Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk Förening för Medicinsk Informationsbehandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk Förening för Medicinsk Informationsbehandling"— Presentationens avskrift:

1 Svensk Förening för Medicinsk Informationsbehandling
CONTSYS Magnus Fogelberg Svensk Förening för Medicinsk Informationsbehandling

2

3 Hälso- och sjukvårdsinformatik – Begreppssystem för att stödja kontinuitet i vården Svensk version av ENV 13940 Teknisk rapport

4 Översättning från engelska till svenska

5 översättning?

6 Nej, att skapa adekvata svenska termer för de begrepp som i CONTSYS original beskrivs på engelska

7 Unified Modeling Language
Vad hade vi? för varje begrepp: engelsk term definition på engelska förklaring med exempel UML–bild (klassdiagram) Unified Modeling Language

8 för varje begrepp: engelsk term definition på engelska Referent Term

9 för varje begrepp: engelsk term definition på engelska Begrepp Referent Term Definition

10 Definition kan ersätta termen skrivs med små bokstäver
Term: motorcykel Definition: tvåhjuligt motorfordon ”Jag åker motorcykel till jobbet” ”Jag åker tvåhjuligt motorfordon till jobbet” Ofta textuellt beskrivning av mest signifikanta relationer.

11 för varje begrepp: engelsk term definition på engelska förklaring med exempel UML–bild (klassdiagram) Begrepp Referent Term Definition

12 för varje begrepp: engelsk term definition på engelska förklaring med exempel UML–bild (klassdiagram)

13 Steg för steg Förstå den engelska termen Inse begreppet
Existerar begrep- pet i Sverige?

14 Steg för steg Använd dess Ja svenska term Existerar begrep-
pet i Sverige? vårdepisod Nej Kan begreppet beskrivas tydligt på svenska?

15 Steg för steg Gör det som Ja definition Kan begreppet
beskrivas tydligt på svenska?

16 medicinteknisk anordning
Steg för steg Gör det som definition Använd ett svenskt ord som term medicinteknisk anordning

17 Steg för steg Gör det som Ja definition Använd CONT- Nej SYS UML-bild
Kan begreppet beskrivas tydligt på svenska? Nej Använd CONT- SYS UML-bild

18 Steg för steg Använd CONT- SYS UML-bild Modellera om för det svenska
sammanhanget Är begreppet en ersättning för det engelska?

19 Steg för steg Ja Definiera det Är begreppet en ersättning för
det engelska?

20 Steg för steg Förklara Definiera det skillnaden patient Använd ett
svenskt ord som term patient

21 Steg för steg Ja Definiera det Är begreppet en ersättning för
det engelska? Nej Förklara det ”engelska” begreppet oanvänt

22 indirekt patientkontakt
Steg för steg Förklara det ”engelska” begreppet oanvänt Förklara och definiera det svenska begreppet Använd ett svenskt ord som term indirekt patientkontakt

23

24

25

26 Svårigheter kulturella skillnader fast svenskt regelverk
språklig tradition tveksamheter i CONTSYS

27 Svårigheter kulturella skillnader fast svenskt regelverk
språklig tradition tveksamheter i CONTSYS health care mandate hälso- och sjukvårdsmandat

28 Svårigheter kulturella skillnader fast svenskt regelverk
språklig tradition tveksamheter i CONTSYS health care record patientjournal

29 Svårigheter kulturella skillnader fast svenskt regelverk
språklig tradition tveksamheter i CONTSYS health care professional hälso- och sjukvårdspersonal

30 Svårigheter kulturella skillnader fast svenskt regelverk
språklig tradition tveksamheter i CONTSYS record access and update

31 Begreppet begrepp kunskapsenhet skapad genom en unik kombination av egenskaper direkt översättning av ISO:s definition av ’concept’ tar inte hänsyn till ordklass att måla segelbåt

32 Däremot

33 UML-begreppet operation
UML-begreppet klass substantiv eller substantivfras segelbåt UML-begreppet operation verb eller verbfras att måla

34 Kapitel i CONTSYS Vårdkontinuitetens aktörer
Hälsoproblem och deras handläggning Vårdverksamhet i ett kontinuitetsperspektiv Aktiviteter och olika former av beslutsstöd Mandat i vårdkontinuiteten Hälsodata i vårdkontinuiteten

35 Arbetssätt Arbetsmöten (5 möten, 9 dagar) Internetforum
Utväxling av arbetsdokument Utväxling av modellbilder

36 Internetforum Hotellplats på UNIX-server, Apache internetserver
CGI (Common Gateway Interface) Perlscript (Practical Extraction and Report Language) Databas i form av textfiler Inloggning Sessionsid/sida Tidsgräns/sida

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Vårdkontinuitetens aktörer
Aktör = allmänspråklig term, ej definierad Ursprung: agera Alternativ substantivering: agent

