Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, matematica.se sid 1 Matematica ABB dpns Energy/Flow computer Matematica/Abstracts.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, matematica.se sid 1 Matematica ABB dpns Energy/Flow computer Matematica/Abstracts."— Presentationens avskrift:

1 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 1 Matematica ABB dpns Energy/Flow computer Matematica/Abstracts PUTTING KNOWLEDGE TO WORK Översättning & automatisering av kunskap -från bokhyllan -till dator kod utan kompromisser för flöde, energi,ventiler,tryckförluster,termodynamik PC Industrial control systems Processline Matematica.Lib

2 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 2 Date: 121126 Kommentar; 1. Vetenskaplig kunskap finns ”på hyllan” som text/matte. 2. Datorer som PC och styrsystem finns också ”på hyllan”. 3. Kunskapen omvandlas till mjukvara/kod och blir då användbar i datorer.Resultat; ”automatiserad kunskap”.

3 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 3 Contact; Matematica Stefan Rudbäck, civ ing mail@matematica.se www.matematica.se +46(0)708387910 skype; stefan.rudback

4 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 4 Date: 121126 Matematica säljer 2 typer av mjukvara; 1. För beräkningar på skrivbordet=Processline. 2. För realtidsberäkningar i anläggningar/styrsystem =Matematica.Lib.

5 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 5 Matematica Ex/GNG Naturgas Matematica dpns tech** total system osäkerhet<0.4% Matematica hp tech* sys osäkerhet<0.7% Fig;Visar verkligt mätfel på installerade naturgasflödesmätare i Sverige, ca 50% av mätarna >2% fel. *Drifttaget i Nynäshamn Bygger på; Processline och Matematica.Lib **Framtid i Nynäshamn?

6 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 6 Matematica GNG/naturgas hp system total uncertainty <0.7% at AGA/Nynäshamn Beräknat med Processline

7 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 7 Matematica GNG mother/dpns system total uncertainty 0.4%

8 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 8 Date: 121126 Matematica/kunder AGA; Mätning av gasflöden (O2, N2, GNG…). Söderenergi; Mätning av energi på fjärrvärmekraftverk. LKAB; Mätning av gasflöden Siemens; Design av flödesmätare. Alelyckan; Energibesparing

9 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 9 Date: 121126 Matematica/Historia Grundat >25 år sedan av Stefan Rudbäck, civ ing (m Sc). Kunder idag främst processindustrin typ; kraftverk, gas, naturgas, stål

10 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 10 Date: 121126 Processline Windows-program Innehåller beräkningsfunktioner för bl a; Hetvatten, energi, flödesmätning, tryckförluster, ventiler, Naturgas/Biogas, termodynamik. Beräkningsresultatet presenteras också i kodform för; 1. Eliminering av fel. 2. Tidsbesparing för användaren.

11 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 11 Date: 121126 Processline huvudfunktioner Flödesmätare Tryckförluster Termodynamik Naturgas Ventiler Hetvatten Sorter

12 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 12 Processline/flödesmätare Beräkning av strypfläns för GNG/Nynäshamn -Indatadel

13 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 13 __________________UTDATA_____________________ Enklast möjliga flödesberäkning*;q:= 13000*sqrt(dp/40,000) (*Optimerad för; (vid drifttillstånd= 15 C, 38 BarG)) (*För matematiskt fel se stor rapport) Håldiameter d, kall (=20 C)___________________(mm)= 66,142 Justerat maxflöde för rotutdragare________________= 13035 Anm: Användes för minimering av fel vid normalflöde= 0.67*maxlöde Tryckförlust vid maxflöde (ej = difftryck)___(kPa)= 22,434 Tryckförlust vid minflöde (ej = difftryck)___(kPa)= 0,2201 Flödeshastighet i rör (vid maxflöde)_________(m/s)= 14,850 Reynolds tal (vid maxflöde)_______________________= 4,048E6 Normens maxflödesgräns_____________(% av maxflöde)= 450,79 Normens minflödesgräns_____________(% av maxflöde)= 0,1729 OBS! Alla fysikaliska data utom densitet (<0.1% osäkerhet)=CH4 Densitet___________________________________(kg/m3)= 30,967 Kompressibilitetsfaktor Z_________________________= 0,9121 Dynamisk viskositet______________________(Pas*E-6)= 11,359 Kappa (Isentropisk expansionskoefficient)_________= 1,2607 Processline/flödesmätare Beräkning av strypfläns för GNG/Nynäshamn -Vissa utdata i form av text

