Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Peter Axelsson Digpro AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Peter Axelsson Digpro AB"— Presentationens avskrift:

1 Peter Axelsson Digpro AB
Nya sätt att presentera och utbyta data Standarder för datautbyte, WMS, Google Earth & Maps Peter Axelsson Digpro AB

2 Internet och GIS Internet har förändrat synen på GIS
Kartor ses inte som en speciell teknik (GIS) utan som en del av informationsmängden Enkla kartverktyg som t ex Eniro har funnits en tid Nya Internetklienter med tillgång till enorma databaser har utvecklats under senare tid, t ex Google Maps, Google Earth, Live Local Kart- och GIS-data har blivit intressant för organisationer med stora utvecklingsresurser, Microsoft, Google, Oracle Kommer att förändra förutsättningarna för de “traditionella” GIS-leverantörerna på sikt

3 Hur påverkar det oss? Ställer högre förväntningar på klienter och data som presenteras på Internet, t ex driftsinformation, avbrott, turistinfo Prestanda måste vara jämförbara Enkla användargränssnitt Svårt att utveckla konkurrerande produkter: Använd dem i stället när det är möjligt Presentera egna data och kartor på Internet Använd befintliga databaser som bakgrundsinformation om det behövs

4 Plus och minus Tillgång till bra kartklienter på Internet
Program som är accepterade av användarna Ingen särskild plug-in för just “vår” kartklient Saknar kontroll av bakgrundsdata (aktualitet, geometrisk noggrannhet mm) Saknar kontroll av klientfunktioner Inga licensintäkter

5 Tänkbar systembild, DP/Spatial
Intranät Avancerad klient (som idag) Java-applet DP/Spatial Facilplus Oracle Spatial Webbserver Internet Presentera information T ex Google Maps, Google Earth Andra databaser T ex fastighets- information

6 Standarder och format OGC – Open Geospatial Consortium
Tar bl a fram standarder för data och datautbyte WMS – Web Map Service, passar för presentation av data. Levererar en bild, t ex jpg eller png. Anrop: Finns gränssnitt i många kartklienter, t ex Google Earth WFS – Web Feature Service, utbyte av objekt/vektor-information via XML/GML

7 Kartdata i Google Earth
Kartbild från DP/Spatial presenterad i Google Earth som WMS-tjänst

8 Standarder och format XML och GML ger möjlighet att beskriva objekt med både attribut, relationer och geometrier KML är en utbyggd XML/GML-standard från Google för att även beskriva presentationen av data <?xml version="1.0" encoding="ISO "?> <kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0"> <Document> <Placemark> <description>FINLANDSGATAN 13. Brand, brandfarlig vätska/fast ämne</description> <name>Statoil Akalla</name> <LookAt> <longitude> </longitude> <latitude> </latitude> <range>540.68</range> <tilt>0</tilt> <heading>3</heading> </LookAt> <Point id="khPoint706"> <coordinates> , ,0</coordinates> </Point> </Placemark

9 Standarder och format KML kan anropa webbtjänster ( web services) för att läsa data direkt ur t ex DP/Spatial. Parametrar kan anges för hur ofta data ska uppdateras, geografiska områden mm <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0"> <NetworkLink> <name>Riskobjekt BF</name> <open>1</open> <flyToView>1</flyToView> <Url> <href>http://fpp.digpro.se/bios/servlet/bios.servlets.web.TestKml</href> (t ex avbrott, allmän info) <viewRefreshMode>onRequest</viewRefreshMode> </Url> </NetworkLink> </kml>

10 Demo Använda Google Earth för att visa data från WMS-tjänst (DP/Spatial – Kartor från Stockholms Stad) Kartor Data 3D Hämta positioner från Brandförsvarets HELIOS för att visa i Google Maps Enstaka punkt Köranvisningar Visa data från HELIOS i Google Maps

11 Demo Använda Google Earth som ett allmänt! kartverk
SLs nät (ingår i ett Europeiskt projekt att) 3D-modell stadshuset 3D-modell Östberga Exempel på myndigheter som utnyttjar Google Earth för informationsspridning Near Real-time Severe Weather Data for the US from NOAA Sheboygan, 3D-modell


Ladda ner ppt "Peter Axelsson Digpro AB"

Liknande presentationer


Google-annonser