47 Metod Direkt översättning Modellering Termsättning via definition

48 Health care agent Överordnat begrepp till alla aktörer
Ej instansierbart (har ingen konkret referent) Översättning: hälso- och sjukvårdsagent

49 Hälso- och sjukvårdsagent
English term = health care agent

50 Hälso- och sjukvårdsagent
English term = health care agent Medicinteknisk anordning English term = health care device Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software

51 Medicinteknisk produkt
Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent 1 självständig aktör 1 omfattar 0..n Medicinteknisk anordning Datorprogram i hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party English term = health care device English term = health care software

52 Medicinteknisk produkt
Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent 1 självständig aktör omfattar 0..n 0..n Medicinteknisk anordning Datorprogram i hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care device English term = health care software English term = health care party Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider

53 Medicinteknisk produkt
Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent 1 självständig aktör omfattar 0..n 0..n Medicinteknisk anordning Datorprogram i hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care device English term = health care software English term = health care party Patient English term = subject of care Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider

54 Medicinteknisk produkt
Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent 1 självständig aktör omfattar 0..n 0..n Medicinteknisk anordning Datorprogram i hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care device English term = health care software English term = health care party Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party stöder Patient English term = subject of care Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider 1..n

55 Medicinteknisk produkt
Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent 1 självständig aktör omfattar 0..n 0..n Medicinteknisk anordning Datorprogram i hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care device English term = health care software English term = health care party Annan hälso- och sjukvårdsintressent stöder Patient Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care third party English term = subject of care English term = health care provider 1..n 1..n Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation

56 Hälso- och sjukvårdsorganisation
English term = health care organisation

57 Hälso- och sjukvårdsorganisation
English term = health care organisation 0..1 0..n

58 Medicinteknisk produkt
Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent 1 självständig aktör omfattar 0..n 0..n Medicinteknisk anordning Datorprogram i hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care device English term = health care software English term = health care party Annan hälso- och sjukvårdsintressent stöder Patient Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care third party English term = subject of care English term = health care provider 1..n 1..n Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation 0..n 0..1

59 Medicinteknisk produkt
Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent 1 självständig aktör omfattar 0..n 0..n Medicinteknisk anordning Datorprogram i hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care device English term = health care software English term = health care party Annan hälso- och sjukvårdsintressent stöder Patient Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care third party English term = subject of care English term = health care provider 1..n 1..n Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 1..n 0..n Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation 0..1 0..n

60 Medicinteknisk produkt
Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent 1 självständig aktör omfattar 0..n 0..n Medicinteknisk anordning Datorprogram i hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care device English term = health care software English term = health care party Annan hälso- och sjukvårdsintressent stöder Patient Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care third party English term = subject of care English term = health care provider 1..n 1..n Annan vårdare English term = other carer Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 1..n 1..n 0..n 0..n Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation 0..1 0..1 0..n 0..n

61 Medicinteknisk produkt
Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent 1 självständig aktör omfattar 0..n 0..n Medicinteknisk anordning Datorprogram i hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care device English term = health care software English term = health care party Annan hälso- och sjukvårdsintressent stöder Patient Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care third party English term = subject of care English term = health care provider 1..n 1..n Annan vårdare Hälso- och sjukvårdspersonal English term = other carer English term = health care professional 1..n 1..n 0..n 0..n Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation Hälso- och sjukvårdsfinansiär English term = health care funding party 0..1 0..1 0..n 0..n

62 Medicinteknisk produkt
Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent 1 självständig aktör omfattar 0..n 0..n Medicinteknisk anordning Datorprogram i hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care device English term = health care software English term = health care party Annan hälso- och sjukvårdsintressent stöder Patient Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care third party English term = subject of care English term = health care provider 1..n 1..n betalare Annan vårdare Hälso- och sjukvårdspersonal Annan organisation English term = other carer English term = health care professional 1..n 1..n 0..1 uppträder som 0..n 0..n Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation Hälso- och sjukvårdsfinansiär English term = health care funding party 0..1 0..1 0..n 0..n

63 Problem med problem

64 Health issue Issue = utgåva
Am. eng. även uppgift/uppdrag, ämne/arbetsområde Används i många betydelser Health issue direkt översatt  hälsoförhållande

65 Metod Semantiskt studium på engelska Inse referenten
Avgränsa definitionen Avväg lättbegriplighet mot exakthet på svenska

66 Hälsotillstånd? Hälsoförhållande? Inkluderar friskt tillstånd
Inkluderar tillstånd som inte kräver hälso- och sjukvård Hälsoförhållande? Ospecifikt, säger inget Kräver specificering i definitionen

