Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den nya influensan, A(H1N1) Personalvaccination

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den nya influensan, A(H1N1) Personalvaccination"— Presentationens avskrift:

1 Den nya influensan, A(H1N1) Personalvaccination

2 Den nya influensan, A(H1N1) Personalvaccination
Stephan Stenmark Överläkare Gunilla Karlsson, Infektionssköterska Infektionskliniken NUS Umeå

3 Den nya influensan, A(H1N1) Personalvaccination
Alla sjukvårdspersonal i kommun och landsting med patientkontakt är högprioriterad för vaccination Kom ihåg studenter! Alla ska vaccineras! Trolig start v. 41 dvs 5/10

4 Varför vaccinera Undvika sjukdom Undvika att smitta andra
För sin egen skull För att kunna vara på jobbet Undvika att smitta andra Hemma Patienter Minska total smittspridning i samhället Skydd mot ev. förändrad och elakare typ

5 Den nya influensan, A(H1N1) Bakgrund
Den nya influensan sprids på samma sätt som säsongsinfluensan. Om pandemin beter sig som tidigare pandemier kommer den första stora vågen att komma i höst och kan drabba 10-30% av befolkningen Baserat på erfarenhet från andra länder, kommer andelen sjuka i befolkningen (clinical attack rate) att bli störst bland barn och yngre vuxna. 1-2 % beräknas behöva sjukhusvård

6 Aktuella läget Antal fall Avlidna Globalt ~ 300 000 3 195
Europa ~ (0.25%)‏ Sverige * Västerbotten (30/8)‏ *72 % under 30 år Sverige enda landet i Europa med mer omfattande influensaaktivitet, Irland + UK viss aktivitet - annars låg aktivitet

7 Antal fall av H1N1 i Sverige

8

9

10

11

12 Nya Zealand vs. Västerbotten
Andel befolkning I NZ med symtomgivande infektion : 7,5% = Nya Zealand VLL Befolkning Andel med symtomgivande infektion :1/ Andel av dessa som sökt läkare: 1/ Andel sjuka som sjukhusvårdas: 1/ Andel IVA-vårdade: 1/ Andel med ARDS: 1/ ,5 Andel avlidna: 1/

13 Den nya influensan, A(H1N1) Bakgrund
Riskgrupper Gravida kvinnor Personer med kroniska sjukdomar: Kronisk lungsjukdom Extrem fetma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen Kronisk hjärtkärlsjukdom (ej bara förhöjt blodtryck) Immunsupprimerade personer oavsett genes, inklusive HIV Kronisk lever- eller njursvikt (GFR<30ml/min)‏ Diabetes mellitus där febersjukdom kan befaras leda till komplikationer Personer som medicinerat med läkemedel mot astma de senaste tre åren

14 GSKs pandemivaccin

15 Pandemivaccin H1N1 Pandemrix® Tillverkas av GSK i Tyskland
Finns 3 andra pandemivaccin Levereras veckovis under drygt 4 mån. Början mitten av september Tidigast godkännande och start v 41-42 Först ”beredskapslicens” av LMV EU-godkännande mitten av oktober

16 Nya pandemivaccinet Virus odlas på ägg
Avdödas och antigen (del av virus) renas Adjuvans som ”triggar” immunsystemet Krävs mindre andel virusantigen (HA) jämfört med säsongsinfluensavaccin 10 doser vaccin från varje ägg (jfr med 1-2)‏ Tillägg av adjuvans ger mer biverkningar Två doser med minst 3 veckors mellanrum

17 Innehåll nya vaccinet Hemagglutininantigen 3.75 mikrogram +
Ca 1/5 av säsongsinfluensavaccin + Adjuvans = AS03 Förstärker immunsvar på vaccin Skvalen milligram Leverolja från haj, går även att extrahera ur oliver DL-α-tokoferol (E-vitamin) ,9 milligram Tween ,9 milligram

18 Innehåll nya vaccinet (2)‏
Tiomersal 5 mikrogram Konserveringsmedel Kvicksilverförening 2,5 mikrogram kvicksilver Motsvarar ca 100 gram abborre/gädda eller 5 dygns intag via luft/vatten/mat

19 Pandemivaccinet Baserat på ett fågelinfluensavaccin (H5N1)‏
Godkänt och prövat på ca personer Små studier på barn över 3 år (300 barn)‏ Idag godkänt från 18 år till 60 år Ej prövat gravida I det ”nya vaccinet” är H5N1 bytt mot H1N1

20 Pandemivaccin H1N1 Kliniska prövningar pågår (ca 40 000 pers.)‏
Krävs godkännande LMV + EMEA LMV ”nytta/riskvärdering” för barn och gravida Samtliga gravida rekommenderas vaccination Alla barn över 3 år rekommenderas vaccination Riskgrupper 6 mån till 3 år rekommenderas vaccination

21 Effekt Pandemrix® (H5N1)‏
Efter en dos ca 25 % antikroppssvar Efter två doser ca 80 % antikroppssvar Anamnestiskt svar (dvs svar på dos 2) upp till 6 månader efter första dosen I djurförsök (iller)‏ ca 50% skydd mot död efter en vaccindos 100% skydd mot död efter två doser

22 Biverkningar H1N1 vaccin (%)‏
Pandemrix® Säsongsvaccin Smärta 90 70 Rodnad /Svullnad 35 25 Ledvärk 15 Trötthet 50 30 Feber 5 Huvudvärk Muskelvärk Svettningar 20 10

23 Äggallergi Anamnes på anafylaxi och har en helt (100%) äggfri kost. Ej vaccineras utan utredning Vid en lindrig form av äggallergi eller de som endast har misstänkt allergi och som kan äta sådant som innehåller ägg, även i små mängder, ex. sockerkaka, penslad bulle och liknande kan vaccineras som vanligt.

