Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Dialektisk beteendeterapi En behandlingsmetod för självmordsnära med Emotionellt Instabil Personlighetsstörning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Dialektisk beteendeterapi En behandlingsmetod för självmordsnära med Emotionellt Instabil Personlighetsstörning."— Presentationens avskrift:

1 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Dialektisk beteendeterapi En behandlingsmetod för självmordsnära med Emotionellt Instabil Personlighetsstörning

2 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Vetenskapligt prövad metod SBU-Alert 2005: Sex randomiserade kontrollerade studier visar att det finns vetenskapligt stöd för att DBT leder till minskat självskadebeteende och att effekten kvarstår vid uppföljning efter två år

3 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Marsha Linehan Utarbetade metoden för unga självmordsnära kvinnor med Borderlinepersonlighetsstörning Första färdighetsträningsmanualen; 1993

4 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Principstyrd behandling Patientens förmågor och tillgångar måste utökas Patientens motivation att bete sig på ett mer funktionellt sätt måste stå i fokus. Generalisering av nya effektiva beteenden till alla olika sorters miljöer i patientens liv måste ske. Behandlingen måste genomföras på ett sådant sätt att den inte bestraffar framsteg och belönar dysfunktionella beteenden hos patienten.

5 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Principstyrd behandling Terapeutens förmåga och motivation till att genomföra behandling under stressade och svåra omständigheter måste hållas vid liv

6 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Borderline PS – Emotionell instabilitet Genomgående mönster av påtaglig impulsivitet med avseende på mellanmänskliga relationer, självbild och affekter

7 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 BPS – DSM IV Gör stora ansträngningar för att undvika separationer Uppvisar ett mönster av instabila och intensiva mellanmänskliga relationer Uppvisar identitetsstörning; instabil självbild och identitetskänsla Visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga konsekvenser Uppvisar upprepat suicidalt beteende Är affektivt instabil

8 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 BPS – DSM IV Känner en kronisk tomhetskänsla Uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller har svårt att kontrollera aggressiva impulser Har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga dissociativa symtom

9 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Fyra områden med färdighetsbrister Svårigheter att reglera känslor Svårigheter att skapa och bevara goda relationer Svårigheter att stå ut i svåra situationer Svårigheter att vara fokuserad på här och nu

10 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Teoretiska hörnstenar Dialektisk filosofi Zenbuddhistisk filosofi Inlärningsteori

11 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Grundantaganden Man gör så gott man kan Man vill bli bättre Man behöver anstränga sig mer, försöka prestera mer och vara mer motiverad till förändring Man har kanske inte alltid själv orsakat sina problem, men man är själv tvungen att reda ut dem Att leva som deprimerad, arg, orolig och självmordsbenägen är plågsamt och svårt

12 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Grundantaganden Det finns ingen absolut sanning Man kan inte misslyckas i DBT

13 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Biosocial teori Hög känslighet - låg tröskel - stark reaktion - långsam återgång till normalläge + Invaliderande omgivning = Bestående svårigheter att reglera känslor

14 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Inlärningsteori Operanta beteenden; inlärda, ändamålsenliga och till stor del styrda av sina konsekvenser Positiv och negativ förstärkning Respondenta beteenden; utlösta beteenden

15 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Inlärningsteori/ Funktionell analys Kedjeanalys; att se och förstå samband och att generalisera problemlösning och färdigheter

16 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Dialektisk filosofi Dialektiska dilemman; att finna en gyllene medelväg Acceptans Förändring Validering Färdigheter

17 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Zenbuddhistisk filosofi Att vara och uppleva här & nu Att styra sin uppmärksamhet Fokus på långsiktiga mål

18 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 DBT:s fyra (fem) ben Individualterapi 1g/v Färdighetsträningsgrupp 1g à 2 tim/v Telefonstöd Konsultationsteam (Anhörigutbildning/Familjeband)

19 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Målhierarki Livshotande/självskadande beteende Terapistörande beteende Livskvalitetsstörande beteende

20 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Individual terapi - Behandlingsstrategier Validering Acceptans Konfrontation Förändring Värme och engagemang Vanvördig kommunikation

21 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Färdighetsträningsgrupp Medveten närvaro Att hantera relationer Att reglera känslor Att stå ut när det är svårt Dialektik Validering

22 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Medveten närvaro Observera Beskriva Delta Utan värderingar En sak i taget Göra det som är effektivt i relation till målet Vad-färdigheter : Hur-färdigheter:

23 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Medveten närvaro KÄNSLA FÖRNUFT INRE VISHET

24 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Relationsfärdigheter Att få det man vill ha och behöver Att värna om relationen Att värna om självrespekten Lära sig att balansera och prioritera:

25 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Att hantera och reglera känslor Att identifiera och namnge känslor Att förstå känslors funktion Att minska sårbarheten för negativa känslor Att öka positiva känslor Att öka känslomässigt upplevande och minska undvikande Att minska/öka intensitet i en känsla

26 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Att stå ut när det är svårt Olika strategier för att överleva kriser, obehag och smärta när det inte går att förändra omedelbart Lära sig att inte använda beteenden som på kort sikt avbryter lidande men på lång sikt förvärrar det

27 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Dialektik Det finns alltid mer än ett sätt att se på en situation och mer än ett sätt att lösa ett problem Alla människor har unika kvaliteter och olika sätt att diskutera Förändring är det enda som är konstant Saker kan vara både-och istället för antingen-eller

28 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Validering Hur man förmedlar att ett beteende är begripligt utifrån aktuella eller historiska omständigheter eller utifrån handlingarnas konsekvenser på kort eller lång sikt Verbalt Kroppsspråk Handling

29 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Telefonstöd Syfte att generalisera färdigheter och att hantera kris

30 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Konsultationsteam Stöd för behandlarna Öka motivation och kompetens hos behandlarna Ger möjlighet att öva sina DBT- färdigheter Dialektiskt förhållningssätt

31 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 HUVUDMÅL ETT LIV VÄRT ATT LEVA

32 Nina Pedersen NÄL 2011-03-10


Ladda ner ppt "Nina Pedersen NÄL 2011-03-10 Dialektisk beteendeterapi En behandlingsmetod för självmordsnära med Emotionellt Instabil Personlighetsstörning."

Liknande presentationer


Google-annonser