Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S TATISTIK HJÄLPMEDEL Workshop. S YFTE MED WORKSHOP Hur gör jag? Skillnaden på rapport i Crystal Report och rapport exporterad till Excel? Vilka frågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S TATISTIK HJÄLPMEDEL Workshop. S YFTE MED WORKSHOP Hur gör jag? Skillnaden på rapport i Crystal Report och rapport exporterad till Excel? Vilka frågor."— Presentationens avskrift:

1 S TATISTIK HJÄLPMEDEL Workshop

2 S YFTE MED WORKSHOP Hur gör jag? Skillnaden på rapport i Crystal Report och rapport exporterad till Excel? Vilka frågor kan besvaras av statistiken? Vad har verksamheten för nytta av uppgifterna?

3 R APPORTGENERATORER FÖR HJÄLPMEDELSSTATISTIK Report services – borttaget från 18 mars Crystal Report – här samlas all hjälpmedelsstatistik Används av både kunder och HMC Hämtar uppgifter från datalagret i SESAM

4 C RYSTAL R EPORT Extern åtkomst http://hjabcrystal.vgregion.se/businessobjects/Enterprise11 Internt i VGR http://140.166.66.40/businessobjects/enterprise11 Logga in med användarnamn och lösenord Du kan exportera rapporter till Excel Uppgifter från 1 mars 2010 och framåt

5 H UR LÄR JAG MEJ ATT HANTERA VERKTYGEN ? Registrera alla åtgärder i webSESAM Kom ihåg: du får inte ut någonting ur systemet som du inte stoppat in… Använd manual i Crystal Report Lek, prova, testa Kurs i Excel, grund och ev fördjupning (sortera, filtrera, pivottabell) Lek, prova, testa Ta hjälp av mer erfaren kollega

6 H UR FUNKAR NIVÅERNA I C RYSTAL R EPORT ? Individnummer Produktgrupp Kund 5200 Örgryte- Härlanda 120606 387590 Futura 520 1255119 Futura 600 123603 069386 Lyft Uno 102 394295 Lyft Samson 3 Exempel rapport: Fakturering per betalare, inkl nollvärden

7 B EGREPP Motpart betecknar den avtalskund som står som betalare för hjälpmedelfakturor. En motpart kan ha flera enheter/betalarnummer knutna till sig. (ex. uppdelning per kommun/primärvårdsområde/sjukhus/habilitering). Betalare betalningsansvarig för aktuell kund (=den som faktureras när man beställer hjälpmedel, individbeställda hjälpmedel och grundutrustning till kund/arbetsplats. Kund/ Kundnumret för den enhet dit förskrivare är knutna, dvs förskrivarenhet. Det finns ofta flera kundnummer inom varje kommun/regionförvaltning. Varje kund är knuten till en HOS-kod. Förskrivare den person som beställer hjälpmedel, lägger arbetsorder mm på enskild patient. HOS-kod, statistik kod för att gruppera ”kunderna” så som man vill presentera uppdelningen i statistikrapporter. (ex. Göteborgs kommun är uppdelad i 5 stadsdelar, vilket motsvarar 5 olika HOS-koder, kan även endast vara uppdelning kommun/primärvård)

8 ”A VANCERADE HJÄLPMEDEL ” - PH Bilanpassninga r 121212 121215 121218 121221 Elrullstol och drivaggregat 122303 122306 122312 122409 Kognitivt stöd och kommunikation 220903222303 220906223303 221224223306 222103223603 222109223609 222112223606 222190223612 222421223909 222430229003 222718241303 Medicinsk behandling 042706 (i vissa områden)

9 C RYSTAL R EPORT ELLER E XCEL ? Inga personuppgifter Nivåer En parameter i taget Valbar period Inga personuppgifter Du ser bara en nivå i taget Samlad statistik, valbar period Möjlighet till bearbetning med funktioner i Excel Crystal Report ExcelrapportE-faktura Personuppgifte r Baskod Du ser bara en månad i taget Möjlighet till bearbetning med funktioner i Excel

10 EXEMPEL I CRYSTAL REPORT

11 EXEMPEL EXPORTERAT TILL EXCEL Fakturering per betalare, inklusive nollvärden 2011-03-14 Fakturadatum: 2011-01-01 - 2011-02-28 Betalare: 5200, SDF Härlanda Hälso-sjukvårdsenh. (5349) Artikeltyp: Huvudhjälpmedel, Mallartikel, Okänd, Reservdel, Tillbehör, Tjänst AntalBelopp BetalareHyra/försäljning/tjänster 818 891 5200N133 SDN Örgryte-Härlanda, mott.kod E342818 891 Försäljning79 199 142 043306Madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårspre34 744 044815Arm-, bål- och benträningsredskap189 090903Strumppådragare284 091209Toalettsitsar55 922 120306Armbågskryckor137 120316Gånghjälpmedel med tre eller fler stödben1295 120709Isdubbar141 122430Bälten och selar till rullstolar21 502 123103Glidbrädor, glidmattor, draglakan och vändningsmat92 751 123106Vridplattor (Vändskivor)1746 123112Repstegar1609 123115Uppresningsbälten och västar64 090 180942Dynor och underlägg5733 109

12 H UR GÖR MAN ? Val av rapporter Vad syns i respektive rapport? Exportera till Excel? XLS eller XLS data only Filter/sortering i Excel

13 B EARBETNING I E XCEL Använd de rapporter som utformats för Excel- export Lär dig begreppen som används i SESAM Fundera på vad du vill ha fram, struktur Sortera, filtrera och använd pivottabeller

14 F RÅGOR OCH SVAR Vad har jag beställt? Vad har jag betalat för? Vad har andra beställt som jag betalar? Vad har jag beställt som andra betalar? Order Fakturering Order FrågaRapport

15 F LER FRÅGOR ”Enkla” (KH) – ”avancerade” (PH) Förskrivningsmönster hos mina egna ex enskild produktgrupp Förskrivningsmönster hos de som förtroende- förskriver på min betalare Order eller fakturering Sök aktuella ISO-koder Order Sök på egna enheter Fakturering Exkludera egna enheter FrågaSvar

16 F LER FRÅGOR Vad har jag för lagersaldo i mitt förråd idag? Fördelning inom kostnadsansvaret kommun/region Lager (individer och icke- individer) Fakturering FrågaSvar

17 D ISKUSSION Vilka rapporter används? Vad skulle jag vilja få fram ur statistiken? Vilka frågor vill jag ställa in i systemet? Hur använder jag uppgifterna vid verksamhetsuppföljning och förbättringsarbete? Finns det manualer/lathundar ute i verksamheten?

18 Ö VERGRIPANDE ANSVAR Beredningsgruppen för avtal ansvarar för de strategiska frågorna kring hjälpmedelsstatistik Önskemål om nya/förändrade rapporter går via beredningsgruppen för avtal Kundforum följer upp enligt den gemensamma uppföljningsplanen för avtalet i VG


Ladda ner ppt "S TATISTIK HJÄLPMEDEL Workshop. S YFTE MED WORKSHOP Hur gör jag? Skillnaden på rapport i Crystal Report och rapport exporterad till Excel? Vilka frågor."

Liknande presentationer


Google-annonser