Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-11-23 Signatur Lars Bärring, Rossby Centre Klimatindex för avnämare Olika typer av klimatindex Vad görs på annat håll – leveranserna i ett sammanhang.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-11-23 Signatur Lars Bärring, Rossby Centre Klimatindex för avnämare Olika typer av klimatindex Vad görs på annat håll – leveranserna i ett sammanhang."— Presentationens avskrift:

1 Signatur Lars Bärring, Rossby Centre Klimatindex för avnämare Olika typer av klimatindex Vad görs på annat håll – leveranserna i ett sammanhang Några exempel Kvar att göra Att tänka på Seminarium tisdag 22 augusti 2006 SMHI och Klimat och sårbarhetsutredningen

2 Signatur Olika typer av klimatindex: Hittills vanligast MedelvärdenPercentiler ”normaltillstånd””extremer” Frekvens

3 Signatur Olika typer av klimatindex: Några nyare klasser 1.Antal tillfällen (dagar) då något bestämt tröskelvärde över-/underskrids Antalet ”Tropiska nätter” (T2min>20 ºC), Snödjup mellan 10 cm och 20 cm 2.Längsta period över/under något bestämt tröskelvärde Längsta period med Precip<1 mm (=torka), vegetationsperiodens längd 3.Maximalt medelvärde/summa under en specifik tidsperiod Medeltemp under 7 dygn, Maximal nederbörd under 14 dagar 4.Sista/första dag (datum) då någon händelse förekommer Sista vårfrosten, första snön på hösten 5.Graddagar (temperatursumma över/under något tröskelvärde) Cooling degree days, Heating degree days

4 Signatur Olika typer av klimatindex: Kombinationsindex 6.Index baserat på flera variabler Effektiv nederbörd: ”PminusE = Precip-Evap”, Regnnederbörd: ”Rainfall=Precip-Snowfall” 7.Index baserade på en variabel och flera tröskelvärden Antal graddagar över 8 ºC under vegetationsperioden (från och med 5:e dagen med T2m>5 ºC...) 8.Index baserade på flera variabler, var och en med sitt tröskelvärde ”Halkindexet” (nZeroCross=T2min -1 ºC) 9.Osv, etc., mm. 10.Till slut blir indexen mer av enkla modeller för någon specifik klimatpåverkan vilka variabler är relevanta ? vilka är tröskelvärdena, hur skarpa är de ? hur långa perioder klarar man ? finns långtidseffekter ? Mer forskning krävs: hör framtiden till

5 Signatur Vad görs på annat håll – några exempel Utveckling av klimatindex (extremindex) -- mycket arbete har skett/sker parallellt -- för tillämpningar behöver indexen vara anpassade till sammanhanget Analys av observationsdata -- European Climate Assessment (http://eca.knmi.nl/) Analys av modelldata -- Flera EU-projekt: MICE, STARDEX, PRUDENCE, -- Analys av globala modeller för IPCCs utvärdering Våra leveranser drar nytta av detta på flera sätt

6 Signatur Rossby Centre’s indexleveranser i relation till andra Två regionala modeller: RCAO och RCA3 Flera olika globala drivare Flera olika utsläppsscenarier Flera basvariabler på dygnsbasis: -- temperatur (min,max,medel), även yttemperatur -- nederbörd, även uppdelat som regn resp. snö -- avdunstning -- vind, (även byvind kommer) -- snödjup, snöns vatteninnehåll, snötäckets utbredning Ett stort antal index beställda av eller utvecklade i samråd med avnämare Liknande arbete görs av andra (färre drivare och scenarier) UNIKT Mycket stort urval bas- variabler Styrs av avnämare

7 Signatur Antal dagar med snötäcke

8 Signatur Tropiska nätter

9 Signatur Tropiska nätter

10 Signatur Tropiska nätter

11 Signatur Tropiska nätter

12 Signatur Nederbörd: häftig och extrem JJA (sommar) Häftig nederbörd (nGT10) SON (höst) Extrem nederbörd (nGT25) hela året

13 Signatur Antal uppehållsdagar i juli (Precip_nDryDay) Klimatförändring Framtid minus 61-90

14 Signatur Kvar att göra Förändringskartor Smärre justeringar av layout, färgskalor, etc. Vindanalys, valda platser Energianalys valda platser Bearbetning av kommande scenarier

15 Signatur Att tänka på (1) ALLA INDEX ÄR MEDELVÄRDEN för 30-årsperioden -- först beräknas ett indexvärde per år, därefter bildas medelvärde INTE DET VÄRSTA som kan tänkas inträffa under perioden, -- snarast vad som är typiskt MEDELVÄRDEN ÄR ALLTID SÄKRARE än extremer -- gäller både själva indexen (Precip_sum säkrare än Precip_nGT10) och 30-års medelvärden -- och relativt enklare att kommunicera GRIDCELL-DATA ÄR INTE PUNKT-DATA -- gäller särskilt nederbörd: regnmätare 200 cm 2, gridcell ~2500 km 2 -- gäller extremer mer än medelvärden -- ibland svårt att hitta bra jämförelsematerial

16 Signatur Att tänka på (2) Index baserade på tröskelvärden KAN VARA KÄNSLIGA FÖR BIAS i modellen -- förändringskartor motverkar till del detta (gäller inte bara extremindex) ENKLA INDEX ÄR SÄKRARE än komplicerade index -- i några fall har vi sagt stopp, detta går inte, det blir alltför osäkert -- i något fall har nödvändiga data inte räknats fram Indexen har inte genomgått någon utvärdering -- Vanligtvis saknas bra jämförelsedata Basvariablerna har genomgått grundläggande utvärdering -- både avseende medelvärden och extremer -- se RMK108 och referenser däri

17 Signatur Att tänka på (3) UNIKT STORT OCH OMFATTANDE MATERIAL, men ändå -- begränsat antal utsläppsscenarier (A2, B2,...) -- begränsat antal drivande globala modeller Kartorna är därför EXEMPEL på hur det kan tänkas bli... och därmed bjuder vi in till vernissage


Ladda ner ppt "2014-11-23 Signatur Lars Bärring, Rossby Centre Klimatindex för avnämare Olika typer av klimatindex Vad görs på annat håll – leveranserna i ett sammanhang."

Liknande presentationer


Google-annonser