Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckling av stress forskning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckling av stress forskning"— Presentationens avskrift:

1 Utveckling av stress forskning
Folktro, djurförsök, humanstudier Teknisk och biokemisk utv. Gjort det möjligt att obs och mäta fostrets o den nyföddas reaktion på stress Stressforskning bidragit till ökad förståelse mellan psykologi och fysiologi

2 Metoder för studier av stress på fostret
Biokemiska och endokrinologiska studier via fostervatten navelsträngsblod och neonatal blodprovstagning Via doppler ultraljud mäta blodflödeshastigheten i större fosterartärer: Aorta navelsträngsartär och hjärnans kärl

3 HPA axeln Påverkas av stress och depression
Nivån av kortisol i kvinnans blod är högre vid depression och dygnskurvan är utslätat Kan leda till en negativ effekt på fosterhjärnan

4 Kortisol och fosterhjärnan
Väsentlig för fosterutvecklingen Stora mängder har negativ påverkan på endokrint fungerande och beteende Bromsar celltillväxt och migration Ger onormalt hög täthet i vissa cns områden och abnorma lägen av cellkropparna En morfologi som man sätt vid obduktion av pat med schitz och bipolär sjukdom

5 Effekter av kortisol vid stress
Stimulerar tillväxt vid aktur stress men hämmar vid långvarig stress Hämmar ämnesomsättningen Hämmar tillväxten Påverkar immunsystemet via interleukiner som påverkar sömn aptit minne och kognitiva funktioner

6 Djurstudier av prenatal stress
Sömnstörning Minskad lust Inlärd hjälplöshet Förändring av dygnsrytm Ökad stimulering av HPA axeln vid senare stress honorna

7 Ångest och foster påverkan
Ångest och direkt fosterpåverkan mest studerat Sänkt blodflödeshastighet i livmoderartärerna och i navelsträngsartären i slutet av graviditeten Sänkt blodflödeshastighet i hjärnartärerna Starkts samband mellan ångest och fosterbeteende v 27: barnet har en ökad vakenhet och ökad hjärtvariabilitet i aktiv vakenhet

8 Akut o kronisk ångest kopplas till
Långtidseffekter på barnet även efter justering för postnatal påverkan Påverkan på regleringssystemet: sänkt interaktion med M, sänkt uppmärksamhet, språksvårigheter och hyperaktivitet i skolåldern

9 Könsskillnader Pojkar känsligare för cns påverkan
Kan bero på långsammare kortikalisering av cns hos pojkar Flickor får ett accelererande stresspådrag pga ett känsligare HPA system Prenatalt stressade hondjur reagerar med mer inåtvändhet och hjälplöshet

10 Prenataldepression – effekt på barnet
Obehandlad depression kan ge emotionell kognitiv o psykomotorisk hämning hos barnet Negativ inverkan på ank, temperament affektreglering och uppmärksamhet, redan i nyföddhetsperioden Beteende problem 4-5 års ålder, men sämre intellektuella prestationer hos pojkarna

11 depressionstecken Nedstämd, livet känns grått
Viktnedgång och dålig aptit Dålig sömn eller vaknar tidigt. ångest Trött och orkeslös, nedsatt sex lust skuldkänslor och värdelöshetskänslor Svårt att fatta enkla beslut Det som brukar vara roligt, inte längre kul Koncentrationsproblem/initiativlöshet Tankar på döden

12 Depression enl DSM-4 5 eller fler som varat 2 veckor eller mer
Nedstämdhet, tankar på döden Minskat intresse Viktförlust eller viktökning Somnlöshet eller ökad sömn Hämning rastlöshet Trötthet eller minskad energi Koncentrations problem, obeslutsamhet

13 Följder av prenataldepression
Ökad risk (50%) för pp depression Ökad risk för låg födelsevikt Ökad risk för prematuritet

14 Riskfaktorer:prenataldepression
Avsaknad av stöd av partner Svår livs händelse året före Annat modersmål än svenska

15 Depression i sen graviditet larsson, sydsjö, josefsson 2004
omföderskor med kompl. Obstretisk historia Mer prolbem under grav Oftare psykisk sjukdom Ingen skillnad vad gäller förlossningsrädsla Ingen skillnad i förlossningsutfall Partus 2 vecka tidigare Psykosomatisk en sårbargrupp grupp

16 Depression/ångest i tidig grav. L. Andersson el al 2004
Ökat antal besök på MHV Graviditetsillamående Sammandragningar Förlossningsrädsla Sjukskrivna Fler planerade kejsarsnitt (11,4 vs.6,7)

17 Gravid under SSRI behandling Josefsson
Sätt inte ut medicin-kolla anamnes först Ingen ökad missbildningsrisk Om kv får återfall efter utsättning, utsätts barnet för 2 potentiellt skadliga effekter. Om utsättning: gör det långsamt

18 SSRI: kvinnan och fostret
Samma koncentration hos båda Bäst undersökta: Fontex,Cipramil,Seroxat, Zoloft Ej ökad risk för missbildningar, missfall el prematuritet Fostrets/barnets neuroreceptorer?

19 Amning och SSRI Josefsson
Ja Passerar över men i låg koncentration Zoloft 2%, Fevarin 1,6, Seroxat 2.9% Cipramil 7,4% Fontex 12% Av moderns viktjusterade dygnsdos Enstaka fall av gulsot kolik orolig sömn

20 Övrig psykofarmaka Josefsson
Tricykliska antidepressiva: ok Men troligtvis mer neonatala utsättningsbesvär Litium- en specialist åtgärd: ej amning Viss ökad risk för hjärtmissbildning Bensodiazepiner: ej som kontinuerlig med. Sömnmedel : propavan


Ladda ner ppt "Utveckling av stress forskning"

Liknande presentationer


Google-annonser