Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penguins The Emperor Penguin is closely related to the giraffe and the elephant. Emperor Penguins live in deserts and eat human beings. Their average lifespan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penguins The Emperor Penguin is closely related to the giraffe and the elephant. Emperor Penguins live in deserts and eat human beings. Their average lifespan."— Presentationens avskrift:

1 Penguins The Emperor Penguin is closely related to the giraffe and the elephant. Emperor Penguins live in deserts and eat human beings. Their average lifespan is 2 million years, but many live much longer than this.

2

3 Vad är ett plagiat? Att plagiera är att använda någon annans ord, tankar eller idéer utan visa vems tankar och idéer de är - i ett försök att få någon att tro att de är ens egna.

4 Varför är det fel att plagiera? Det är fusk, det är stöld, det är bedrägeri ” "Du har inte lärt dig innehållet. Dina skrivkunskaper förbättrades inte. Ditt betyg bygger på bedrägeri” (Edlund, 1995) ” "Fusk förminskar alla andras prestationer. Om du har arbetat hårt och gjort ditt bästa, det är inte rättvist när någon annan har fuskat” (Hess, citerad av Chidley, 1997)

5 Varför ska du källhänvisa? För att visa att ord, idéer, bilder osv som du använt inte är dina (så att du undviker att plagiera) För att säga “tack” För att visa att du har gjort läxan och läst på För att stärka dina argument

6 Varför ska du källhänvisa? För att du ska bygga vidare på det som redan är känt För att dela på skulden om du gör fel! För att låta intresserade läsare följa upp och läsa mer För att skilja det som är ditt från det som du har använt som stöd för vad du påstår Detta är vad forskare gör!

7 Vad är en källhänvisning? En källhänvisning visar i texten som du skriver att andras ord, tankar, information, bilder etc som du använder inte är dina egna. Den visar var orden (etc) är hämtade. Den har en koppling till källförteckningen i slutet av uppsatsen.

8 Ett exempel på en källhänvisning Karen Coyle berättar hur hon, när World Wide Web var nytt, stolt visade Internet för en besökare i biblioteket. Hon tyckte att hon tog fram några riktigt spännande träffar, men hennes besökare var mindre än entusiastisk och sade: "Men det är ju bara en massa text att läsa "(Coyle 1997, 14).

9 Vad är en källförteckning? Alla källor som du har använt ska finnas med i en källförteckning i slutet av uppsatsen, artikeln, bildspelet etc. Källförteckningen leder läsaren till det material (bok, artikel m.m.) som du har använt. Källförteckningen kallas ibland Litteraturlista eller Referenslista "Bibliografi" är också en term som används, men den kan vara missvisande. Källorna ska skrivas i alfabetisk ordning.

10 Exempel på källor i en källförteckning Coyle, Karen. Coyle's information highway handbook: a practical file on the new information order. Chicago: American Library Association, McGregor, Joy H. “Do Scribes Learn? Copying and Information Use.” School Library Media Quarterly Online 1998, June February 2004 Spink, John. Children as readers : a study. London: Bingley/ Library Association, 1989.

11 Källförteckning och källhänvisningar Alla källhänvisningar i texten leder till en källa i källförteckningen. Alla källor i källförteckningen har minst en källhänvisning i texten

12 Varför källhänvisa? En påminnelse För att visa att ord, idéer, bilder osv som du använt inte är dina (så att du undviker att plagiera) För att säga “tack” För att visa att du har gjort läxan och läst på För att stärka dina argument För att du ska bygga vidare på det som redan är känt För att dela på skulden om du gör fel! För att låta intresserade läsare följa upp och läsa mer För att skilja det som är ditt från det som du har använt som stöd för vad du påstår Detta är vad forskare gör!

13 Situationer: måste jag ange källan? Baserat på idéer från “Cite it? Don’t have to cite it?” in: Lathrop, Ann and Kathleen Foss, Guiding students from cheating and plagiarism to Honesty and integrity: strategies for change. Libraries Unlimited, 2005, p Du laddar ner en jpg-bild för att använda den i en artikel du skriver för skoltidningen Du pratar med en släkting om hans upplevelser i Tyskland under VM 2006 och tar med flera händelser i en uppsats om idrott som du skriver Du hittar några bra copyrightfria bilder i Wikimedia och använder dem i en PowerPoint-presentation. Du använder uttrycket "ur askan i elden" i en berättelse som du kallar "dåliga val".

