Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CONTSYS Magnus Fogelberg Svensk Förening för Medicinsk Informationsbehandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CONTSYS Magnus Fogelberg Svensk Förening för Medicinsk Informationsbehandling."— Presentationens avskrift:

1 CONTSYS Magnus Fogelberg Svensk Förening för Medicinsk Informationsbehandling

2

3 Hälso- och sjukvårdsinformatik – Begreppssystem för att stödja kontinuitet i vården Svensk version av ENV 13940 Teknisk rapport

4 Översättning från engelska till svenska

5 översättning?

6 Nej, att skapa adekvata svenska termer för de begrepp som i CONTSYS original beskrivs på engelska

7 Vad hade vi? för varje begrepp: engelsk term definition på engelska förklaring med exempel UML–bild (klassdiagram) Unified Modeling Language

8 ReferentTerm för varje begrepp: engelsk term definition på engelska

9 Referent Begrepp Term Definition för varje begrepp: engelsk term definition på engelska

10 Definition kan ersätta termen skrivs med små bokstäver Term: motorcykel Definition: tvåhjuligt motorfordon ”Jag åker motorcykel till jobbet” ”Jag åker tvåhjuligt motorfordon till jobbet” Ofta textuellt beskrivning av mest signifikanta relationer.

11 för varje begrepp: engelsk term definition på engelska förklaring med exempel UML–bild (klassdiagram) Referent Begrepp Term Definition

12 för varje begrepp: engelsk term definition på engelska förklaring med exempel UML–bild (klassdiagram)

13 Förstå den engelska termen Förstå den engelska termen Inse begreppet Existerar begrep- pet i Sverige? Existerar begrep- pet i Sverige? Steg för steg

14 Existerar begrep- pet i Sverige? Existerar begrep- pet i Sverige? Nej Kan begreppet beskrivas tydligt på svenska? Kan begreppet beskrivas tydligt på svenska? Ja Använd dess svenska term Använd dess svenska term Steg för steg vårdepisod

15 Kan begreppet beskrivas tydligt på svenska? Kan begreppet beskrivas tydligt på svenska? Ja Gör det som definition Gör det som definition Steg för steg

16 Gör det som definition Gör det som definition Använd ett svenskt ord som term Använd ett svenskt ord som term Steg för steg medicinteknisk anordning

17 Kan begreppet beskrivas tydligt på svenska? Kan begreppet beskrivas tydligt på svenska? Nej Använd CONT- SYS UML-bild Använd CONT- SYS UML-bild Ja Gör det som definition Gör det som definition Steg för steg

18 Använd CONT- SYS UML-bild Använd CONT- SYS UML-bild Modellera om för det svenska sammanhanget Modellera om för det svenska sammanhanget Är begreppet en ersättning för det engelska? Är begreppet en ersättning för det engelska? Steg för steg

19 Är begreppet en ersättning för det engelska? Är begreppet en ersättning för det engelska? Ja Definiera det Steg för steg

20 Definiera det Förklara skillnaden Förklara skillnaden Använd ett svenskt ord som term Använd ett svenskt ord som term Steg för steg patient

21 Är begreppet en ersättning för det engelska? Är begreppet en ersättning för det engelska? Ja Förklara det ”engelska” begreppet oanvänt Förklara det ”engelska” begreppet oanvänt Nej Definiera det Steg för steg

22 Förklara det ”engelska” begreppet oanvänt Förklara det ”engelska” begreppet oanvänt Använd ett svenskt ord som term Använd ett svenskt ord som term Förklara och definiera det svenska begreppet Förklara och definiera det svenska begreppet indirekt patientkontakt

23

24

25

26 Svårigheter kulturella skillnader fast svenskt regelverk språklig tradition tveksamheter i CONTSYS

27 Svårigheter kulturella skillnader fast svenskt regelverk språklig tradition tveksamheter i CONTSYS  health care mandate  hälso- och sjukvårdsmandat

28 Svårigheter kulturella skillnader fast svenskt regelverk språklig tradition tveksamheter i CONTSYS  health care record  patientjournal

