Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behov av jordartskartan för nationella beräkningar av näringsämnesbelastningen (PLC) Faruk Djodjic, SLU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behov av jordartskartan för nationella beräkningar av näringsämnesbelastningen (PLC) Faruk Djodjic, SLU."— Presentationens avskrift:

1 Behov av jordartskartan för nationella beräkningar av näringsämnesbelastningen (PLC) Faruk Djodjic, SLU

2

3

4

5 Figur 1. Sverigekarta med a) alla tillgängliga punkter (5209), b) punkter med utförda texturanalyser (3580) samt c) punkter med utförda texturanalyser och existerande exakta koordinater (359).

6 Avstånd Semivariansen

7

8

9 1.Gruppera jordarter genom statistisk analys 2.Ta fram Thiessen (Voronoi) polygoner för varje punkt 3.Ta fram intersektion av Thiessen polygoner och SGU:s jordgrupper

10 Gruppera jordarter genom statistisk analys

11 Ta fram Thiessen (Voronoi) polygoner för varje punkt

12 S S Morän, sandig (grov) C Glacial lera (fin) Ta fram intersektion av Thiessen polygoner och SGU:s jordgrupper

13

14

15

16

17 Slutsatser och viktiga frågor 1.Jordart viktig(aste?) faktor för läckagekoefficienter 2.Det går att förbättra dagens jordartskartor (om statistiken håller) 3.Effekter större lokalt än regionalt/nationellt 4.Upplösning? 5.Deadline – slutet av 2013?!?

18 Källa: Hengl, T. 2003. Pedometric mapping: bridging the gaps between conventional and pedometric approaches. PhD thesis, Wageningen University

19

20 Modellering av erosion Faruk Djodjic, SLU

21 R – klimatpåverkan C – gröda/marktäcke K – jordens erodibilitet LS – lutning och längd på lutningen P - jordbearbetning Överskattar erosion Tar inte hänsyn till deposition Avsaknad av svenska parametervärden Tar inte hänsyn till lutningens form … USLE/RUSLE/MUSLE… A = R x C x K x LS x P

22 d bc a e

23 d bc a e a e c d

24 USPED ED(r) = div qs(r) = Kt { [grad h(r)]. s(r) sin b(r) - h(r) [kp(r) + kt(r)] } Div – divergens (tendens att verka som källa eller sänka) qs(r) - sedimentflöde Kt - transportkoefficient ~ C & K h(r) – vattendjup ~ flödesackumulering s(r) – lutning Kp – profilkurvatur Kt – tangential kurvatur PCRASTER – GIS programspråk +++ -+- --- ←←← →↑← →↑←

25 R – klimatpåverkan – avrinning (uppmätt eller modellerad) C – gröda/marktäcke - markanvändningskarta K – jordens erodibilitet – SGU lokala jordartskarta LS – lutning och längd på lutningen – USPED baserad på 2m grid P – jordbearbetning – konstant = 1 A = R x C x K x LS x P

26 DEM C K INPUT OUTPUT Sedimentflöde Erosion/Deposition

27

28

29

30

31

32

33

34

35  Varför tror jag att detta tillvägagångssätt är lovande  En bild säger mer än tusen siffror?  Bättre jordartskartor är på gång  Kunskap om jordarnas erosionsbenägenhet ökar  I de flesta fall rinner vatten neråt… Istället för slutsatser:  Behov av utveckling  Kvantifieringen?  Skala och upplösning (rumslig och tidsmässig)?  Riskkarta eller ”just-nu”-karta?  Ta hänsyn till gröda  Koppling jordart - erodibilitet


Ladda ner ppt "Behov av jordartskartan för nationella beräkningar av näringsämnesbelastningen (PLC) Faruk Djodjic, SLU."

Liknande presentationer


Google-annonser