Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation Historik Organisation Vision, Järlas alltid Mentorskap Ämneslärare Lokaler Fritidsklubben Föräldrasamverkan Praktiska frågor Välkomna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation Historik Organisation Vision, Järlas alltid Mentorskap Ämneslärare Lokaler Fritidsklubben Föräldrasamverkan Praktiska frågor Välkomna."— Presentationens avskrift:

1 Presentation Historik Organisation Vision, Järlas alltid Mentorskap Ämneslärare Lokaler Fritidsklubben Föräldrasamverkan Praktiska frågor Välkomna

2 Järlas historia Järla skola har lång historia, en anrik historia 1877 invigdes Järla skola 1889 byggs ett nytt skolhus vid Järla skola som inrymmer en småskola med skolsal, bostad åt skollärarinnan och åt församlingens barnmorska. 1924 byggdes en ny skola i Järla i sten 1925 byggdes gymnastiksalen1938 byggdes en vinkelbyggnad ut mot Värmdövägen och skolan moderniserades 1997-1998 kom draken, skapade av Ann Ahlberg Sundquist på plats framför skolan. Draken slingrar sig upp och ner som ett förhistoriskt djur runt päronträden. 2002 byggdes skolan till ytterligare 2012 byggdes skolan ut med ytterligare 6 klassrum och en matsal. Lokalerna anpassades för att passa både skol- och fritidsverksamhet.

3 Organisation Järla Jarlaberg Järla Jarlabergs skolenhet Rektor tillika förskolechef Anne Engardt Järla Skola med förskolor Åk F-3 inkl fritidshemmen Elevhälsa F-3 Personalansvar och pedagogiskt ansvar Agneta Näslund Åk 4-6 samt NMK (Nacka Musikklasser) elevhälsa och administration Personalansvar och pedagogiskt ansvar Anne Engardt Förskolorna Talliden Ängslyckan och Skogsgläntan Personalansvar och pedagogiskt ansvar Åsa Franzén och Eva Lindell Jarlabergs skola med förskolor Åk F-3 inklusive fritidshemmen samt förskola och språkklass/språkförskola. Administrativ personal och elevhälsa Personalansvar och pedagogiskt ansvar Åsa Franzén och Eva Lindell

4 Vår vision Vår VISION är att i en trygg och kreativ miljö ge varje barn bästa möjliga förutsättningar för sitt lärande och sin utveckling.

5 Våra värderingar Järlas tre ALLTID:  barnet i fokus  trygghet och lärande  ett positivt och professionellt förhållningssätt

6 Mentorskap och ämneslärarsystem Ämneslärare Behöriga lärare Betyg och bedömning Arbetslag, i regel, årskursvis Mentorskap Träffar sin mentor en gång per vecka i mentorsgrupp eller med sin klass. Naturlig kontakt mellan skola och hem Vid ev. frågor kring ett ämne kontaktar ni ämnesläraren.

7 Fritidsklubben Anmälan via blankett som finns på exp. Kostnad 400 kr/månad Öppettider mån-tors från skolans slut till 17.00 ej lov och studiedagar Skillnad mellan fritidshem och fritidsklubb Aktiviteter

8 Föräldrasamverkan Föräldraföreningen Skolutvecklingsgrupp Matgrupp Trafikgrupp

9 Praktiska frågor Skolmaten Schoolsoft Mobiltelefoner, nätverk Musikskolan Lokaler SL-kort Elever i behov av särskilt stöd? Kontakta specialpedagog Ingela Bernander tel 070-431 75 73 Övriga frågor?

10 SL kort Vem är berättigad till skolskjuts i Nacka? Nacka kommun har fattat beslut (skolstyrelsen i Nacka fattade beslut om avståndsreglerna den 13 februari 1991, § 35) om vilka avståndsregler som ska gälla för att elever i grundskolan ska vara berättigade till skolskjuts. Berättigade är elever som har längre skolväg än 2 km i skolår 1-2 skolväg än 3 km i skolår 3-6 skolväg än 4 km i skolår 7-9 Tillämpningen är att elever i kommunala som inte har valt den närmaste skolan inte har rätt till skolkort eller skolskjuts. Elever med vårdnadshavare som bor på olika adresser kan ha rätt till skolskjuts under förutsättning att bägge vårdnadshavarna bor i Nacka och att en av vårdnadshavarna uppfyller ovanstående. Ansök om kort genom att fylla i blankett som går att få på Järla skolas expedition.


Ladda ner ppt "Presentation Historik Organisation Vision, Järlas alltid Mentorskap Ämneslärare Lokaler Fritidsklubben Föräldrasamverkan Praktiska frågor Välkomna."

Liknande presentationer


Google-annonser