67 Health issue betyder ett hälsotillstånd som föranleder hälso- och sjukvård
Även om man är frisk – i så fall önskan att bibehålla ett gynnsamt hälsotillstånd (vaccination) Det svenska ordet bör visa att en eller flera åtgärder föranleds av det definierade hälsotillståndet Problemlösning är att vidta åtgärder föranledda av ett visst förhållande. Det är problemet som löses då. Hälsoproblem

68 Problemkomplex Health issue thread
abstract construct linking several health issues (hälsoproblem), defined by a health care party (hälso- och sjukvårdsintressent) tråd, kedja klump, grupp, hög, lass gruppering av flera hälsoproblem som sett ur en hälso- och sjukvårdsintressents perspektiv hör samman Problemkomplex

69

70 Kontakter

71 Metod Modellering/remodellering på svenska
Mappning mot existerande svenska begrepp Termsättning

72 Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional
Patientkontakt 1..n deltar i 0..n English term = contact Ej översatt English term = record access and update Direkt patientkontakt English term = encounter 0..n inbegriper 1 Patient English term = subject of care

73 Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional
Patientkontakt 1..n deltar i 0..n English term = contact Journalföring() Direkt patientkontakt English term = encounter 0..n 0..n inbegriper 1 1 Patient English term = subject of care

74 Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional
Patientkontakt 1..n deltar i 0..n English term = contact 0..n Journalföring() Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party 0..n deltar i Indirekt patientkontakt Direkt patientkontakt English term = encounter 0..n 0..n inbegriper 1 1 Patient English term = subject of care

75 Från UML-synpunkt är alltså record access and update en operation hos klassen contact och inte en egen klass

76 Beslutsstöd Clinical guideline Klinisk riktlinje Protocol Vårdprogram
Programme of care Vårdplan Care plan Aktivitetsplan

77 Aktiviteter/tjänster
Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Patient English term = subject of care 1..n 1 1..n utförs för utför 0..n Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service 1..n 0..n utförs av Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional

78 Aktiviteter/tjänster
Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Patient English term = subject of care 1..n 1 1 utför utförs för 0..n 1..n Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Kompletterande hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care compliant activity 0..n 0..n 0..n utförs av utförs av utförs av 1..n Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party 1..n Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional

79 Aktiviteter/tjänster
Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Patient English term = subject of care 1..n 1 1 utför utförs för 0..n 1..n Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Kompletterande hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care compliant activity Automatiserad hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care automated activity 0..n 0..n 0..n 0..n 0..n utförs av utförs av utförs av utförs av utförs av 1..n Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party 1..n Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 1 1 Medicinteknisk anordning English term = health care device Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software

80 Mandat Modellering/remodellering på svenska
Mappning mot existerande svenska begrepp Komplettering med tillkommande begrepp Termsättning

81 Hälso- och sjukvårdsintressent
0..1 erhålls från Mandat 0..n 1 tilldelas Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party English term = mandate Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate Mandat att begära vård English term = demand mandate 1..n 1 tillåts av 1 för egen del har Person

82 0..n 1 tilldelas Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdar 1 framställer 1 0..n tillåts av 0..n framställt önskemål att en person skall erhålla hälso- och sjukvårdstjänster Vårdbegäran English term = demand for care Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate Mandat att begära vård 1 utlöser 1 1..n 1 tillåts av English term = demand mandate 1 för egen del har 0..n 1 sänds till 0..n 0..n mottas av 1 framställs av Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider 1 Person

83 Hälso- och sjukvårdsintressent
English term = health care party 1..n 0..n utfärdar Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate

84 samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem
Patientkontakt English term = contact Journalföring() Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate Kontaktperiod English term = period_of_service 1 avser 1 omfattar 1..n 1..n 0..n utfärdas av 1..n 1 Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party LF1998: alla vårdkontakter med en eller flera vårdgivare (1) som en patient haft för ett visst specifikt hälsoproblem mellan en start- och en slutpunkt 0..n 1 definierar Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Kontaktkomponent English term = contact element 1 1..n utförs inom 1..n 0..n används mot 1 0..n hanterar 1 1..n ingår i Problemkomplex English term = health issue thread samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem Hälsoproblem English term = health issue Vårdepisod English term = episode of care 0..n 1 är föremål för

85 Hälso- och sjukvårdsmandat
Patientkontakt English term = contact Journalföring() Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate Kontaktperiod English term = period_of_service 1 avser 1 omfattar 1..n 1..n 0..n utfärdas av 1..n 1 Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 0..n 1 definierar Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Kontaktkomponent English term = contact element 1 1..n utförs inom 1..n 0..n används mot 1 1..n ingår i Problemkomplex English term = health issue thread Hälsoproblem English term = health issue Vårdepisod English term = episode of care 0..n 1 är föremål för 1..n

