Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AGENDA dag Repetition dag 1+2 Motstånd Selfefficacy

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AGENDA dag Repetition dag 1+2 Motstånd Selfefficacy"— Presentationens avskrift:

1 AGENDA dag 3 09.30 - 16.30 Repetition dag 1+2 Motstånd Selfefficacy
Förändringsprat Värderingar Övningar Filmer Fm fika – 10.00 Lunch – 13.00 Em fika – 14.50 Fm fika och em fika är avgiftsfritt. Lunch betalar var och en själva.

2 MOTSTÅND och motståndshantering

3 Om vår motivation är låg, värjer vi oss ofta inför
försök till påverkan och reagerar med en motkraft

4 Motstånd Hur kan motstånd visa sig i er verksamhet ?
Vad gör ni idag för att hantera motstånd ? Diskutera två och två i 5 minuter. Diskussion i storgrupp

5 Om vår motivation är låg, värjer vi oss ofta inför
försök till påverkan och reagerar med en motkraft

6 Motstånd Hur kan motstånd visa sig i er verksamhet ?
Vad gör ni idag för att hantera motstånd ? Diskutera två och två i 5 minuter. Diskussion i storgrupp

7 Motstånd Ses ofta som ett problem hos patienten/klienten
Är starkt påverkat av hur en person blir bemött Är ofta ett samspelsfenomen

8 ”Rulla med motståndet”
Motiverande samtal är inte en drabbning eller ett schackparti – det handlar inte om att vinna eller förlora. Klienten är inte en motståndare som skall överlistas eller besegras. Man bekämpar inte motvilja och ambivalens utan förklarar dem som naturliga. Vid motstånd så byter man strategi. Argumenterar inte emot. ”Rulla med motståndet”

9 Rättningsreflexen En naturlig tendens att korrigera och lägga tillrätta Omsorgsreflex? Vill klientens bästa Riskerar att bli till en ordduell där båda parternas rättnings-reflexer aktiveras

10 Tecken på motstånd Argumenterar Avbryter Skyller på andra
Bagatelliserar Skeptisk/misstänksam Ignorerar

11 Triggers för motstånd - argumentation, konfrontation, kritik
Beteenden hos behandlare som kan utlösa motstånd - argumentation, konfrontation, kritik - frågor, frågor, frågor… - råd och förslag (expertbeteende) - för tidigt fokus på lösningar

12 Att förebygga motstånd
med en anda av likavärde, respekt och valfrihet Klientcentrering Fråga efter klientens uppfattning Ge valmöjligheter Betona valfrihet Använda verktyg som: Meny/Agenda, U-E-U, Be om lov, Öppna frågor och Reflektivt lyssnande

13 Hejda rättningsreflexen
Att hantera motstånd ”Rulla med motståndet” Hejda rättningsreflexen Backa Be om ursäkt Byt fokus Undvik argumentation Reflektera Betona autonomi

14 Motstånd i förhållande till förändringsstadier
Inte beredd - Lyssna, spegla, sammanfatta och släpp frågan - ”Så ett frö”. Be om lov-frågor, informationsutväxling - U-E-U - Förstärk självtilliten hos klienten Osäker/ambivalent - Utforska ambivalensen - Hjälp klienten att få tankerum, sätta ord på, förstå samt att acceptera sin osäkerhet inför en förändring

15 Du måste ju ta ditt drickande på allvar nu!
Jag är less på att sitta och snacka så här, det leder ingen vart.

16 Att prata är inte ditt sätt att lösa problem
Nej, det känns bara jobbigt

17 När motståndet handlar om
Selfefficacy När motståndet handlar om låg tilltro till den egna förmågan

18 Self efficacy kommer från
Egna erfarenheter - Erfarenheter av våra tidigare prestationer från liknande situationer. Bandura betonar att: vår tro på vår självförmåga alltid är specifik för vissa situationer. Man kan ha hög tro på sin egen förmåga i en situation och låg i en annan (situationsspecifik). Vikarierande erfarenheter (modellering)- Alltså att observera andra människors beteenden och resultaten av dessa beteenden. Sociala omdömen (intresse, gillande) - Genom att människor omkring oss antingen bekräftar våra förmågor eller nedvärderar dem så påverkar det vår inre tro på oss själva. Fysiologiska tillstånd (ex. njutning, smärta osv.) Om vi upplever stark emotionellt påslag i vissa situationer ex. oro, ångest eller trötthet så tenderar det att påverka vår känsla av självförmåga negativt. Vi förknippar känslan som vi upplever med vårt beteende i den situationen. Men om vi däremot känner att vi kan kontrollera denna känsla så kan vår självtillit stärkas och vår prestation förbättras.

