Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemikalier på arbetsplatsen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemikalier på arbetsplatsen"— Presentationens avskrift:

1 Kemikalier på arbetsplatsen
Vanliga kemikalier på en arbetsplats Faror Vad man gör om något händer Uppgift

2 Vanliga kemikalier på en arbetsplats
Rengöringsmedel Sårtvätt och desinficeringsmedel Oljor och lösningsmedel

3 Starkt basiska och frätande
Rengöringsmedel Starkt basiska och frätande T ex tvättmedel, maskindiskmedel, allrengöring, såpa, toalettrengöring, köksrengöring Förvaras utom räckhåll för små barn Skölj minst 5 min i ljummet vatten om du får i ögat Använd skyddshandskar Om någon äter rengöringsmedlet, mata med smör, grädde eller matolja och kontakta sjukvården Om någon är medvetslös, ring 112

4 Sårtvätt och desinficeringsmedel
Bakteriedödande, uttorkande T ex isopropanol, alsolsprit, desivon, jodopax, klorin Förvaras utom räckhåll för små barn Skölj med ljummet vatten om det kommer i ögat, minst 5 min Ge grädde eller matolja till någon som råkar få i sig detta och kontakta sjukvården omedelbart Släpp inte ut i avlopp eftersom ämnena har en mycket dålig påverkan på vattnets ekosystem. Om någon är medvetslös, ring 112

5 Oljor och lösningsmedel
Giftiga (påverkar nervsystemet, orsakar cancer samt stör i alla ekosystem) Bensin, diesel, terpentin, lacknafta, smörjoljor, maskinoljor, oljebaserad färg, lösningsmedelsbaserade lim, m m Förvaras i låsta utrymmen med god ventilation Sörj för god ventilation vid arbete med lösningsmedel och oljeämnen som luktar Undvik hudkontakt Framkalla kräkning omedelbart om någon fått ämnet i sig och kontakta sjukvården Om någon är medvetslös, ring 112 Samlas in i särskilda behållare (får ALDRIG komma ut i avloppet)

6 Avcheckning sker på måndag 11/11 2013
Uppgift Avcheckning sker på måndag 11/ Visa då att du för de tre kemikaliegrupperna; rengöringsmedel, desificeringsmedel, lösningsmedel kan redogöra för; Användning Exempel på typ av ämne (tex tvättmedel, lacknafta etc.) Faror Förvaring Avfallshantering Vad man gör om någon får i sig ämnet Argumentera för varför förvaringen av ämnena är viktig att hantera rätt Argumentera för varför avfallshanteringen av ämnena är viktig att göra rätt


Ladda ner ppt "Kemikalier på arbetsplatsen"

Liknande presentationer


Google-annonser