Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Granskning av långsiktig strålsäkerhet och behov av expertstöd Informationsmöte för remissinstanser 2011-09-22 Scandic Sergel Plaza, Stockholm Björn Dverstorp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Granskning av långsiktig strålsäkerhet och behov av expertstöd Informationsmöte för remissinstanser 2011-09-22 Scandic Sergel Plaza, Stockholm Björn Dverstorp."— Presentationens avskrift:

1 Granskning av långsiktig strålsäkerhet och behov av expertstöd Informationsmöte för remissinstanser Scandic Sergel Plaza, Stockholm Björn Dverstorp Avdelningen för radioaktiva ämnen

2 Björn Dverstorp Disposition 1. Bakgrund & utmaningar 2. Granskningsmetodik och expertstöd 3. Vad händer näst?

3 1. Bakgrund Björn Dverstorp

4 SKB’s ansökningar Björn Dverstorp Forsmark Oskarshamn

5 Björn Dverstorp Slutförvaret prövas mot… Strålskyddskraven –skydd av människors hälsa –miljöskyddsmål –optimering och bästa möjliga teknik Säkerhetskraven –utformning av barriärsystemet –krav på säkerhetsredovisning

6 En unik prövning Björn Dverstorp

7 Utmaningar i strålsäkerhetsbedömningen Långa tider Multidisciplinärt Kontroversiella vetenskapliga frågor Värderingsfrågor Omfattande redovisning Vad behöver visas nu och vad kan vänta till senare steg? Björn Dverstorp

8 2. Granskningsmetodik och expertstöd Björn Dverstorp

9 SSM’s granskningsstrategi Iterativ granskning i tre faser Starkt externt expertstöd Egen modellering Granskning av SKB:s kvalitetssystem Internationell expertgranskning Begäran om kompletterande information Öppenhet och intergritet

10 Björn Dverstorp års myndighetsförberedelser Granskning av SKB’s program 11 Fud-program, 4 säkerhetsanalyser, platsundersökningar Egen forskning nätverk av internationella experter Projekt-90 and Site-94 Internationellt arbete Hydrocoin, Intraval, Decovalex, Riscom, Erica etc

11 Björn Dverstorp Upphandling av expertstöd Huvudexperter –3-åriga ramavtal –specialistkompetens och kunskap om säkerhetsanalys Tekniska sekreterare –generalister - säkerhetsanalys Akademiska experter –handplockas vid behov (direktupphandling)

12 Säkerhetsanalys och integration Teknisk sekreterare Kvalitets- granskning SA Modellering radionuklid- transport Radionuklidkemi Biosfär och dosberäkningar Tekniska barriärer Teknisk sekreterare Kopparkorrosion Kemiska processer och erosion buffert och återfyllning Fysiska egenskaper i buffert och återfyllning Modellering av tekniska barriärer Forsmark som slutförvarsplats Teknisk sekreterare Grundvattenkem i Hydrogeologi Ingenjörsgeologi StrukturgeologiBergmekanik Björn Dverstorp Ramavtals- upphandling ~ 12,5 Msek (2011) ~ 50 ramavtal

13 Säkerhetsanaly s och integration Skydd av miljönMjukvarustöd Tekniska barriärer Kopparkryp Mekanisk integritet hos kapsel Använt bränsle Forsmark som slutförvarsplats Klimatutveckling MikrobiologiYthydrologiMatrisdiffusion Björn Dverstorp Direkt- upphandlingar ~ 2,3 MSEK (2011)

14 Arbetssättet Projektgrupp Projektledare Projekt administratör Task managers SSM’s externa experter Task manager Task manager Task manager Task manager Björn Dverstorp Task report Technical note SSM yttrande GLS granskningsrapport

15 Björn Dverstorp Databas för granskningsfrågor Preliminära frågor från tidigare granskningar Uppdateras under granskningen –nya granskningsfrågor –frågor avförs med referens till “Task reports” Ger spårbarhet och stöd för prioritering

16 Björn Dverstorp International expertgranskning Organiseras av OECD:s kärnenergibyrå (NEA) SSM anger ”term-of-reference” –behov av kompetenser, jävspolicy, frågeområden –NEA väljer ut experterna Syftar till att stödja SSM och andra aktörer i prövningen av slutförvaret

17 Björn Dverstorp Granskningsområden Ge internationellt perspektiv - är ansökan i paritet med internationell state-of-the-art? Allmän bedömning av långsiktigt strålsäkerhet –struktur på säkerhetsredovisningen –metoder för säkerhetsanalys –fullständighet SKB’s argumentation för plats och metod Genomförbarhet –hantering av återstående tekniska och vetenskapliga frågor

18 Björn Dverstorp Genomförande Granskningsgrupp utsedd april 2011 Uppstartmöte med SSM och SKB maj 2011 Skriftliga frågor och svar juni-sept 2011 Utfrågning av SKB (12-16 december) Leverans av slutrapport och presentationer för SSM samt kommuner och allmänhet under maj/juni 2012

19 Björn Dverstorp Integritet Tydlig policy för upphandling av konsulter Regler för all dialog med SKB Tydlig dokumentation av hur SSM kommit fram till sina slutsatser

20 Björn Dverstorp Öppenhet Informera om granskningsplaner Nationell remiss av SKB’s ansökan –tydlig redovisning av hur synpunkter tas om hand Aktuell information på SSM’s webbplats Informationsmöten efter milstolpar Insyn i viktiga möten med SKB –t.ex. web-sändningar

21 Björn Dverstorp Granskningens huvudfaser Inledande Iterativ huvud- Rapporteringsfas granskning

22 Björn Dverstorp Vad händer näst? (prel. datum) 2011  november: konsultstöd upphandlat  december: internationella expertgruppens hearing av SKB 2012  februari: kick off med externa experter  april: granskningsworkshop med SSM’s externa experter  maj: konsultrapporter från den inledande granskningsfasen  maj/juni: slutrapport och presentation av internationell expertgranskning  1 juni deadline för remissvar  oktober: intern granskningspm för inledande granskningsfasen  1 november: yttrande till miljödomstolen om behov av kompletteringar  november: SSM påbörjar den fördjupade huvudgranskningsfasen


Ladda ner ppt "Granskning av långsiktig strålsäkerhet och behov av expertstöd Informationsmöte för remissinstanser 2011-09-22 Scandic Sergel Plaza, Stockholm Björn Dverstorp."

Liknande presentationer


Google-annonser