Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studieteknik Stresshantering Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studieteknik Stresshantering Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola."— Presentationens avskrift:

1 Studieteknik Stresshantering Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

2 Vad säger hjärnforskningen om minne och inlärning? Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

3 Roger Sperry ”Alla människor kan ta till sig den kunskap de önskar” ”Vi använder normalt mindre än en procent av hjärnans kapacitet” ”Det finns inga obegåvade människor, endast människor med olika slags erfarenheter” Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

4 Vad avgör din framgång i studier? 1.Din attityd 2.Ditt intresse 3.Din motivation 4.Din arbetsdisciplin Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

5 1.Målmedvetenhet 2.Planering 3.Goda läs- och studievanor 4.Självdisciplin 5.Kunskap om effektiv inlärning 6.En positiv inställning 7.Självförtroende 8.God fysisk form 1.Målmedvetna? 2.Goda planerare? 3.Med goda vanor? 4.Självdisciplin? 5.Denna kunskap? 6.En positiv inställning? 7.Självförtroende? 8.God fysisk form? Föds vi med/som? Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

6 Ord Språk Matematik Siffror Logik Analys Tid Etc Fantasi/dröm Musik Kreativitet Bilder Färger Form/mönster Känslor Teckna/måla Rytm Etc Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

7 All forskning överens Vi bör leva på ett sånt sätt att vi stimulerar fler områden i hjärnans bägge delar Aktivera höger hjärnhalva – en hjärna som är balanserad arbetar bättre än en obalanserad Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

8 Så här fungerar minnet – och inlärningen - bättre 1.Upprepning 2.Associationsmetoden 3.Visualisera Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

9 V isuell A uditiv R ead & write K inestetisk Inlärningsstilar

10 Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Inlärningsstilar Visuell Ta in information Stryka under Använda färger Symboler, kartor, diagram Bilder, video Utnyttja att textsidor ser olika ut Lärare som använder gester och varierat språk Att studera utan tårar Lägg till egna bilder Rita om bilder Byt ord mot symboler Mindmaps Använd färger Skriv sammanfattningar, ord, dikter, berättelser

11 Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Inlärningsstilar Auditiv Ta in information Gå på föreläsningar och lektioner Diskutera med andra Förklara/ beskriv för andra Använd bandspelare Memorera exempel/ historier m.m. Att studera utan tårar Läs in dina anteckningar på band, lyssna Läs dina anteckningar högt Dåliga anteckningar, diskutera med andra, fyll på På tentor, tala tyst för dig själv Öva på gamla tentor Lyssna på musik

12 Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Inlärningsstilar ”Read & Write” Ta in information Läsa böcker Anteckningar Manualer, uppslagsverk Listor, rubriker, glosor, definitioner ”informationstäta” lärare Att studera utan tårar Repetera anteckningarna (läs igen) Skriv viktiga saker om och om igen Skriv om idéer/ principer med andra ord Gör om bilder till ord Listor Skriv alla svar

13 Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Inlärningsstilar Kinestetisk Ta in information Använd alla sinnen Laborationer och exkursioner Exempel från verkliga livet ”Trial and error” Att studera utan tårar Diskutera med någon annan som är kinestetisk Använd bilder, färger och foto Hitta egna exempel och konkretisera Minns det som hände, försök anteckna Skriv övningssvar till tentan Engagera hela kroppen ex charader, rollspel

14 Stressreaktioner FlyktKamp Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

15 Hotande tankar Orm? eller Pinne? Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

16 Obalans mellan de krav och påfrestningar en människa utsätts för och hennes resurser att uppfylla eller handskas med dessa Vad är stress? Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

17 Krav, resurser och prestationsförmåga Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

18 Sambandet: Krav - Prestation Optimalt samband mellan kravnivå och prestation Sätt rimliga krav på dig själv Ifrågasätt kraven från andra Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

19 Sambandet: Krav - Prestation Prestation Krav För höga krav ! För låga krav ! Optimal kravnivå ! Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

20 Balans mellan krav och resurser RESURS KRAV RESURS Sätt rimliga krav på dig själv i förhållande till dina resurser – försök att hålla balansen. Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

21 Krav – sätt rimliga krav Vilka krav har du på dig själv? –Gör en kartläggning! Är dessa rimliga? Vilka krav har andra på dig? –Är du osäker: Fråga! Är dessa rimliga? Vilka krav har du på andra? –Var tydlig mot din omgivning! Balans mellan krav och resurser Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

22 Du kan höja dina resurser bl.a. genom att: Hitta din inlärningsstil Lära dig studieteknik Ha koll på kost och motion Umgås med vänner, familj … Hitta dina återhämtningsytor Lära dig att hantera negativa och stressande tankar Balans mellan krav och resurser Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

23 Balans mellan krav och resurser Påfrestningar och förändringar i livet påverkar ens resurser. T ex: Miljöombyte (arbete/gymnasium – högskola) Fysiska/psykiska dagsformen Uppbrott i relationer Konflikter Det är inte rimligt att hålla samma kravnivå när ens resurser är reducerade. Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

24 Jag Personliga egenskaper Sysselsättnings- situation Fritids- familjesituation Kartläggningsmodell Gör en kartläggning av din livssituation - kartlägg såväl styrkor som svagheter! Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

25 Tanke, känsla och beteende Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

26 Tankar KänslorBeteende Jag kommer aldrig att klara tentan Jag känner att jag inte duger till – att jag inte håller måttet Orkar inte studera Jag vet inte hur tentan kommer att gå – jag ska göra så gott jag kan – kanske går det bra Jag känner mig nöjd med att ha gjort så gott jag kan – ingen kan kräva något mer Jag studerar och förbereder mig så mycket jag kan och tycker är rimligt Sambandet mellan tanke, känsla och beteende Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

27 Tänk om jag inte klarar tentan Då klarar jag säkert inte om-tentan..och lyckas inte få någon utbildning Ingen utbildning - inget jobb Jag får leva på social- bidrag Jag kommer att dö fattig Tänk om jag inte klarar tentan Det kommer en om-tenta...och jag kanske lyckas med den Lyckas jag med den lyckas jag säkert med fler Klarar jag mina tentor klarar jag utbildningen Utbildning är åtminstone ett första steg till ett jobb Tankefälla: Katastroftanke Katastroftanke Positiv tanke Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

28 Tankefälla: ”Jämförelsenoja” +/- …sluta att jämföra dig med summan av alla andras förträfflighet Alla människor har plus och minus… Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

29 ALDRIG ALLT IBLAND LAGOM % ALLTID INGET Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Tankefälla: ”Svart-vitt-tänkande” Tänk i % i stället för i termer av aldrig och alltid

30 Studieplanering Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

31 Skillnaden mellan högskolestudier och arbetslivet Arbetsliv Högskolestudier Fastlagda arbetstider Arbetsfria dagar Chef som leder och fördelar arbetet Få inbokade föreläsningar resten självstudier Väldigt flexibla arbetstider Du är din egen chef Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

32 Läsdagbok Steg 1 Avsätt tid för planering av såväl studier som annat. Var konkret – ”ett visst antal sidor/uppgifter” Sätt rimliga mål – du måste ha tid för pauser. Du har rätt att vara ledig när du gjort vad du kunnat för att uppnå dina studiemål. Ta hänsyn till din naturliga dygnsrytm när du planerar. Kom ihåg att planera in tid för mat, motion och återhämtning. Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

33 Läsdagbok Steg 2 Skriv upp vad du faktiskt har läst/gjort enligt din planering. Skriv ner om du gjort något annat än du avsett. Steg 3 Fundera kring och skriv ner vad som hindrade dig att fullfölja din planering. Steg 4 Försök att komma på vad som hade hjälpt dig att uppnå de mål som du satt för dina studier. Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

