Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskap Omtanke Skicklighet Takt Uthållighet Uppmärksamhet Lojalitet Mod.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskap Omtanke Skicklighet Takt Uthållighet Uppmärksamhet Lojalitet Mod."— Presentationens avskrift:

1 Kunskap Omtanke Skicklighet Takt Uthållighet Uppmärksamhet Lojalitet Mod

2 Kompetensutveckling Motorsågning

3 Kompetensutveckling Innehåll: AFS Grunder Personlig skyddsutrustning Motorsågen Startteknik Arbetsteknik - grundregler Skötsel av sågen Motorsågskörkort A behörighet B behörighet F behörighet

4 Kompetensutveckling Inledning Motorsågen är ett redskap som kan användas inom många olika områden. Motorsågning måste utföras på ett säkert sätt för att undvika personskador. Rätt använd är motorsågen ett användbart och effektivt redskap. För att undvika skador är det viktigt att sågföraren har tillräcklig kompetens för arbetet. Genom att känna till riskerna och hur de kan minskas kan du arbeta mer säkert med motorsågen.

5 Kompetensutveckling Arbetsmiljöverkets föreskrifter Användning av motorkedjesågar och röjsågar AFS 2000:2

6 Kompetensutveckling Arbetsmiljöverkets föreskrifter Allmänna krav 5 § Den som arbetar med en motorkedjesåg eller en röjsåg skall – dels känna till sågens konstruktion, säkerhetsanordningar och egenskaper i den omfattning som behövs för säker användning i olika arbetssituationer, – dels använda för typen av arbete lämplig arbetsteknik för att undvika ohälsa och olycksfall. om användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2000:2)

7 Kompetensutveckling Arbetsmiljöverkets föreskrifter 6 § Den som arbetar med en motorkedjesåg eller en röjsåg skall skyddas mot skada från fallande eller flygande föremål, olja, avgaser, buller och vibrationer samt mot skärskador från sågkedja eller klinga. om användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2000:2)

8 Kompetensutveckling Arbetsmiljöverkets föreskrifter 7 § Motorkedjesågar och röjsågar skall kontrolleras regelbundet. Kontrollen skall utföras av en person med god kännedom om sågens konstruktion, användning och skötsel. En sågförare skall utföra daglig tillsyn av den såg som sågföraren använder. Sågkedjor och klingor skall under arbetet kontrolleras fortlöpande och underhållas. En sliten eller skadad kedja skall kasseras. Enstaka skadade skärtänder får dock bytas ut. Klingor med synliga sprickor eller andra skador och skadade klingskydd skall kasseras. Om det vid kontroll, tillsyn eller under arbete med en såg upptäcks skada eller felaktighet som kan äventyra säkerheten, får sågen inte användas vidare förrän den reparerats. om användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2000:2)

9 Kompetensutveckling Arbetsmiljöverkets föreskrifter 8 § Vid arbete med en motorkedjesåg skall följande personliga skyddsutrustning användas – hörselskydd, – skyddshjälm, – ögonskydd/ansiktsskydd mot skada genom mekanisk påverkan, – skyddsskor eller skyddsstövlar och benskydd mot skador från motorsågskedja samt – skyddshandskar. Till skyddshjälm skall under den kalla årstiden innerhuva finnas tillgänglig. om användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2000:2)

10 Kompetensutveckling Arbetsmiljöverkets föreskrifter 10 § Vid arbete med en motorkedjesåg eller en röjsåg skall sågföraren medföra första förband. om användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2000:2)

11 Kompetensutveckling Arbetsmiljöverkets föreskrifter Utbildning 12 § Den som arbetar med en motorkedjesåg eller en röjsåg skall ha genomgått utbildning för den typ av arbete som skall utföras och ha kompetens för arbetet. om användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2000:2)

12 Kompetensutveckling Arbetsmiljöverkets föreskrifter Bilaga 2 Organisatoriska krav 7 Användning av motorkedjesåg inom räddningsverksamhet/brandförsvar 7.1 Vid användning av en motorkedjesåg för åtkomst av brandhärdar, eller för håltagning i brandventilerande syfte, skall beaktas att risken för kast kan vara särskilt stor. Om det är nödvändigt skall specialkedja användas. 7.2 En motorkedjesåg får inte användas om användningen kan orsaka explosion. om användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2000:2)

13 Kompetensutveckling Grunder

14 Kompetensutveckling Grunder Vem får såga? Den som arbetar med motorsåg ska: Känna till sågens konstruktion i den omfattning som behövs för säker användning. Använda säker arbetsteknik för att undvika olycksfall och ohälsa. Ha tillgång till behövliga skyddsföreskrifter för arbetet samt följa dessa. Ha fyllt 18 år för att arbeta självständigt med motorsåg.

