Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Problemlösning Vad är ett problem? Nuvarande tillstånd Mål Hinder Ingen omedelbar uppenbar lösning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Problemlösning Vad är ett problem? Nuvarande tillstånd Mål Hinder Ingen omedelbar uppenbar lösning."— Presentationens avskrift:

1 Problemlösning Tobias.Johansson@hkr.se

2

3 Vad är ett problem? Nuvarande tillstånd Mål Hinder Ingen omedelbar uppenbar lösning

4 Tankar kring problem You write down the problem. You think very hard. Then you write down the answer. Richard Feynman You can never solve a problem on the level on which it was created. Albert Einstein A problem is a chance for you to do your best. Duke Ellington

5 Tydliga Otydliga “Puzzles” - Obekanta - Ingen tidigare kunskap - All nödvändig information tillgänglig - Tydliga krav Vardagliga problem - Bekanta - Tidigare kunskap - Nödvändig information ek tillgänglig - Vad är målet?

6 Problemtyper Greeno, 1978: Inducing structure Inducing structure (analogier) Upptäckt av mönster som relaterar element hos en del av problemet till en annan Transformation Transformation (Towers of Hanoi, water jar problem) Manipulation av objekt och symboler enligt regler. Arrangement Arrangement (anagram, gästplacering) Alla element är närvarande, uppgiften är att arrangera om dom. Problem kan vara del av mer än en kategori

7 Gestalt-ansats Problemlösning är användande av mentala representationer Problemlösning är både reproducerande och producerande - Reproducerande: återanvändning av tidigare erfarenhet - Producerande: omstrukturering och insikt

8 Koehler - primatstudier

9

10 x = r

11 Cirkelproblem Illustrerar omstrukturering - perception - representera annorlunda - ingen algebra Insikt - Lösning kommer plötsligt – “Aha!”

12 Insikt och icke-insiktsproblem Insikt: - svårt predicera lösning - svårt övervaka hur nära lösningen är - plötsligt förståelse av vad som krävs - kombinera information på nytt sätt Icke-insikt - lättare att predicera lösning - lättare övervaka hur nära lösningen är

13 Metcalfe & Wiebe (1987) Insight vs. Non-insight problems - “warmth” judgments every 15 s - “hot”: close to solution - “cold”: far from solution

14 Ytterligare insiktsproblem Move three dots to make the triangle point downwards

15 Ytterligare insiktsproblem Move three dots to make the triangle point downwards

16 Ytterligare insiktsproblem Move three dots to make the triangle point downwards

17 Hinder Functional fixedness - bekant användning av objekt Ljusproblem (Duncker, 1945) Montera ljuset på väggen så det brinner utan att droppa på golvet

18 Två grupper - Ask tom - Ask ej tom

19 Omstrukturering av representation lättare utan ”functional fixedness” Tänk inte på askens användning som att innehålla saker

20 Hinder Functional fixedness - bekant användning av objekt Two-string problem (Maier, 1931) Ingen ledtråd Ledtråd

21 Hinder “Mental set” i situationen - fixering på grund av situationen - mental set: man föredrar vissa “operatorer” - tankemekanisering Water-jug problem (Luchins, 1942)

22 B-A-2C A+C A-C

23 Mental set: Börja med problem 1 Ej mental set: Börja med problem 7

24 Omstruktureringsproblem

25 Problemlösning som informationsprocessande Logical Theorist (1956) – Newell & Simon

26 Problemlösning som informationsprocessande Problemlösning involverar sökning (Newell & Simon) - överväga alternativa vägar till en lösning - Initialt tillstånd är kopplat till måltillstånd Problem space – abstrakt struktur hos ett problem Operatorer – specifika kunskapsstrukturer som transformerar data - Kunskapstillstånd skapas genom att tillämpa operatorer Algorithmer – Heuristics Algorithms – garanterar lösning Heuristics – generell ansats (tumregler) som inte garanterar lösning Means-end analysis : skillnad mellan nuvarande tillstånd och måltillstånd; skapa delmål som minskar skillnaden; välj en operator som uppnår minskning.

