Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation om klimatet från Världens kurs Klimat och miljö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation om klimatet från Världens kurs Klimat och miljö"— Presentationens avskrift:

1 Presentation om klimatet från Världens kurs Klimat och miljö
Namn, ort och datum Här kan du själv fylla i dina uppgifter. Den här presentationen uppdaterades

2 Innehåll Bakgrund Vad kan hända? Vad måste göras?
Klimat och miljö Innehåll Bakgrund Vad kan hända? Vad måste göras? Varför bryr sig kyrkan om klimatet? Vad gör vi nu?

3 Växthuseffekten Koldioxidutsläpp per person
Kyrkan och klimatet Bakgrund Växthuseffekten Koldioxidutsläpp per person

4 Klimat och miljö Tack vare de naturliga växthusgaserna i atmosfären, bl. a. koldioxid och metan, stannar en del värme kvar och värmer upp jorden. Utan denna naturliga växthuseffekt skulle så mycket värme reflekteras ut i rymden att jorden skulle bli mycket kall och obeboelig. Förutom atmosfärens växthusgaser finns även andra faktorer som påverkar instrålningen av solljus och utstrålningen av värme. Exempelvis absorberar vatten solstrålningen väl, medan snö och is tvärtom reflekterar solljuset. Under de senaste 100 åren har koncentrationen av växthusgaser i atmosfären ökat, framförallt koldioxid. Därmed stannar mer av värmen från solljuset kvar på jorden, med det följer en ökad medeltemperatur. Den ökande medeltemperaturen påverkar i sin tur bland annat vädret och havsnivån.

5 Klimat och miljö De länder som släpper ut mest växthusgaser är inte samma som drabbas först och värst av klimatförändringarna. Det gör dem som redan är utsatta och som bidragit minst till problemen.

6 Vad kan hända? Sämre odlingsvillkor Bristande vattenförsörjning
Klimat och miljö Vad kan hända? Sämre odlingsvillkor Bristande vattenförsörjning Minskad biologisk mångfald Fler naturkatastrofer Sjukdomar sprids lättare Läs mer om detta på sidorna i Världens kurs Klimat och miljö.

7 Vad måste göras? Minska utsläppen snabbt!
Klimat och miljö Vad måste göras? Minska utsläppen snabbt! Politiska beslut oh varsammare livsstil Stöd till omställning och anpassning Klimatsmart bistånd Minskad sårbarhet Skydda kolsänkor Klimatsmart teknik Läs mer om de här punkterna i Världens kurs Klimat och miljö på sidorna

8 Varför bryr sig kyrkan om klimatet?
Klimat och miljö Varför bryr sig kyrkan om klimatet? Tre perspektiv

9 På sidan 30-32 i Världens kurs Klimat och miljö kan du läsa mer
Hållbarhetsperspektivet - Ett hållbarhetsperspektiv på klimat och miljö innebär t.ex. att Svenska kyrkan inte enbart arbetar med problem som uppstår till följd av klimatförändringar. Det gör vi genom bland annat jordbruksutveckling eller vattenprojekt i länder i syd. Men vi vill också arbeta för att förhindra själva orsakerna till att klimatförändringar uppstår, genom påverkansarbete gentemot politiker och allmänhet i nord. Rättighets- och genusperspektivet - Klimat och miljöfrågan är en rättvisefråga, som handlar om fattiga och rika, men också i högsta grad en fråga om jämställdhet, eftersom de som äger mycket överutnyttjar jordens resurser på bekostnad av dem som äger lite. Kvinnor drabbas hårdare än män, då de ofta är de mest fattiga i varje samhälle, med minst möjligheter att skydda sig och sina familjer mot naturkatastrofer eller andra krissituationer som t.ex. uteblivna skördar. Eftersom varje människa är Guds avbild med rätt till ett värdigt liv och försörjning, motiverar rättighets- och genusperspektivet Svenska kyrkan att engagera sig i klimat- och miljöfrågor. Jesus stod alltid på de mest utsattas sida. En utgångspunkt för kyrkans arbete måste vara att alltid försvara människovärdet. Grundläggande är respekt för varje människas förmåga och ansvar. Därför har Svenska kyrkans internationella arbete ett rättighets- och genusperspektiv, där vi ser människor som rättighetsbärare med rätt att vara subjekt i sina egna liv, inte behövande objekt för vår godhet. Därför vill vi analysera maktstrukturer, bidra till att bryta ned förtryck och öppna för befrielse. Detta inkluderar också att analysera och förändra vår egen roll i problematiken och fundera över vårt eget människovärde som del i en orättfärdig världsordning. Försoningsperspektivet - Kyrkan är sänd att delta i Guds freds- och försoningsarbete. Vi har i uppdrag att bära med oss hoppet till världen, och bidra till försoning mellan människor, mellan människa och Gud och mellan människa och natur. Därför har Svenska kyrkans internationella arbete ett försoningsperspektiv. Orättvist fördelade naturresurser är en starkt bidragande orsak till krig och konflikt. Detta ökar i miljöförstöringens och klimatförändringens spår. Därför är arbetet med klimat- och miljöfrågor betydelsefulla också ur ett försoningsperspektiv. Guds omsorg gäller hela skapelsen, därför bör också vår göra det. Vi tror att vi som kyrka och kristna har i uppdrag att i ord och handling upprätta tecken på Guds rike

10 Medlemmar ur räddningsenheten övar på att rädda människor som hamnat i vattnet efter exempelvis en cyklon. Foto: Stefan Håkansson/IKON Den här bilden kan användas som bakgrundsbild till övningen Cyklonen kommer på sidan 38 i Världens kurs Klimat och miljö.

11 Vad gör vi nu? Svenska kyrkans biskopar uppmanar:
Klimat och miljö Vad gör vi nu? Svenska kyrkans biskopar uppmanar: Svenska kyrkans biskopar lanserade Ett biskopsbrev om klimatet den 12 maj Det inleds med en sammanfattning av kunskapsläget och utmynnar i konkreta uppmaningar till Svenska kyrkan och kyrkor i hela världen, till beslutsfattare i Sverige och internationellt, till företag och organisationer såväl som till enskilda människor. Du kan läsa hela Biskopsbrevet om klimatet på

12 Genomför aktiviteter till stöd och inspiration för en hållbar livsstil
Klimat och miljö Låt församlingens gudstjänst uttrycka hopp som ger kraft och engagemang för hela skapelsens framtid Lär mer om klimatkrisen och studera bibeltexter om vårt ansvar för skapelsen och om rättvisa Genomför aktiviteter till stöd och inspiration för en hållbar livsstil Uppmaningarna är förkortade. Du kan läsa hela Biskopsbrevet om klimatet på

13 Använd de redskap som finns, tex Miljödiplomering
Klimat och miljö Använd de redskap som finns, tex Miljödiplomering Använd din rätt att som medborgare och väljare att verka för en kraftfull omställning Ta konkreta steg för en mer hållbar livsstil och för att stödja människor som drabbas hårt av klimatförändringar Sök stöd hos andra och ge inte upp. Allas bidrag behövs

14 Lär dig mer på www.varldenskurs.se
Klimat och miljö Lär dig mer på


Ladda ner ppt "Presentation om klimatet från Världens kurs Klimat och miljö"

Liknande presentationer


Google-annonser