Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Användbarhet Stefan Andersson, Enheten för digital publicering,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Användbarhet Stefan Andersson, Enheten för digital publicering,"— Presentationens avskrift:

1 Användbarhet Stefan Andersson, Enheten för digital publicering,
Uppsala universitetbibliotek / Carolina Rediviva, Uppsala

2 Vad är användbarhet (usability)?
...the extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use. ISO / Carolina Rediviva, Uppsala

3 Carolina Rediviva, Uppsala
Några metoder Enkäter, intervjuer eller samtalsgrupper med användare Tester mot fastställda standarder (heuristics - Jakob Nielsen) Kategorisering och terminologi (hur väl stämmer bibliotekariens begrepp med användarens) Studier av hur användare löser exempeluppgifter (cognitive walkthroughs) / Carolina Rediviva, Uppsala

4 Carolina Rediviva, Uppsala
Litteratur Länklista, förteckning över artiklar, böcker: (Teal Anderson) / Carolina Rediviva, Uppsala

5 Usability-seminariet 2003
Användbara sidor för humanister? (Stefan Andersson) Usability Experiences at the Johns Hopkins University Libraries (Teal Anderson) Samspel människa och dator i byggandet av kunskap (Else Nygren) Den vilda jakten på information (Jenny Kindberg Lohrenz) / Carolina Rediviva, Uppsala

6 Carolina Rediviva, Uppsala
Några fallstudier Den vilda jakten på information: Humanisters sökande DISA och LIBRIS - en användarstudie - Kindberg Lohrenz (magisteruppsats) Utvärdering av sökvägledningar - Nygren Användbara webbplatser för humanister? - Andersson / Carolina Rediviva, Uppsala

7 Kindberg Lohrenz - metoder
Heuristics - Jakob Nielsen Användarstudier Personlighetstyper / Carolina Rediviva, Uppsala

8 Kindberg Lohrenz - resultat
Använder uteslutande “enkel sökning” Förnamnet först Svårt att hitta Webbsök från Libris hemsida Svårt att hitta Webbsök från Disa Svårt att tolka träfflistorna Den största svårigheten att söka på ämne / Carolina Rediviva, Uppsala

9 Kindberg Lohrenz - resultat forts.
Ämnessökning: Google Titel/författare: Disa/Libris Alternativ strategi: universitets webbplats ”Man tittar ju också på vad det är för klassifikation, historia är ju Hc. Det kan jag ju eftersom jag läser historia …” / Carolina Rediviva, Uppsala

10 Kindberg Lohrenz - förslag
De som undervisar inser att studenterna inte använder dyra informationsresurser bara för att bibliotekerierna talar om hur man gör. Utgå från användarnas behov och tillvägagångssätt Dynamiskt förhållande mellan formgivare och användare / Carolina Rediviva, Uppsala

11 Carolina Rediviva, Uppsala
Nygren - metoder Använda metoder för utvärdering har varit expertbedömning, observationer av användare som utför sökuppgifter samt en enkät med öppen fråga till dem som genomfört sökuppgifterna. Såväl kvantitativ som kvalitativ metod har används. / Carolina Rediviva, Uppsala

12 Carolina Rediviva, Uppsala
Nygren - resultat Studenterna i dessa observationer var mycket vana och kunniga i att hitta saker via Google. Attityden var lite grann av ”varför skulle man behöva något annat”? Trots att uppgifterna i faktasökningen utformats så att det borde vara svårt att hitta med hjälp av endast Google, så lyckades de för det mesta i alla fall. / Carolina Rediviva, Uppsala

13 Nygren - synpunkter (studenter)
Mycket av informationen i sökguiderna kändes ovidkommande och hade väldigt snäva inriktningar. Ingen av Guiderna var speciellt bra i jämförelse med Google. Ingen av oss skulle ens komma på tanken att använda sig av dessa sökguider Det stod inget i dom vi inte redan visste innan / Carolina Rediviva, Uppsala

14 Carolina Rediviva, Uppsala
Nygren - förslag 1. Tala i termer av Sökning i Litteraturdatabaser och inte om ”Hjälp med sökning på Internet”. 2. Ingångarna till sökfunktionerna ska vara högt upp i nivå 3. Dessa bör vara försedda med korta OBS!-texter som förklarar på vilket sätt sökfunktionen skiljer sig från Google 4. Man bör inte använda långa texter 5. Man kan gärna göra som Lilla Sökguiden: Estetiskt tilltalande design, och genomarbetade korta benämningar i en grund struktur. 6. Det är bra med en permanent synlig länkmeny 7. Vidare bör man överväga om man med teknikens hjälp (metadata, peer-to-peer nätverk etc) kan låta studenterna söka som dom är vana istället för att tvinga dem att lära sig nya sätt för varje databas. / Carolina Rediviva, Uppsala

15 Carolina Rediviva, Uppsala
Andersson - metoder Heuristics - Jakob Nielsen Tillgänglighet Länktest / Carolina Rediviva, Uppsala

16 Carolina Rediviva, Uppsala
Andersson - resultat Encyclopædia Britannica Online Oxford English Dictionary Project MUSE Grove Music ISI Web of Knowledge Bibliotek A Bibliotek B Bibliotek C Bibliotek D Bibliotek E 89 88 84 78 68 67 63 33 / Carolina Rediviva, Uppsala

17 Andersson - skillnader
Sökfunktioner Grundläggande sidlayout/grafisk design Utformning av länkar Navigering Grafik Typografi Språk / Carolina Rediviva, Uppsala

18 Carolina Rediviva, Uppsala
Andersson - förslag Använd inte ramar Inkludera en funktion för enkel sökning Utforma länkar på ett standardiserat sätt Gruppera länkar och framhäv de viktigaste tjänsterna Använd ett användarorienterat språk Använd bara meningsfull grafik Använd W3C:s standarder Utforma en enkel och estetiskt layout Skapa enkla och stabila URI:er Visa informationstjänster genom konkreta exempel / Carolina Rediviva, Uppsala

19 Carolina Rediviva, Uppsala
Andersson - framtid Högre krav på statliga myndigheter att göra sina webbplatser tillgängliga. Gemensamma ingångar ("portaler") till forskningsbibliotekens elektroniska resurserna på nationell nivå. Webbläsarna utvecklas. XML/XHTML 2.0. / Carolina Rediviva, Uppsala

20 Carolina Rediviva, Uppsala
24-timmarswebben Syftet med Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 är att ge stöd vid utveckling av offentliga sektorns webbplatser så att så många användare som möjligt, oberoende av egenskaper och förmågor, ska kunna söka och läsa information samt enkelt och effektivt interagera via webbplatsen. / Carolina Rediviva, Uppsala

21 Carolina Rediviva, Uppsala
24-timmarswebben Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Checklistor / Carolina Rediviva, Uppsala

22 Carolina Rediviva, Uppsala
24-timmarswebben SAMVERKAN OCH STANDARDISERING Välj och tillämpa standarder såsom de är menade att användas Utveckla webbplatsen enligt en standard snarare än för en webbläsare Använd i första hand xhtml eller html för att publicera information Strukturera materialet korrekt utifrån den standard som valts / Carolina Rediviva, Uppsala


Ladda ner ppt "Användbarhet Stefan Andersson, Enheten för digital publicering,"

Liknande presentationer


Google-annonser