Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkare med Gränser - att vara tydlig i den professionella rollen Åsa Kadowaki Leg. Läkare, Psykiater Leg. KBT-psykoterapeut Verksam som konsultpsykiater.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkare med Gränser - att vara tydlig i den professionella rollen Åsa Kadowaki Leg. Läkare, Psykiater Leg. KBT-psykoterapeut Verksam som konsultpsykiater."— Presentationens avskrift:

1 Läkare med Gränser - att vara tydlig i den professionella rollen Åsa Kadowaki Leg. Läkare, Psykiater Leg. KBT-psykoterapeut Verksam som konsultpsykiater och handledare i primärvården Läkare med gränser www.lakaremedgranser.org

2 Beteendeanalys – vad är funktionen av det jag gör? Åsa Kadowaki Specialist i allmän psykiatri SituationOrganismReaktion Konsekvenser S O R K K Automatiska responser Valt beteende Kort sikt Lång sikt Positiv förstärkning? K+ Negativ förstärkning? Flykt? Undvikanden? K- Hög kontakt med bestraffande konsekvenser? – Utsläckning? K-

3 Beteendeanalys av läkarrollen S – aktuell situation och ”etablerande omständigheter” O – hur ser vi på sympaticus, automatiska tankar och känslor? R – vad är rätt att göra? Hur förstärks våra beteenden; negativt, positivt, bestraffning? K (kort) – klarar doktorn av att ”må dåligt? - ”värderat risktagande” K (lång) – gör jag sådant som jag kan stå för över tid? Vad är målet med min gärning?

4 Vad är ”normalt lidande”? Förmågan att känna och reagera – O:et! - sympaticusreaktionen : i hela kroppen! - grundkänslor: ilska, rädsla, äckel, nedstämdhet, skam, skuld, förvåning, intresse och glädje OBS! Man kan inte bygga ett liv på det man vill undvika utan enbart på det man vill uppnå. Problemanalys: ”Vill må bra” handlar oftast om att man vill slippa må dåligt….

5 Att vara människa fysiologiska responser Handling I värderad riktning Tanke Grundantaganden Livsregler Automatiska tankar Känsla Primära grundkänslor Åsa Kadowaki Specialist i allmän psykiatri Flykt/kamp/undvikanden Situation / Stimuli

6 Att vara människa och läkare fysiologiska responser Handling I värderad riktning Tanke Grundantaganden Livsregler Automatiska tankar Känsla Primära grundkänslor Åsa Kadowaki Specialist i allmän psykiatri Flykt/kamp/undvikanden Situation / Stimuli Gör för säkerhets skull och för att inte bli anmäld Läkekonst, etik, hjälpa

7 En läkare måste klara av att vara rädd ”BERGET”

8 Vad är vårt uppdrag som läkare? Vad ska vi ha mötet med patienten till?

9 Mitt uppdrag - läkekonst Bedöma enligt kunskap och erfarenhet: se på patienten med nyfikna ögon och ta reda på så mkt jag behöver – använd alla sinnen/var NÄRVARANDE Förmedla min bedömning och stå för den även om patienten ”inte håller med” – utreda/behandla/utvärdera=följa upp Ha tillit till patientens förmåga att leva sitt liv och min förmåga att utföra mitt arbete (om jag har tillräcklig kompetens…)

10 Det är många andra som säger vad vi ska göra och hur det ska kännas…

11 Återta ansvaret för de egna handlingarna Det jag ”säljer” är medicinska (psykiatriska) bedömningar – det är ibland obehagligt både för mig och patienten. ”Diagnostiker” – att genom kunskap ta anamnes, observera och bedöma patientens tillstånd. ALLT som sker i rummet ingår i bedömningen. Glöm inte bort RESURSERNA. Vad utlöser, vad vidmakthåller och vad skulle kunna bota problemet? Använd SINNENA. Ordinera/rekommendera/motivera

12 Hippokrates ed/Etik Curlingsjukvård Lindra Bota Inte Skada Skadar via minskad autonomi/medikalisering Ta över ansvar/”fixa” Kompensera Tycka synd om Trösta Åsa Kadowaki Specialist i allmän psykiatri

13 Att använda en bedömningsstruktur Patienten äger sin berättelse och tolkningen av den. Läkaren äger kunskap om sjukdom och hälsa. Om doktorn ”tror på sin patient” behövs inte doktorns bedömning. Att förstå en människa är något helt annat än att återberätta det hon själv säger.

