Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Faktorer för lärande (2I1073)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Faktorer för lärande (2I1073)"— Presentationens avskrift:

1 Faktorer för lärande (2I1073)
Anders Sennerö

2 Upplägg Lärteorier Lärstilar ”Fem faktorer för e-lärande”
Datorstött lärande, 2006

3 ”Inlärning”? ”Lärande”? Datorstött lärande, 2006

4 Varför prata om detta? Medvetandegöra Ifrågasätta gjorda val
Skapande av lärandeapplikationer Datorstött lärande, 2006

5 Lärteorier Behaviorism Kognitivism Konstruktivism
Sociokulturella perspektivet Datorstött lärande, 2006

6 Behaviorism ”Förmedlingspedagogik” Datorstött lärande, 2006

7 Kognitivism Konstruktionsprocess Kunskapsberoende Situationsberoende
Ser till helheten (holistiskt) Datorstött lärande, 2006

8 Konstruktivism Reflektion Aktiv ”Assimilation” ”Ackommodation”
Datorstött lärande, 2006

9 Sociokulturella perspektivet
”The zone of proximal development” Läraren vägledaren Samspelet mellan individer! Kommunikation och språkanvändning Datorstött lärande, 2006

10 Tillämpning behaviorism
När? Nytt ämne Begränsade inlärningsstrategier Inslag? Sekvenser som börjar med det enkla Dela upp procedurer eller komplexa samband i små steg, öva & ge återkoppling Drill och upprepning av enkel fakta Datorstött lärande, 2006

11 Tillämpning kognitivism
När? Inledande stadier i utbildning Stora mängder fakta, långa procedurer, komplicerade processer Inslag? Stimulera befintlig kunskap, använd kända situationer Organisera 7 ± 2 Ge struktur, associera (visualisera, illustrera) Varierande exempel och uppgifter Datorstött lärande, 2006

12 Efter 2 veckor tenderar vi att komma ihåg:
10% av vad vi läser 20% av vad vi hör 30% av vad vi ser 50% av vad vi ser och hör 70% av vad vi talar med andra om 80% av vad vi använder och gör 95% av vad vi lär andra Ta emot verbalt Böcker Föreläsningar PPt presentationer Demonstationer Multimedia simulationer Diskussioner Förklara Referera t egna erfarenheter Simulera erfarenheterna Göra på riktigt Ta emot visuellt Delta Göra Datorstött lärande, 2006 Glasser in Biggs, J (1999) ”Teaching for Quality Learning at University”

13 Tillämpning konstruktivism/sociokulturellt perspektiv
När? Redan goda ämneskunskaper God studieförmåga Tillämpa kunskaper i nya situationer Inslag? Fördjupande problemlösningsuppgift Skapa en öppen struktur Reflektionsövningar Samarbete Verklighetsknutet Datorstött lärande, 2006

14 Lärstilar -VAK Visuell Auditiv Kinestetisk/taktil
Datorstött lärande, 2006

15 Lärstilar - Kolb, 1984 Konkret upplevelse (inse, uppleva, härma)
Reflekterande observation (uppmärksamma, betrakta, reflektera) Aktivt experimenterande (tillämpa, pröva, riskera) Abstrakt tänkande (analysera, sammanfatta, generalisera) Datorstött lärande, 2006

16 Pask Holister Serialister Vill skapa helhetssyn tidigt Hitta samband
Först överblick, sedan detaljer Serialister Ett delområde i taget Detaljintresse Helhetsbilden tydligt sent i lärprocessen Datorstött lärande, 2006

17 ”Fem faktorer för effektivare e-lärande”
Ta hänsyn till inlärningsstilar Använd narrativa former Interaktion Erbjuda former för samarbete Ge återkoppling (Motivation) (Maria Larsson ”Fem faktorer för effektivare e-lärande”, 2001) Datorstött lärande, 2006

18 Individuella uppgiften
Läs Maria Larssons uppsats, kapitel 1-3 (18 sidor) Skriftlig reflektion (ca 2 A4-sidor): Vilka är dina egna reflektioner kring uppsatsen? Fick du några ”aha”-upplevelser? Egna erfarenheter? Känner du igen dig? Gällande de fem faktorerna var och en; anser du den viktig? Saknar du någon egen faktor? Motivera! Maila till senast tisdag kl.11.00 Datorstött lärande, 2006

19 Hur kan ni ta vara på dessa fem faktorer i ert tänkta projekt?
Datorstött lärande, 2006

20 Summering ”Vi är olika” l Datorstött lärande, 2006


Ladda ner ppt "Faktorer för lärande (2I1073)"

Liknande presentationer


Google-annonser