24 Nedsatt immunförsvar Till följd av sjukdom eller läkemedel
Ingen kontraindikation för vaccination men kan ge sämre vaccinsvar Kan behöva information om att ta profylax med Tamiflu® vid exposition trots vaccination Vid > 15mg Prednisolon® per dag ses lägre vaccineffekt

25 Autoimmuna sjukdomar -Patienter med autoimmuna sjukdomar bör vaccineras mot den nya A/H1N1 influensan -Samma dosregim som till friska individer rekommenderas. -Endast hos enstaka patienter med högaktiv sjukdom eller instabil immunsuppression kan undantag från vaccinering övervägas. Patientansvarig läkare bör i dessa fall konsulteras för att diskutera alternativ beh.

26 Produktbeskrivning Vaccinet levereras i Hållbarhet
Flaskor innehållande 10 doser Varje «pack» innehåller 500 doser 1 box med 50 flaskor antigen 2 box med 25 flaskor adjuvans Vaccinet måste lagerhållas i kyla (2-8°C) Hållbarhet 18 månader i kylskåp 1 dygn efter blandning

27 Förpackning och innehåll
De två flaskorna ska mixas före vaccination Ett pack (500 doser) innehåller: 2 boxar adjuvans (2 x 25 vials)‏ 1 box antigen (1 x 50 vials)‏ H1N1 antigen 10 doser AS03 adjuvant 10 doser OBS: bilderna är endast avsedda för illustration, text på flaskor och kartonger motsvarar inte den regulatoriskt godkända texten.

28 Materialbehov, kringutrustning
Handdesinfektion ska alltid utföras i direkt anslutning FÖRE och EFTER injektionsgivning Bra arbetsställning Var trygg i dig själv och stadig på handen

29 Tänk på Tala om vad du gör och ger Så lite obehag som möjligt
Ej gå så snabbt som möjligt, hantera stickrädsla Intramuskulär injektion ges i mitten av deltoideusmuskeln med 90º stickvinkel Injicera lugnt och långsamt

30 Iordningsställande Börja med att desinfektera händerna
Ta fram adjuvans och antigen från kylskåp, ska få rumstemperatur, skaka respektive flaska, inspektera visuellt Dra upp adjuvans med 5 ml spruta och för över detta till antigenflaskan, skaka och låt stå i 5 min, dra sedan upp i spruta, skaka inj.flaskan före varje uppdragning/vaccination, hållbart 24 tim i rumstemperatur, inga kasserade doser

31 Instruktion för beredning
Före blandning ska de två komponenterna ha uppnått rumstemperatur, samt skakats och inspekterats visuellt Blanda vaccinet genom att dra upp adjuvansen med hjälp av en spruta och tillsätt detta i flaskan med antigen Skaka flaskan väl

32 Forts. iordningsställande
Den nål som används för uppdragning ska bytas mot en nål lämpad för intramuskulär injektion Använd kanyl nr 16 (blå) med 25 mm längd och 0,60 mm diameter vid vaccineringen, om mycket fett använd kanyl (gråsvart) med 50 mm längd och 0,70 mm i diameter Se till att spruta och spets sitter ihop före du sticker

33 Utförande Börja med att desinficera händerna
Armen hängande rakt ner, 5-7 cm nedom axeln Desinficera sedan huden dvs injektionsstället med klorhexidinsprit, lufttorka Huden över injektionsstället sträcks mellan tumme och pekfinger Kanylen förs in snabbt och bör penetrera huden i en vinkel om 90º Aspirera för att säkerställa att spetsen ej ligger i ett blodkärl Vaccinet injiceras intramuskulärt mitt i deltoideusmuskeln Injicera lugnt och långsamt Kanylen dras ut långsamt och hela sprutan med spets läggs därefter direkt i riskavfallsburken med enhandsfattning, inga stickskador Plåstra Avsluta med att desinficera händerna VIKTIGT BEHÅLLA LÄKEMEDLETS/VACCINETS STERILITET HELA VÄGEN TILLS INJEKTIONEN ÄR GIVEN

34 Teknik Ges intramuskulärt i m.deltoideus

35 Tips Kommunikationen viktig Håll samtalet igång även om nonsenssamtal
Ha sprutan förberedd, mindre uppladdning mentalt Man får ibland bara en chans

36 Papper att gå igenom PM anafylaxi,Akutbricka Pappersjournal Delegation

37 Telefonfrågor om vaccination
Ett telefonnummer för frågor kommer att upprättas. Rekryterar erfaren sjuksköterska ”Bakjour” finns med erfaren infektionsläkare och vaccinationsexpert Efter kontaktas infektionsbakjouren

38 Tack till Johan Wiström på Smittskyddet som bistått med stor del av underlaget till presentationen


Ladda ner ppt "Den nya influensan, A(H1N1) Personalvaccination"

Liknande presentationer


Google-annonser