14 Diagnostik – DSM IV-TR 5 axlar I.Psykiatriskt syndrom Symptom – diagnos ”Det syns inte när någon är psykiskt sjuk” III. Kropp Fysisk sjukdom som påverkar psykiskt tillstånd. OBS! Hälsobeteenden, droger och alkohol IV. Psykosocial belastning (senaste året) OBS! Inlärningshistoria – betingad sårbarhet och etablerande omständigheter Modellinlärning!!! II. Personlighetsstörning -kognitioner -affekter - impulskontroll - relationsbeteenden ”När är man för störd för att inte kunna försörja sig själv?” V. Funktionsnivå GAF-skalan 0-100 Åsa Kadowaki Specialist i allmän psykiatri

15 Ja – man får och ska ”bekräfta” patienten och hennes upplevelse Det är inte samma sak som att göra det som patienten ber om.

16 Validering V1-V6 (Marsha Linehan) V1: lyssna; visa närvaro med ögonen – var vaken, delta utan att döma/sätta etikett på det som sägs, visa intresse, var nyfiken V2: empatiska svarsbeteenden: reflektera direkt och korrekt, sammanfatta Att bekräfta och visa att man accepterar en persons upplevelser, tankar, känslor V3: verbalisera känslor – säg det outsagda : ord på känslor, tankar och beteenden (OBS! Inga tolkningar utan återge som reflektioner och inte sanningar.) V4: validera genom att ta in tidigare erfarenhet – bekräfta utifrån hur det sett ut under uppväxt och utifrån biologisk sårbarhet V5: validera här och nu: vad är förståeligt utifrån aktuell situation och vanligt fungerande (normalisera och avdramatisera) V6: var ”radikalt genuin” – delta som du är, var rak och ärlig Bli bäst på att vara du och använd det i samspelet med andra (validera dig själv!).

17 HUR ska JAG kunna hjälpa patienten på riktigt? Vad är min värderiktning som människa och läkare? Var sitter min Achilleshäl? Vilket obehag är jag beredd att investera i mina patienter? Vad behöver jag ge mig själv för att fortsätta orka hjälpa andra?

18 Etik Hippocrates, HSL, dygdetik, konsekvensetik….. När jag gör det jag gör – skulle jag vilja bli behandlad så? (den gyllene regeln) Skulle jag göra likadant om mina barn såg mig? …eller om jag filmades? Skulle jag kunna skriva ned det och låta det publiceras?

19 Läkekonst – Professionell gränssättning Kall hjärna = kunskap, erfarenhet, exekutiva funktioner Varmt Rena händer – gör det som är rätt utifrån den professionella bedömningen baserad på kunskap

20 Beteendetips för läkegärningen En Avatar En Grynet En Einstein En Mark Levengood

21 Litteraturtips! Robinson,P., Strosahl, K. Real behavior change in primary care Törneke, N. & Ramnerö J. Beteendets ABC. Studentlitteratur Miller & Rollnick. Motiverande samtal. Kriminalvårdsverket. www.kvv.se artikel 4771 www.kvv.se Kadowaki, Å. Svensk sjukvård till vanvett…Psykologinsats Fler tips finns på www.lakaremedgranser.org


Ladda ner ppt "Läkare med Gränser - att vara tydlig i den professionella rollen Åsa Kadowaki Leg. Läkare, Psykiater Leg. KBT-psykoterapeut Verksam som konsultpsykiater."

Liknande presentationer


Google-annonser