15 Kompetensutveckling Grunder Vilka material kan vi såga i? Vi kan såga i: Plåt 0,8mm Pansarglas 22mm Aluminium 1,3mm Lättbetong Armeringsjärn 5mm Fibermaterial

16 Kompetensutveckling Personlig skyddsutrustning vid sågning med motorsåg

17 Kompetensutveckling Personlig skyddsutrustning Följande skyddsutrustning ska användas: Hjälm med hörselskydd och visir Byxholkar med sågskydd Skyddskängor med sågskydd Skyddshandskar Kommunikation Förstaförband [stäng]

18 Kompetensutveckling Personlig skyddsutrustning Skogshjälm G3000 - vändbar med UV-indikator och rattjustering Komplett med hjälm, hörselskydd med bra dämpning, rostfritt nätvisir och ett praktiskt regnskydd i nacken. Utrustad med en UV-indikator. Kom ihåg att ett visir inte kan ersätta ett ögonskydd (skyddsglasögon). [stäng] Hjälm med hörselskydd och visir

19 Kompetensutveckling Personlig skyddsutrustning UV-indikator: När hjälmen är helt ny är den helt röd. I takt med att den utsätts för UV-strålning bleknar indikatorn efterhand och när den är helt vit är det hög tid att byta hjälm. [stäng] Hjälm med hörselskydd och visir

20 Kompetensutveckling Personlig skyddsutrustning Byxholk med sågskydd Classic 20 Sågskydd Klass 1, 20m/s Justerbar längd med hällor Förbreddningsband för byxholk Byxholkar med sågskydd

21 Kompetensutveckling Personlig skyddsutrustning Brandstövel Haix Gamma m sågskydd Försedd med sågskydd. Snörsystem, klimatkomfort, köldisolering, värmeisolering, vatten/vätskeresistens allt av högsta kvalité. Skafthöjd 28 cm. Storlek 36-47. [stäng] Skyddskängor med sågskydd

22 Kompetensutveckling Personlig skyddsutrustning Skyddshandskar En arbetshandske ska sitta bra för att inte förorsaka skada. Den håller händerna varma och är ett skydd mot handskador. GoldGrip Skal: PBI, Kevlar, Shearguard. Foder: ProtexM, Termoloft 367. Membran: Porelle, Vattenfast/andas. Brandbekämpningshandske EN659

23 Kompetensutveckling Personlig skyddsutrustning Skyddshandskar En arbetshandske ska sitta bra för att inte förorsaka skada. Den håller händerna varma och är ett skydd mot handskador. Dexterity Grip Skal: High Tec Tann nötnappa/Nomex. Foder: ProtexM. Membran: Porelle Rökdykarhandske EN659

24 Kompetensutveckling Personlig skyddsutrustning Maskenhet Kommunikation

25 Kompetensutveckling Personlig skyddsutrustning Radioenheten på rökdykarradion Kommunikation

26 Kompetensutveckling Personlig skyddsutrustning Förstaförband [stäng] Förstaförband

27 Kompetensutveckling Motorsågen

28 Kompetensutveckling Motorsågen Stihl MS 460-Räddningssåg (Bensindriven motorsåg för Räddningsinsatser) Tekniska data: Cylindervolym 76,5 cm³ Effekt 4,4/6,0 kW/hk Ljudeffektnivå 113,0 dB Oilomatic sågkedja delning/typ 3/8" RDR Standard skärlängd 50 cm (20”) Vikt utan svärd och kedja 7,0 kg Kedjehastighet 29 m/s

29 Kompetensutveckling Motorsågen Kastskydd Påfyllning kedjeolja Svärd Bränslepåfyllning (2- takt)Fläktkåpa LuftfilterkåpaCylinderkåpa Terminologi

30 Kompetensutveckling Motorsågen Nyckelhållare Stänkskydd Tomgångs skruvar BarkstödKopplingskåpa Kedjans rotationsriktning Terminologi

