Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Undervisa tillgängligt!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Undervisa tillgängligt!"— Presentationens avskrift:

1 Undervisa tillgängligt!
Studenter med funktionshinder - pedagogiskt hinder eller möjlighet? Oktober 2007

2 Student med funktionshinder
Associationsövning Student med funktionshinder Student

3 Associationsövning - summering
Student med funktionshinder Student

4 Varför lära mer om likabehandling?
Alla studenter gynnas! Utvecklar din yrkesroll Lagstadgad skyldighet OBS! Dialog med individen centralt!

5 Funktionshinder Funktionshinder varaktig fysisk eller psykisk begränsning av en persons funktionsförmåga även anknytning till person med sådan begränsning!

6 Likabehandlingslagen
När gäller lagen? Beslut om tillträde Bedömning av studieprestation Ingripande åtgärder Tillgodoräknande Anstånd m.m. Handledning Utbildningsbidrag Rätt till uppgift om andras meriter

7 Vad är diskriminering? Direkt diskriminering Indirekt diskriminering Trakasserier Instruktion att diskriminera OBS! Förbud mot repressalier!

8

9 Högskolan ska arbeta förebyggande…
…och aktivt för alla studenters lika rättigheter! Genom t.ex.: -rekryteringsmaterial som välkomnar alla studenter -årlig åtgärdsplan -tillgänglig undervisning och information

10 Exempel på enkla strategier som kan underlätta i undervisningen:
Vänd inte ryggen åt studenterna Använd kroppsspråket Ta rast! Använd alltid mygga el. liknande Fundera över tänkbara alternativ, finns hjälpmedel eller lämplig anpassning? För en dialog med studenten!

11 Exempel på enkla tips för mer anpassad information:
Tillgängliga pdf:er Använd stort typsnitt minst 13 p Strukturera materialet logiskt och överskådligt Förmedla information både muntligt och skriftligt Maila filer eller lägg ut på hemsida/kurswebb eller liknande Var ute i tid!

12 Hur kan man skapa strukturer som stödjer?
Riktlinjer för samarbetet med inst. Info från kursansvarig (medgivande krävs) Kursmålen för momentet tydliga Diskutera VAD som examineras (teori/färdigheter/förtrogenhet?) Studievägledningens roll

13 Några referenser Henriksson, Ann-Sofie, Undervisa tillgängligt! Pedagogiska verktyg för likabehandling av studenter med funktionshinder, Rapport nr 1, UPI 2003, ISSN X Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan Nilsson, Åsa och Boman, Tomas, Funktionshindrades upplevelse av att läsa vid universitet och högskola, projektrapport SISUS, ISBN Proposition 2001/02:15 ”Den öppna högskolan” Tideman, Magnus, red., Perspektiv på funktionshinder och handikapp, Studentlitteratur, 2000, ISBN

14 Några länkar www.sisus.se
Statens institut för särskilt utbildningsstöd. Här kan du bland annat hitta bra material om studentbemötande. Diskrimineringsombudsmännens hemsida. Handikappinstitutets hemsida. Här finns en bra, aktuell länksamling med länkar till information om olika typer av funktionshinder.


Ladda ner ppt "Undervisa tillgängligt!"

Liknande presentationer


Google-annonser