Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikation och media Föreläsning 9 VT06 Leif Dahlberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikation och media Föreläsning 9 VT06 Leif Dahlberg."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikation och media Föreläsning 9 VT06 Leif Dahlberg

2 Tryckkonst & boktryckarkonsten

3 Boken, papper & tryckkonst Mediehistorisk tabell

4 Boktryckarkonsten Mer handel Mer skrift Mer administration Mer skrift Byråkrati Mer skrift Mer utbildning Mer skrift

5 Boktryckarkonsten Boken Bilder Propaganda Kontroll (censur & copyright) –Index librorum prohibitorum

6 Boktryckarkonsten Skriftanvändning: kyrkan; byråkrati & förvaltning; lagstiftning; universiteten; korrespondens; nyhetsbrev; affärs- transaktioner; skrivkonsten blev mer allmän. Icke-skriftlig användning: förpackning, paketering; lådor; kortspel; affischer.

7 Boktryckarkonsten Papper förutsättning för boktryckarkonsten. Tryckerierna de viktigaste konsumenterna. Ömsesidighet. Papperstillverkare gick tidigt in i tryckindustrin & bokproduktion. Boktryckarkonsten ökade konsumtion & produktion av papper (tredubbling mellan 1450 & 1550); närmast konstant pappersbrist fram till tidigt 1800-tal.

8 Boktryckarkonsten Den tryckta bokens form var till en början identisk med den handskrivna. Inkunabler

9 Boktryckarkonsten Handstilar: 1. gotisk (gothic, black letter), använd av präster & på universitet; 2. stor gotisk, för kyrkoböcker; 3. ’bastard’ gotisk, baserad på kanslistil, använd i lyxutgåvor på folkspråk & latin; 4. ’littera antiqua’, inspirerad av karolingisk minuskul. Idealisering.

10 Boktryckarkonsten Tryckkonsten medförde förenkling och standardisering. Typsnitt: gotisk & romersk antikva.

11 Boktryckarkonsten Bokgränssnitt: Titelsidan; kolofon; register, paginering (allmän först på 1530-talet); texten (luft mellan raderna, från tvåspalt till enspalt); bokbindning; bokstorlekar (folio, kvarto, oktav).

12 Boktryckarkonsten Bokillustration. Illumination; träsnitt; gravyr. Skolbildningar. Boken som handelsvara & bruksföremål. Bokens metafysik.

13 Boktryckarkonsten Teknikdeterminism (McLuhan, Ong, Eisenstein, Lefebvre, Martin): tekinken bestämmer användning & sociala effekter Kulturdeteminism (Adrian Johns): kulturen bestämmer hur tekniken används & (därmed) dess sociala ”effekter”

14 Boktryckarkonsten Centralstat, vetenskap & upplysning

15 Boktryckarkonsten Reformation Häxor Vetenskap Upplysning Parlamentarism Intimitet Offentlighet Nationalstat Romantik

16 Boktryckarkonsten Mer handel Mer skrift Mer administration Mer skrift Byråkrati Mer skrift Mer utbildning Mer skrift

17 Boktryckarkonsten Modernitet Mer skrift Nya medier

18 Boktryckarkonsten

19

20


Ladda ner ppt "Kommunikation och media Föreläsning 9 VT06 Leif Dahlberg."

Liknande presentationer


Google-annonser