Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att bilda opinion för bibliotek 1. Utgångsläget 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att bilda opinion för bibliotek 1. Utgångsläget 2."— Presentationens avskrift:

1 Att bilda opinion för bibliotek 1

2 Utgångsläget 2

3 Bibliotek åtnjuter mycket högt förtroende 3 SOM 2007

4 Allmänheten anser att bibliotek är viktiga 85 procent anser att biblioteken är viktiga för att ett modernt samhälle ska fungera. Tre av fyra är beredda att betala mer skatt om pengarna går till biblioteken. 4 SOM 2007

5 Politiker och beslutsfattare anser att bibliotek är viktiga 93 procent av tillfrågade kommunalråd och tjänstemän anser att bibliotek är viktiga. Endast en procent håller inte med om påståendet att bibliotek är viktiga. 5 Skop 2008

6 Biblioteken är och förblir en läsfrämjande institution, och det finns stora möjligheter för biblioteken i framtidens samhälle. (Ur Alliansens Kultur och idrottsrapport från 2010) Vi vill utveckla biblioteken som nav för utbyte av idéer i Sverige. Det kräver en större samordning av Sveriges bibliotek. (Ur debattartikel signerad Ibrahim Baylan (S) och Gunilla Carlsson (S), Aftonbladet 23 april 2012. 6

7 Alla gillar bibliotek! Men… 7

8 Antalet folkbibliotek blir allt färre 8 Källa: KB, ”Bibliotek 2010”

9 Utlåningen minskar 9 Källa: KB, ”Bibliotek 2010”

10 Biblioteksbesöken minskar 10 Källa: KB, ”Bibliotek 2010”

11 Utmaningen Hur bildar man opinion för bibliotek? 11

12 Tre utmaningar 12 Öka nyttjandet AllmänhetenMarknadsföring Bättre förutsättningar Politiker Lobbying och opinionsbildning Förändra bilden Opinionsledare Varumärkes- byggande Utmaning MålgruppMetod

13 Fem teser om politisk påverkan "If it ain't broke, don't fix it." − Etablera ett problem Politiker tappar snabbt intresset − Var extremt tydlig med vad du vill Förnuft och känsla − Lyft fram människor Abstraktion är trist, konkretion är intressant − Hitta en symbolfråga Politik förändras under tryck − Bilda opinion, visa att ni är många. Var ihärdig. 13

14 Opinionsbildningens yin och yang 14 Problem Möjligheter

15 Case Library Lovers Bakgrund - Vikande trend för folkbiblioteken - Skolbiblioteken allt sämre - Barn och ungas läsande allt sämre - Ökande klyftor i biblioteksanvändandet och bokläsandet. - Otillräcklig samverkan Behov av nationell biblioteksstrategi 15

16 Library lovers Syfte - Sätta biblioteks utveckling på dagordningen - Engagera vänner Metoden - Möjlighetsinriktad kampanj - Samla reformkraven under en paroll: få till stånd en nationell bibliotekspolitik 16

17 Library Lovers Siktet inställt på valet 2010 Förarbete 2006-2007 Kampanj mest intensiv 2008 Fortsatt kampanj 2009 December 2009: Stor framgång Riksdagsbeslut med brett stöd för en utvecklad bibliotekspolitik med ett samlas ansvaret för biblioteksfrågor KB 17

18 Reflektioner efter Library Lovers Att ta vara på Kampanj som arbetssätt lyckat Systematiska och välgrundade fakta och argument Det möjlighetsinriktade anslaget Stark uppslutning, många vänner Bibliotek hamnade på dagordningen Att jobba vidare med Konkretion och tydlighet Symbolfråga Uthållighet 18

19 Case lokala statistikrapporter Bakgrund − Behov av lokal medieuppmärksamhet − Behov av underlag för lokal lobbying − Tillgång till omfattande statistik Lokala statistikrapporter 19

20 Lokala statistikrapporter Syfte − Marknadsföring genom positiv PR − Underlag för politisk påverkan Metod − 311 lokala rapporter, en för varje län och kommun − Lokala mediebearbetning 20

21 21

22 Lokala statistikrapporer Sex omgångar rapporter presenterade 2006-2011 Upp emot 100 pressklipp per år Efterfrågat underlag från både bibliotekspersonal och kommunala beslutsfattare 22

23 Exempel på artiklar 23

24 Reflektioner Att ta vara på Tidsserien Det upparbetade varumärket Enkelheten och tydligheten Att utveckla Mediepotentialen Opinionsbildningspotentialen 24


Ladda ner ppt "Att bilda opinion för bibliotek 1. Utgångsläget 2."

Liknande presentationer


Google-annonser