31 Kompetensutveckling Motorsågen Skyddsplåt Ljuddämpare Terminologi

32 Kompetensutveckling Motorsågen Bakre handskyddKedjefångareStänkskydd Terminologi

33 Kompetensutveckling Motorsågen Dekompressionventilsknapp Terminologi

34 Kompetensutveckling Motorsågen Skjutande kedja Dragande kedja Kedjans rotationsriktning Terminologi

35 Kompetensutveckling Motorsågen Sågtand Ryttare Kedjans rotationsriktning Sågdjup Terminologi

36 Kompetensutveckling Motorsågen SkyddslänkSåglänk Kedjans rotationsriktning Terminologi

37 Kompetensutveckling Motorsågen Hål för: Kedjespännartapp Kedjesmörjning Terminologi

38 Kompetensutveckling Motorsågen Kedjeoljeskruven under motorsågen skall alltid stå på max. Terminologi

39 Kompetensutveckling Motorsågen Kedjeoljeutsläpp Terminologi

40 Kompetensutveckling Motorsågen Typiska skador på kedjan:

41 Kompetensutveckling Motorsågen Typiska skador på svärdet:

42 Kompetensutveckling Motorsågen Typiska skador på drivhjulet:

43 Kompetensutveckling Motorsågen Kedjespänning En slak kedja är grundorsaken till de flesta problemen med kedjan. En för löst spänd kedja: Klättrar på drivhjulet Hamrar på svärdet Ger grader på sidolänkarna. Kedjan blir styv och måste kasseras.

44 Kompetensutveckling Motorsågen Så här spänner du sågkedjan på rätt sätt 1.Stäng av motorsågen och lossa skruvarna på kedjedrevskåpan med en kombinyckel. För att spänna sågkedjan räcker det med att bara lossar skruvarna. Spänn kedjan på kedjesträckaren med mejseldelen på kombinyckeln (se bild).

45 Kompetensutveckling Motorsågen Så här spänner du sågkedjan på rätt sätt 2.Kontrollera att kedjan är rätt spänd. Använd alltid arbetshandskar när du tar på kedjan. Hänger kedjan ner på undersidan (se bild) är den för lös och du måste spänna den ytterligare på kedjesträckaren.

46 Kompetensutveckling Motorsågen Så här spänner du sågkedjan på rätt sätt 3.När kedjan är rätt spänd ligger den intill svärdet, men kan ändå dras runt svärdet för hand och kan dras något uppåt (se bild). För att undvika att du skadar dig på den vassa kedjan, använd alltid arbetshandskar.

47 Kompetensutveckling Filmtajm Kedjespänning

48 Kompetensutveckling Motorsågen Kedjespänning, efter arbete med sågen! Varning: Om kedjan spänts under arbetets gång glöm inte att släppa på kedjespänningen innan du ställer undan sågen. När kedjan svalnar dras den ihop och kan då, om man inte släppt spänningen, skada vevaxel och lager. Detta gäller framförallt vid kall väderlek.

49 Kompetensutveckling Motorsågen Byte av kedja Vid byte av kedjan skall kedjespåret i svärdet rengöras noggrant Vid kraftiga smutsavlagringar i kedjespåret kan kedjan annars lätt hoppa ur. Dessutom kan smutsen suga upp kedjeoljan innan den når svärdets underkant som är en mycket utsatt del. Svärd och kedja blir mycket varma och utsätts för kraftigt slitage. Använd ett smalt och spetsigt föremål för rengöringen och provkör kedjan några sekunder för att se att den löper ordentligt i spåret innan du t. ex. sätter an sågen mot ett träd.

50 Kompetensutveckling Motorsågen Byte av kedja 1.Lossa muttrarna till kopplings kåpan.

51 Kompetensutveckling Motorsågen Byte av kedja 2.Lyft av kopplings kåpan.

52 Kompetensutveckling Motorsågen Byte av kedja 3.Lyft av kedja och svärd.

53 Kompetensutveckling Motorsågen Byte av kedja 4.Skruva tillbaka kedjespännartappen.

54 Kompetensutveckling Motorsågen Byte av kedja 5.Håll svärdet i spetsen, lägg på kedjan och vänd tillbaka.

55 Kompetensutveckling Motorsågen Byte av kedja 6.Lägg kedjan över drivhjulet och lägg svärdet på plats.

56 Kompetensutveckling Motorsågen Byte av kedja 7.Se till så att kedjespännartappen kommer rätt i hålet.

57 Kompetensutveckling Motorsågen Byte av kedja 8.Sätt på kopplingskåpan och skruva på muttrarna med handkraft.

58 Kompetensutveckling Motorsågen Byte av kedja 9.Lägg gashandtaget mot höften och svärdsspetsen mot t ex ett bord. Spänn kedjan! Spänn Kopplingskåpans muttrar!

