 12 september 2008 Nya villkor för hållbar utveckling och tillväxt – om vikten av att vara attraktiv *connectedthinking

4 Öhrlings PricewaterhouseCoopers ”Growth occurs where smart people want to be” (Richard Florida) Gäller detta också i Sverige och i Gävleborg och Dalarna???

5 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Nya förutsättningar för näringsliv och politik Accelererande teknikutveckling Allt mer specialiserad arbetsmarknad Befolkningsförändringar Hållbar utveckling i fokus - är fyra utgångspunkter… …och två till är Internationalisering Regionalisering

6 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Globaliseringen ökat omvärldsberoende tilltagande och förändrat omvandlingstryck som påverkar både företag och offentlig sektor…...och ger ökad betydelse åt omvärldsbevakning, visioner och strategier gränsöverskridande samverkan i flera dimensioner ledarskap präglat av bl.a. mod och tillit

7 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Globaliseringens konsekvenser för företagen Den globala ekonomin växer Nya marknader OCH ökad konkurrens Transportkostnadernas relativa andel minskar Förändrad branschstruktur – tjänstesektorn växer snabbt Kortare produktlivslängd Innovationer och entreprenörskap blir viktigare Mer kunskap i såväl varor som tjänster

8 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Globaliseringens konsekvenser för offentlig sektor Nya krav på kompetensförsörjning – utbildning, persontransporter och ATTRAKTIVITET Livsmiljön uppgraderas och nya värderingar gör entré – påverkar bl.a. planeringen av bostadsområden och att valmöjligheter erbjuds Ändrade villkor för matchningen på arbetsmarknaden, för kapitalförsörjningen m.m. Utvecklingen är glokal – regionalisering, EU- medlemskap, bolånekris i USA

9 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Kompetensförsörjning – inte bara en fråga om utbildning Ökad specialisering på arbetsmarknaden Attraktivitet och regionförstoring blir viktigare Kompetenskraven varierar mellan företag, regioner och över tid och blir alltmer en färskvara Livslångt lärande ställer krav på en samlad infrastruktur för gymnasie- och yrkesutbildningen – och löpande i arbetslivet

10 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Några fakta av betydelse Allt fler får allt högre utbildning Tjänstesamhället är här Bara ett fåtal kommuner ökar långsiktigt sin befolkning (2006 och 2007 undantag med ca 165) Exporten ökar som andel av BNP (x2 på 15 år) Produktion flyttar ur landet – men inte så mycket Storstäderna i täten för tillväxten – men har inomregionala obalanser Ökande skillnader mellan stora och små regioner och allt färre LA-regioner

11 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Funktionell regionförstoring Utvecklingen av antalet arbetsmarknadsregioner 1970 – 187 1986 – 122 2004 – 85 2015 – 67 (Prognos Nutek) 2030 – 54 (Prognos Nutek)

12 Öhrlings PricewaterhouseCoopers

13 Den ”kritiska nyttigheten” knuten till en rörlig individ Mer kunskap i produktionen av varor och tjänster Kunskap och information blir ”kritiska nyttigheter” Knutet till individen och inte till den fysiska miljön Individerna är rörliga och väljer ”scenen för sitt liv ”

14 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Gammal fråga med nytt svar??? Idag finns en tydlig trend där arbetsplatser bl.a. inom tjänstesektorn flyttar till befolkningskoncentrationer så den gamla frågan Ger en förbättrad arbetsmarknad och fler jobb också befolkningstillväxt eller … … ser vi en utveckling mot ett mer komplext samband?

15 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Kommunerna/regionerna och varumärket En satsning på att bygga varumärke är kanske mer motiverad än någonsin Det är inte bara en fråga om att locka invånare Det räcker inte med slogans Kräver ett brett upplägg lokalt Det regionala sammanhanget bör tydliggöras

16 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Kommunerna/regionerna och varumärket Viktigt att - definiera platsen i ett regionalt sammanhang - bygga regionala allianser - utveckla ortens komparativa fördelar Konkurrenterna är inte i första hand grannarna Satsning på infrastruktur och kollektivtrafik räcker inte – hemläxan viktig

17 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Helhetssyn på attraktivitet ”Hårda” och ”mjuka” faktorer samverkar Nya villkor och mönster gäller – lägg inte alla ägg i jobbskaparkorgen Bygg regionala allianser Utveckla ”produkten” och vårda varumärket/identiteten

18 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Sammanfattande budskap Globaliseringen är här för att stanna - ökat konkurrenstryck - allt mer specialiserad arbetsmarknad (på alla nivåer) - ökad andel kunskap i varor och tjänster - kompetens den kritiska nyttigheten - kritisk massa nödvändig Kedjan jobb → befolkning mer komplex Regionala sammanhanget uppgraderas - LA-regionen större än kommunen (och ju större desto bättre) Se individen och samverka!

19 ”Tillväxt uppstår där smarta människor vill vara” Har Florida rätt? Om svaret är ”ja”, hur bör det i så fall påverka utvecklingsarbetet i Din kommun/region? © 2004 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Gruppen AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc. *connectedthinking är ett varumärke inom PricewaterhouseCoopers LLP.


Ladda ner ppt "3 100 medarbetare 125 kontor 50 000 kunder Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning gör nu en satsning på området ”regional utveckling”"

Liknande presentationer


Google-annonser