Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bygglovsprocessen – normalt ärende

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bygglovsprocessen – normalt ärende"— Presentationens avskrift:

1 Bygglovsprocessen – normalt ärende
Ansökan om lov 10-veckorsfrist Kan förlängas med max 10 veckor vid utredningsbehov Bekräftelse samt ev. begäran om komplettering Besked om fullständig ansökan Grannhörande och remissutskick Lov beviljas (även tillgäng-lighet) Kungörelse i Post- och inrikes tidningar Överklagningstid 3+1 veckor (ny lag 1 april) Ev. utrednings-behov Underrättelse om laga kraft Handläggning Utskick till sökanden Utskick till sökanden Utskick Kungörelse publiceras Bevakning av sista dag för överklagande Utskick till sökanden Bygglovs-/lokaliseringsprövning Sökande och kända sakägare underrättas Utskick till länsstyrelsen vid över-klagande Utskick till länsstyrelsen vid över-klagande Utskick till BH Utskick till BH Utskick till länsstyrelsen Alla former av startbesked kan överklagas Alla former av slutbesked kan överklagas Ev. vitesföre-läggande (om bygget påbörjas utan startbesked) Ev. vitesföre-läggande (om byggnad tas i bruk utan slutbesked) Kan överklagas Anmälan Startbesked vägras Slutbesked vägras Startbesked (OBS: krävs för att påbörja bygget) Beslut om kontrollplan och KA Slutsamråd på byggarbetsplatsen samt protokoll Ev. komplettering Arbetsplatsbesök samt protokoll Tekniskt samråd Slutbesked Skriftlig kallelse till BH, KA och ev. sakkunniga Utskick till BH och KA Utskick till BH Ev. delbeslut) Utskick av beslut till BH och KA Skriftlig kallelse till BH, KA och ev. sakkunniga Interremistiskt slutbesked Protokoll- skrivning Utskick av beslut till BH och KA Utskick av protokoll till BH och KA Utskick till BH Anmälan (tekniska egenskapskrav)

2 Bygglovsprocessen – normalt ärende
Ansökan om lov 10-veckorsfrist Kan förlängas med max 10 veckor vid utredningsbehov Bekräftelse samt ev. begäran om komplettering Besked om fullständig ansökan Grannhörande och remissutskick Lov beviljas (även tillgäng-lighet) Kungörelse i Post- och inrikes tidningar Överklagningstid 3+1 veckor (ny lag 1 april) Ev. utrednings-behov Underrättelse om laga kraft Handläggning Utskick till sökanden Utskick till sökanden Utskick Kungörelse publiceras Bevakning av sista dag för överklagande Utskick till sökanden Bygglovs-/lokaliseringsprövning Sökande och kända sakägare underrättas Utskick till länsstyrelsen vid över-klagande Utskick till länsstyrelsen vid över-klagande Utskick till BH Utskick till BH Utskick till länsstyrelsen Alla former av startbesked kan överklagas Alla former av slutbesked kan överklagas Ev. vitesföre-läggande (om bygget påbörjas utan startbesked) Ev. vitesföre-läggande (om byggnad tas i bruk utan slutbesked) Kan överklagas Anmälan Startbesked vägras Slutbesked vägras Startbesked (OBS: krävs för att påbörja bygget) Beslut om kontrollplan och KA Slutsamråd på byggarbetsplatsen samt protokoll Ev. komplettering Arbetsplatsbesök samt protokoll Tekniskt samråd Slutbesked Skriftlig kallelse till BH, KA och ev. sakkunniga Utskick till BH och KA Utskick till BH Ev. delbeslut) Utskick av beslut till BH och KA Skriftlig kallelse till BH, KA och ev. sakkunniga Interremistiskt slutbesked Protokoll- skrivning Utskick av beslut till BH och KA Utskick av protokoll till BH och KA Utskick till BH Anmälan (tekniska egenskapskrav)

3 Bygglovsprocessen – normalt ärende
Ansökan om lov 10-veckorsfrist Kan förlängas med max 10 veckor vid utredningsbehov Bekräftelse samt ev. begäran om komplettering Besked om fullständig ansökan Grannhörande och remissutskick Lov beviljas (även tillgäng-lighet) Kungörelse i Post- och inrikes tidningar Överklagningstid 3+1 veckor (ny lag 1 april) Ev. utrednings-behov Underrättelse om laga kraft Handläggning Utskick till sökanden Utskick till sökanden Utskick Kungörelse publiceras Bevakning av sista dag för överklagande Utskick till sökanden Bygglovs-/lokaliseringsprövning Sökande och kända sakägare underrättas Utskick till länsstyrelsen vid över-klagande Utskick till länsstyrelsen vid över-klagande Utskick till BH Utskick till BH Utskick till länsstyrelsen Alla former av startbesked kan överklagas Alla former av slutbesked kan överklagas Ev. vitesföre-läggande (om bygget påbörjas utan startbesked) Ev. vitesföre-läggande (om byggnad tas i bruk utan slutbesked) Kan överklagas Anmälan Startbesked vägras Slutbesked vägras Startbesked (OBS: krävs för att påbörja bygget) Beslut om kontrollplan och KA Slutsamråd på byggarbetsplatsen samt protokoll Ev. komplettering Arbetsplatsbesök samt protokoll Tekniskt samråd Slutbesked Skriftlig kallelse till BH, KA och ev. sakkunniga Utskick till BH och KA Utskick till BH Ev. delbeslut) Utskick av beslut till BH och KA Skriftlig kallelse till BH, KA och ev. sakkunniga Interremistiskt slutbesked Protokoll- skrivning Utskick av beslut till BH och KA Utskick av protokoll till BH och KA Utskick till BH Anmälan (tekniska egenskapskrav)

4 Bygglovsprocessen – normalt ärende
Ansökan om lov 10-veckorsfrist Kan förlängas med max 10 veckor vid utredningsbehov Bekräftelse samt ev. begäran om komplettering Besked om fullständig ansökan Grannhörande och remissutskick Lov beviljas (även tillgäng-lighet) Kungörelse i Post- och inrikes tidningar Överklagningstid 3+1 veckor (ny lag 1 april) Ev. utrednings-behov Underrättelse om laga kraft Handläggning Utskick till sökanden Utskick till sökanden Utskick Kungörelse publiceras Bevakning av sista dag för överklagande Utskick till sökanden Bygglovs-/lokaliseringsprövning Sökande och kända sakägare underrättas Utskick till länsstyrelsen vid över-klagande Utskick till länsstyrelsen vid över-klagande Utskick till BH Utskick till BH Utskick till länsstyrelsen Alla former av startbesked kan överklagas Alla former av slutbesked kan överklagas Ev. vitesföre-läggande (om bygget påbörjas utan startbesked) Ev. vitesföre-läggande (om byggnad tas i bruk utan slutbesked) Kan överklagas Anmälan Startbesked vägras Slutbesked vägras Startbesked (OBS: krävs för att påbörja bygget) Beslut om kontrollplan och KA Slutsamråd på byggarbetsplatsen samt protokoll Ev. komplettering Arbetsplatsbesök samt protokoll Tekniskt samråd Slutbesked Skriftlig kallelse till BH, KA och ev. sakkunniga Utskick till BH och KA Utskick till BH Ev. delbeslut) Utskick av beslut till BH och KA Skriftlig kallelse till BH, KA och ev. sakkunniga Interremistiskt slutbesked Protokoll- skrivning Utskick av beslut till BH och KA Utskick av protokoll till BH och KA Utskick till BH Anmälan (tekniska egenskapskrav)

5 Bygglovsprocessen – normalt ärende
Ansökan om lov 10-veckorsfrist Kan förlängas med max 10 veckor vid utredningsbehov Bekräftelse samt ev. begäran om komplettering Besked om fullständig ansökan Grannhörande och remissutskick Lov beviljas (även tillgäng-lighet) Kungörelse i Post- och inrikes tidningar Överklagningstid 3+1 veckor (ny lag 1 april) Ev. utrednings-behov Underrättelse om laga kraft Handläggning Utskick till sökanden Utskick till sökanden Utskick Kungörelse publiceras Bevakning av sista dag för överklagande Utskick till sökanden Bygglovs-/lokaliseringsprövning Sökande och kända sakägare underrättas Utskick till länsstyrelsen vid över-klagande Utskick till länsstyrelsen vid över-klagande Utskick till BH Utskick till BH Utskick till länsstyrelsen Alla former av startbesked kan överklagas Alla former av slutbesked kan överklagas Ev. vitesföre-läggande (om bygget påbörjas utan startbesked) Ev. vitesföre-läggande (om byggnad tas i bruk utan slutbesked) Kan överklagas Anmälan Startbesked vägras Slutbesked vägras Startbesked (OBS: krävs för att påbörja bygget) Beslut om kontrollplan och KA Slutsamråd på byggarbetsplatsen samt protokoll Ev. komplettering Arbetsplatsbesök samt protokoll Tekniskt samråd Slutbesked Skriftlig kallelse till BH, KA och ev. sakkunniga Utskick till BH och KA Utskick till BH Ev. delbeslut) Utskick av beslut till BH och KA Skriftlig kallelse till BH, KA och ev. sakkunniga Interremistiskt slutbesked Protokoll- skrivning Utskick av beslut till BH och KA Utskick av protokoll till BH och KA Utskick till BH Anmälan (tekniska egenskapskrav)


Ladda ner ppt "Bygglovsprocessen – normalt ärende"

Liknande presentationer


Google-annonser