Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkare med Gränser - att vara tydlig i den professionella rollen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkare med Gränser - att vara tydlig i den professionella rollen"— Presentationens avskrift:

1 Läkare med Gränser - att vara tydlig i den professionella rollen
Åsa Kadowaki Leg. Läkare, Psykiater Leg. KBT-psykoterapeut Verksam som konsultpsykiater och handledare i primärvården Läkare med gränser

2 Beteendeanalys – vad är funktionen av det jag gör?
S O R K K Situation Organism Reaktion Konsekvenser Kort sikt Lång sikt Automatiska responser Valt beteende Positiv förstärkning? K+ Negativ förstärkning? Flykt? Undvikanden? K- Hög kontakt med bestraffande konsekvenser? – Utsläckning? K- Åsa Kadowaki Specialist i allmän psykiatri

3 Beteendeanalys av läkarrollen
S – aktuell situation och ”etablerande omständigheter” O – hur ser vi på sympaticus, automatiska tankar och känslor? R – vad är rätt att göra? Hur förstärks våra beteenden; negativt, positivt, bestraffning? K (kort) – klarar doktorn av att ”må dåligt? - ”värderat risktagande” K (lång) – gör jag sådant som jag kan stå för över tid? Vad är målet med min gärning?

4 Vad är ”normalt lidande”?
Förmågan att känna och reagera – O:et! - sympaticusreaktionen : i hela kroppen! - grundkänslor: ilska, rädsla, äckel, nedstämdhet, skam, skuld, förvåning, intresse och glädje OBS! Man kan inte bygga ett liv på det man vill undvika utan enbart på det man vill uppnå. Problemanalys: ”Vill må bra” handlar oftast om att man vill slippa må dåligt….

5 Flykt/kamp/undvikanden
Att vara människa Handling Flykt/kamp/undvikanden I värderad riktning fysiologiska responser Tanke Grundantaganden Livsregler Automatiska tankar Känsla Primära grundkänslor Situation / Stimuli Åsa Kadowaki Specialist i allmän psykiatri

6 Att vara människa och läkare
Handling Flykt/kamp/undvikanden I värderad riktning fysiologiska responser Gör för säkerhets skull och för att inte bli anmäld Läkekonst, etik, hjälpa Tanke Grundantaganden Livsregler Automatiska tankar Känsla Primära grundkänslor Situation / Stimuli Åsa Kadowaki Specialist i allmän psykiatri

7 En läkare måste klara av
”BERGET” En läkare måste klara av att vara rädd

8 Vad är vårt uppdrag som läkare?
Vad ska vi ha mötet med patienten till?

9 Mitt uppdrag - läkekonst
Bedöma enligt kunskap och erfarenhet: se på patienten med nyfikna ögon och ta reda på så mkt jag behöver – använd alla sinnen/var NÄRVARANDE Förmedla min bedömning och stå för den även om patienten ”inte håller med” – utreda/behandla/utvärdera=följa upp Ha tillit till patientens förmåga att leva sitt liv och min förmåga att utföra mitt arbete (om jag har tillräcklig kompetens…)

10 Det är många andra som säger vad vi ska göra och hur det ska kännas…

11 Återta ansvaret för de egna handlingarna
Det jag ”säljer” är medicinska (psykiatriska) bedömningar – det är ibland obehagligt både för mig och patienten. ”Diagnostiker” – att genom kunskap ta anamnes, observera och bedöma patientens tillstånd. ALLT som sker i rummet ingår i bedömningen. Glöm inte bort RESURSERNA. Vad utlöser, vad vidmakthåller och vad skulle kunna bota problemet? Använd SINNENA. Ordinera/rekommendera/motivera

12 Hippokrates ed/Etik Curlingsjukvård
Tycka synd om Trösta Lindra Kompensera Bota Ta över ansvar/”fixa” Inte Skada Skadar via minskad autonomi/medikalisering Åsa Kadowaki Specialist i allmän psykiatri

13 Att använda en bedömningsstruktur
Patienten äger sin berättelse och tolkningen av den. Läkaren äger kunskap om sjukdom och hälsa. Om doktorn ”tror på sin patient” behövs inte doktorns bedömning. Att förstå en människa är något helt annat än att återberätta det hon själv säger.

14 IV. Psykosocial belastning II. Personlighetsstörning
Diagnostik – DSM IV-TR 5 axlar III. Kropp Fysisk sjukdom som påverkar psykiskt tillstånd. OBS! Hälsobeteenden, droger och alkohol Psykiatriskt syndrom Symptom – diagnos ”Det syns inte när någon är psykiskt sjuk” IV. Psykosocial belastning (senaste året) OBS! Inlärningshistoria – betingad sårbarhet och etablerande omständigheter Modellinlärning!!! II. Personlighetsstörning -kognitioner -affekter - impulskontroll - relationsbeteenden ”När är man för störd för att inte kunna försörja sig själv?” V. Funktionsnivå GAF-skalan 0-100 Åsa Kadowaki Specialist i allmän psykiatri

15 Ja – man får och ska ”bekräfta” patienten och hennes upplevelse
Det är inte samma sak som att göra det som patienten ber om.

16 Validering V1-V6 (Marsha Linehan)
Att bekräfta och visa att man accepterar en persons upplevelser, tankar, känslor V1: lyssna; visa närvaro med ögonen – var vaken, delta utan att döma/sätta etikett på det som sägs, visa intresse, var nyfiken V2: empatiska svarsbeteenden: reflektera direkt och korrekt, sammanfatta V3: verbalisera känslor – säg det outsagda: ord på känslor, tankar och beteenden (OBS! Inga tolkningar utan återge som reflektioner och inte sanningar.) V4: validera genom att ta in tidigare erfarenhet – bekräfta utifrån hur det sett ut under uppväxt och utifrån biologisk sårbarhet V5: validera här och nu: vad är förståeligt utifrån aktuell situation och vanligt fungerande (normalisera och avdramatisera) V6: var ”radikalt genuin” – delta som du är, var rak och ärlig Bli bäst på att vara du och använd det i samspelet med andra (validera dig själv!).

17 HUR ska JAG kunna hjälpa patienten på riktigt?
Vad är min värderiktning som människa och läkare? Var sitter min Achilleshäl? Vilket obehag är jag beredd att investera i mina patienter? Vad behöver jag ge mig själv för att fortsätta orka hjälpa andra?

18 Etik Hippocrates, HSL, dygdetik, konsekvensetik…..
När jag gör det jag gör – skulle jag vilja bli behandlad så? (den gyllene regeln) Skulle jag göra likadant om mina barn såg mig? …eller om jag filmades? Skulle jag kunna skriva ned det och låta det publiceras?

19 Läkekonst – Professionell gränssättning
Kall hjärna = kunskap, erfarenhet, exekutiva funktioner Varmt Rena händer – gör det som är rätt utifrån den professionella bedömningen baserad på kunskap

20 Beteendetips för läkegärningen
En Avatar En Grynet En Einstein En Mark Levengood

21 Litteraturtips! Robinson,P., Strosahl, K. Real behavior change in primary care Törneke, N. & Ramnerö J. Beteendets ABC. Studentlitteratur Miller & Rollnick. Motiverande samtal. Kriminalvårdsverket. artikel 4771 Kadowaki, Å. Svensk sjukvård till vanvett…Psykologinsats Fler tips finns på


Ladda ner ppt "Läkare med Gränser - att vara tydlig i den professionella rollen"

Liknande presentationer


Google-annonser