Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studentrådsverksamhet Din utbildning påverkar dig – påverka din utbildning! 1Presentation november 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studentrådsverksamhet Din utbildning påverkar dig – påverka din utbildning! 1Presentation november 2014."— Presentationens avskrift:

1 Studentrådsverksamhet Din utbildning påverkar dig – påverka din utbildning! 1Presentation november 2014

2 Rätten till att påverka sin utbildning Du har enligt lag rätt att påverka din utbildning och studiesituation! Kap 1 4 a § Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Högskolelagen (2000:260). Kap 2 7 § /Träder i kraft I:2011-01-01/ Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Högskolelagen (2010:701). Presentation november 20142

3 Vad är ett studentråd? Studentråd arbetar med studentfrågor på institutionsnivå. Rådet har minst en representant i institutionsstyrelsen (IS) som är det beslutande organet vid varje institution. Studentrådet påverkar utbildningen genom att framföra studenternas åsikter till institutionen. Presentation november 20143

4 Vilka ingår i ett studentråd? Ordförande Vice ordförande Kassör Studerandejämlikhetsombud Studerandeskyddsombud Ledamöter Representanter i institutionsstyrelsen & fakultetsrådet Andra beredande organ Presentation november 20144

5 Varför behövs studentråden?  Din utbildning påverkar dig – påverka din utbildning!  Feedback från studenter skapar förutsättning för högre kvalitet i utbildningen.  Medverkan och påverkan i universitetets organisation stärker demokratin och skapar ett öppnare universitet. Presentation november 20145

6 Vad tjänar du på att engagera dig ideellt?  Du får erfarenhet av att arbeta i ideella organisationer.  Du får en insyn i universitetets organisation.  Du får kontakter, både bland studenter och personal.  Du stärker ditt CV genom ideellt engagemang. Presentation november 20146

7 Kontaktuppgifter Vill du engagera dig i student- rådsverksamhet eller har du frågor om hur du kan påverka din utbildning? Hör av dig till studiebevakaren för samhällsvetenskapliga fakulteten: hanna.westerlund@sus.su.sehanna.westerlund@sus.su.se. Vill du öka din kompetens inom områden relaterade till studentinflytande? Gå till www.sus.su.se/utbildningarwww.sus.su.se/utbildningar och anmäl dig till en av våra utbildningar. Presentation november 20147

8 Kontaktuppgifter forts. Läs mer om vårt arbete här: http://www.sus.su.se/trygghethttp://www.sus.su.se/trygghet Studentombud: cecilia.bodker.pedersen@sus.su.se sara.zamandegleh@sus.su.se Jämlikhetssekreterare: anna.gothner@sus.su.se Studiemiljösekreterare: jonas.eklund@sus.su.se Arbetsmarknadssekreterare: anna.gothner@sus.su.se Studiebevakare lärar- utbildningen: ebbe.nyman@sus.su.se Studiebevakare internationella studenter: erik.grahn@sus.su.seerik.grahn@sus.su.se Presentation november 20148


Ladda ner ppt "Studentrådsverksamhet Din utbildning påverkar dig – påverka din utbildning! 1Presentation november 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser