Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

7.Nordiske Kongres for synspaedagogik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "7.Nordiske Kongres for synspaedagogik"— Presentationens avskrift:

1 7.Nordiske Kongres for synspaedagogik 21.-23.5.2012
Skolgången i Finland för barn synnedsättning 7.Nordiske Kongres for synspaedagogik Raija Väisänen Rektor Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrum för utbildning och utveckling Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling 2012

2 Skolgången I första hand går eleven i sin närskola och erhåller hjälp i form av särskilt stöd Den förlängda läroplikten för en elev med funktionsnedsättning i syn börjar då eleven är 5-6 år gammal Det finns inga klasser eller skolor för elever med synnedsättning i kommunerna i Finland Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling 2012

3 Statliga specialskolor
Handlendins – och stödtjänster för de lokala skolorna från Skolan för elever med synnedsättning i Jyväskylä Statliga specialskolor Skolan för elever med synnedsättning i Jyväskylä – Ett centrum för utbildning och utveckling Svenska skolan för synskadade i Helsingfors Alla statliga skolor: Valteri -> På Svenska Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling 2012

4 IL IL IP ALLMÄNT STÖD “TRE TRAPPOR MODEL” INTENSIFIERAT STÖD
Elever med synnedsättning 9 år grundläggande utbildning Sk. lätta händelser Synpedagogisk handledning erbjudes personal både i förskolor och grundskolor “TRE TRAPPOR MODEL” INTENSIFIERAT STÖD Omfattande och individuellt stöd för elevens lärande och skolgång IL Special-pedagogisk bedömning SÄRSKILT STÖD En elev i stort behov stark av holistikt och systematisk stöd Handledningsbesök i elevens skola Stödperiod eller Enskild Utredning Beslut om särskilt stöd och uppgörande av IP IL Special-pedagogisk-utvärdering IP 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling

5 Stödtjänster Situationen år 2012 i JNK-register: totalt 642 elever
Ålder 5-18 förskolan > grundläggande utbildning Blinda elever 95 Från denna 280 flerhandikappade elever Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling 2012

6 Stödtjänster Handlednings- och stödtjänsternas mål är att stöda den inkluderande undervisningen och elevens specialbehov i närskolan (1) handledningsbesök i elevens egen skola (2) stödperiod för elever (3) kurser för skolpersonal (4) studiematerialsproduktion Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling 2012

7 Hur kan man nå stödtjänster?
Eleven med synnedsättning Föräldrar informerar om barnet till JNK:s register En egen handledande lärare familj/skolan Familj/skolan erhåller stödjänster (1-4) Finansiering Kommun 50% staten 50% Föräldrar ingenting Året 2012: Stödjänster för 642 elever (ålder 5- 18) Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling 2012

8 Handledningsbesök i elevens egen skola
Handledningsbesök planeras ut gående från en behovsbeskrivning som eleven själv kan vara med om att påverka Varje elev har en handledande lärare i JNK som gör skolbesök i elevens skola, ordnar stödperioder och kurser antingen i JNK eller lokalt För eleven, lärar, assistenter, rektor, föräldrar Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling 2012

9 Besöket inkluderar bland annat: funktionell synprovning i elevens egen skolmiljö, synpedagogisk handledning i frågor om funktionsnedsättningen, hjälpa skriva en individuell läroplan. Förarbete, rapportskrivning för hem och skolan, rekommendationer m.m. rådgivning angående hjälpmedel och studiematerial Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling 2012

10 Stödperiod för elever Mål: Fokuserar på elevens undervisningssituation
Studieteknik i olika ämnen Matematik: abakus,geometri,… Olika kartor Datorprogram Individuel utvärdering skolfärdighet Vision och synutredning O&M och förflytting och ADL Sociala kontakterna med andra elever, jämförelsegrupp Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling 2012

11 Elevens stödperiod inkluder:
Undervisningen Utvärderingen Habilitering Material Elevhemstjänster, fritidsaktiviteter Efter stödperioden: Multiprofessinell feedback till skolan och föräldar Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling 2012

12 Kurser för elevens lärare och personal
Kunderna kommer från lokala skolor Korta kurser i JNK eller i lokala kommuner/skolor Informativa och pedagogiska, teori och praktik tillsammans, individuella behov ta reda på, diskussioner Grupper bildas enligt elevernas studieteknik Förskolan Klass / / 7.-9. Feedback- förfrågan Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling 2012

13 Kurser för föräldrar Organiserat tillsammans med Synskadades Centralförbundet r.f. Målet att informera föräldrar Undervisningssituationen och inlärningsfärdigheter i skolan Social inklusion Olika modeller att få stöd för eleven Föräldrar tillsammans med elever på stödperiod i JNK före och under förskolan klass 2, 6, 9 Föräldrarnas kurser betalas av sjukhusdistikt eller Folkpensionsanstalten Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling 2012

14 Studiematerialsproduktion
Extra studiematerial Materialen är testade av experter och pedagogiska personalen Materialer för blinda elever: Kohobilder/kartor Modifierade och individuellt desingnat material för synnedsättninga elever kartor, bilder med god kontrast, färger, enkel visual information OBS! Talböcker, punktböcker, elektroniska böcker produserar av Celia, ett statligt specialbibliotek Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling 2012

15 Specialskolan i JNK-center
Special skolan är en möjlighet för familjen/barnet Kommunen och förälder ansöker tillsammans Beslutet grundar sig på elevens individuella behov Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling 2012

16 Elever i skolan Elever från förskolan till 9 klass
huvudsakligen olika specialbehov Päbyggnadsundervisning, 10:e klass 1 år utbildning efter grunskolan i lokala skolan Före yrkesutbildning Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling 2012

17 Personalen Multiprofessinellt arbete Speciallärare Psykolog
Fysioterapist Synspedagoger Mobility och adl-??? Kurator Skolassistenter Handledare Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling 2012

18 En individuell läroplan
För alla elever i behov av särskilt stöd skrivs en individuell läroplan Den individuella läroplan inhåller: Undervisningen Habiliteringen Elevhem och fritidsaktiviteter Läsåret : 32 elever i skolan Jyväskylä Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling 2012

19 Valteri-nätverket VALTERI är ett servicenätverk som består av de statliga allmänbildande specialskolorna och det svenskspråkiga resurscentret VALTERI stöder närskoleprincipen genom att erbjuda handlednings- och stödtjänster göra handlednings- och stödtjänster lättare tillgängliga utveckla nätbaserade handledningstjänster för personal inom undervisning och habilitering. Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling 2012

20 Tack för uppmärksamhet!
Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling 2012


Ladda ner ppt "7.Nordiske Kongres for synspaedagogik"

Liknande presentationer


Google-annonser