Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Granskning av långsiktig strålsäkerhet och behov av expertstöd Informationsmöte för remissinstanser 2011-09-22 Scandic Sergel Plaza, Stockholm Björn Dverstorp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Granskning av långsiktig strålsäkerhet och behov av expertstöd Informationsmöte för remissinstanser 2011-09-22 Scandic Sergel Plaza, Stockholm Björn Dverstorp."— Presentationens avskrift:

1 Granskning av långsiktig strålsäkerhet och behov av expertstöd Informationsmöte för remissinstanser 2011-09-22 Scandic Sergel Plaza, Stockholm Björn Dverstorp Avdelningen för radioaktiva ämnen

2 Björn Dverstorp 2011-09-22 Disposition 1. Bakgrund & utmaningar 2. Granskningsmetodik och expertstöd 3. Vad händer näst?

3 1. Bakgrund Björn Dverstorp 2011-09-22

4 SKB’s ansökningar Björn Dverstorp 2011-09-22 Forsmark Oskarshamn

5 Björn Dverstorp 2011-09-22 Slutförvaret prövas mot… Strålskyddskraven –skydd av människors hälsa –miljöskyddsmål –optimering och bästa möjliga teknik Säkerhetskraven –utformning av barriärsystemet –krav på säkerhetsredovisning

6 En unik prövning Björn Dverstorp 2011-09-22

7 Utmaningar i strålsäkerhetsbedömningen Långa tider Multidisciplinärt Kontroversiella vetenskapliga frågor Värderingsfrågor Omfattande redovisning Vad behöver visas nu och vad kan vänta till senare steg? Björn Dverstorp 2011-09-22

8 2. Granskningsmetodik och expertstöd Björn Dverstorp 2011-09-22

9 SSM’s granskningsstrategi Iterativ granskning i tre faser Starkt externt expertstöd Egen modellering Granskning av SKB:s kvalitetssystem Internationell expertgranskning Begäran om kompletterande information Öppenhet och intergritet

10 Björn Dverstorp 2011-09-22 25+ års myndighetsförberedelser Granskning av SKB’s program 11 Fud-program, 4 säkerhetsanalyser, platsundersökningar Egen forskning nätverk av internationella experter Projekt-90 and Site-94 Internationellt arbete Hydrocoin, Intraval, Decovalex, Riscom, Erica etc

11 Björn Dverstorp 2011-09-22 Upphandling av expertstöd Huvudexperter –3-åriga ramavtal –specialistkompetens och kunskap om säkerhetsanalys Tekniska sekreterare –generalister - säkerhetsanalys Akademiska experter –handplockas vid behov (direktupphandling)

12 Säkerhetsanalys och integration Teknisk sekreterare Kvalitets- granskning SA Modellering radionuklid- transport Radionuklidkemi Biosfär och dosberäkningar Tekniska barriärer Teknisk sekreterare Kopparkorrosion Kemiska processer och erosion buffert och återfyllning Fysiska egenskaper i buffert och återfyllning Modellering av tekniska barriärer Forsmark som slutförvarsplats Teknisk sekreterare Grundvattenkem i Hydrogeologi Ingenjörsgeologi StrukturgeologiBergmekanik Björn Dverstorp 2011-09-22 Ramavtals- upphandling ~ 12,5 Msek (2011) ~ 50 ramavtal

13 Säkerhetsanaly s och integration Skydd av miljönMjukvarustöd Tekniska barriärer Kopparkryp Mekanisk integritet hos kapsel Använt bränsle Forsmark som slutförvarsplats Klimatutveckling MikrobiologiYthydrologiMatrisdiffusion Björn Dverstorp 2011-09-22 Direkt- upphandlingar ~ 2,3 MSEK (2011)

14 Arbetssättet Projektgrupp Projektledare Projekt administratör Task managers SSM’s externa experter Task manager Task manager Task manager Task manager Björn Dverstorp 2011-09-22 Task report Technical note SSM yttrande GLS granskningsrapport

15 Björn Dverstorp 2011-09-22 Databas för granskningsfrågor Preliminära frågor från tidigare granskningar Uppdateras under granskningen –nya granskningsfrågor –frågor avförs med referens till “Task reports” Ger spårbarhet och stöd för prioritering

16 Björn Dverstorp 2011-09-22 International expertgranskning Organiseras av OECD:s kärnenergibyrå (NEA) SSM anger ”term-of-reference” –behov av kompetenser, jävspolicy, frågeområden –NEA väljer ut experterna Syftar till att stödja SSM och andra aktörer i prövningen av slutförvaret

17 Björn Dverstorp 2011-09-22 Granskningsområden Ge internationellt perspektiv - är ansökan i paritet med internationell state-of-the-art? Allmän bedömning av långsiktigt strålsäkerhet –struktur på säkerhetsredovisningen –metoder för säkerhetsanalys –fullständighet SKB’s argumentation för plats och metod Genomförbarhet –hantering av återstående tekniska och vetenskapliga frågor

18 Björn Dverstorp 2011-09-22 Genomförande Granskningsgrupp utsedd april 2011 Uppstartmöte med SSM och SKB maj 2011 Skriftliga frågor och svar juni-sept 2011 Utfrågning av SKB (12-16 december) Leverans av slutrapport och presentationer för SSM samt kommuner och allmänhet under maj/juni 2012

19 Björn Dverstorp 2011-09-22 Integritet Tydlig policy för upphandling av konsulter Regler för all dialog med SKB Tydlig dokumentation av hur SSM kommit fram till sina slutsatser

20 Björn Dverstorp 2011-09-22 Öppenhet Informera om granskningsplaner Nationell remiss av SKB’s ansökan –tydlig redovisning av hur synpunkter tas om hand Aktuell information på SSM’s webbplats Informationsmöten efter milstolpar Insyn i viktiga möten med SKB –t.ex. web-sändningar

21 Björn Dverstorp 2011-09-22 Granskningens huvudfaser Inledande Iterativ huvud- Rapporteringsfas granskning

22 Björn Dverstorp 2011-09-22 Vad händer näst? (prel. datum) 2011  november: konsultstöd upphandlat  12-16 december: internationella expertgruppens hearing av SKB 2012  februari: kick off med externa experter  april: granskningsworkshop med SSM’s externa experter  maj: konsultrapporter från den inledande granskningsfasen  maj/juni: slutrapport och presentation av internationell expertgranskning  1 juni deadline för remissvar  oktober: intern granskningspm för inledande granskningsfasen  1 november: yttrande till miljödomstolen om behov av kompletteringar  november: SSM påbörjar den fördjupade huvudgranskningsfasen


Ladda ner ppt "Granskning av långsiktig strålsäkerhet och behov av expertstöd Informationsmöte för remissinstanser 2011-09-22 Scandic Sergel Plaza, Stockholm Björn Dverstorp."

Liknande presentationer


Google-annonser