Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bygglovsprocessen – normalt ärende Ansökan om lov Bekräftelse samt ev. begäran om komplettering Underrättelse om laga kraft Överklagningstid 3+1 veckor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bygglovsprocessen – normalt ärende Ansökan om lov Bekräftelse samt ev. begäran om komplettering Underrättelse om laga kraft Överklagningstid 3+1 veckor."— Presentationens avskrift:

1 Bygglovsprocessen – normalt ärende Ansökan om lov Bekräftelse samt ev. begäran om komplettering Underrättelse om laga kraft Överklagningstid 3+1 veckor (ny lag 1 april) Besked om fullständig ansökan Grannhörande och remissutskick Ev. utrednings- behov Handläggning Lov beviljas (även tillgäng- lighet) Kungörelse i Post- och inrikes tidningar Arbetsplatsbesö k samt protokoll Startbesked (OBS: krävs för att påbörja bygget) Ev. komplettering Beslut om kontrollplan och KA Tekniskt samråd Utskick Utskick till sökanden Bygglovs- /lokaliseringsprövning 10-veckorsfrist Kan förlängas med max 10 veckor vid utredningsbehov Utskick till sökanden Bevakning av sista dag för överklagande Kungörelse publiceras Sökande och kända sakägare underrättas Anmälan Slutbesked Slutsamråd på byggarbetsplatse n samt protokoll Protokoll- skrivning Skriftlig kallelse till BH, KA och ev. sakkunniga Utskick till BH och KA Kan överklagas Utskick till länsstyrelsen Utskick till BH Ev. vitesföre- läggande (om bygget påbörjas utan startbesked) Utskick till BH Ev. delbeslut) Utskick av beslut till BH och KA Startbesked vägras Alla former av startbesked kan överklagas Utskick till länsstyrelsen vid över- klagande Anmälan (tekniska egenskapskrav) Utskick av beslut till BH och KA Ev. vitesföre- läggande (om byggnad tas i bruk utan slutbesked) Utskick till BH Utskick av protokoll till BH och KA Skriftlig kallelse till BH, KA och ev. sakkunniga Interremistiskt slutbesked Utskick till BH Utskick till länsstyrelsen vid över- klagande Slutbesked vägras Alla former av slutbesked kan överklagas

2 Bygglovsprocessen – normalt ärende Ansökan om lov Bekräftelse samt ev. begäran om komplettering Underrättelse om laga kraft Överklagningstid 3+1 veckor (ny lag 1 april) Besked om fullständig ansökan Grannhörande och remissutskick Ev. utrednings- behov Handläggning Lov beviljas (även tillgäng- lighet) Kungörelse i Post- och inrikes tidningar Arbetsplatsbesö k samt protokoll Startbesked (OBS: krävs för att påbörja bygget) Ev. komplettering Beslut om kontrollplan och KA Tekniskt samråd Utskick Utskick till sökanden Bygglovs- /lokaliseringsprövning 10-veckorsfrist Kan förlängas med max 10 veckor vid utredningsbehov Utskick till sökanden Bevakning av sista dag för överklagande Kungörelse publiceras Sökande och kända sakägare underrättas Anmälan Slutbesked Slutsamråd på byggarbetsplatse n samt protokoll Protokoll- skrivning Skriftlig kallelse till BH, KA och ev. sakkunniga Utskick till BH och KA Kan överklagas Utskick till länsstyrelsen Utskick till BH Ev. vitesföre- läggande (om bygget påbörjas utan startbesked) Utskick till BH Ev. delbeslut) Utskick av beslut till BH och KA Startbesked vägras Alla former av startbesked kan överklagas Utskick till länsstyrelsen vid över- klagande Anmälan (tekniska egenskapskrav) Utskick av beslut till BH och KA Utskick av protokoll till BH och KA Skriftlig kallelse till BH, KA och ev. sakkunniga Interremistiskt slutbesked Utskick till BH Utskick till länsstyrelsen vid över- klagande Slutbesked vägras Alla former av slutbesked kan överklagas Ev. vitesföre- läggande (om byggnad tas i bruk utan slutbesked) Utskick till BH

