Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livstidsproduktion och fruktsamhet Suggors livstidsproduktion och fruktsamhet Namn Efternamn Datum och ort.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livstidsproduktion och fruktsamhet Suggors livstidsproduktion och fruktsamhet Namn Efternamn Datum och ort."— Presentationens avskrift:

1 Livstidsproduktion och fruktsamhet Suggors livstidsproduktion och fruktsamhet Namn Efternamn Datum och ort

2 Livstidsproduktion och fruktsamhet Innehåll Gyltan – Din besättnings framtid!! Suggan –Lång livstidsproduktion och homogena grupper!!

3 Livstidsproduktion och fruktsamhet Gyltan 50 % av alla suggor byts ut årligen –Reproduktion, hög ålder samt juver- och spenproblem vanligaste orsakerna Målet är att ha en hög livstidsproduktion per sugga = Välj rätt gylta redan från början!

4 Livstidsproduktion och fruktsamhet Val av gyltmödrar Grunden till hur bra gyltorna blir PigSelect och Zikk-Zakk –avelsvärden Max 3 gyltämnen grisar in per gyltmoder –besättningsspecifikt, utgå från dina förutsättningar! Ta hänsyn till andel omlöp och betäck extra -Ex 8 % omlöp, betäck 8 % extra gyltmödrar! Välj rätt galt, för ett effektivt urvalsarbete

5 Livstidsproduktion och fruktsamhet Val av gyltämnen Minst 14 jämnt placerade spenar –Ingen onormal –Helst tre par framför naveln Normalt utvecklad för sin ålder Normal klöv- och benställning Hela kullen fri från missbildningar Välj inte gyltor som har varit sjuka Välj de största gyltorna i stora kullar Undvik att rekrytera efter aggressiva suggor

6 Livstidsproduktion och fruktsamhet Hur många gyltmödrar behövs? Antal gyltor för rekrytering/ år: 420*0,50 = 210 st Antal gyltmoderkullar: 210/2 = 105 kullar/år Antal extra gyltmoderkullar: 105*0,08= 9 kullar/år Totalt antal gyltmoderkullar: 114 kullar/år Antal gyltmödrar/grupp: 114/ 2,2/ 11= 5 suggor/grupp vitsemineras OBS! Utgå från din besättnings förutsättningar

7 Livstidsproduktion och fruktsamhet Gyltan www.svenskapig.se Av: Maria Malmström, LRF Konsult

8 Livstidsproduktion och fruktsamhet Gyltan Gyltan är inte en slaktgris –Gyltor har andra krav på utfodring –Gyltor har andra krav på inhysning –Pig-rapport om gyltuppfödning på www.svenskapig.sewww.svenskapig.se Vid betäckning ska gyltorna ha uppnått följande: –220-240 dagars ålder. –Målvikt 140 kg. –Vid grisning ska gyltan ha 16-18 mm sidspäck. Vid betäckning kan 12-13 mm räcka under förutsättning att gyltorna extrautfodras så att de når önskvärt hull vid grisning.

9 Livstidsproduktion och fruktsamhet Inhysning av gyltor Oavsett om gyltor hålls med slaktgrisar eller separat: –Ska det gå att göra brunstkontroll –Ska gyltorna kunna utfodras med ett foder som tillgodoser deras näringsbehov. Dubbla foderslingor! –Ska gyltorna ha gott om plats att röra sig på så de kan stärka sina ben –Djupströbädd är att föredra vid betäckning och under dräktighet

10 Livstidsproduktion och fruktsamhet Mål med utfodring av gyltor Att de vid seminering/betäckning har uppnått målen för vikt, ålder och späcklagertjocklek

11 Livstidsproduktion och fruktsamhet Utfodring av växande gyltor Fram till 30-50 kg vikt kan gyltor utfodras med fri tillgång på smågris- och slaktgrisfoder. –När byte sker avgör förutsättningarna Därefter och fram till första grisning rekommenderas restriktiv utfodring med digivningsfoder –Dräktighetsfoder har ett råprotein- och aminosyrainnehåll som inte täcker växande gyltors behov –Lämpligt mineral- och vitamininnehåll

12 Livstidsproduktion och fruktsamhet Utfodring av växande gyltor Digivningsfoder –Ger lägre tillväxthastighet och större fettansättning pga lägre innehåll av råprotein och aminosyror än slaktgrisfoder Lysin: 0,57-0,73 g smb lys/MJ NE (0,43-0,55 g smb lys/MJ (Sis =standardiserad ileal smältbar= det protein som kan smältas i tunntarmen) –Rekommenderad giva: 10 % lägre än SLU- normen för slaktgrisar, max 31,1 MJ OE/dag vid 60 kg. Öka vid behov fodergivan efter 90-100 kg för att få önskat hull vidbetäckning.

13 Livstidsproduktion och fruktsamhet Utfodring vid betäckning Vid betäckning kan flushing tillämpas: –Danska rek är att fodergivan höjs till ca 42 MJ/dag i 5-10 dagar före betäckning. –Efter betäckning sänks givan och gyltorna utfodras som dräktiga gyltor (efter hull)

14 Livstidsproduktion och fruktsamhet Utfodring av dräktiga gyltor Typiskt innehåll av lysin i foder: –Digivningsfoder: 0,48 g sis lysin/MJ oms energi –Dräktighetsfoder: 0,3 g sis lysin/MJ oms energi Innehållet av lysin i dräktighetsfoder är för lågt för för dräktiga gyltor  ge dessa digivningsfoder. Fodergivan anpassas efter hull (22-27 MJ NE = 30-36 MJ OE/gylta och dag. Magra gyltor ges mer.

