Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 2 Introduktion till Nyps 11/11 2009 Sofia Wallgren Nyps utbildning- Företagsstöd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 2 Introduktion till Nyps 11/11 2009 Sofia Wallgren Nyps utbildning- Företagsstöd."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 2 Introduktion till Nyps 11/11 2009 Sofia Wallgren Nyps utbildning- Företagsstöd

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 2 Stöd i hantering av företagsstöd Webbansökan Checklistor Dokumentmallar

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 3 Stöd i hantering av program/insatser Prognoser Ekonomisk uppföljning Uppföljning

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 4 Nytt sätt att arbeta! Registrerings- system Ärendehanterings- system ”KUND” STINS Ansökan Beslut 1 Beslut 2 Utbetaln Handläggning Diarieföring Webbansökan Beslut 1 Beslut 2 Utbetalning NYPS Handläggning Diarieföring

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 5 Sökande Webbansökan Kontrollera Automatiskt / manuellt Besluta Beslutsfattare Fördela Automatiskt / manuellt Effektuera Ärendehanterare Bereda Ärendehanterare Registrera Dokument in Nyps ärendehanteringsprocess

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 6 Register med aktörsdata Registrering N/B Importera dokument Hämta ut ärende Titta på ärende Fördela ärenden manuellt Visa arbetsbelastning Bered ärendebeslut Fatta ärendebeslut Effektuera ärende- beslut Sök specifikt ärende Sök grupper av ärenden Sök aktör Nyckeltal Prognoser Beslutsbudget Arbetsytor i Nyps

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 7 Roller i Nyps Ärendehanterare Beslutsdeltagare Beslutsfattare Fördelare Registrator Registerförvaltare Nyps controller Ärendesök

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 8 Behörighet En användares totala behörighet bestäms av tre saker: Organisationstillhörighet Behörighet per stödtyp Användarens roller (bestämmer vilka arbetsytor användaren har tillgång till)  Dessa tre faktorer tillsammans bestämmer en användares totala behörighet i NYPS.

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 9 Rollernas koppling till arbetsytor Reg För- delare ÄHBDBF Reg.- förvalt. NYPS- contr. InkorgXXX FördelaX Att göraXXXX Hantera ärendeXXXX SökXXXXXX Visa aktör+ Visa ärende XXXXXX AktörsregisterX NYPS ekonomiX Arbetsyta Roll

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 10 Byta arbetsyta En viss arbetsyta är alltid vald. Längst upp visas knappar för de olika arbetsytorna. Den arbetsyta som är vald visas med en nedtryckt knapp. Byta arbetsyta:  Klicka på knappen till den arbetsyta du vill byta till, eller Arbetsytor  Välj arbetsytan i menyn Arbetsytor .

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 11 Menyer  Längst upp i NYPS-fönstret finns Huvudmenyn.  Undermenyerna i Redigera-menyn finns bara tillgängliga när du har ett ärende uthämtat.  Via Sök-menyn har du alltid tillgång till att söka efter t ex branschkod eller kod för län-kommun-församling.

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 12 Menyval- Redigera

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 13 Tabeller Ej ändringsbara

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 14 Ändringsbara Vita celler är ändringsbara Gula celler är låsta

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 15 Ändringsbar tabell (forts.)  Använd piltangenterna för att förflytta dig mellan cellerna i tabellen.  För att kunna ändra i en cell: Dubbelklicka i cellen  Ställ dig på cellen och tryck F2.  Om cellen är i redigerbart läge – använd tab för att gå till nästa cell. Vänster- och högerpil flyttar dig inom cellen. Gå ur redigerbart läge: Enter (spara ändring)/Esc (ångra ändring)

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 16 Tabeller generellt För de flesta tabeller gäller att:  Du kan ändra storleken på kolumnerna genom att med musen ställa dig mellan två kolumner och dra kolumnen dit du vill ha den.  Du kan sortera på valfri kolumn genom att klicka på tillhörande kolumnrubrik. Ännu ett klick ger sortering i omvänd ordning.

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 17 Draglist  På ”Hantera ärende”-arbetsytan kan du klicka på pilarna på delningslisten mellan flikarna till vänster eller höger för att snabbt maximera storleken på arbetsområdet.  Mellan de olika områdena på arbetsytan finns draglister. Genom att greppa tag i dem med musen kan du steglöst ändra storleken på de olika områdena.

18 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 18 Inmatning av datum… För att snabbare skriva in ett datum kan du använda kortkommandon. För att ange datum några dagar bakåt i tiden:  ange - t ex –7 ger datumet för en vecka sedan, +7 ger datumet en vecka framåt i tiden.  -0 eller +0 ger dagens datum.  På samma sätt kan + m och – m användas. T ex +1m ger datumet en månad framåt i tiden.  Detta fungerar även med å för år: +1å ger datumet ett år framåt i tiden.  Kortkommandot ersätts av ett korrekt datum när du lämnar datumfältet t ex genom att trycka Tab.

19 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 19 Varje organisation har ett organisationsnummer eller personnummer:  Ett organisationsnummer/personnummer anges med 12 siffror, inledande 16 för orgnr (t ex 16555555-5555) och 19 för persnr (t ex 19550505-5557)  Orgnumret kan ändras. Om numret ändras, indikeras detta för aktörens pågående ärenden genom att de får en särskild ikon i ”Att göra”. Organisationsnummer

20 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 20 Obligatorisk uppgift ! En obligatorisk uppgift markeras med ett rött utropstecken. Obligatoriska uppgifter måste ha ett värde för att du ska kunna skapa/spara.


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 2 Introduktion till Nyps 11/11 2009 Sofia Wallgren Nyps utbildning- Företagsstöd."

Liknande presentationer


Google-annonser