59 Kompetensutveckling Motorsågen Byte av kedja 10.Dra kedjan fram och tillbaka, det ska gå lagom lätt.

60 Kompetensutveckling Motorsågen Kastskydd Vibrationsdämpning Gasspärr Viktiga delar för säkerheten!

61 Kompetensutveckling Motorsågen Bakre handskyddKedjefångare Viktiga delar för säkerheten!

62 Kompetensutveckling Motorsågen Stoppknapp Viktiga delar för säkerheten!

63 Kompetensutveckling Motorsågen Fel! Säkerheten först!!! Rätt!

64 Kompetensutveckling Startteknik

65 Kompetensutveckling Startteknik Rekommenderad metod 1.Bakre handtaget mellan knäna Fatta bågen med vänster hand. Sätt bakre handtaget mellan knäna och kläm ihop dem. Fatta med höger hand i starthandtaget. Känn efter att startapparaten är i grepp. Gör ett kort snärtigt ryck. Låt handen följa handtaget tillbaka. Om du hellre vill hålla sågen med höger hand går det bra att dra i snöret med vänster hand.

66 Kompetensutveckling Startteknik Lämplig metod när motorn är kall 2.Såg på marken Ställ sågen stadigt på marken och se till att inget föremål kan haka i kedjan. Sätt höger fot i bakre handtaget. Känn efter att startapparaten är i grepp. Gör ett kort snärtigt ryck. Låt handen följa handtaget tillbaka.

67 Kompetensutveckling Startteknik 3.Med sågen i handen Fatta bågen med höger hand. Håll sågen med svärdet riktat åt höger. Fatta med vänster hand i starthandtaget. Känn efter att startapparaten är i grepp. Gör ett kort snärtigt ryck. Låt handen följa handtaget tillbaka. OBS! Metoden är farlig om du håller i bågen med vänster hand. Ej rekommenderad metod

68 Kompetensutveckling Startteknik Kallstart! GasspakGasspaksspärr Kombireglage

69 Kompetensutveckling Startteknik Dekompressionventilsknapp Kallstart!

70 Kompetensutveckling Startteknik Kastskyddet slår till kedjebromsen. Kallstart!

71 Kompetensutveckling Startteknik Kallstart efter första tändningen! GasspakGasspaksspärr Kombireglage

72 Kompetensutveckling Startteknik Varmstart! GasspakGasspaksspärr Kombireglage

73 Kompetensutveckling Startteknik Driftsläge! Kombireglage

74 Kompetensutveckling Startteknik Motorn avstängd! Kombireglage

75 Kompetensutveckling Filmtajm Kallstart Varmstart

76 Kompetensutveckling Startteknik 1.Om motorn inte startar: Efter första starten (tändningen) har kombireglaget inte ställts i varmstartsläget, tändstiftet har då blivigt fuktigt (motorn har blivit sur). Lossa ratten över bakre handtaget i pilens riktning och ta bort luftfilterkåpan. Dra av luftledkåpan uppåt. Dra av tändkabelskon. Skruva ut tändstiftet och torka av det. Ställ kombireglaget i stoppläget. Dra flera gånger i starthandtaget – för att lufta förbränningskammaren. Montera ihop sågen igen. Ställ kombireglaget i varmstartsläget, även vid kall motor. Starta motorn på nytt!

77 Kompetensutveckling Startteknik 2.Om tanken har körts helt tom (motorn stannade): Fyll på bränsle och kedjeolja. Tryck på dekompressionsventilsknappen. Starta motorn som vid kallstart.

78 Kompetensutveckling Arbetsteknik - grundregler

79 Kompetensutveckling Arbetsteknik - grundregler Handhavande vid: 1.Start av motorsåg 2.Förflyttning 3.Risk för kast 4.Arbeten över axelhöjd Risker!

80 Kompetensutveckling Arbetsteknik - grundregler Förflyttning Vid all förflyttning, när motorn är igång, ska kedjebromsen vara tillslagen. Bär sågen i bågen eller häng den på verktygskroken i selen.

81 Kompetensutveckling Arbetsteknik - grundregler Stå stadigt Fötterna ska vara brett isär, vilket ger en stor stödyta. Stadig fotställning och ett gott fäste i marken är absolut nödvändigt för att du ska kunna tillämpa en säker arbetsteknik.

82 Kompetensutveckling Arbetsteknik - grundregler Arbeta nära sågen Sågen ska vara nära kroppen så att avståndet mellan sågens och kroppens tyngdpunkt blir kort. Stöd sågen mot stammen och kroppen eller sätt armarna mot kroppen. Då belastas rygg och armar minst. Händer och armar ska styra sågen och bära så litet som möjligt av sågens tyngd.

