Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rengöringsmedel Starkt basiska och frätande T ex tvättmedel, maskindiskmedel, allrengöring, såpa, toalettrengöring, köksrengöring Förvaras utom räckhåll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rengöringsmedel Starkt basiska och frätande T ex tvättmedel, maskindiskmedel, allrengöring, såpa, toalettrengöring, köksrengöring Förvaras utom räckhåll."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Rengöringsmedel Starkt basiska och frätande T ex tvättmedel, maskindiskmedel, allrengöring, såpa, toalettrengöring, köksrengöring Förvaras utom räckhåll för små barn Skölj minst 5 min i ljummet vatten om du får i ögat Använd skyddshandskar Om någon äter rengöringsmedlet, mata med smör, grädde eller matolja och kontakta sjukvården Om någon är medvetslös, ring 112

4 Sårtvätt och desinficeringsmedel Bakteriedödande, uttorkande T ex isopropanol, alsolsprit, desivon, jodopax, klorin Förvaras utom räckhåll för små barn Skölj med ljummet vatten om det kommer i ögat, minst 5 min Ge grädde eller matolja till någon som råkar få i sig detta och kontakta sjukvården omedelbart Släpp inte ut i avlopp eftersom ämnena har en mycket dålig påverkan på vattnets ekosystem. Om någon är medvetslös, ring 112

5 Oljor och lösningsmedel Giftiga (påverkar nervsystemet, orsakar cancer samt stör i alla ekosystem) Bensin, diesel, terpentin, lacknafta, smörjoljor, maskinoljor, oljebaserad färg, lösningsmedelsbaserade lim, m m Förvaras i låsta utrymmen med god ventilation Sörj för god ventilation vid arbete med lösningsmedel och oljeämnen som luktar Undvik hudkontakt Framkalla kräkning omedelbart om någon fått ämnet i sig och kontakta sjukvården Om någon är medvetslös, ring 112 Samlas in i särskilda behållare (får ALDRIG komma ut i avloppet)

6 Uppgift Avcheckning sker på måndag 11/11 2013 Visa då att du för de tre kemikaliegrupperna; rengöringsmedel, desificeringsmedel, lösningsmedel kan redogöra för; -Användning -Exempel på typ av ämne (tex tvättmedel, lacknafta etc.) -Faror -Förvaring -Avfallshantering -Vad man gör om någon får i sig ämnet -Argumentera för varför förvaringen av ämnena är viktig att hantera rätt -Argumentera för varför avfallshanteringen av ämnena är viktig att göra rätt


Ladda ner ppt "Rengöringsmedel Starkt basiska och frätande T ex tvättmedel, maskindiskmedel, allrengöring, såpa, toalettrengöring, köksrengöring Förvaras utom räckhåll."

Liknande presentationer


Google-annonser