Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Faktorer för lärande (2I1073) Anders Sennerö. Datorstött lärande, 20062 Upplägg  Lärteorier  Lärstilar  ”Fem faktorer för e-lärande”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Faktorer för lärande (2I1073) Anders Sennerö. Datorstött lärande, 20062 Upplägg  Lärteorier  Lärstilar  ”Fem faktorer för e-lärande”"— Presentationens avskrift:

1 Faktorer för lärande (2I1073) Anders Sennerö

2 Datorstött lärande, 20062 Upplägg  Lärteorier  Lärstilar  ”Fem faktorer för e-lärande”

3 Datorstött lärande, 20063 ”Lärande”? ”Inlärning”?

4 Datorstött lärande, 20064 Varför prata om detta?  Medvetandegöra  Ifrågasätta gjorda val  Skapande av lärandeapplikationer

5 Datorstött lärande, 20065 Lärteorier  Behaviorism  Kognitivism  Konstruktivism  Sociokulturella perspektivet

6 Datorstött lärande, 20066 Behaviorism ” Förmedlingspedagogik ”

7 Datorstött lärande, 20067 Kognitivism  Konstruktionsprocess  Kunskapsberoende  Situationsberoende  Ser till helheten (holistiskt)

8 Datorstött lärande, 20068 Konstruktivism ”Assimilation””Ackommodation” Reflektion Aktiv

9 Datorstött lärande, 20069 Sociokulturella perspektivet Samspelet mellan individer! Kommunikation och språkanvändning ”The zone of proximal development” Läraren vägledaren

10 Datorstött lärande, 200610 Tillämpning behaviorism När?  Nytt ämne  Begränsade inlärningsstrategier Inslag?  Sekvenser som börjar med det enkla  Dela upp procedurer eller komplexa samband i små steg, öva & ge återkoppling  Drill och upprepning av enkel fakta

11 Datorstött lärande, 200611 Tillämpning kognitivism När?  Inledande stadier i utbildning  Stora mängder fakta, långa procedurer, komplicerade processer Inslag?  Stimulera befintlig kunskap, använd kända situationer  Organisera  7 ± 2  Ge struktur, associera (visualisera, illustrera)  Varierande exempel och uppgifter

12 Datorstött lärande, 200612 Böcker Föreläsningar PPt presentationer Demonstationer Multimedia simulationer Diskussioner Förklara Referera t egna erfarenheter Simulera erfarenheterna Göra på riktigt Efter 2 veckor tenderar vi att komma ihåg: 10% av vad vi läser 20% av vad vi hör 30% av vad vi ser 50% av vad vi ser och hör 70% av vad vi talar med andra om 80% av vad vi använder och gör 95% av vad vi lär andra Ta emot verbalt Ta emot visuellt Delta Göra Glasser in Biggs, J (1999) ”Teaching for Quality Learning at University”

13 Datorstött lärande, 200613 Tillämpning konstruktivism/sociokulturellt perspektiv När?  Redan goda ämneskunskaper  God studieförmåga  Tillämpa kunskaper i nya situationer Inslag?  Fördjupande problemlösningsuppgift  Skapa en öppen struktur  Reflektionsövningar  Samarbete  Verklighetsknutet

14 Datorstött lärande, 200614 Lärstilar -VAK Visuell Auditiv Kinestetisk/taktil

15 Datorstött lärande, 200615 Lärstilar - Kolb, 1984 Konkret upplevelse (inse, uppleva, härma) Reflekterande observation (uppmärksamma, betrakta, reflektera) Abstrakt tänkande (analysera, sammanfatta, generalisera) Aktivt experimenterande (tillämpa, pröva, riskera)

16 Datorstött lärande, 200616 Pask  Holister  Vill skapa helhetssyn tidigt  Hitta samband  Först överblick, sedan detaljer  Serialister  Ett delområde i taget  Detaljintresse  Helhetsbilden tydligt sent i lärprocessen

17 Datorstött lärande, 200617 ”Fem faktorer för effektivare e-lärande”  Ta hänsyn till inlärningsstilar  Använd narrativa former  Interaktion  Erbjuda former för samarbete  Ge återkoppling (Motivation) (Maria Larsson ”Fem faktorer för effektivare e-lärande”, 2001)

18 Datorstött lärande, 200618 Individuella uppgiften  Läs Maria Larssons uppsats, kapitel 1-3 (18 sidor)  Skriftlig reflektion (ca 2 A4-sidor): Vilka är dina egna reflektioner kring uppsatsen? Fick du några ”aha”-upplevelser? Egna erfarenheter? Känner du igen dig? Gällande de fem faktorerna var och en; anser du den viktig? Saknar du någon egen faktor? Motivera!  Maila till anders.sennero@ki.se senast tisdag kl.11.00anders.sennero@ki.se

19 Datorstött lärande, 200619 Hur kan ni ta vara på dessa fem faktorer i ert tänkta projekt?

20 Datorstött lärande, 200620 Summering ”Vi är olika” l


Ladda ner ppt "Faktorer för lärande (2I1073) Anders Sennerö. Datorstött lärande, 20062 Upplägg  Lärteorier  Lärstilar  ”Fem faktorer för e-lärande”"

Liknande presentationer


Google-annonser