3 Bygglovsprocessen – normalt ärende Ansökan om lov Bekräftelse samt ev. begäran om komplettering Underrättelse om laga kraft Överklagningstid 3+1 veckor (ny lag 1 april) Besked om fullständig ansökan Grannhörande och remissutskick Ev. utrednings- behov Handläggning Lov beviljas (även tillgäng- lighet) Kungörelse i Post- och inrikes tidningar Arbetsplatsbesö k samt protokoll Startbesked (OBS: krävs för att påbörja bygget) Ev. komplettering Beslut om kontrollplan och KA Tekniskt samråd Utskick Utskick till sökanden Bygglovs- /lokaliseringsprövning 10-veckorsfrist Kan förlängas med max 10 veckor vid utredningsbehov Utskick till sökanden Bevakning av sista dag för överklagande Kungörelse publiceras Sökande och kända sakägare underrättas Anmälan Slutbesked Slutsamråd på byggarbetsplatse n samt protokoll Protokoll- skrivning Skriftlig kallelse till BH, KA och ev. sakkunniga Utskick till BH och KA Kan överklagas Utskick till länsstyrelsen Utskick till BH Ev. vitesföre- läggande (om bygget påbörjas utan startbesked) Utskick till BH Ev. delbeslut) Utskick av beslut till BH och KA Startbesked vägras Alla former av startbesked kan överklagas Utskick till länsstyrelsen vid över- klagande Anmälan (tekniska egenskapskrav) Utskick av beslut till BH och KA Utskick av protokoll till BH och KA Skriftlig kallelse till BH, KA och ev. sakkunniga Interremistiskt slutbesked Utskick till BH Utskick till länsstyrelsen vid över- klagande Slutbesked vägras Alla former av slutbesked kan överklagas Ev. vitesföre- läggande (om byggnad tas i bruk utan slutbesked) Utskick till BH

4 Bygglovsprocessen – normalt ärende Ansökan om lov Bekräftelse samt ev. begäran om komplettering Underrättelse om laga kraft Överklagningstid 3+1 veckor (ny lag 1 april) Besked om fullständig ansökan Grannhörande och remissutskick Ev. utrednings- behov Handläggning Lov beviljas (även tillgäng- lighet) Kungörelse i Post- och inrikes tidningar Arbetsplatsbesö k samt protokoll Startbesked (OBS: krävs för att påbörja bygget) Ev. komplettering Beslut om kontrollplan och KA Tekniskt samråd Utskick Utskick till sökanden Bygglovs- /lokaliseringsprövning 10-veckorsfrist Kan förlängas med max 10 veckor vid utredningsbehov Utskick till sökanden Bevakning av sista dag för överklagande Kungörelse publiceras Sökande och kända sakägare underrättas Anmälan Slutbesked Slutsamråd på byggarbetsplatse n samt protokoll Protokoll- skrivning Skriftlig kallelse till BH, KA och ev. sakkunniga Utskick till BH och KA Kan överklagas Utskick till länsstyrelsen Utskick till BH Ev. vitesföre- läggande (om bygget påbörjas utan startbesked) Utskick till BH Ev. delbeslut) Utskick av beslut till BH och KA Startbesked vägras Alla former av startbesked kan överklagas Utskick till länsstyrelsen vid över- klagande Anmälan (tekniska egenskapskrav) Utskick av beslut till BH och KA Utskick av protokoll till BH och KA Skriftlig kallelse till BH, KA och ev. sakkunniga Interremistiskt slutbesked Utskick till BH Utskick till länsstyrelsen vid över- klagande Slutbesked vägras Alla former av slutbesked kan överklagas Ev. vitesföre- läggande (om byggnad tas i bruk utan slutbesked) Utskick till BH

5 Bygglovsprocessen – normalt ärende Ansökan om lov Bekräftelse samt ev. begäran om komplettering Underrättelse om laga kraft Överklagningstid 3+1 veckor (ny lag 1 april) Besked om fullständig ansökan Grannhörande och remissutskick Ev. utrednings- behov Handläggning Lov beviljas (även tillgäng- lighet) Kungörelse i Post- och inrikes tidningar Arbetsplatsbesö k samt protokoll Startbesked (OBS: krävs för att påbörja bygget) Ev. komplettering Beslut om kontrollplan och KA Tekniskt samråd Utskick Utskick till sökanden Bygglovs- /lokaliseringsprövning 10-veckorsfrist Kan förlängas med max 10 veckor vid utredningsbehov Utskick till sökanden Bevakning av sista dag för överklagande Kungörelse publiceras Sökande och kända sakägare underrättas Anmälan Slutbesked Slutsamråd på byggarbetsplatse n samt protokoll Protokoll- skrivning Skriftlig kallelse till BH, KA och ev. sakkunniga Utskick till BH och KA Kan överklagas Utskick till länsstyrelsen Utskick till BH Ev. vitesföre- läggande (om bygget påbörjas utan startbesked) Utskick till BH Ev. delbeslut) Utskick av beslut till BH och KA Startbesked vägras Alla former av startbesked kan överklagas Utskick till länsstyrelsen vid över- klagande Anmälan (tekniska egenskapskrav) Utskick av beslut till BH och KA Utskick av protokoll till BH och KA Skriftlig kallelse till BH, KA och ev. sakkunniga Interremistiskt slutbesked Utskick till BH Utskick till länsstyrelsen vid över- klagande Slutbesked vägras Alla former av slutbesked kan överklagas Ev. vitesföre- läggande (om byggnad tas i bruk utan slutbesked) Utskick till BH


Ladda ner ppt "Bygglovsprocessen – normalt ärende Ansökan om lov Bekräftelse samt ev. begäran om komplettering Underrättelse om laga kraft Överklagningstid 3+1 veckor."

Liknande presentationer


Google-annonser