Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behandling av osteoporos 1 Rekommendationer från workshop oktober 2000.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behandling av osteoporos 1 Rekommendationer från workshop oktober 2000."— Presentationens avskrift:

1 Behandling av osteoporos 1 Rekommendationer från workshop oktober 2000

2 Behandling av osteoporos 2 Osteoporos definition Systemisk skelettsjukdom karaktäriserad av låg benmassa förändrad mikroarkitektur med nedsatt benhållfasthet ökad risk för frakturer

3 Behandling av osteoporos 3 Den kliniska manifestationen ”Lågenergifrakturer” –kotfraktur –höftfraktur –underarmsfraktur

4 Behandling av osteoporos 4 WHO´s definitioner Normal benmassa –inom en standardavvikelse från genomsnittet hos friska unga kvinnor Låg benmassa (osteopeni) –mellan 1-2,5 standardavvikelser under genomsnittet Osteoporos –2,5 standardavvikelser eller mer under genomsnittet Etablerad osteoporos –2,5 standardavvikelser eller mer under genomsnittet, samt en eller flera lågenergifrakturer

5 Behandling av osteoporos 5 Epidemiologi Andel kvinnor i Sverige med osteoporos

6 Behandling av osteoporos 6 Epidemiologi Frakturer Ökat dramatiskt i västvärlden –fler äldre –även oberoende av ålder Höftfrakturer dubbelt så vanligt bland kvinnor Skandinavien högst förekomst i världen

7 Behandling av osteoporos 7 Etiologin till fraktur Faktorer som ökar sannolikheten för trauma –t.ex. yrsel, hala gångytor Själva traumat –energiberoende mekanism Skelettets förmåga att motstå trauma –skelettets massa, geometri, storlek Skydd –t.ex. mjukdelar, muskelkraftens energiabsorption

8 Behandling av osteoporos 8 Patofysiologi Primär osteoporos –postmenopausalt relaterat till östrogenbortfall Sekundär osteoporos –underliggande sjukdomar –läkemedel Efter 65-årsåldern sker förlusten i samma utsträckning hos båda könen

9 Behandling av osteoporos 9 Diagnostik Syftet är att... 1. Kvantifiera risken för frakturer 2. Påvisa orsaker till osteoporos 3. Identifiera personer med osteoporos

10 Behandling av osteoporos 10 Diagnostik Metoder Klinisk bedömning Röntgenundersökning av bröst- och ländrygg Mätning av benmassa (Laboratoriediagnostik)

11 Behandling av osteoporos 11 Diagnostik Mätning av benmassa DXA, höft och ländrygg SXA, underarm (används ej) QCT Ultraljudsundersökning av hälbenet Magnetresonansteknik (ej i klinik)

12 Behandling av osteoporos 12 Diagnostik Vem skall diagnostiseras? Patienter med ökad risk för frakturer utifrån bedömning av riskfaktorer

13 Behandling av osteoporos 13 Riskfaktorer Starka Lågenergibrott efter fyllda 50 år (efter menopaus) Långvarig peroral kortikosteroidbehandling

14 Behandling av osteoporos 14 Riskfaktorer Relativa Låg BMI/viktförlust Rökning Frakturanamnes i familjen, ffa hos mor Tidig menopaus Falltendens

15 Behandling av osteoporos 15 Riskfaktorer Övriga Långvarig behandling med vissa läkemedel –heparin, antiepileptika, immunmodulerande läkemedel, tyroxin, kortikosteroider Sjukdomar –RA, GI-sjukdomar, primär hyperparatyreoidism Långvarig amenorré i fertil ålder

16 Behandling av osteoporos 16 Män med osteoporos Förhållandet mellan benmassa och frakturrisk detsamma som hos kvinnor T-score -2,5 samt lågenergibrott grund för diagnos Benmassemätning vid misstanke om sekundär osteoporos

17 Behandling av osteoporos 17 Läkemedel Resorptionshämmande –östrogen och SERM –bisfosfonater –kalcitonin –(hydroxylerade D-vitaminer) Formationsstimulerande –flourider –parathormon –tillväxthormon –(anabola steroider)

18 Behandling av osteoporos 18 Läkemedel Kalcium och vitamin D kalciumbrist hyperparatyreoidismosteoporos Låga D-vitaminnivåer minskad kalciumabsorption osteomalaci

19 Behandling av osteoporos 19 Läkemedel Kalcium och vitamin D Dagsbehov:Kalcium: 800-1200 milligram Vitamin D: 5 -10 mikrogram Om dagsbehovet ej är täckt rekommenderas ett bastillskott i tillägg till specifik osteoporosbehandling –Kalcium 500-1000 milligram/dag –Vitamin D 400-800 IE/dag (10-20 mikrogram)