86 Hälso- och sjukvårdsmandat
Patientkontakt English term = contact Journalföring() Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate Kontaktperiod English term = period_of_service 1 avser 1 omfattar 1..n 1..n 1 Tjänsteurval English term = services bundle Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Kontaktkomponent English term = contact element 1 1..n utförs inom 1..n 1..n 0..n används mot 1 0..n används mot 1 1..n ingår i Problemkomplex English term = health issue thread Hälsoproblem English term = health issue Vårdepisod English term = episode of care 0..n 1 är föremål för 1..n 1 är föremål för 1..n Tjänstekomplex English term = cumulative episode of care

87 Klinisk information Överordnat begrepp: hälsodata
Varje informationselement: hälsodatakomponent Validerade hälsodata – skapas av hälso- och sjukvårdspersonal Icke validerade hälsodata – skapas av övriga hälso- och sjukvårdsagenter

88 Tveksamhet i CONTSYS Non validated clinical data ”rådata” förser
Clinical data for import ”kandidat för import efter validering” importeras i Local health care record

89 Tveksamhet i CONTSYS Non validated clinical data ”rådata” förser
Clinical data for import ”kandidat för import efter validering” importeras i Local health care record Var valideras data?

90

91 Test av validering : Icke validerade hälsodata : Validerade hälsodata godkänns underkänns

92 Gemensam patientjournal
Lokal datasamling Gemensam patientjournal Legala journaldata Ja Övriga hälsodata Nej

93 Hälso- och sjukvårdsaktivitet
English term = health care activity Automatiserad hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care automated activity Kompletterande hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care compliant activity Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service 1 1 0..n 1 skapar skapar skapar 0..n 1..n Icke validerade hälsodata English term = non validated clinical data Validerade hälsodata Hälsodatakomponent English term = record component Hälsoproblem English term = health issue avser 0..n 0..1

94 Icke validerade hälsodata
English term = non validated clinical data Validerade hälsodata Hälsodatakomponent English term = record component Hälsoproblem English term = health issue avser 0..n 0..1

95 Icke validerade hälsodata
English term = non validated clinical data Validerade hälsodata Hälsodatakomponent English term = record component Hälsoproblem English term = health issue avses i 0..n 0..n 0..1 0..1

96 Icke validerade hälsodata
English term = non validated clinical data Validerade hälsodata Hälsodatakomponent English term = record component Patientjournal Samlade icke validerade hälsodata Gemensamma hälsodata English term = sharable data

97 Samlade icke validerade hälsodata
Patientjournal Samlade icke validerade hälsodata Gemensamma hälsodata English term = sharable data

98 Ja Nej Patientjournal Samlade icke validerade hälsodata
Gemensamma hälsodata English term = sharable data Lokal datasamling Gemensam patientjournal Legala journaldata Ja Övriga hälsodata Nej

99 Ja Nej Patientjournal Samlade icke validerade hälsodata
Lokal patientjournal Gemensamma hälsodata English term = sharable data Lokal datasamling Gemensam patientjournal Legala journaldata Ja Övriga hälsodata Nej

100 Ja Nej Patientjournal Samlade icke validerade hälsodata
Lokal patientjournal Gemensamma hälsodata English term = sharable data Gemensam patientjournal English term = sharable data repository Lokal datasamling Gemensam patientjournal Legala journaldata Ja Övriga hälsodata Nej

101 Ja Nej Patientjournal Samlade icke validerade hälsodata
Lokal patientjournal Gemensamma hälsodata English term = sharable data Gemensam patientjournal English term = sharable data repository Samlade lokala hälsodata English term = local health care record Lokal datasamling Gemensam patientjournal Legala journaldata Ja Övriga hälsodata Nej

102 Ja Nej Patientjournal Samlade icke validerade hälsodata
Lokal patientjournal Gemensamma hälsodata English term = sharable data Gemensam patientjournal English term = sharable data repository Samlade lokala hälsodata English term = local health care record Hälsodata English term = health care record Lokal datasamling Gemensam patientjournal Legala journaldata Ja Övriga hälsodata Nej

103 Hälso- och sjukvårdsaktivitet
English term = health care activity Hälso- och sjukvårdstjänst Automatiserad hälso- och sjukvårdsaktivitet Kompletterande hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care service English term = health care automated activity English term = health care compliant activity 1 1 1 1 1 1 skapar skapar skapar 0..n 0..n 0..n 0..n 1..n 1..n Icke validerade hälsodata Validerade hälsodata English term = non validated clinical data Hälsodatakomponent avses i Hälsoproblem English term = record component English term = health issue 0..n 0..n 0..1 0..1 Patientjournal Samlade icke validerade hälsodata Gemensamma hälsodata Lokal patientjournal English term = sharable data Gemensam patientjournal Samlade lokala hälsodata English term = sharable data repository English term = local health care record Hälsodata English term = health care record

104


Ladda ner ppt "Svensk Förening för Medicinsk Informationsbehandling"

Liknande presentationer


Google-annonser