29 Svårigheter kulturella skillnader fast svenskt regelverk språklig tradition tveksamheter i CONTSYS  health care professional  hälso- och sjukvårdspersonal

30 Svårigheter kulturella skillnader fast svenskt regelverk språklig tradition tveksamheter i CONTSYS  record access and update  —

31 Begreppet begrepp kunskapsenhet skapad genom en unik kombination av egenskaper direkt översättning av ISO:s definition av ’concept’ tar inte hänsyn till ordklass att måla segelbåt

32 Däremot

33 UML-begreppet klass substantiv eller substantivfras segelbåt UML-begreppet operation verb eller verbfras att måla

34 Kapitel i CONTSYS Vårdkontinuitetens aktörer Hälsoproblem och deras handläggning Vårdverksamhet i ett kontinuitetsperspektiv Aktiviteter och olika former av beslutsstöd Mandat i vårdkontinuiteten Hälsodata i vårdkontinuiteten

35 Arbetssätt Arbetsmöten (5 möten, 9 dagar) Internetforum Utväxling av arbetsdokument Utväxling av modellbilder

36 Internetforum Hotellplats på UNIX-server, Apache internetserver CGI (Common Gateway Interface) Perlscript (Practical Extraction and Report Language) Databas i form av textfiler Inloggning Sessionsid/sida Tidsgräns/sida

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Vårdkontinuitetens aktörer Aktör = allmänspråklig term, ej definierad Ursprung: agera Alternativ substantivering: agent

47 Metod Direkt översättning Modellering Termsättning via definition

48 Health care agent Överordnat begrepp till alla aktörer Ej instansierbart (har ingen konkret referent) Översättning: hälso- och sjukvårdsagent

49 Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent

50 Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software

51 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software 1 0..n omfattar Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör

52 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software 0..n omfattar Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör

53 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Patient English term = subject of care 0..n omfattar Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör

54 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patient English term = subject of care 0..n omfattar 1..n stöder Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör

55 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patient English term = subject of care 0..n omfattar 1..n stöder Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör

56 Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation

57 Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation 0..10..n

58 Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation 0..n0..1 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patient English term = subject of care 0..n omfattar 1..n stöder Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör

59 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patient English term = subject of care 0..n omfattar 1..n 0..n 0..1 1..n stöder Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör

60 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Annan vårdare English term = other carer Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patient English term = subject of care 0..n omfattar 1..n 0..n 1..n 0..n 0..1 1..n stöder Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör

61 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Annan vårdare English term = other carer Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Hälso- och sjukvårdsfinansiär English term = health care funding party Patient English term = subject of care 0..n omfattar 1..n 0..n 1..n 0..n 0..1 1..n stöder Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör

62 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Annan organisation Annan vårdare English term = other carer Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Hälso- och sjukvårdsfinansiär English term = health care funding party Patient English term = subject of care 0..n omfattar 1..n 0..n 1..n 0..n 0..1 1..n stöder betalare 0..1 uppträder som Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör

63 Problem med problem

64 Health issue Issue = utgåva Am. eng. även uppgift/uppdrag, ämne/arbetsområde Används i många betydelser Health issue direkt översatt  hälsoförhållande

65 Metod Semantiskt studium på engelska Inse referenten Avgränsa definitionen Avväg lättbegriplighet mot exakthet på svenska

66 Hälsotillstånd? Inkluderar friskt tillstånd Inkluderar tillstånd som inte kräver hälso- och sjukvård Hälsoförhållande? Ospecifikt, säger inget Kräver specificering i definitionen

67 Hälsoproblem Health issue betyder ett hälsotillstånd som föranleder hälso- och sjukvård Även om man är frisk – i så fall önskan att bibehålla ett gynnsamt hälsotillstånd (vaccination) Det svenska ordet bör visa att en eller flera åtgärder föranleds av det definierade hälsotillståndet Problemlösning är att vidta åtgärder föranledda av ett visst förhållande. Det är problemet som löses då.