20 Behandling av osteoporos 20 Läkemedel Östrogener Normaliserar den ökande benomsättningen efter menopaus Minskar med stor sannolikhet antalet frakturer hos postmenopausala kvinnor Effekt och biverkningar hos kvinnor över 65 år är ofullständigt kända Tilläggsbehandling med gestagener

21 Behandling av osteoporos 21 Läkemedel Östrogener -övriga effekter På lång sikt något ökad risk för bröstcancer På kort sikt förhöjd risk för venös tromboembolisk sjukdom Effekt på utveckling av Hjärt-kärlsjukdom?

22 Behandling av osteoporos 22 Läkemedel SERM (selektiva östrogenreceptor modulatorer) Verkar via östrogenreceptorer Effekt på benväven men ej på bröstvävnad eller endometrium

23 Behandling av osteoporos 23 Läkemedel SERM -övriga effekter Effekter på bröstcancer? Kardiovaskulära effekter? Trombosrisk som vid östrogenbehandling

24 Behandling av osteoporos 24 Läkemedel Bisfosfonater Syntetiska pyrofosfatanaloger som inte metaboliseras Retineras i benväven under mkt lång tid (år) Verkar antiresorptivt på osteoklasterna Inga jämförande studier mellan olika bifosfonater

25 Behandling av osteoporos 25 Läkemedel Bisfosfonater -övriga effekter GI-biverkningar förekommer Esofagusbiverkningar -Alendronat Långtidseffekter på benväv ofullständigt kända

26 Behandling av osteoporos 26 Läkemedel Övriga Kalcitonin –i Sverige och Norge ej godkänt vid osteoporos Anabola steroider –Är godkända men frakturdata saknas –Säkerheten vid långtidsbehandling okänd Aktiva vitamin D-metaboliter –ej godkända vid osteoporos

27 Behandling av osteoporos 27 Samhällskostnader Utgifter för profylax och behandling kostnader knutna till frakturer Behandla endast vid risk för fraktur!

28 Behandling av osteoporos 28 Förebyggande åtgärder Primära –förebygga osteoporos –reducera riskfaktorer Sekundära –förebygga frakturer –identifiera högriskgrupper Tertiära –förebygga nya frakturer –utredning och behandling

29 Behandling av osteoporos 29 Vem ska ha behandling? Total riskvärdering –bentäthetsmätningar, riskfaktorer Högriskindivider –diagnosen osteoporos –tidigare lågenergibrott samt benmassa 2,0 standardavvikelser eller mer under genomsnittet –kortikosteroidbehandling samt benmassa 2,0 standardavvikelser eller mer under genomsnittet

30 Behandling av osteoporos 30 Behandling vid normal benmassa? Ännu ingen dokumentation som visar att långvarig behandling (10-30 år) faktiskt reducerar frakturrisken Biverkningsprofilen vid långvarig behandling är inte heller känd Rekommenderar ej profylaktisk läkemedelsbehandling vid normal benmassa

31 Behandling av osteoporos 31 Behandling av kvinnor med osteoporos Alla postmenopausala kvinnor som behandlas för osteoporos med östrogener, bisfosfonater eller SERM, bör ha tilläggsbehandling med kalcium och vitamin D.

32 Behandling av osteoporos 32 Val av preparat

33 Behandling av osteoporos 33 Behandlingstid Östrogener –fem års behandling väl etablerad, få biverkningar –effekten avtar efter avslutad behandling Bisfosfonater –säkerhet och effekt dokumenterad i fem till sju år –effekten avtar efter avslutad behandling SERM –säkerhet och effekt dokumenterad i fyra år

34 Behandling av osteoporos 34 Screening? Allmän screening med bentäthetsmätningar rekommenderas ej Till nytta för patienter med hög absolut risk för fraktur

35 Behandling av osteoporos 35 Faktaruta Ordförklaringar BMC: Bone mineral content (i gram) BMD: Bone mineral density (i gram/cm 2 ) (BMC-korrigerat för benstorleken) DXA: Dual x-ray absorptiometry SXA: Single x-ray absorptiometry QCT: Quantitative computer tomography BMI: Body mass index = vikt/längd 2 NNT: Number needed to treat (antalet patienter som måste behandlas för att undvika en händelse under en given tidsperiod)


Ladda ner ppt "Behandling av osteoporos 1 Rekommendationer från workshop oktober 2000."

Liknande presentationer


Google-annonser