Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

svart - mellan dröm och verklighet www.magazine.se/ webbdesign.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "svart - mellan dröm och verklighet www.magazine.se/ webbdesign."— Presentationens avskrift:

1

2 svart - mellan dröm och verklighet webbdesign

3 svart texten är bortglömd ATT UTFORMA GRÄNSSNITT

4 DU BESTÄMMER INTE Användaren bedömer, väljer och använder efter förmåga Enda vägen till framgång är att anpassa sig till användaren Webben saknar i princip regler Användaren lär sig inte av dig – utan av andra!

5 Designen övergår från estetik och informationsöverföring till att vara ett verktyg. Webbsidan innehåller ofta 50% verktyg och bara 50% information Webbdesign är mer likt industridesign än klassisk grafisk design WEBBDESIGN EJ ESTETIK

6 IDAG SKA VI TALA OM Vi definierar gränssnittet Argument för att bry sig Skilja på webbdesign och grafisk form Hur kan man arbeta för att lyckas? Ta fram en checklista tillsammans Göra en hel del övningar

7 ETT BRA GRÄNSSNITT /1 Ska vara konsistent Ska vara konventionellt Ett verktyg att användas

8 VAD ÄR ETT GRÄNSSNITT? Kommunikation In- och utmatning Återkoppling Grafisk design – Grafiskt gränssitt

9 ETT BRA GRÄNSSNITT /2 Datorn ska inte verka dum Användaren ska inte känna sig dum

10 ETT BRA GRÄNSSNITT /3 Gå snabbt att lära Hjälpa användaren att utföra och förstå Ge få misstag

11 ETT BRA GRÄNSSNITT /4 Trygg miljö bra Visa möjligheterna Allt för att maximera användbarheten!

12 VIKTIGAST överblick navigation position

13 VIKTIGT avsändare datering kontakt

14 TYPER AV INTERAKTION Kommando Inmatning Manipulation Återkoppling

15 LITE ATT TÄNKA PÅ Effektivitet kontra lärbarhet Det som görs ofta ska vara enklast Det är lättare att känna igen än att komma ihåg.

16 svart texten är bortglömd TEXTEN ÄR BORTGLÖMD

17 Texten är ett verktyg också. Måste visa rätt och avslöja. Hjälp läsaren att fatta rätt läsbeslut. FUNKTIONELL TEXT INFORMATIV TEXT

18 TEXT ÄR SVÅRT Läsaren är otålig Informationsmängden är enorm Det är lätt att gå därifrån Typografin styrs av användaren

19 WEBBTEXT ÄR SPECIELLT Besökaren vill inte läsa utan skummar Besökaren letar efter information Besökaren ser texten före grafiken Text är mycket hög grad av abstraktion Läshastigheten är låg

20 LÄSHASTIGHET  Tal: 120 ord/min  Datorskärm: 150 ord/min  Skrivmaskinstext: 200 ord/min  Ordbehandlad utskrift: 320 ord/min  Professionellt typograferad text: 460 ord/min Källa: Retrac

21 ETT FALL Webb för naturupplevelser i Nebraska Testad utifrån –att utföra en uppgift –fel som användaren gör –hur mycket man minns av webbtjänsten –hur man minns strukturen –subjektiv känsla för webbtjänsten

22 ORIGINALTEXTEN Nebraska is filled with internationally recognized attractions that draw large crowds of people every year, without fail. In 1996, some of the most popular places were Fort Robinson State Park (355,000 visitors), Scotts Bluff National Monument (132,166), Arbor Lodge State Historical Park & Museum (100,000), Carhenge (86,598), Stuhr Museum of the Prairie Pioneer (60,002), and Buffalo Bill Ranch State Historical Park (28,446).Carhenge

23 HALVERAD LÄNGD In 1996, six of the best-attended attractions in Nebraska were Fort Robinson State Park, Scotts Bluff National Monument, Arbor Lodge State Historical Park & Museum, Carhenge, Stuhr Museum of the Prairie Pioneer, and Buffalo Bill Ranch State Historical Park. Carhenge 58%

24 PUNKTER Nebraska is filled with internationally recognized attractions that draw large crowds of people every year, without fail. In 1996, some of the most popular places were: Fort Robinson State Park (355,000 visitors) Scotts Bluff National Monument (132,166) Arbor Lodge State Historical Park & Museum (100,000) Carhenge (86,598)Carhenge Stuhr Museum of the Prairie Pioneer (60,002) Buffalo Bill Ranch State Historical Park (28,446). 47%

25 OBJEKTIV TEXT Nebraska has several attractions. In 1996, some of the most-visited places were Fort Robinson State Park (355,000 visitors), Scotts Bluff National Monument (132,166), Arbor Lodge State Historical Park & Museum (100,000), Carhenge (86,598), Stuhr Museum of the Prairie Pioneer (60,002), and Buffalo Bill Ranch State Historical Park (28,446).Carhenge 27%