14 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 14 OLIKA FLÖDESBERÄKNINGSMETODER INKL OSÄKERHETER* *(vid drifttillstånd= 15 C, 38 BarG) *(OBS! Kvadratrotsberäkningen av flödet i dp-cell ELLER dator, EJ BÅDA!) Medelosäkerhet i norm mellan min- och maxflöde____(%)= 0,6 1.Medelosäkerhet i norm + beräkningsfel för beräkningsmetod 1; q_rot_normal= 4315,46*sqrt(dp) < 2,8 % Används för bästa noggrannhet vid normalflöde=67% av maxflödet 2.Medelosäkerhet i norm + beräkningsfel för beräkningsmetod 2; q_rot_max= 4110,96*sqrt(dp) < 5,4 % Används för bästa noggrannhet vid maxflöde. 3.Medelosäkerhet i norm + beräkningsfel för beräkningsmetod 3; q_pol_mat=q_rot_mat*fmat < 0,6 % där q_rot_mat= 4110,96*Sqrt(dp) där fmat(q_rot_mat)=(1-0,45400E-9*q_rot_mat**2*3901,32/((P+1.01325)/0.01))/0,92327 *(1+0,08503/q_rot_mat**(3/4))/1,00007,natematica algoritm (Där ** = upphöjt till) Används för bästa noggrannhet vid alla flöden Processline/flödesmätare Beräkning av strypfläns för GNG/Nynäshamn -Vissa utdata i form av text

15 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 15 flödesmätare/grafik OBS! polynomberäkning av flödet i detta fall mkt viktigt Rotberäkning av flödet (1&2) Polynom beräkning av flödet (3) (matematica algoritm)

16 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 16 (* PROCESSLINE KODFABRIKEN;Tillverkning av standardiserad kod, IEC61131, Siemens PCS7 Copyright (c) 2012 Matematica, mail@matematica.se, +46-(0)708-387910 Skalning; 20 mA från dp-cell= 40.0000 kPa= 20 mA till styrsystem 1.Beräkningsfel<=0,0% av beräknat flödesvärde q_pol_mat_PT För;1300,00 0 then fmat:=(1-0.23807E-10*(q_rot_mat**2)*3901.32/((P+1.01325)/0.01))/0.99598*(1+1.55713/(q_rot_mat**0.75))/1.00128; //2. matematica algoritm, fmat=polynomberäkning av flödet else fmat:=1; end_if; q_pol_mat:=q_rot_mat*fmat ;//3.polynomberäkning av flödet (*enkel Tryck/Temp-korrigering av densitet, avancerad se densitetsberäkningar*) q_pol_mat_PT:=q_pol_mat*sqrt((P+1.01325)/0.01/3901.32*(273.15+15.0000)/(273.15+T)) ;//Enkel Tryck-temp kompensering END_FUNCTION_BLOCK//Kodfabriken (*Kodfabriken slut/finished/Ende/Finito*) Processline/flödesmätare/kodfabriken -Utdata i form av ”enkel” kod För exakt kod, använd densitet/Bigblock

17 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 17 100 mm 1,5 D Naturgas 50000 kg/h 38 BarG 15 C 1 m BarG? C? Tryckförlustberäkning Total rörlängd 10 m 10 m

18 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 18 Processline/tryckförlust för GNG/Nynäshamn -Indatadel

19 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 19 _________________________TOTALT____________________________ Motståndstal______________________________________= 1,3795 Tryckminskning (reversibel+irreversibel)_____(kPa)= 70,292 Tryckminskning______________________________(mbar)= 702,92 Tryckminskning_________________(% av inloppstryck)= 1,8017 Tryckförlust (irreversibel)__________________(kPa)= 70,292 Utloppstryck (BarA)=38,310__________________(kPaA)= 3831,0 Utloppstemperatur______________________________(C)= 14,663 Flödeshastighet i rörutlopp (vid maxflöde)___(m/s)= 58,160 Processline/tryckförlust för GNG/Nynäshamn -Vissa utdata

20 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 20 100 mm 1,5 D Naturgas 50000 kg/h 38 BarG 15 C 1 m BarG? C? Tryckförlustberäkning isolerat rör med T-stycke 5000 kg/h 10 m 4 m

21 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 21

22 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 22 _________________________TOTALT____________________________ Motståndstal______________________________________= 1,3545 Tryckminskning (reversibel+irreversibel)_____(kPa)= 9,933 Tryckminskning______________________________(mbar)= 99,334 Tryckminskning_________________(% av inloppstryck)= 0,2546 Tryckförlust (irreversibel)__________________(kPa)= 61,646 Utloppstryck (BarA)=38,914__________________(kPaA)= 3891,4 Utloppstemperatur______________________________(C)= 15,590 Flödeshastighet i rörutlopp (vid maxflöde)___(m/s)= 51,683 Processline/tryckförlust för GNG/Nynäshamn -Vissa utdata

