Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2013-01-21 Solen Skolskjuts 6.9 Nyheter - Topp 16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2013-01-21 Solen Skolskjuts 6.9 Nyheter - Topp 16."— Presentationens avskrift:

1 2013-01-21 Solen Skolskjuts 6.9 Nyheter - Topp 16

2 2 # 16 Användarvänlighet Visa vald tur i Hantera turer i Inställningar Visa vald tur i Inställningar i Hantera turer Visa bokmärkesanvändning Förbättrad snabbsökning Lättare att söka turer Lättare att välja klass Söka elever som saknar ett visst bokmärke Tydligare visning av vald adress Tydligare redovisning av skolformer och verksamhet Elevfilter i Hantera turer DEMO!

3 # 15 Anteckningar på elev Tre olika typer av anteckningar -intern anteckning på elevens skolskjutsadress -extern anteckning på elevens skolskjutsadress -generell intern anteckning på hela eleven 3

4 # 14 Avisering Stöd för EnhetID (IST) Bokmärket Import, uppdaterad är borta 4

5 # 13 Räkna om tidtabell Räkna om en tidtabell efter modifiering. Tex efter att man skapat samlingshållplatser, tagit bort hållplatser. 5

6 # 12 Ansluta specifik tur Hållplats- och turguiden Användbart då man medvetet vill ansluta en eller flera elever till en annan tur än den som programmet kommer föreslå som den bästa 6

7 # 11 Export till Excel Exportera valda elevuppgifter till Excel DEMO! 7

8 # 10 Egna benämningar Egna benämning av trafikdata och dess kategorier. 8

9 # 9 Kopiera ramschema Kopiera ett ramschema mellan skolor, årskurser och klasser. 9

10 # 8 Beräkna avstånd Upp till tre avstånd kan sparas till en elevadress. -normalavstånd -ev. avstånd utan avstängningsskikt -fågelvägsavstånd DEMO! 10

11 # 7 Marginal mot ramschema Minimitid mot ramschema för att en anslutning skall vara godkänd. 11

12 # 6 Beslutsorsak och beslutskategori Ett beslut ’Skolskjuts’ kan tilldelas en specifik kategori. En lista av kategorier kan administreras. En beslutsorsak i form av en egen text kan också anges till beslutet. Båda egenskaperna är sökbara och visas också i Elevkortet. DEMO! 12

13 # 5 Kopplad utskrift Koppla egna dokument, etiketter eller listor (”huvuddokument”) med skolskjutsdata (”källdata”). Microsoft Word DEMO! 13

14 # 4 Förbättringar i Elevkortet En dialog med val av information till Elevkortet. Spara Elevkortet till fil med automatik. Besvärshänvisning Busskortsinformation Bättre indelning och rubriksättning. Snyggare formatering. Bättre information för sammansatta turer. DEMO! 14

15 # 3 Ny anslutningsmöjlighet Ansluta samma tur till flera dagar på en gång på en elev (tex alla förmiddagar). Avanslut en elevs alla eftermiddagar. DEMO! 15

16 # 2 Kapacitetskontroll på turer Konfigurera antalet platser på turer. Hållplats- och turguiden kontrollerar status på tur innan anslutning. En ny rapport visa antalet anslutna elever på respektive tur. 16

17 # 1 Infarter på skola, avståndsberäkningar, adressmatchning Skapa infarter på skola Matcha skoladress Matcha elevadress Matcha skolans namn mot infartsnamn Infartsgenerering vid hållplats- och skolavstånd Använd avstängningsskikt vid avstånd mellan hållplats och elevadress. DEMO! 17


Ladda ner ppt "2013-01-21 Solen Skolskjuts 6.9 Nyheter - Topp 16."

Liknande presentationer


Google-annonser