Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hot Spot product design

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hot Spot product design"— Presentationens avskrift:

1

2 Hot Spot product design
Vi är ett designkonsultföretag som heter HotSpot product design. Vårt företags kärnvärden är att utveckla idéer med fokus på en hållbar dimension i produktens hela livscykel. Företaget är en del av ett arbete som vi gör i kursen  kursen Designmetodik 7,5 hp vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Företaget består av Liselott Lilja och Mats Parkman, som båda lärare på teknikprogrammet på olika gymnasieskolor.

3 Projektplanering Vårt Mål
Vid projektets slut ska vi presentera en flerfunktionell sockerförpackning som rymmer 2 kg strösocker. Den ska utrycka hållbarhet och vara konkurrenskraftig. Sockerförpackningen ska ha tre ytterligare funktioner – att hälla och dosera med, den ska medge grepp och den ska vara kommunikativ.

4 Analys Information och fakta Funktionsanalys

5 Aktivitetsanalys Aktiviteter kring hanteringen av förpackningen i de olika leden av livscykeln Aktiviteterna har sorterats i materiserna efter frekvens och viktighetsgrad.

6 Aktivitetsanalys Aktiviteter kring hanteringen av förpackningen i de olika leden av livscykeln Aktiviteterna har sorterats i matriserna efter frekvens och viktighetsgrad.

7 Aktivitetsanalys

8 Aktivitetsanalys Aktiviteter som är frekventa och viktiga i hanteringen

9 Förpackning för strösocker
Huvudfunktion HF Nödvändig funktion N Önskvärd funktion Ö Funktionsanalys Funktion Klass Innesluta livsmedel HF Skydda innehåll N Erbjuda emballage N Motstå tryck N Tåla fukt N Förebygga svinn N Förebygga spill Ö Underlätta transport N Anpassa dimension N Spara utrymme N Medge grepp N Minska belastning Ö Erbjuda stabilitet N Uttrycka funktion N Äga självklarhet N Underlätta hantering N Funktion Klass Medge öppning N Medge återförslutning N Överföra livsmedel N Erbjuda sikt Ö Uttrycka hållbarhet N Uttrycka kvalitet N Uttrycka ”ekologi” N Uttrycka miljöval N Medge exponering N Medge grafiskt tryck N Ange information N Medge scanning N Indikera mängd Ö Minimera miljöpåverkan N Möjliggöra återvinning N Äga flexibilitet N

10 Kravspecifikation Generella krav på produkten Förpackningen ska :
innehålla 2 kg strösocker tillgodose uttalade och icke uttalade behov från användaren tillgodose uttalade och icke uttalade behov från detaljist tillgodose uttalade och icke uttalade behov från transportör tillgodose de lagar och regler som gäller vid hantering av livsmedel ha egenskaper som gör den tillgänglig för alla ha egenskaper som tillfredställer användarens önskemål och behov

11 Kravspecifikation Funktionella krav på produkten
Förpackningen ska för användaren: vara greppvänlig uttrycka begreppen miljövänlig och ekologisk vara enkel att använda vara enkel att förstå hur den fungerar vara lätt att identifiera vara enkel att transportera vara enkel att förvara kunna indikera kvarvarande mängd ha egenskaper som tillfredställer dens önskemål och behov ha integrerade funktioner Tekniska krav på produkten Förpackningen ska: vara tät, tåla fukt och tryckskador i tranporthanteringen vara volymeffektiv i transport skydda innehållet vara enkel att återvinna Ekologiska krav på produkten I hela produkten livslängd ha ett ekologisk förhållningssätt: i produktion i material i distribution i livslängd i resthantering Kommunikativa krav på produkten Förpackningen ska: informera om innehåll, näringsvärde och förvaring informera om EAN kod, identitetsnummer, producent och konsumentkontakt informera om kvalitetsgaranti och omvandlingstabell – kunna visa recept informera om återvinning

12 Idé Skiss och test Idéskisser och idémodeller

13 Idé test…..och …….idémodeller

14 Presentation av vår slutliga idé
En av de bärande idéerna som vi har haft genom processen har varit att förpackningen ska uttrycka ett en hållbar dimension i hela dess livscykel . Vårt slutliga förslag uttrycker precis det som vi önskade. Efter intervjuer, tester och modellbyggande har vi arbetat fram ett slutligt förslag. Utifrån ett ekologiskt perspektiv har vi optimerat funktionerna, vi har valt miljöanpassade material och det är en energisnål produktions-teknik. Optimering kring hela livscykeln har uppnåtts. Vi har använt oss av olika metoder i vårt arbete med att utvärdera vårt idéarbete. Slutligen tog vi på oss den ”blå hatten” och valde vår idé. Det var det förslaget som nådda upp till alla krav vi hade synliggjort med hjälp av funktionsanalys, aktivitetsanalys och marknadsundersökningar.

15 Presentation av vår slutliga idé
En papperspåse med handtag och med en pappremsa fastlimmad i påsens överkant som förstyvning. Den stabiliserar öppningen och hällpipen så det går lätt att hälla socker ur påsen, t.o.m. med en hand även om det underlättar att ha en hand under påsen för att få bättre kontroll över hällningen. Pappremsan är så pass smal att den går att rulla in i påsens förslutning som vanligt.

16 Presentation av vår slutliga idé
Förpackningen svarar väl mot kraven som är uppställda i kravspecifikationen. Den är lätt, hållbar, billig, volymeffektiv i transport, enkel att använda, greppvänlig, och uttrycker ekologi och hållbar livsstil. Förpackningen är mycket funktionell i sin enkelhet. Förutom att innesluta socker förvandlas påsen till en ”kanna” med handtag och hällpip för enkelt handhavande vid dose-ring. Den har påsens fördelar med att vara återförslutningsbar, flexibel, den visar kvarvarande mängd och medger enkel återvinning eller återbruk.

17 Vår designlösning

18 Vår designlösning

19 Vår designlösning

20 Dokumentation av projektet
Dokumentation av projektet

21


Ladda ner ppt "Hot Spot product design"

Liknande presentationer


Google-annonser