Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Industriområden Kärnområden och glesbygder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Industriområden Kärnområden och glesbygder"— Presentationens avskrift:

1 Industriområden Kärnområden och glesbygder
KAPITEL 16+17

2 Industri Vad behöver industrierna? -marknad Definition:
”sekundära näringar som förädlar råvaror från de primära näringarna” Vad behöver industrierna? -marknad -kapital -råvaror -energi -arbetskraft -trafikförbindelser

3 Lokalisering av industri
Faktorer som påverkar lokaliseringen: Råvaror Energi Arbetskraft Marknad Transportkostnader Övrigt: kapital, teknisk utveckling, politik

4 Idag Industriländer -> informationsteknologi och övriga specialområden Produktionen automatiserad Utbildad arbetskraft

5 Multinationella företag
Vad är det?

6 Uppgifter a) råvaruorienterad b) energiorienterad c)marknadsorienterad
1. Förklara kort följande industrier a) råvaruorienterad b) energiorienterad c)marknadsorienterad d) arbetskraftsorienterad e) transportorienterad 2. Gör en förteckning på viktiga industriområden samt deras viktigaste produkter

7 KAPITEL 17

8 Områden på lokal nivå Områden är beroende av varandra VIKTIGA TERMER:
Centralort Influensområde (omland)‏ Nodalområde

9 kysynnän ja tarjonnan aikaansaamat ja markkinoiden ohjaamat liikkeet, eli vuorovaikutusvirrat Maan pinnalla verkot tai verkostot, joita vuorovaikutusvirrat noudattavat noodit eli keskukset, joissa tuotanto ja/tai tarjonta sijaitsevat ja jotka välittävät vuorovaikutusta hierarkiat. Noodit järjestyvät tiettyyn hierarkiajärjestykseen eli hierarkialuokkiin voimakkuutensa ja toimintansa puolesta pinnat, eli vaikutusalueet, jotka jäsentyvät noodien ympärille hierarkian edellyttämällä tavalla rakennuskiveksi voidaan vielä lukea diffuusiota ja aikaa, sillä aluejärjestelmä on jatkuvassa muutoksessa noodien ja alueiden välisten taloudellisten ja poliittisten voimasuhteiden muuttuessa

10

11 Centralortshierarki Svenska skolor i huvudstadsregionen
Svenska skolor i huvudstadsregionen

12 Centralortshierarki Finland: Huvudstadscentrum
Riksdelscentrum (bl.a. universitet)‏ Landskapscentrum Stadscentrum (minst människor)‏ Kommuncentrum (kyrka, högstadium, hälsocentral)‏ Lokalt centrum (lågstadium, post, bank)‏ Bycentrum

13 Globala områden

14 Globala kärnområden Städer med över 1000 invånare

15 Globala periferier Vägnät

16 KAPITEL 19 Trafikformer

17 Trafikformer Vad är det som rör sig? Hur rör det sig?
Persontrafik Godstrafik Informationstrafik Hur rör det sig? Landsvägstrafik Spårvägstrafik Fartygstrafik Flygtrafik Rörtrafik Telekommunikation Fördelar och nackdelar? Vad är det som räknas?

18 Telekommunikation Andelen internetanvändare år 2002

19 Trafiksystem och regionala spridningsfenomen
KAPITEL 20 Trafiksystem och regionala spridningsfenomen

20 Trafiksystem Viktiga begrepp: Trafiksystem Trafikströmmar Trafiknät
Trafiklänkar eller -leder Knutpunkter eller noder

21 Trafiknät Järnvägsnät

22

23

24 Toiminnalliset alueet
Ottawa Cornwall Ruokaostokset Ontariossa Optikkopalvelujen hakeminen Ontariossa Kauppavirat Afrikkaan ja Afrikasta Kauppavirat Länsi-Eurooppaan ja Euroopasta

25 Gravitationsmodellen
Alltså: Ju större städer, desto mera trafik Ju större avstånd, desto mindre trafik

26 Regionala spridningsfenomen

27 Regionala spridningsfenomen
Fyra skeden: Begynnelseskedet Diffusionsskedet Förtätningsskedet Mättnadsskedet

28 Uppgifter a) nodalområde b) landskapscentra c) Sahel
1.. Definiera a) nodalområde b) landskapscentra c) Sahel d) ”The Northern Frontier" 2.. Jordens kärnområden, vad är typiskt för dem och ge några exempel 3. Jordens periferier, vad är typiskt för dem och ge några exempel 4. Vilka miljörisker kan förknippas med trafik? 5. Hur hänger begreppen trafiknät, länk, trafikström och knutpunkt ihop med varandra?


Ladda ner ppt "Industriområden Kärnområden och glesbygder"

Liknande presentationer


Google-annonser