27 Towers of Hanoi

28 Problem Space

29 Means-Ends analysis

30 Intiala steg i Towers of Hanoi - Delmål “Legendvarianten” har 64 st Tar en miljard år med en förflyttning per sekund

31 Problem space – Towers of Hanoi Shortest solution

32 Inte bara problem space Problemlösning är mer än analys av problem space - Problem kan vara olika svåra även om problem space är samma - Hur problemet beskrivs spelar roll Acrobat vs. Reverse acrobat

33 InitialtMål 1: Ett hopp åt gången 2: Om två på samma, så en ovanför 3: Om nån ovanför, ej hoppa 4a: Ingen större på mindre[Acrobat problem] 4b: Ingen mindre på större[Reverse Acrobat problem] 5.63 min 9.51 min

34 Mutilated-checkerboard problem Kaplan & Simon (1990) Ett vanligt bräde täcks av 32 dominobrickor Två kvadrater tas bort enligt figuren Kan det nya brädet täckas av 31 dominobrickor?

35 Tom Svart och rosa, text Färg Bröd och smör Bäst Sämst

36 A domino always covers two different squares. Complete coverage requires 31 squares of each. But two identical squares were removed, giving 32 grey and 30 blue. Conditions that emphasize the difference lead to a better representation.

37 Tänka-högt (think-aloud)-protokoll tyder på att en representationell förändring sker: ”Well…maybe the words say something…a domino always covers a bread and a butter….and you removed two breads…so that leaves 30 breads…it won´t fit…”

38 Det var 32 gäster på en middag. Dom skulle precis bli serverade förrätt och ett glas vin vardera. Någon tappar två glas som går sönder. Kan vi arrangera 31 nya serveringar (förrätt + vin) med vad som återstår. Nej…. Deltagare som ser sådana berättelser löser schackbrädeproblemet snabbare. Analogier - Liknelser

39 Analogi

40 Monk and Mountain Problem - Visualisering

41 Monk and Mountain Problem Två munkar på samma gång kanske? Dom måste mötas nånstans

42 Analogier Analogisk problemlösning - applicera kunskap över olika domäner - använd lösning på liknande problem Analogisk transfer Source problemTarget problem Hjälper?

43 Analogier Analogisk problemlösning - applicera kunskap över olika domäner - använd lösning på liknande problem Analogisk transfer - Notera samband - Mappa likheten - Applicera mappningen - Mappning: avgör vilka objekt som motsvarar varandra, o s v

44 Analogier Radiation problem (Duncker, 1945; Gick & Holyoak, 1980, 1983) Target problem En slags strålning kan användas för att förstöra en tumör, men den kräver hög intensitet, vilket skadar frisk vävnad. Hur kan problemet lösas? Source story Historia om en armé som attackerar ett fort i små trupper från olika håll för att undvika att landminor detonerar.

45 Analogier Yta och struktur (Holyoak & Koh, 1987) - Ytlikheter kan stödja analogier - om det finns strukturella likheter också Target problem En slags strålning kan användas för att förstöra en tumör, men den kräver hög intensitet, vilket skadar frisk vävnad. Hur kan problemet lösas? Source story A Glödlampa/Laser: Ömtåligt glas Source story B Glödlampa/Laser: Otillräcklig intensitet 66 % löste Target 33 % löste Target Lägre strukturell likhet

46 Experts - Very skillful, knowledgeable in a specific field. Knowledge Organization – schemas, structure Analyze problems more fundamentally Domain-specific

47 Creativity What is creativity? Think for a while and come up with one creative person - Innovative - Novel - New connections - Unexpected solution (to a problem that perhaps was not there) - Divergent, not convergent - Open-minded, “unfixated”, open to analogies

48 Creativity Construct a new object of the parts. Make it new, you can vary the size of the shapes. Don´t think too much about what it is for. Draw the object. You have 2 minutes. Interpret your object as a TOY You have 1 minute.

49 Insight and the brain What happens at insight? Bowden et al. (2005) – left vs. right hemisphere - problem solving overlaps with language processing - general knowledge, fill in information, make new coherent units 1) initial processing - strong activation of unrelated information, language processes (left hemisphere) - weak activation of solution-related information (right hemisphere), this activation persists to a larger extent in the right hemisphere 2) further processing - integration of problem elements across relations that are currently not dominant for the individual or interpretation, strengthening activation of solution-related information 3) switch focus of processing to unconscious information

50 Insight and the brain What happens at insight? Bowden et al. (2005) – left vs. right hemisphere - use problems that can be solved both with and without insight - let the participants report whether the solution is insight or not

51 Insight and the brain What happens at insight? Bowden et al. (2005) – left vs. right hemisphere - for unsolved problems solution-related information should be activated more in the right hemisphere - show solutions and non- target words to right vs. left hemisphere

52


Ladda ner ppt "Problemlösning Vad är ett problem? Nuvarande tillstånd Mål Hinder Ingen omedelbar uppenbar lösning."

Liknande presentationer


Google-annonser