Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Är ACT en effektiv modell jämfört med mindre intensiv case management eller sedvanlig samhällsbaserad psykiatrisk vård?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Är ACT en effektiv modell jämfört med mindre intensiv case management eller sedvanlig samhällsbaserad psykiatrisk vård?"— Presentationens avskrift:

1 Är ACT en effektiv modell jämfört med mindre intensiv case management eller sedvanlig samhällsbaserad psykiatrisk vård?

2 ACT vs standardbehandling Enligt Amerikanska o Australiensiska studier: JA Enligt Europeiska studier: NEJ - NJAA..

3 En intensiv case managementmodell Assertive Community Treatment Multidisciplin ä ra team med aktivt upps ö kande arbetss ä tt Case managers med ansvar f ö r ca 10 klienter Icke tidsbegr ä nsade insatser Koordination av alla interventioner, merparten interventioner g ö rs inom teamet Interventioner i klientens milj ö er Mobilt krisst ö d dygnet runt H ö g grad av tillg ä nglighet

4 Intensiv case management (ACT) jämfört med “vård som vanligt” Färre som avbryter kontakt0,51 Färre inlagda i psykiatrin0,59 Färre dagar på sjukhus Fler i självständigt boende0,46 Färre hemlösa0,24 Färre arbetslösa0,31 Bättre tillfredsställelse med vård OR (Marshall &Lockwood, Cochrane 2002)

5 Europeiska studier har i regel inte visat att ACT är effektivare än mindre intensiv case management eller vård som vanligt

6 PRiSM studien – London ACT vs standard ÖV team Marginella skillnader mellan ACT och standardteam Standardteam lägre kostnader (Thornicroft et al Br J Psychiatry 1998:73:423-27)

7 UK-700 studien ACT vs standard case management Inga skillnader i dagar på sjukhus Inga skillnader i kliniska eller sociala utfallsmått Inga skillnader i undergrupper av patienter (Burns et al, Lancet 1999:353:2185-2189)

8 Högkonsumenter i Brent-London ACT vs vård som vanligt Inga skillnader i sjukhusdagar Inga skillnader i kliniska eller sociala utfallsmått Inga skillnader i totala direkta kostnader för vård (Harrison- Read P et al, Psychol Med 2002:32:403-416)

9 REACT studien ACT vs vård som vanligt Färre avbröt kontakt i ACT Klienter mer nöjda med vården i ACT Inga skillnader i antal sjukhusdager Inga skillnader i antal sjukhusdager Inga skillnader i kliniska eller sociala utfallsmått (Killaspy H et al BMJ 2006:332:815-820)

10 ACT i Holland ACT vs vård som vanligt Färre avbröt kontakt i ACT Inga skillnader i sjukhusdagar Inga skillnader i kliniska eller sociala utfallsmått (Sytema et al Acta Psychiatr Scand, in press)

11 Hur kan man förklara skillnaderna mellan Amerikanska o Europeiska studier? Tiden: Många av de Amerikanska studierna äldre. Slutenvårdsresurser nu minimerade vilket minskar utrymmet för den typen av effektivitet Kontrollgrupperna: Samhällsbaserad psykiatri mer utvecklad nu. Drag av ACT i standardbehandling Trohet mot ACT-principer: ACT inte fullt ut implementerat. Skillnader i programtrohet

12 Slutenvård i studier av hembaserad vård USA studier Europeiska studier Skillnad -9,4/år+3,6/år13 Skillnader i sjukhusdagar mellan experiment och kontroll Genomsnittligt antal dagar på sjukhusHome18,8Home21-2,2Kontroll27,6Kontroll17,410,2 (Burns et al Acta Psychiatr Scand 2006:113: s429:33-35)

13 Hembaserad vård Faktorer som har samband med färre sjukhusdagar

14 Framtiden ACT spelat ut sin roll jämfört med moderna samhällsbaserade team, utom för speciella undergrupper Bevara de centrala principerna i ACT men öka effektiviteten genom att –satsa mer på vårdens innehåll, EBV, än på organisationsformen –fokusera mer på relationen klient-behandlare


Ladda ner ppt "Är ACT en effektiv modell jämfört med mindre intensiv case management eller sedvanlig samhällsbaserad psykiatrisk vård?"

Liknande presentationer


Google-annonser