68 Health issue thread abstract construct linking several health issues (hälsoproblem), defined by a health care party (hälso- och sjukvårdsintressent) tråd, kedja klump, grupp, hög, lass gruppering av flera hälsoproblem som sett ur en hälso- och sjukvårdsintressents perspektiv hör samman Problemkomplex

69

70 Kontakter

71 Metod Modellering/remodellering på svenska Mappning mot existerande svenska begrepp Termsättning

72 Patientkontakt English term = contact Ej översatt English term = record access and update Direkt patientkontakt English term = encounter Patient English term = subject of care 1 0..n inbegriper Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 0..n 1..n deltar i

73 Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Patientkontakt English term = contact Journalföring() 0..n1..n deltar i Direkt patientkontakt English term = encounter Patient English term = subject of care 1 0..n inbegriper 1 0..n

74 Indirekt patientkontakt Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patientkontakt English term = contact Journalföring() 0..n1..n 0..n deltar i 0..n deltar i Direkt patientkontakt English term = encounter Patient English term = subject of care 1 0..n inbegriper 1 0..n

75 Från UML-synpunkt är alltså record access and update en operation hos klassen contact och inte en egen klass

76 Beslutsstöd Care planAktivitetsplan Programme of careVårdplan ProtocolVårdprogram Clinical guidelineKlinisk riktlinje

77 Aktiviteter/tjänster Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity 0..n 1..n utför Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 1..n 0..n utförs av Patient English term = subject of care 1 1..n utförs för

78 Aktiviteter/tjänster 0..n Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity 0..n 1..n utför Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 1..n 0..n Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party utförs av Patient English term = subject of care 1 1..n utförs för Kompletterande hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care compliant activity 1..n 0..n utförs av 1

79 Aktiviteter/tjänster 0..n Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity 0..n 1..n utför Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 1..n 0..n Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Medicinteknisk anordning English term = health care device Automatiserad hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care automated activity 1 0..n Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software 1 0..n utförs av Patient English term = subject of care 1 1..n utförs för Kompletterande hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care compliant activity 1..n 0..n utförs av 1

80 Mandat Modellering/remodellering på svenska Mappning mot existerande svenska begrepp Komplettering med tillkommande begrepp Termsättning

81 Mandat English term = mandate 0..n0..1 erhålls från Person Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate Mandat att begära vård English term = demand mandate 1..n 1 tillåts av 1 för egen del 1 har 0..n 1 tilldelas

82 framställs av Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider 1 0..n mottas av Vårdbegäran English term = demand for care 0..n 1 sänds till 1 Person 0..n 1 Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdar 1 0..n framställer utlöser Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 1 Mandat att begära vård English term = demand mandate 1..n 1 tillåts av1 0..n tillåts av 1 för egen del 1 har 0..n 1 tilldelas framställt önskemål att en person skall erhålla hälso- och sjukvårdstjänster

83 Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdar Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate

84 Kontaktperiod English term = period_of_service Patientkontakt English term = contact Journalföring() 1..n 1 omfattar Vårdepisod English term = episode of care Kontaktkomponent English term = contact element 1..n 1 1 ingår i Hälsoproblem English term = health issue 0..n1 är föremål för Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service 11..n utförs inom 1..n 0..n används mot Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 11 avser Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdas av Problemkomplex English term = health issue thread 0..n 1 definierar 1 0..n hanterar LF1998: alla vårdkontakter med en eller flera vårdgivare (1) som en patient haft för ett visst specifikt hälsoproblem mellan en start- och en slutpunkt samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem

85 Kontaktperiod English term = period_of_service Patientkontakt English term = contact Journalföring() 1..n 1 omfattar Vårdepisod English term = episode of care Kontaktkomponent English term = contact element 1..n 1 1 ingår i Hälsoproblem English term = health issue 0..n1 är föremål för Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service 11..n utförs inom 1..n 0..n används mot Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 11 avser Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdas av Problemkomplex English term = health issue thread 1..n 0..n 1 definierar

86 Kontaktperiod English term = period_of_service Patientkontakt English term = contact Journalföring() 1..n 1 omfattar Vårdepisod English term = episode of care Tjänstekomplex English term = cumulative episode of care 1..n Kontaktkomponent English term = contact element 1..n 1 1 ingår i Hälsoproblem English term = health issue 0..n1 är föremål för Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service 11..n utförs inom 1..n 0..n används mot Tjänsteurval English term = services bundle 1..n Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 11 avser Problemkomplex English term = health issue thread 1..n 1 1 är föremål för 1 0..n används mot

