Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blötdjurens roll i naturen Annelie Ehlvest Tartu Environmental Education Center www.teec.ee.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blötdjurens roll i naturen Annelie Ehlvest Tartu Environmental Education Center www.teec.ee."— Presentationens avskrift:

1 Blötdjurens roll i naturen Annelie Ehlvest Tartu Environmental Education Center www.teec.ee

2 Hur många olika sorters blötdjur finns i Estland? På land: ca 80 snäckarter I sötvatten: ca 40 snäckarter och 20 musselarter I Östersjön runt Estland: 8 musselarter och 20 snäckarter

3 “Mångfalden av blötdjur” på land och i sötvatten runt grannländerna: Finland: 128 snäckarter och 30 musselarter Lettland: 129 snäckarter and 30 musselarter Sverige: 437 snäckarter (110 av dessa är landsnäckor och sniglar) och 32 musselarter

4 Hur länge lever de? Stora landlevande snäckor: 6 – 10 år Sötvattenspärlmusslan: 150 år Målarmusslor Unio sp.: 40 – 90 år Dammussla Anadonta sp.: 30 år Små landlevande snäckor och sniglar: 1- 2 år Blåmusslan Mytilus edulis: 10 år

5 Vad äter landlevande snäckor? Olika sorters blomväxter: löv blommor frukt rötter mm under jord

6 Vad mer äter landlevande snäckor? svamp – både myecelet och fruktkroppen alger lavar ormbunkar mossor

7 Vad mer äter landlevande snäckor? kadaver: fläckig lundsnäcka Arianta arbustorum kan också äta döda snäckor Den största europeiska landlevande snäckan som är den svarta kölsnigeln Limax cinereoniger kan angripa andra snäckor om den är i fångenskap Det finns inga egentliga köttätande snäckor i vårt land

8 Vad mer äter landlevande snäckor? förmultnande växter, även dött trä (kan bryta ner cellulosa och delvis träfiber) kartong och papper (cellulosa!)

9 Vad äter vattenlevande snäckor? alger blomväxter döda växter och djur grodyngel

10 Vad äter musslor? musslor filtrerar små organiska delar från vatten: fytoplankton djurplankton slam, flytande organiskt material

11 larvstadier av målar musslor Unio sp. Lever några veckor på värdfiskarnas gälar och skinn, och äter deras vävnad sötvattenspärlmusslor Margaritifera margaritifera gör detsamma som ovan i flera månader Vad mer äter musslor?

12 Vilka äter landlevande snäckor? Flera sorters skalbaggar: snäckätande asbagge Phosphuga atrata (1) jordlöpare (2) eldflugor, både larver och vuxna äter endast snäckor (3) 1 2 3 ♂ juv.

13 skinnbaggar, Heteroptera brun stenkrypare, Lithobius forficatus röda kvalster en del fluglarver utvecklas i snäckornas ägg, och äter även unga snäckor Vilka mer äter landlevande snäckor?

14 Vem mer äter landlevande snäckor? Massor av fåglar: trastar små sångfåglar hönor och änder

15 Vilka mer äter landlevande snäckor? paddor och andra groddjur mullvad igelkott näbbmus buskmus större skogsmus råtta

16 ekorre hermelin räv mink grävling vildsvin Vilka mer äter landlevande snäckor?

17 mögelsvamp på snäckägg Leucochloridium paradoxum - en parasitisk plattmask (eller ”inälvsmask") som använder landlevande snäckor som mellanvärd Vilka mer är intresserade av landlevande snäckor? MUNAD

18 Vilka äter blötdjuren i floden, sjön eller dammen? fiskar: mört, ruda, sutare, ål, mm. däggdjur: bisamråtta,utter, mink

19 Vilka äter blötdjur i Östersjön? fiskar: havs- skorpion, flundra, torsk, piggvar, tånglake vanlig sjöstjärna kinesisk ullhandskrabba

20 Vilka mer äter blötdjuren i vattnet? Vattenlevande fåglar: ejder Alförrädare Salskrake gräsand svan

21 Blötdjurens roll på land? Föda åt många djur Konsumenter av växter och svamp Källa till kalcium för fåglar, speciellt vid ruvning Bryter ner döda växter Mellanvärd åt parasitiska plattmaskar

22 Blötdjurens roll i sötvatten? Föda åt många djur Konsumenter av växter Filtrerar plankton och slam Parasiter på fiskar Mellanvärd åt parasitiska plattmaskar Del av plankton i larvstadiet (zebramussla) Tomma skal blir byggmaterial åt nattsländor (Limnephilus flavicornis)

23 Blötdjurens roll i Östersjön? Föda åt många djur Konsumenter av växter Filterar plankton och slam, renar vattnet Tomma skal används av eremitkrabbor som “hem”

24 Text: Anneli Ehlvest Bilder: Epp Margna Foton: Anneli Ehlvest, Tarmo Niitla


Ladda ner ppt "Blötdjurens roll i naturen Annelie Ehlvest Tartu Environmental Education Center www.teec.ee."

Liknande presentationer


Google-annonser