23 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 23 Processline/termodynamik/O2 -Indata och vissa utdata

24 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 24 Processline/ termodynamik/Naturgas -10 fraktioner Indata och vissa utdata

25 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 25 Processline/ventiler Indata och vissa utdata

26 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 26 Processline/Sorter; Ändra in värdet på en storhet->alla andra berörda storheter uppdateras

27 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 27 Date: 121126 1.Processline hjälpfunktioner Flödesmätare/grafik/osäkerhet/densitet/ kodfabriken-bigblock Termodynamik/densitet/kodfabriken Naturgas/densitet/kodfabriken Hetvatten/osäkerhet/densitet

28 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 28 flödesmätare/grafik OBS! polynomberäkning av flödet i detta fall mkt viktigt Rotberäkning av flödet (1&2) Polynom beräkning av flödet (3)

29 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 29 flödesmätare/osäkerhet Rotberäkning av flödet

30 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 30 flödesmätare/osäkerhet Polynom beräkning av flödet

31 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 31 Flödesmätare/termodynamik/densitet 1. Speca önskad noggrannhet 2. Clicka Run 3. Utdata i form av tabell (eller kod)

32 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 32 (* KODFABRIKEN;Tillverkning av standardiserad kod, IEC61131, Siemens PCS7 Densitet beräkningsfel<0,0% 300,000 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/9/2634971/slides/slide_32.jpg", "name": "copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 32 (* KODFABRIKEN;Tillverkning av standardiserad kod, IEC61131, Siemens PCS7 Densitet beräkningsfel<0,0% 300,000

33 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 33 (* KODFABRIKEN;Tillverkning av standardiserad kod, IEC61131, Siemens PCS7 Beräkningsfel<0,1% av beräknat flödesvärde q_pol_mat_PT För;1300,00 0 then fmat:=(1-0.45400E-9*(q_rot_mat**2)*3901.32/((P+1.01325)/0.01))/0.92327*(1+0.08503/(q_rot_mat**0.75))/1.00007; else fmat:=1; end_if; q_pol_mat:=q_rot_mat*fmat; q_pol_mat_PT:=q_pol_mat*fdens_mat; densitet:=PkPa/2100.66*305.650/(T+273.15)*kvot*23.2054; END_FUNCTION_BLOCK (*BigBlock slut/finished/Ende/Finito*) flödesmätare/bigblock 1. Stor huvudberäknig 2. Beräkna densitetstabell med aktuell osäkerhet. 3. Clicka BigBlock Beroende på osäkerhetshetskraven skapas mer eller mindre rader kod.

34 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 34 Övriga funktioner Nedan nämner jag vissa överkursfunktioner; -Flödesmätare/optimering Speca tillgänglig raksträcka, media min och max P/T, viktfaktore för tryckförlust och osäkerhet och Processline kommer att beräkna optimalt primärelement för dig inkl placering på raksträckan mm. -V-Cone Beräkna flöde och dp för V-Cone Polynomberäkning av flödet med kodfabriken inkl exakt P/T-komp med komp-faktorer. Kan ta bort flera procent beräkningsfel. -Magnetisk/US-mätare I princip alla mag/US är inställd för 100% turbulent flöde, vilket aldrig förekommer i ett rör. Med Processline kan komp-faktorer beräknas för delvis laminärt flöde och pluggflöde (vanligt för massa). Kan ta bort fel på ibland 20%.

35 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 35 Processline levereras på CD

36 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 36 Datum: 120515 Matematica-ert företag samarbete 1. Konsultbasis. Matematica designar/beräknar/genererar styrsystemkod m h a Processline

37 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 37 Datum: 120515 Matematica-ert företag samarbete 2. Licensavtal för Processline mellan ert företag och Matematica.

38 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 38 Datum: 120515 Matematica-ert företag samarbete 3. Simuleringslicens (Windows) för hela eller delar av Matematica.Lib.

39 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 39 Datum: 120515 Matematica-ert företag samarbete 4. Simulerings och online-licens (Windows och ABB Industrial IT/ Siemens PCS7) för hela eller delar av Matematica.Lib.

40 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 40 Slutligen hoppas jag att Matematicas mjukvara är intressant för er och leder till ett framtida samarbete. Kontakta i så fall; Matematica Stefan Rudbäck, civ ing mail@matematica.se www.matematica.se +46(0)708387910 skype; stefan.rudback


Ladda ner ppt "Copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica,+46 708387910, matematica.se sid 1 Matematica ABB dpns Energy/Flow computer Matematica/Abstracts."

Liknande presentationer


Google-annonser