Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dialektisk beteendeterapi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dialektisk beteendeterapi"— Presentationens avskrift:

1 Dialektisk beteendeterapi
En behandlingsmetod för självmordsnära med Emotionellt Instabil Personlighetsstörning Nina Pedersen NÄL

2 Vetenskapligt prövad metod
SBU-Alert 2005: Sex randomiserade kontrollerade studier visar att det finns vetenskapligt stöd för att DBT leder till minskat självskadebeteende och att effekten kvarstår vid uppföljning efter två år Nina Pedersen NÄL

3 Marsha Linehan Utarbetade metoden för unga självmordsnära kvinnor med Borderlinepersonlighetsstörning Första färdighetsträningsmanualen; 1993 Nina Pedersen NÄL

4 Principstyrd behandling
Patientens förmågor och tillgångar måste utökas Patientens motivation att bete sig på ett mer funktionellt sätt måste stå i fokus. Generalisering av nya effektiva beteenden till alla olika sorters miljöer i patientens liv måste ske. Behandlingen måste genomföras på ett sådant sätt att den inte bestraffar framsteg och belönar dysfunktionella beteenden hos patienten. Nina Pedersen NÄL

5 Principstyrd behandling
Terapeutens förmåga och motivation till att genomföra behandling under stressade och svåra omständigheter måste hållas vid liv Nina Pedersen NÄL

6 Borderline PS – Emotionell instabilitet
Genomgående mönster av påtaglig impulsivitet med avseende på mellanmänskliga relationer, självbild och affekter Nina Pedersen NÄL

7 BPS – DSM IV Gör stora ansträngningar för att undvika separationer
Uppvisar ett mönster av instabila och intensiva mellanmänskliga relationer Uppvisar identitetsstörning; instabil självbild och identitetskänsla Visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga konsekvenser Uppvisar upprepat suicidalt beteende Är affektivt instabil Nina Pedersen NÄL

8 BPS – DSM IV Känner en kronisk tomhetskänsla
Uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller har svårt att kontrollera aggressiva impulser Har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga dissociativa symtom Nina Pedersen NÄL

9 Fyra områden med färdighetsbrister
Svårigheter att reglera känslor Svårigheter att skapa och bevara goda relationer Svårigheter att stå ut i svåra situationer Svårigheter att vara fokuserad på här och nu Nina Pedersen NÄL

10 Teoretiska hörnstenar
Dialektisk filosofi Inlärningsteori Zenbuddhistisk filosofi Nina Pedersen NÄL

11 Grundantaganden Man gör så gott man kan Man vill bli bättre
Man behöver anstränga sig mer, försöka prestera mer och vara mer motiverad till förändring Man har kanske inte alltid själv orsakat sina problem, men man är själv tvungen att reda ut dem Att leva som deprimerad, arg, orolig och självmordsbenägen är plågsamt och svårt Nina Pedersen NÄL

12 Grundantaganden Det finns ingen absolut sanning
Man kan inte misslyckas i DBT Nina Pedersen NÄL

13 Biosocial teori Hög känslighet - låg tröskel - stark reaktion
- långsam återgång till normalläge + Invaliderande omgivning = Bestående svårigheter att reglera känslor Nina Pedersen NÄL

14 Inlärningsteori Operanta beteenden; inlärda, ändamålsenliga och till stor del styrda av sina konsekvenser Positiv och negativ förstärkning Respondenta beteenden; utlösta beteenden Nina Pedersen NÄL

15 Inlärningsteori/ Funktionell analys
Kedjeanalys; att se och förstå samband och att generalisera problemlösning och färdigheter Nina Pedersen NÄL

16 Dialektisk filosofi Dialektiska dilemman; att finna en gyllene medelväg Förändring Acceptans Färdigheter Validering Nina Pedersen NÄL

17 Zenbuddhistisk filosofi
Att vara och uppleva här & nu Att styra sin uppmärksamhet Fokus på långsiktiga mål Nina Pedersen NÄL

18 DBT:s fyra (fem) ben Individualterapi 1g/v
Färdighetsträningsgrupp 1g à 2 tim/v Telefonstöd Konsultationsteam (Anhörigutbildning/Familjeband) Nina Pedersen NÄL

19 Målhierarki Livshotande/självskadande beteende Terapistörande beteende
Livskvalitetsstörande beteende Nina Pedersen NÄL

20 Individual terapi - Behandlingsstrategier
Konfrontation Förändring Validering Acceptans Värme och engagemang Vanvördig kommunikation Nina Pedersen NÄL

21 Färdighetsträningsgrupp
Medveten närvaro Att hantera relationer Att reglera känslor Att stå ut när det är svårt Dialektik Validering Nina Pedersen NÄL

22 Medveten närvaro Vad-färdigheter: Hur-färdigheter: Observera Beskriva
Delta Utan värderingar En sak i taget Göra det som är effektivt i relation till målet Hur-färdigheter: Nina Pedersen NÄL

23 Medveten närvaro INRE VISHET KÄNSLA FÖRNUFT
Nina Pedersen NÄL

24 Relationsfärdigheter
Lära sig att balansera och prioritera: Att få det man vill ha och behöver Att värna om relationen Att värna om självrespekten Nina Pedersen NÄL

25 Att hantera och reglera känslor
Att identifiera och namnge känslor Att förstå känslors funktion Att minska sårbarheten för negativa känslor Att öka positiva känslor Att öka känslomässigt upplevande och minska undvikande Att minska/öka intensitet i en känsla Nina Pedersen NÄL

26 Att stå ut när det är svårt
Olika strategier för att överleva kriser, obehag och smärta när det inte går att förändra omedelbart Lära sig att inte använda beteenden som på kort sikt avbryter lidande men på lång sikt förvärrar det Nina Pedersen NÄL

27 Dialektik Det finns alltid mer än ett sätt att se på en situation och mer än ett sätt att lösa ett problem Alla människor har unika kvaliteter och olika sätt att diskutera Förändring är det enda som är konstant Saker kan vara både-och istället för antingen-eller Nina Pedersen NÄL

28 Validering Hur man förmedlar att ett beteende är begripligt utifrån aktuella eller historiska omständigheter eller utifrån handlingarnas konsekvenser på kort eller lång sikt Verbalt Kroppsspråk Handling Nina Pedersen NÄL

29 Telefonstöd Syfte att generalisera färdigheter och att hantera kris
Nina Pedersen NÄL

30 Konsultationsteam Stöd för behandlarna
Öka motivation och kompetens hos behandlarna Ger möjlighet att öva sina DBT-färdigheter Dialektiskt förhållningssätt Nina Pedersen NÄL

31 HUVUDMÅL ETT LIV VÄRT ATT LEVA Nina Pedersen NÄL

32 Nina Pedersen NÄL


Ladda ner ppt "Dialektisk beteendeterapi"

Liknande presentationer


Google-annonser