19 SE påverkar Den handlingsinriktning man väljer
Hur mycket ansträngning man är beredd att lägga ner Hur länge man framhärdar trots hinder och misslyckanden Återhämtningsförmåga vid motgångar Huruvida tankemönster hindrar eller underlättar den egna förmågan Hur mycket stress och depressivitet som upplevs när man handskas med pressande krav från omgivningen Den nivå av prestationer som förverkligas

20 Att bygga upp klientens tro på den egna förmågan
Använd VAS-skalan: Kunna Fråga om tidigare framgångar Fråga ”Vad är du bra på?” Använda hypotetiska resonemang

21 Hypotetiska resonemang
Exempel på öppna utforskande frågor, som möjliggör hypotetiska resonemang: Om du skulle göra en förändring av…, vad skulle vara fördelarna med det? Hur skulle saker och ting bli annorlunda? Förmoda att du skulle besluta dig för att…, hur skulle du då gå tillväga för att lyckas? Om det handlade om en vän, vad skulle du ge för råd till henne/honom?

22 Den andra sidan av motståndet
Förändringsprat

23 Värdet av FÖRÄNDRINGSPRAT
”Man låter sig i allmänhet mer övertygas av skäl som man själv funnit än av dem som andra funnit” (Blaise Pascal, )

24 Prioritera att - Förändringsprat Lyssna efter Ge plats för
Hålla fokus på Förändringsprat

25 Lyssna efter ….. Längtan att förändra Förmåga att förändra
Darn-C Längtan att förändra Förmåga att förändra Orsak att förändra Behov att förändra Beslutsamhet att förändra (”commitment”) Att ta steg mot förändring Jag längtar efter…

26 När personen uttalar ett åtagande eller tar konkreta steg i förändringsriktning väger det tyngre än andra uttalanden - Jag har bestämt mig för att börja motionera två ggr/vecka - Jag har pratat med min familj och jag ska börja redan idag - Från och med i morgon kommer jag att ta mer ansvar hemma - Mitt liv ska inte sluta så här, jag kommer att satsa allt på att förändra mig © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2008

27 Förstärk och locka fram förändringsprat genom att:
Reflektera Sammanfatta Bekräfta, uppmuntra och stötta Fråga efter exempel på tidigare framgångar Fortsätta utforska: fler anledningar, fler goda exempel, etc Fråga vad andra runt omkring anser om problemet Använd skalfrågor © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2008

28 När personen uttalar skäl för förändring kommer dennes motivation att förstärkas exempel på sådana uttalanden kan vara: Nackdelar med nuläget: - Det är klart att jag oroar mig för min hälsa... Fördelar med förändring: - Jag skulle kanske slippa ta tabletter mot magkatarren om jag drack mindre... Tro på sin egen förmåga: - Jag har dragit ned förut, så det skall väl gå nu också... Hoppfullhet inför förändring: - Det känns bra, jag ser nästan fram emot att ta itu med det här... © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2008

29 Att använda skalfrågor
- Hur viktigt är det för dig att ...? - Om du bestämmer dig för att ... hur säker är du på din förmåga att kunna klara det? - Hur mycket skulle du kunna prioritera detta förändringsarbete? © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2008

30 Motiverande Samtal sammanfattning
Spirit, Samarbete, Självstyrande, Väckande Att rulla med motståndet Att känna igen förändringsprat Att framkalla och förstärka förändringsprat Att stärka åtagandet Blanda MI med andra metoder på ett flexibelt och effektivt sätt Hjälpa till att utveckla en förändringsplan © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2006


Ladda ner ppt "AGENDA dag Repetition dag 1+2 Motstånd Selfefficacy"

Liknande presentationer


Google-annonser