15 Livstidsproduktion och fruktsamhet Utfodringsnorm

16 Livstidsproduktion och fruktsamhet Suggan Ur: ”Grundkurs Svinsemin, Svdhv, 2009”

17 Livstidsproduktion och fruktsamhet Suggan Alla suggor ska grisa inom en vecka Lång grisningsperiod = spridda avvänjningsvikter Ditid –Suggans livmoder behöver 3 veckor för att återställa sig –Smågrisarna ska enligt djurskyddsföreskrifterna dia minst 4 veckor

18 Livstidsproduktion och fruktsamhet Produktionsuppföljning I PigWin Sugg: –Besättningsanalysen Medeltal i besättningen –Fruktsamhetsanalyser Suggor och galtar –Effektanalyser Olika ålderskategorier Åldersfördelning

19 Livstidsproduktion och fruktsamhet Suggan Avvänjningen Dela betäckningsavdelningen –Sortera på ålder, storlek och hull Hälsokontroll –Kontrollera suggornas hälsa i samband med avvänjningen Hull, juver, ben, klövar Skriv och följ upp suggor som avviker

20 Livstidsproduktion och fruktsamhet Hull vid avvänjning  Mager Revben, ryggrad och höfter framträder tydligt. Späckmått <10 mm. Tunn Revben, ryggrad och höfter känns vid lätt tryck. Späckmått ca 14 mm. Medel Revben, ryggrad och höfter känns vid hårt tryck. Späckmått ca 17 mm. Fet Revben, ryggrad och höfter känns inte. Späckmått > 20 mm. Källa: Lantmännen

21 Livstidsproduktion och fruktsamhet Juver

22 Livstidsproduktion och fruktsamhet Juver

23 Livstidsproduktion och fruktsamhet Suggan Hygien i boxar och bäddar Rengör betäckningsavdelningen Håll rent och torrt Strö Använd halm av hög kvalitet Fortsätt att hålla rent och torrt i bäddar och boxar under hela dräktigheten

24 Livstidsproduktion och fruktsamhet Suggan Brunsten & Insemination Källa: Dansk Svineproduktion

25 Livstidsproduktion och fruktsamhet Suggan Brunsten & Insemination Källa: Bästa kollen på brunstkontrollen, Norsvin & Svdhv

26 Livstidsproduktion och fruktsamhet Suggan Brunsten & Insemination Källa: Bästa kollen på brunstkontrollen, Norsvin & Svdhv

27 Livstidsproduktion och fruktsamhet Suggor Sinperioden Fyra perioder – Befruktning – Implantation Dag 8 - 28 – Tidig dräktighet – Sen dräktighet

28 Livstidsproduktion och fruktsamhet Suggor Sinperioden Håll sugg-gruppen intakt Inga omgrupperingar och flyttar under implantationstiden God hygien i boxarna och på foder

29 Livstidsproduktion och fruktsamhet Utfodring Sinsuggor

30 Livstidsproduktion och fruktsamhet Utfodring Sinsuggor StalltempFodergiva och ökning vid sänkt temperatur 15°C31 MJ OE/2,2 kg 10°C+ 2,52 MJ OE / 0,2kg 5°C+ 5,04 MJ OE / 0,4kg +-0°C+ 7,56MJ OE /0,6kg -5°C+ 10,08 MJ OE /0,8kg -10°C+ 15,12 MJ OE/1,0kg -15°Cosv. AllaSuggor med normalhullMagra suggor Avv-betUnder dräktighet Så mycket det kan äta eller 67-80 MJ OE (=50-60 MJ NEs) per dag Utfodras efter hull, 31-36 MJ OE (= 23-27 MJ NEs) per dag till dag 85 i dräktigheten, därefter max 31 MJ OE (=23 MJ NEs) fram till grisning Minst 36 MJ OE (=27 MJ NEs) under dräktigheten tills de uppnår normalhull. Sänk givan till max 31 MJ (=23 MJ NEs) senast 1 vecka före grisning.

31 Livstidsproduktion och fruktsamhet Suggor Omlöpskontroll Grupphållna suggor – använd galten som stimuli! –3 veckor efter första insemination –6 veckor efter första insemination Ha noggranna rutiner för omlöpskontroll och skriv upp suggor som löper om!

32 Livstidsproduktion och fruktsamhet Suggor Dräktighetstestning Gör minst två dräktighetstestningar! –Medata, Pregtone, Scanner Störst säkerhet 28 dagar efter insemination Gör noggranna uppföljningar i de fall där resultatet är osäkert!

33 Livstidsproduktion och fruktsamhet Suggan Produktionsuppföljning

34 Livstidsproduktion och fruktsamhet Sammanfattning, varje föreläsare sammanfattar själv sin föreläsning Exempel nedan: Välj rätt gylta från början Noggrant och effektivt arbete med fruktsamheten leder till tighta grisningsgrupper Använd produktionsuppföljning!

35 Livstidsproduktion och fruktsamhet Svenska Pig, c/o LRF Sydost Box 974, 391 29 KALMAR info@svenskapig.seinfo@svenskapig.se www.svenskapig.sewww.svenskapig.se


Ladda ner ppt "Livstidsproduktion och fruktsamhet Suggors livstidsproduktion och fruktsamhet Namn Efternamn Datum och ort."

Liknande presentationer


Google-annonser