34 TidpunktPlanering dagen innan. Vad jag läste enligt Planen eller vad gjorde jag istället? Vad jag tror hindrade mig? Vad hade hjälpt? Frukost Förmiddag Pass 1 Exempel: Läsa Cullberg s.145 - 175 Exempel: Läste s.145-163 Pratade i telefon Exempel: Telefonen ringde Exempel: Att jag dragit telefonen ur jacket. Mellanmål Förmiddag Pass 2 Lunch Eftermiddag Pass 1 Mellanmål Eftermiddag Pass 2 Exempel: Göra uppgift 7-9 Exempel: Uppgift 7 och 8 Exempel: Orealistisk planering Exempel: Planera rimligare Kvällsmat KvällRepetera föreläsnings- anteckningar Tittade på TVMitt favoritprogram gick just denna tiden Spela in programmet på video och se någon annan tid. Nattmacka Natt Exempel på en läsdagbok Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

35 Att sätta upp mål Realistiska Konkreta Tidsbundna Delmål Successivt närmade Ge inte upp! Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

36 Sätt upp konkreta målsättningar Total studietid för varje ämne Vilket betyg siktar du på? Hur lång ska din studievecka och din studiedag vara? Sätt upp ett schema! Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

37 Skriv in de schemalagda, fasta och återkommande aktiviteterna (lektioner, föreläsningar, gruppövningar) Men också tid för enskilda studier! Skriv också in belöningar Vikten av tydlighet mot dig själv – och mot din omgivning Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

38 Tips vid planeringen Samordna ditt veckomönster med andra Överlasta inte din tidsplan – prioritera och se till att få med de viktigaste aktiviteterna Lägg den tråkigaste uppgiften tidigt på dagen Planlägg aktiviteterna med hänsyn till din dygnsrytm Avsätt en arbetsfri dag Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

39 Vinster Du slipper ödsla energi (och tid) på att tänka ut vad du ska göra Risken att glömma saker eller att du ska avledas till mindre viktiga aktiviteter minskas Vanor utförs automatiskt – utan tankeansträngning - när de är etablerade Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

40 Jämför med att diska och tvätta! Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

41 Så här kan du läsa facklitteratur Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

42 Så här kan du läsa facklitteratur 1. Ställ tre frågor 2. Snabb översikt 3. Fördjupad översikt 4. Studieplanering 5. Intensivläsning 6. Repetition Gå på föreläsning = 1 rep Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

43 Så här kan du läsa facklitteratur 1.Ställ tre frågor 1.Hur viktigt är stoffet? 2.Vilka förkunskaper har du? 3.Varför ska du läsa boken – vilket är ditt mål? Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

44 Så här kan du läsa facklitteratur 2. Snabb översikt Omslag – förord Innehållsförteckning Förord Introduktion Bläddra – 4 sek/sida – bekanta dig med bilder, tabeller, rubriker Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

45 Så här kan du läsa facklitteratur 3. Fördjupad översikt Kopiera innehållsförteckning och lägg bredvid Sammanfattningar Första/sista del av kapitel Rubriker (och leta efter svaret) Texter till bilder, diagram och tabeller Faktarutor Markerad text Övningar, frågor Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

46 Detta har du gjort nu! Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

47 Så här kan du läsa facklitteratur 4. Studieplanering Läs kursmålen Vad har du för tidigare kunskaper? Planera in i schemat Post-it med datum i boken MånTisOnsTorFreLörSön 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

48 Så här kan du läsa facklitteratur 5. Intensivläsning Över och understrykningar – olika färger, var konsekvent! Skriv i marginalen, ex 1, 2, 3 Rödmarkera det du inte förstår och gå vidare direkt Boken är ditt arbetsredskap Anteckningspapper vid sidan om Återberätta Frågor och gamla tentor Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

49 Så här kan du läsa facklitteratur 6. Repetition Repetition Glömskekurvan Repetition Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

50 Du är här för att lära! - inte för att du redan har lärt dig Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola


Ladda ner ppt "Studieteknik Stresshantering Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola."

Liknande presentationer


Google-annonser