Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barns behov av stöd i klassrummet Ingela Holmström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barns behov av stöd i klassrummet Ingela Holmström."— Presentationens avskrift:

1 Barns behov av stöd i klassrummet Ingela Holmström

2 Bakgrund Uppsvinget för implantatoperationer under 2000-talet Ökad andel barn med CI som går i ”vanliga skolor” istället för i specialskola Tidigare studier av vardagslivet för barn med CI är få till antalet Vad vet vi egentligen? Vad behöver vi veta – och varför? Presentationen utgår från min avhandling Learning by hearing? Technological framings for participation.

3 Avhandlingens fokus Undersöka hur vardagslivet i skolan ser ut för barn som har CI och går i inkluderad skolform. Särskilt intresse för interaktion och deltagande Frågor som närmare studeras handlar om o Typer av teknologier och deras användning o Kommunikationsformer o Språkideologier o Deltagande Historiskt perspektiv Öka kunskapen och förståelsen

4 Metod och empiri Etnografisk ansats Två typer av data Arkivdata från tre svenska intresseorganisationers tidskrifter Interaktionsdata från två svenska klassrum Multimodal analys

5 Några viktiga påpekanden Generaliserbarhet Frågor om rätt/fel, bra/dåligt Goda intentioner Problematisera ≠ kritisera

6 Typ av stöd i de två klassrummen Hörselteknisk utrustning såsom lärar- och elevmikrofoner Fjärrkontroller till CI Akustisk anpassning av klassrum Akustiskt anpassat möblemang Visuellt anpassad möblering (U-form) Mindre antal elever i klassen Teckenspråkig resursperson

7 Typ av stöd i de två klassrummen Sammantaget har mycket resurser satsats Och hur fungerar det i praktiken? Några situationer att fundera kring kommer att beskrivas i det följande. Förvrängda bilder

8 Det parallella samtalet

9 Teknologin krånglar

10 ”Visuellt buller”

11 Simlektionen

12 ”Hörandet”

13 Makten över teknologin

14 Några resultat Stort ansvar på eleven med CI Hantering och användning av teknologier De vuxnas makt Resurspersonens roll och betydelse Strategier för delaktighet – eleven Strategier för delaktighet – läraren Oral kommunikation premieras Perifer identitetsposition

15 Barnens behov av stöd i klassrummet? Inga generella svar Mycket tilldelade resurser Goda intentioner Men det finns alltid frågetecken! Viktigt att kritiskt granska varje situation och vara medveten om vad som sker på ett djupare plan.

16 Tack! Ingela Holmström Forskningsgruppen CCD ingela@teckenbro.com


Ladda ner ppt "Barns behov av stöd i klassrummet Ingela Holmström."

Liknande presentationer


Google-annonser