14 Situationer: måste jag ange källan? Du hittar begreppet "powerpointlessness" på en webbsida. Det är precis vad du behöver som titel på en uppsats som du har skrivit. En vecka efter att ha läst en artikel i Illustrerad Vetenskap, nämner du flera fakta ur den i en hemtenta. Du har varit ett Real Madrid-fan i många år och du vet nästan allt som finns att veta om laget. Du förbereder en presentation av klubben för klassen. Du tar ett antal "screengrabs" (direkta kopior) från hemsidor och använder dem i en uppsats om trender inom webbdesign.

15 Situations: do I need to cite this? I en låda i källaren har du hittat några vykort som din släkt har skickat under första världskriget, för nästan 100 år sedan. Du använder meddelandena i vykorten i en berättelse som du skriver om soldater i krig. Efter att ha läst en artikel i den amerikanska tidningen Newsweek, använder du en del av informationen som bakgrundsinformation i en uppsats du skriver på svenska. Du hittar den exakta meningen "Marijuana är en grön, brun eller grå blandning av torkade, hackade blad, stjälkar, frön och blommor av hampa växt" på mer än 50 olika hemsidor. Självklart är detta allmänt känt, och du använder den i ett biologi- projekt.

16 Är det plagiat? Ett test. Baserat på “What is Plagiarism at Indiana University? A Short Quiz and Concept Lesson” av Ted Frick John Royce Library Director : Robert College of ıstanbul

17 Originaltexten Kort sagt, tyder bevisen på att läsare måste gå genom en fas av att läsa böcker i långa serier. För många är detta stadium kortvarigt. För andra är sträcker det sig över många år. Vissa kanske aldrig kommer vidare. Har vi rätt att förneka dem den underhållning eller verklighetsflykt som de kan ha glädje av hela livet? Många icke-läsare har slutat att läsa, eftersom de har fått skuldkänslor över standarden eller kvaliteten på den läsning som de kan och vill njuta av. Ur: Royce, J. (2001). Lifelong reading element 4 : interest and enjoyment. Retrieved 10 June 2006 from

18 Utdrag från uppsats 1 Många icke-läsare har slutat att läsa, eftersom de har fått skuldkänslor över standarden eller kvaliteten på den läsning som de kan och vill njuta av. Källförteckning Royce, J. (2001). Lifelong reading element 4 : interest and enjoyment. Retrieved 10 June 2006 from

19 Utdrag från uppsats 1 “Många icke-läsare har slutat att läsa, eftersom de har fått skuldkänslor över standarden eller kvaliteten på den läsning som de kan och vill njuta av. ” (Royce 2001) Källförteckning Royce, J. (2001). Lifelong reading element 4 : interest and enjoyment. Retrieved 10 June 2006 from

20 Utdrag från uppsats 2 Många icke-läsare har slutat att läsa, eftersom de har fått skuldkänslor över standarden eller kvaliteten på den läsning som de kan och vill njuta av (Royce, 2001). Källförteckning Royce, J. (2001). Lifelong reading element 4 : interest and enjoyment. Retrieved 10 June 2006 from

21 Utdrag från uppsats 2 ”Många icke-läsare har slutat att läsa, eftersom de har fått skuldkänslor över standarden eller kvaliteten på den läsning som de kan och vill njuta av” (Royce, 2001). Källförteckning Royce, J. (2001). Lifelong reading element 4 : interest and enjoyment. Retrieved 10 June 2006 from

22 Utdrag från uppsats 3 Royce (2001) säger att många icke-läsare har slutat att läsa, eftersom de har fått skuldkänslor över standarden eller kvaliteten på den läsning som de kan och vill njuta av Källförteckning Royce, J. (2001). Lifelong reading element 4 : interest and enjoyment. Retrieved 10 June 2006 from

23 Utdrag från uppsats 3 Royce (2001) säger att ”många icke-läsare har slutat att läsa, eftersom de har fått skuldkänslor över standarden eller kvaliteten på den läsning som de kan och vill njuta av.” Källförteckning Royce, J. (2001). Lifelong reading element 4 : interest and enjoyment. Retrieved 10 June 2006 from

