Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KAPITEL 16+17 Industriområden Kärnområden och glesbygder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KAPITEL 16+17 Industriområden Kärnområden och glesbygder."— Presentationens avskrift:

1 KAPITEL 16+17 Industriområden Kärnområden och glesbygder

2 Industri Definition: ”sekundära näringar som förädlar råvaror från de primära näringarna” Vad behöver industrierna? -marknad -kapital -råvaror -energi -arbetskraft -trafikförbindelser

3 Lokalisering av industri Faktorer som påverkar lokaliseringen: 1. Råvaror 2. Energi 3. Arbetskraft 4. Marknad 5. Transportkostnader 6. Övrigt: kapital, teknisk utveckling, politik

4 Idag Industriländer -> informationsteknologi och övriga specialområden Produktionen automatiserad Utbildad arbetskraft

5 Multinationella företag Vad är det?

6 Uppgifter 1. Förklara kort följande industrier a) råvaruorienterad b) energiorienterad c)marknadsorienterad d) arbetskraftsorienterad e) transportorienterad 2. Gör en förteckning på viktiga industriområden samt deras viktigaste produkter

7 KAPITEL 17

8 Områden på lokal nivå Områden är beroende av varandra VIKTIGA TERMER: Centralort Influensområde (omland) ‏ Nodalområde

9 a)kysynnän ja tarjonnan aikaansaamat ja markkinoiden ohjaamat liikkeet, eli vuorovaikutusvirrat Maan pinnalla b)verkot tai verkostot, joita vuorovaikutusvirrat noudattavat c)noodit eli keskukset, joissa tuotanto ja/tai tarjonta sijaitsevat ja jotka välittävät vuorovaikutusta d)hierarkiat. Noodit järjestyvät tiettyyn hierarkiajärjestykseen eli hierarkialuokkiin voimakkuutensa ja toimintansa puolesta e)pinnat, eli vaikutusalueet, jotka jäsentyvät noodien ympärille hierarkian edellyttämällä tavalla rakennuskiveksi voidaan vielä lukea diffuusiota ja aikaa, sillä aluejärjestelmä on jatkuvassa muutoksessa noodien ja alueiden välisten taloudellisten ja poliittisten voimasuhteiden muuttuessa

10

11 Centralortshierarki http://www.pernaja.fi/uploads/karta.jpg http://www.opityossa.fi/SE/images/kartta_ita- uusimaa.jpg http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/Pub lishingImages/Luonnonsuojelu/kartta_ es.jpg Svenska skolor i huvudstadsregionen

12 Centralortshierarki Finland:  Huvudstadscentrum  Riksdelscentrum (bl.a. universitet) ‏  Landskapscentrum Landskapscentrum  Stadscentrum (minst 20 000 människor) ‏  Kommuncentrum (kyrka, högstadium, hälsocentral) ‏  Lokalt centrum (lågstadium, post, bank) ‏  Bycentrum

13 Globala områden

14 Globala kärnområden Städer med över 1000 invånare http://bioval.jrc.ec.europa.eu/products/gam/images/large/urban_areas.png

15 Globala periferier Vägnät http://bioval.jrc.ec.europa.eu/products/gam/sources.htm

16 KAPITEL 19 Trafikformer

17 Vad är det som rör sig?  Persontrafik  Godstrafik  Informationstrafik Hur rör det sig?  Landsvägstrafik  Spårvägstrafik  Fartygstrafik  Flygtrafik  Rörtrafik  Telekommunikation Fördelar och nackdelar? Vad är det som räknas?

18 Telekommunikation Andelen internetanvändare år 2002

19 KAPITEL 20 Trafiksystem och regionala spridningsfenomen

20 Trafiksystem Viktiga begrepp:  Trafiksystem  Trafikströmmar  Trafiknät  Trafiklänkar eller -leder  Knutpunkter eller noder

21 Trafiknät Järnvägsnät http://bioval.jrc.ec.europa.eu/products/gam/sources.htm

22

23

24 Toiminnalliset alueet Ruokaostokset OntariossaOptikkopalvelujen hakeminen Ontariossa Ottawa Cornwall Kauppavirat Afrikkaan ja Afrikasta Kauppavirat Länsi-Eurooppaan ja Euroopasta

25 Gravitationsmodellen Alltså:  Ju större städer, desto mera trafik  Ju större avstånd, desto mindre trafik

26 Regionala spridningsfenomen

27 Fyra skeden:  Begynnelseskedet  Diffusionsskedet  Förtätningsskedet  Mättnadsskedet

28 Uppgifter 1.. Definiera a) nodalområde b) landskapscentra c) Sahel d) ”The Northern Frontier" 2.. Jordens kärnområden, vad är typiskt för dem och ge några exempel 3. Jordens periferier, vad är typiskt för dem och ge några exempel 4. Vilka miljörisker kan förknippas med trafik? 5. Hur hänger begreppen trafiknät, länk, trafikström och knutpunkt ihop med varandra?


Ladda ner ppt "KAPITEL 16+17 Industriområden Kärnområden och glesbygder."

Liknande presentationer


Google-annonser