87 Klinisk information Överordnat begrepp: hälsodata Varje informationselement: hälsodatakomponent 1.Validerade hälsodata – skapas av hälso- och sjukvårdspersonal 2.Icke validerade hälsodata – skapas av övriga hälso- och sjukvårdsagenter

88 Tveksamhet i CONTSYS Non validated clinical data ”rådata” förser Clinical data for import ”kandidat för import efter validering” importeras i Local health care record

89 Tveksamhet i CONTSYS Non validated clinical data ”rådata” förser Clinical data for import ”kandidat för import efter validering” importeras i Local health care record Var valideras data?

90

91 : Icke validerade hälsodata : Validerade hälsodata godkänns underkänns Test av validering

92 Lokal datasamling Gemensam patientjournal Legala journaldata Ja Övriga hälsodata JaNej

93 Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity Icke validerade hälsodata English term = non validated clinical data 0..n 1 skapar 0..n 1 skapar Validerade hälsodata Automatiserad hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care automated activity Kompletterande hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care compliant activity Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service 1..n 1 skapar Hälsoproblem English term = health issue Hälsodatakomponent English term = record component 0..10..n avser

94 Icke validerade hälsodata English term = non validated clinical data Validerade hälsodataHälsoproblem English term = health issue Hälsodatakomponent English term = record component 0..10..n avser

95 Icke validerade hälsodata English term = non validated clinical data Validerade hälsodataHälsoproblem English term = health issue Hälsodatakomponent English term = record component 0..10..n0..10..n avses i

96 Icke validerade hälsodata English term = non validated clinical data Samlade icke validerade hälsodata PatientjournalValiderade hälsodataHälsodatakomponent English term = record component Gemensamma hälsodata English term = sharable data

97 Samlade icke validerade hälsodata PatientjournalGemensamma hälsodata English term = sharable data

98 Samlade icke validerade hälsodataPatientjournal Gemensamma hälsodata English term = sharable data Lokal datasamling Gemensam patientjournal Legala journaldata Ja Övriga hälsodata JaNej

99 Lokal patientjournal Samlade icke validerade hälsodataPatientjournal Lokal datasamling Gemensam patientjournal Legala journaldata Ja Övriga hälsodata JaNej Gemensamma hälsodata English term = sharable data

100 Lokal patientjournal Samlade icke validerade hälsodataPatientjournal Gemensamma hälsodata English term = sharable data Gemensam patientjournal English term = sharable data repository Lokal datasamling Gemensam patientjournal Legala journaldata Ja Övriga hälsodata JaNej

101 Lokal patientjournal Samlade icke validerade hälsodata Samlade lokala hälsodata English term = local health care record Patientjournal Gemensam patientjournal English term = sharable data repository Lokal datasamling Gemensam patientjournal Legala journaldata Ja Övriga hälsodata JaNej Gemensamma hälsodata English term = sharable data

102 Lokal patientjournal Samlade icke validerade hälsodata Samlade lokala hälsodata English term = local health care record Hälsodata English term = health care record Patientjournal Gemensamma hälsodata English term = sharable data Gemensam patientjournal English term = sharable data repository Lokal datasamling Gemensam patientjournal Legala journaldata Ja Övriga hälsodata JaNej

103 Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity Lokal patientjournal Automatiserad hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care automated activity Kompletterande hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care compliant activity Icke validerade hälsodata English term = non validated clinical data 0..n 1 1 skapar 0..n 1 1 skapar Samlade icke validerade hälsodata Samlade lokala hälsodata English term = local health care record Hälsodata English term = health care record Patientjournal Validerade hälsodata Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service 1..n 1 1 skapar Hälsoproblem English term = health issue Hälsodatakomponent English term = record component 0..10..n0..10..n avses i Gemensamma hälsodata English term = sharable data Gemensam patientjournal English term = sharable data repository

104


Ladda ner ppt "CONTSYS Magnus Fogelberg Svensk Förening för Medicinsk Informationsbehandling."

Liknande presentationer


Google-annonser