24 Utdrag från uppsats 4 Royce (2001) föreslår, “Många icke-läsare har slutat att läsa, eftersom de har fått skuldkänslor över standarden eller kvaliteten på den läsning som de kan och vill njuta av.” Källförteckning Royce, J. (2001). Lifelong reading element 4 : interest and enjoyment. Retrieved 10 June 2006 from

25 Utdrag från uppsats 4 Royce (2001) föreslår, “Många icke-läsare har slutat att läsa, eftersom de har fått skuldkänslor över standarden eller kvaliteten på den läsning som de kan och vill njuta av.” Källförteckning Royce, J. (2001). Lifelong reading element 4 : interest and enjoyment. Retrieved 10 June 2006 from

26 Utdrag från uppsats 5 Royce (2001) säger att läsare behöver gå igenom ett stadium där de framför allt tycker om standardiserade serier som Fem-böckerna eller Sweet Valley High- serien, och som vuxna läsare kanske de bara läser Harlequin-romaner eller Zane Grey. Källförteckning Royce, J. (2001). Lifelong reading element 4 : interest and enjoyment. Retrieved 10 June 2006 from

27 Utdrag från uppsats 5 Royce (2001) säger att läsare behöver gå igenom ett stadium där de framför allt tycker om standardiserade serier som Fem-böckerna eller Sweet Valley High- serien, och som vuxna läsare kanske de bara läser Harlequin-romaner eller Zane Grey. Källförteckning Royce, J. (2001). Lifelong reading element 4 : interest and enjoyment. Retrieved 10 June 2006 from

28 Utdrag från uppsats 6 Royce (2001) menar att läsare under sin utveckling behöver gå igenom en fas när de särskilt tycker om litteratur i långa serier. Vissa lämnar denna fas snabbt, andra dröjer kvar längre, några (även vuxna) tröttnar aldrig på litteratur i långa serier. Källförteckning Royce, J. (2001). Lifelong reading element 4 : interest and enjoyment. Retrieved 10 June 2006 from

29 Utdrag från uppsats 6 Royce (2001) menar att läsare under sin utveckling behöver gå igenom en fas när de särskilt tycker om litteratur I långa serier. Vissa lämnar denna fas snabbt, andra dröjer kvar längre, några (även vuxna) tröttnar aldrig på litteratur i långa serier. Källförteckning Royce, J. (2001). Lifelong reading element 4 : interest and enjoyment. Retrieved 10 June 2006 from

30 Utdrag från uppsats 7 Många icke-läsare har slutat att läsa, eftersom de har fått skuldkänslor över standarden eller kvaliteten på den läsning som de kan och vill njuta av

31 Utdrag från uppsats 7 ” Många icke-läsare har slutat att läsa, eftersom de har fått skuldkänslor över standarden eller kvaliteten på den läsning som de kan och vill njuta av.” (Royce, 2001) Källförteckning Royce, J. (2001). Lifelong reading element 4 : interest and enjoyment. Retrieved 10 June 2006 from

32 Fem gyllene regler om att ange källa: 1.Är det inte ditt – ange källa! 2.Är det inte ditt – ange källa! 3.Är det inte ditt – ange källa! 4.Är det inte ditt – ange källa! 5.Är det inte ditt ….. Och om du inte kan ange källan – använd inte materialet!

33 Glöm inte bort din egen insats! Din uppsats ska innehålla mer än en sammanfattning av fakta och andras tankar och idéer Din uppsats behöver DIG! –Du ska visa hur informationen stöder dina argument –Du ska förklara vad du menar –Du ska dra dina egna slutsatser.

34 Alla bilder i bildspelet kommer från Royce: IB librarians: Caring, sharing, daring 2009 (Academic honesty.ppt) och texterna är översatta av Christina Nord, Sannarpsgymnasiet

35 Bibliography or works cited list IBO Extended essay guide : first examinations IBO, 2007 Lathrop, Ann and Kathleen Foss, Guiding students from cheating and plagiarism to Honesty and integrity: strategies for change. Libraries Unlimited, 2005 Royce, John, IB librarians: Caring, sharing, daring, 2009 (Academic honesty.ppt)


Ladda ner ppt "Penguins The Emperor Penguin is closely related to the giraffe and the elephant. Emperor Penguins live in deserts and eat human beings. Their average lifespan."

Liknande presentationer


Google-annonser