Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Raija Väisänen Rektor Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrum för utbildning och utveckling 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Raija Väisänen Rektor Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrum för utbildning och utveckling 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för."— Presentationens avskrift:

1 Raija Väisänen Rektor Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrum för utbildning och utveckling 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling

2  I första hand går eleven i sin närskola och erhåller hjälp i form av särskilt stöd  Den förlängda läroplikten för en elev med funktionsnedsättning i syn börjar då eleven är 5-6 år gammal  Det finns inga klasser eller skolor för elever med synnedsättning i kommunerna i Finland 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling

3  Statliga specialskolor 1. Skolan för elever med synnedsättning i Jyväskylä – Ett centrum för utbildning och utveckling 2. Svenska skolan för synskadade i Helsingfors 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling Alla statliga skolor: Valteri www.valteri.fi/www.valteri.fi/ -> På Svenska

4 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling ALLMÄNT STÖD  Elever med synnedsättning  9 år grundläggande utbildning  Sk. lätta händelser  Synpedagogisk handledning erbjudes personal både i förskolor och grundskolor INTENSIFIERAT STÖD Omfattande och individuellt stöd för elevens lärande och skolgång SÄRSKILT STÖD En elev i stort behov stark av holistikt och systematisk stöd Handledningsbesök i elevens skola Stödperiod eller Enskild Utredning Beslut om särskilt stöd och uppgörande av IP Special- pedagogisk bedömning Special- pedagogisk- utvärdering IP IL “TRE TRAPPOR MODEL”

5  Situationen år 2012 i JNK-register: totalt 642 elever ◦ Ålder 5-18 förskolan > grundläggande utbildning ◦ Blinda elever 95 ◦ Från denna 280 flerhandikappade elever 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling

6  Handlednings- och stödtjänsternas mål är att stöda den inkluderande undervisningen och elevens specialbehov i närskolan  (1) handledningsbesök i elevens egen skola  (2) stödperiod för elever  (3) kurser för skolpersonal  (4) studiematerialsproduktion 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling

7  Eleven med synnedsättning ◦ Föräldrar informerar om barnet till JNK:s register ◦ En egen handledande lärare familj/skolan ◦ Familj/skolan erhåller stödjänster (1-4)  Finansiering ◦ Kommun 50% staten 50% ◦ Föräldrar ingenting Året 2012: Stödjänster för 642 elever (ålder 5- 18) 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling

8  Handledningsbesök planeras ut gående från en behovsbeskrivning som eleven själv kan vara med om att påverka  Varje elev har en handledande lärare i JNK som gör skolbesök i elevens skola, ordnar stödperioder och kurser antingen i JNK eller lokalt  För eleven, lärar, assistenter, rektor, föräldrar 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling

9  Besöket inkluderar bland annat: funktionell synprovning i elevens egen skolmiljö, synpedagogisk handledning i frågor om funktionsnedsättningen, hjälpa skriva en individuell läroplan.  Förarbete, rapportskrivning för hem och skolan, rekommendationer m.m. rådgivning angående hjälpmedel och studiematerial 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling

10 Mål: Fokuserar på elevens undervisningssituation Studieteknik i olika ämnen  Matematik: abakus,geometri,…  Olika kartor  Datorprogram Individuel utvärdering  skolfärdighet  Vision och synutredning  O&M och förflytting och ADL Sociala kontakterna med andra elever, jämförelsegrupp 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling

11 Elevens stödperiod inkluder: ◦ Undervisningen ◦ Utvärderingen ◦ Habilitering ◦ Material ◦ Elevhemstjänster, fritidsaktiviteter Efter stödperioden: Multiprofessinell feedback till skolan och föräldar 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling

12  Kunderna kommer från lokala skolor  Korta kurser i JNK eller i lokala kommuner/skolor  Informativa och pedagogiska, teori och praktik tillsammans, individuella behov ta reda på, diskussioner  Grupper bildas enligt elevernas studieteknik ◦ Förskolan ◦ Klass 1.-2. / 3.-6. / 7.-9. Feedback- förfrågan 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling

13  Organiserat tillsammans med Synskadades Centralförbundet r.f.  Målet att informera föräldrar ◦ Undervisningssituationen och inlärningsfärdigheter i skolan ◦ Social inklusion ◦ Olika modeller att få stöd för eleven  Föräldrar tillsammans med elever på stödperiod i JNK ◦ före och under förskolan ◦ klass 2, 6, 9 ◦ Föräldrarnas kurser betalas av sjukhusdistikt eller Folkpensionsanstalten 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling

14  Extra studiematerial  Materialen är testade av experter och pedagogiska personalen  Materialer för blinda elever: ◦ Kohobilder/kartor ◦ Modifierade och individuellt desingnat material för synnedsättninga elever ◦ kartor, bilder med god kontrast, färger, enkel visual information OBS! Talböcker, punktböcker, elektroniska böcker produserar av Celia, ett statligt specialbibliotek 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling

15  Special skolan ◦ Special skolan är en möjlighet för familjen/barnet ◦ Kommunen och förälder ansöker tillsammans ◦ Beslutet grundar sig på elevens individuella behov 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling

16  Elever i skolan ◦ Elever från förskolan till 9 klass ◦ huvudsakligen olika specialbehov ◦ Päbyggnadsundervisning, 10:e klass  1 år utbildning efter grunskolan i lokala skolan  Före yrkesutbildning 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling

17  Multiprofessinellt arbete  Speciallärare  Psykolog  Fysioterapist  Synspedagoger  Mobility och adl-???  Kurator  Skolassistenter  Handledare 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling

18  För alla elever i behov av särskilt stöd skrivs en individuell läroplan  Den individuella läroplan inhåller: Undervisningen Habiliteringen Elevhem och fritidsaktiviteter Läsåret 2011-2012: 32 elever i skolan Jyväskylä 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling

19  VALTERI är ett servicenätverk som består av de statliga allmänbildande specialskolorna och det svenskspråkiga resurscentret  VALTERI stöder närskoleprincipen genom att ◦ erbjuda handlednings- och stödtjänster ◦ göra handlednings- och stödtjänster lättare tillgängliga ◦ utveckla nätbaserade handledningstjänster för personal inom undervisning och habilitering.  www.valteri.fi 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling

20 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för utbildning och utveckling


Ladda ner ppt "Raija Väisänen Rektor Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrum för utbildning och utveckling 2012 Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrun för."

Liknande presentationer


Google-annonser