26 ALLT PÅ EN GÅNG In 1996, six of the most-visited places in Nebraska were: Fort Robinson State Park Scotts Bluff National Monument Arbor Lodge State Historical Park & Museum Carhenge Stuhr Museum of the Prairie Pioneer Buffalo Bill Ranch State Historical Park 124%

27 HUR SKRIVER MAN? /1 Kort text Sammanfatta i punkter Ha bara ett budskap per mening Strukturera texten hierarkiskt/logiskt Markera viktiga ord med fetstil (ej med färg eftersom det blandas ihop med länkar)

28 HUR SKRIVER MAN? /2 Hjälpsamma avslöjande rubriker Rubriker rakt på sak Bara det som syns finns Använd omvänd pyramid – slutsatsen först Betydelsefulla underrubriker

29 SLUTSATSER Texter som gjorts för tryck passar sällan på webben direkt. ”Myndighetssvenska” inte bra – långa bakvända meningar med flera satser. Det går att förbättra sig!

30 svart texten är bortglömd ATT VISA HÄNSYN

31 TESTA Testa med 3 – 7 användare Gör det i flera faser Gör det flera gånger Enkla tester räcker

32

33 HUR STRUKTURERA? Strukturera givetvis inte utifrån avsändarorganisationens struktur Bestäm dina mål med webbplatsen Låt användarna bestämma strukturen!

34

35 HUR TYPOGRAFERAR MAN? Ej kursivt (fult) eller understruket (länkar) Fetstil bra Punktuppställningar Skärpa och kantutjämning vid behov Peta i grafikbaserad text för hand Använd ej färgad text (länkar)

36 svart SKAPA ORDNING

37 STRUKTURMODELLER Hypertext Hierarki Flerval Flöde Frågor och svar Svart låda

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Flikar

47

48

49 svart texten är bortglömd FOTOGRAFIET ÄR DÅLIGT ANVÄNT

50 BILDER Lika viktigt som texten Skarpa och tydliga Beskär fram det viktiga Symbolbilder Snabba = små och bredd och höjd spec. Effekter förvirrar

51

52

53 FÄRG Länkfärg Symbolik Indelning av sidan Navigation Färgsatt text Kulöromfång Färgblindhet

54 svart texten är bortglömd KONKRETA TIPS

55 NAVIGATION Runt 7 huvudgrupper/länkar Ett klick till sök, hjälp och karta Länka på rätt sätt. Adressen ska leda rätt Kombinera navigation, position och överblick

56 NO FRAMES! Bokmärken fungerar ej Titel fungerar ej URL visas ej Utskrifter blir ofta fel Rullningslister tar plats och stör Svåranterat för användaren

57 VALSITUATIONER Metafor / Knappar Snabb / Effektfull Upplevelse / Nytta Titta / Interagera Profil / Experimentell Generell / Personanpassad Erfaren / Oerfaren Öppen / Teknikkrav

58 ARBETSGÅNGEN 1 Behovsanalys 2 Prioritering 3 Informationsstrukturering 4 Utformning av Gränssnitt och funktonell text 5 Interaktionsprototyp 6 Genomförande 7 Testning 8 Drift 9 Utvärdering

59 VERKTYG Strukturskisser Dispositionsdesign Interaktionsprototyper Lapptest Video REAL Större användartester

60 VAD GER FRAMGÅNG? Leva upp till läsarens förväntan Relevant innehåll Nytta och mervärde! Vara nära läsaren Innehåll anpassat till webben Delaktighet hos användaren

61 TEKNIK FÖR FRAMGÅNG Skiljer design, teknik och innehåll Enkel att använda Tillåter interaktivitet Lätt att bygga ut och förändra T I DD

62 RESURSER FÖR FRAMGÅNG Dedicerad personal Både informations- och teknikkunniga Satsa på förarbetet Vad händer när man webben växer - använd publiceringssystem Utvärdera och bygg om vid behov - webben lever

63 VILKA ÄR PROBLEMEN? Kunderna fast i traditionellt tänkande Blir ett sidoprojekt - liten budget Tro om att det går automatiskt Tro om att parallell publicering finns

64 KRAV PÅ INNEHÅLLET Text (läsning sker annorlunda) Bild (låg upplösning och litet format) Designen och layout (begränsad) Designen mer än estetik och informationsförmedling

65 CYKELSÄLLSKAPET Gissa Behovspröva Testa Sjösätt Omvärdera Dra nytta av erfarenheter

66 svart - mellan dröm och verklighet HUR ARBETAR MAGAZINE?

67 VANLIGASTE FELEN Dålig överblick Ej användaranpassad struktur Papperstexter Ohjälpsam funktionell text Dålig testning

68 SAMMANFATTNING Se designen som ett verktyg Låt användaren bestämma Testa Webbanpassa textmaterialet Skilj på funktionell och informativ text


Ladda ner ppt "svart - mellan dröm och verklighet www.magazine.se/ webbdesign."

Liknande presentationer


Google-annonser