83 Kompetensutveckling Arbetsteknik - grundregler Den förbjudna sågvinkeln Kedjans rotationsriktning Kastrisk!

84 Kompetensutveckling Arbetsteknik - grundregler Kastrisk! Några viktiga råd för att minska skaderisken vid kast: Såga inte med svärdsspetsen Kort svärd ger kastet mindre kraft Använd väl skärpt kedja Håll sågen med tummen under bågen Se till att sågens kastskydd och kedjebroms fungerar Slå till kedjebromsen när du inte använder sågen Släpp inte något av handtagen förrän kedjan har stannat Använd personlig skyddsutrustning Se till att kedjan inte går runt på tomgång

85 Kompetensutveckling Filmtajm Sågning med den förbjudna sågvinkeln

86 Kompetensutveckling Arbetsteknik - grundregler Dragande kedja Sågen drar sig själv från dig mot stammen. Sågningen sker med svärdets undersida där kedjan dras in mot sågkroppen. Vid kapning i vedbock ska sågens egenvikt räcka som matningstryck om kedjan är bra. Några grunder i sågteknik

87 Kompetensutveckling Arbetsteknik - grundregler Skjutande kedja Sågen skjuter sig själv från stammen emot dig. Sågningen sker med svärdets översida där kedjan skjuts utåt från sågkroppen. Några grunder i sågteknik

88 Kompetensutveckling Arbetsteknik - grundregler Såhär gör du instick 1.Såga med dragande kedja med fullt gaspådrag till ungefär samma djup som svärds bredden. Nu har du en avsats som effektivt förhindrar kast. Några grunder i sågteknik

89 Kompetensutveckling Arbetsteknik - grundregler Såhär gör du instick 2.Rikta upp sågen till den riktning du vill göra insticket i. Några grunder i sågteknik

90 Kompetensutveckling Arbetsteknik - grundregler Såhär gör du instick 3.Stick nu in svärdet i stammen med fullt gaspådrag. Stöd armarna mot benen. Några grunder i sågteknik

91 Kompetensutveckling Skötsel av sågen

92 Kompetensutveckling Skötsel av sågen 1.Skruva av luftfilterkåpan. 2.Skruva av luftfiltret.

93 Kompetensutveckling Skötsel av sågen 3.Tag av plastkåpan, obs lilla spärren. 4.Lossa HD-filtret.

94 Kompetensutveckling Skötsel av sågen 5.Tag av luftledkåpan.

95 Kompetensutveckling Skötsel av sågen 6.Lossa kabelskon till tändstiftet.

96 Kompetensutveckling Skötsel av sågen 7.Skruva bort de tre skruvarna som håller cylinderkåpan.

97 Kompetensutveckling Skötsel av sågen 8.Lyft av cylinderkåpan. 9.Blås rent försiktigt.

98 Kompetensutveckling Skötsel av sågen 10.Skruva bort de fyra skruvarna som håller fläktkåpan.

99 Kompetensutveckling Skötsel av sågen 11.Lyft av fläktkåpan. 12.Blås rent försiktigt.

100 Kompetensutveckling Skötsel av sågen 13.Skruva av de två skruvarna till kopplingskåpan. 14.Lyft av kopplingskåpan, svärdet och kedjan.

101 Kompetensutveckling Skötsel av sågen 15.Skruva av skyddsblecket till kedjesmörjningen.

102 Kompetensutveckling Skötsel av sågen 16.Rengör allt enbart med tryckluft, vatten och tvål. 17.Kontrollera alla slitdelar, byt vid behov. 18.Sätt ihop motorsågen i omvänd ordning. 19.Kontrollera kedjespänningen. 20.Fyll på bränsle och kedjeolja. Kontrollera så att locken håller tätt. 21.Provkör motorsågen.

103 Kompetensutveckling Motorsågskörkort

104 Kompetensutveckling Motorsågskörkort De olika nivåerna

105 Kompetensutveckling A behörighet

106 Kompetensutveckling B behörighet

107 Kompetensutveckling B behörighet

108 Kompetensutveckling F behörighet

109 Kompetensutveckling F behörighet

110 Kompetensutveckling


Ladda ner ppt "Kunskap Omtanke Skicklighet Takt Uthållighet Uppmärksamhet Lojalitet Mod."

Liknande presentationer


Google-annonser