Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgs Universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgs Universitet"— Presentationens avskrift:

1 Göteborgs Universitet
OS Desktop GIS inom högre utbildning Fredrik Lindberg Göteborgs Universitet GÖTEBORGS UNIVERSITET

2 Bakgrund Akademin brukar vanligtvis ligga i framkant för teknisk utveckling Vissa system kommer från akademin (tex SAGA GIS) Lättillgängliga och subventionerade kommersiella mjukvarusystem har hämmat användningen och utvecklingen av OSGIS inom universitetsvärlden Desktop OSGIS börjar bli en allvarlig konkurrent till kommersiella motsvarigheter. Börjar även komma alternativ inom fjärranalys och satellitbildstolkning (t. ex. Opticks och Orfeo) GÖTEBORGS UNIVERSITET

3 Bakgrund QGIS 2.x är en allvarlig utmanare till andra proprietära (kommersiella) mjukvarusystem Processing Toolbox och Graphical Modeller har markant utvecklat QGIS till en mer avancerad OSGIS-system Möjligheten att utveckla plugins. Ny litteratur tillgänglig. ”The PyQGIS Programmer’s Guide – Extending QGIS 2.x with Python” skriven av Gary Sherman GeoKettle är en intressant OS ETL mjukvara. Framtidens alternativ till FME? GÖTEBORGS UNIVERSITET

4 Bakgrund Mer och mer online resurser gällande utbildningsmaterial tillgängligt The OSGeo Education and Curriculum Project Klas Karlsson driver den svenska bloggen Geosupportsystem GÖTEBORGS UNIVERSITET

5 Bakgrund Institutionen för Geovetenskaper 90 Forskare och lärare
300 helårsstudenter Ämnen vid institutionen: Geografi/Naturgeografi Geologi Marin geologi Oceanografi Biogeokemi Tre temaområden: Klimat, Marin miljö och Geologiska resurser och risker GÖTEBORGS UNIVERSITET

6 Bakgrund Undervisning och forskning är processinriktad!
Inte var ligger Göteborg utan varför ligger Göteborg där det ligger. Fokus ligger på desktopsystem Våra studenter Vanliga användare Ämneskunskap GIT/GISexperter GIS/GIT kunskap GÖTEBORGS UNIVERSITET

7 Bakgrund GIS-undervisning bedrivs främst inom geografi och naturgeografi Expanderar kontinuerligt Oceanografi Geologi Natur-geografi Geografi Marin-geologi Biogeokemi GIS GIS GIS GÖTEBORGS UNIVERSITET

8 Bakgrund Varför OSGIS inom undervisning Snabb utveckling
Användarvänligt Stabila system Tillgänglig för Windows Ge våra studenter värdefull kunskap Minska beroendet av kommersiella system Introducera billiga/gratis alternativ Öka kunskapen om OSGIS och OS geodata GÖTEBORGS UNIVERSITET

9 OSGIS kurs vid GU Öppen källkod GIS, 7.5 HP (5 veckor), Avancerad kurs
GRASS och QGIS används i den praktiska undervisningen Huvudliteratur The Geospatial Desktop – Open Source GIS & Mapping. Sherman G (2012). Locate Press. Referensliteratur Open Source Approaches in Spatial Data Handling. Hall, G. Brent; Leahy, Michael G. (Eds.) (2008). Springer. Open Source GIS: A GRASS GIS Approach. Third Edition. Neteler M and Mitasova H (2008). Springer GÖTEBORGS UNIVERSITET

10 OSGIS kurs vid GU - Lärandemål
Kunskap och förståelse - Redogöra och förklara konceptet öppen källkod - Förstå och redogöra för användningsområden av olika rumsliga filformat Färdighet och förmåga - Kunna skapa automatiserade processer med hjälp av GIS - Kunna utföra geografiska analyser och formattransformationer med hjälp av OS GIS - Kunna förmedla kunskap och funktionalitet inom geografisk informations-teknologi (GIT) - Kunna utföra enklare programmering Värderingsförmåga och förhållningssätt - Kritiskt argumentera för val av programvara inom GIT - Kunna värdera fördelar och nackdelar med olika OS GIS program och vilka som lämpar sig till olika uppgifter, både utifrån ett användarperspektiv och ett vetenskaplikt perspektiv GÖTEBORGS UNIVERSITET

11 OSGIS kurs vid GU - Innehåll
5 Föreläsningar: Introduktion till OSGIS OS filformat och OS system OS databaser CLI och Programmering inom OSGIS (GRASS/LINUX) (OSGEO Live) OS WebGIS Praktiska övningar kopplar tillbaka till föreläsningar plus grunder inom QGIS och GRASS GÖTEBORGS UNIVERSITET

12 OSGIS kurs vid GU - Projektarbete
Består av två delar: Skapa en studentövning där OSGIS mjukvara är verktyget, problemlösning eller introduktion till en mjukvara eller funktion inom en mjukvara. Gå igenom två av kursdeltagarnas övningar och kommentera dessa Syftet är att studenterna både lär sig hur man lär ut GIS/GIT plus att studenterna ökar sin kunskap om OSGIS genom att genomföra sina studentkompisars övningar GÖTEBORGS UNIVERSITET

13 OSGIS inom högre utbildning - framtid
Projektexempel: Urbana vindkraftverk – Viewshed-analys i QGIS/GRASS Introduktion till gvSIG Närverksanalys i QGIS med GRASS-Plugin Introduktion till uDig Hydrologisk modellering i GRASS Åstol and the expansion of the fishing settlement; A project for the tourism center GÖTEBORGS UNIVERSITET

14 OSGIS inom högre utbildning - framtid
Ökad användning av OSGIS inom universitet och högskola Möjlighet till att bredda undervisning/studentkunskap med hjälp av OSGIS Ett mycket intressant alternativ inom distansundervisning. Slipper licensförfarande WebGIS Ökad aktivitet inom “The OSGeo Education and Curriculum Project” GÖTEBORGS UNIVERSITET


Ladda ner ppt "Göteborgs Universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser