Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudie Nytt affärssystem Outokumpu Nordic Brass i samarbete med Lawson och Sigma, hösten 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudie Nytt affärssystem Outokumpu Nordic Brass i samarbete med Lawson och Sigma, hösten 2008."— Presentationens avskrift:

1 Förstudie Nytt affärssystem Outokumpu Nordic Brass i samarbete med Lawson och Sigma, hösten 2008

2 2 Process Definition Huvud Process Process Del process Aktivitet Arbetssteg Högnivå design Detaljnivå design

3 Personal IT Ekonomi Teknik/ UH / Kvalitet Stöd funktioner Plan, analys och uppföljning Ledning M:Marknadsplan till behov B:Behov till avslut M:Marknadsplan till behov B:Behov till avslut I:Upphandling / Inköp till betalning P: Plan till Produktion (Smältverk, Press-&Stängverk, Mutter) L:Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering I:Upphandling / Inköp till betalning P: Plan till Produktion (Smältverk, Press-&Stängverk, Mutter) L:Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering N:Förfrågan / Ideé till ny produkt U:Underhåll av produkt N:Förfrågan / Ideé till ny produkt U:Underhåll av produkt OMM Offering Management Produkt Flöde OMM Offering Management Produkt Flöde CDM Customer & Demand Management Behovs flöde CDM Customer & Demand Management Behovs flöde SMM Supply Management Försörjnings Flöde SMM Supply Management Försörjnings Flöde

4 4 Ordlista AS: Affärssystem CDM: Customer Demand Management, Behovs flödet SMM: Supply Managment, Försörjnings flödet OMM: Offering Managent, Produkt flödet SVP: Sälj och verksamhets planering WMS: Warehouse Management System, Lagerstyrnings system VMI: Vendor Managed Inventory, Leverantörsstyrt förråd

5 5 Konstateranden Vid varje transaktion i AS så antas/förutsätts att, vid behov, de ekonomiska transaktionerna genomförs ex. Godsmottagning, Returhantering, Inventering etc Samma namn på programmen i M3 Data migreras från Movex till M3 -> Data skall städas Om det är krav på prognos- Hantering/Bearbetning -> Demand Planner Om det är krav på Kapacitets- och Cyklisk planering -> APP

6 6 Allmäna frågor till Lawson Vilka begränsningar finns vid byggande av vyer och paneler Hur snabb är behovsberäkningen -> hur ofta skall den köras Transportplanering, vad klarar standard M3 -> Anpassning/Ny modul? Lagerstyrning, vad klarar standard M3 -> Anpassning/Ny modul? Vilken typ av bevakning finns avseende: »Underhåll »Energiförbrukning Vad finns i standard M3 avseende: »Projekt hantering »EDI »VMI »Kundportal »Underhåll »Dokument och etiketter »Rapporter »etc

7 7 Anpassningar Hantera råmaterial hanteringen som en avvikelse Avtalshanteringen Transportplanering?

8 8 Förutsättningar och Allmäna synpunkter Divisionshantering avseende Danmark Råmaterial hantering -> Anpassning Avtalad återföring av skrot från kund Återföring av skrot från produktion Föreslagen best mix, kontra verklig förbrukning Ekonomiska faktorer Hedgning etc Teoretisk vikt måste bli verklig vikt så tidigt som möjligt i produktions kedjan Avrapportering och ID per göt Uppföljning av kostnader och förväntade kostnader Huvud-, produktions-, kund-, och leveranskalender

9 N:Förfrågan / Ideé till ny produkt U:Utfasning av produkt N:Förfrågan / Ideé till ny produkt U:Utfasning av produkt OMM Offering Management Produkt Flöde OMM Offering Management Produkt Flöde Förfrågan / Ny Ideé Ny produkt OMMN-040 Variant OMMN-030 Köp OMMN-020 Ny produkt Bedömning OMMN-010 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad

10 10 N:Förfrågan / Ideé till ny produkt Krav på AS Stödja bedömnings processen Stödja förkalkyl Frågor till Lawson Hur kan man utnyttja ”Fantom” operationer vid konfigurering av artiklar

11 11 N:Förfrågan / Ideé till ny produkt U:Underhåll av produkt N:Förfrågan / Ideé till ny produkt U:Underhåll av produkt OMM Offering Management Produkt Flöde OMM Offering Management Produkt Flöde Kund kontakt Lager- hantering Periodisk bedömnings process OMMU-010 Produkt Rapport från AS Information Kund OMMU-050 Uppföljning OMMU-030 Uppdatering av produkt data OMMU-040 Planering Utredning OMMU-020 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad

12 12 U:Underhåll av produkt Krav på AS Stödja regelbunda bedömningar av Produkt sortimentet ex produkt rapporter Stödja efterkalkyl

13 M:Marknadsplan till behov B:Behov till avslut M:Marknadsplan till behov B:Behov till avslut I:Upphandling / Inköp till betalning P: Plan till Produktion (Smältverk, Press-&Stängverk, Mutter) L:Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering I:Upphandling / Inköp till betalning P: Plan till Produktion (Smältverk, Press-&Stängverk, Mutter) L:Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering CDM Customer & Demand Management Behovs flöde CDM Customer & Demand Management Behovs flöde SMM Supply Management Försörjnings Flöde SMM Supply Management Försörjnings Flöde Bearbeta prognos / Behov CDMM-010 Kund Prognos / Behov Kund Prognos / Behov Uppdatera Huvudplan CDMM-050 För SVP CDMM-020 SVP CDMM-040 Simulera Plan CDMM-015 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Ändringar / Återkoppling Kund CDMM-030 Avtals hantering CDMM-060 Huvud Plan Marknads plan CDMM-070

14 14 M:Marknadsplan till behov Krav på AS Stödja bearbetning av prognoser Stödja arbeta med både ”Skarpa” behov (Kund order) och ”Planerade” behov (Prognos / Leveransplan) Kunna simulera olika scenario Stöd för kund besök, uppföljning, kund data, avtal, historik, priser etc. Avtalshantering avseende: Metal bokning Prissättning Legerings tillägg Dimension tillägg etc

15 15 M:Marknadsplan till behov forts. Frågor till Lawson Går det att koppla avtal till behov och kapacitet, samt när behovet är slut indikera att ett nytt avtal behövs

16 16 Planerings fönster Produktions planering 1-4 Veckor Produktions planering 1-4 Veckor Huvud planering 1-3 Månader Huvud planering 1-3 Månader Sälj & Verksamhets Planering 12-18 Månader Sälj & Verksamhets Planering 12-18 Månader

17 17 Planerings fönster Fryst Fönster Låst Fönster Öppet Fönster Produktions planering 1-4 Veckor Produktions planering 1-4 Veckor

18 18 Körplans noggrannhet Förklaring till Körplans noggrannhet Saldo: Lager saldo noggrannheten i hela produktions kedjan Data: Noggrannhet på Produktionsrelaterad data ex: Ledtider Ingående material Förbrukning av material etc Plan: Huvudplans noggrannhet

19 19 Körplans noggrannhet SaldoDataPlan Kör plan 75% 42%90% 73%

20 M:Marknadsplan till behov B:Behov till avslut M:Marknadsplan till behov B:Behov till avslut I:Upphandling / Inköp till betalning P: Plan till Produktion (Smältverk, Press-&Stängverk, Mutter) L:Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering I:Upphandling / Inköp till betalning P: Plan till Produktion (Smältverk, Press-&Stängverk, Mutter) L:Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering CDM Customer & Demand Management Behovs flöde CDM Customer & Demand Management Behovs flöde SMM Supply Management Försörjnings Flöde SMM Supply Management Försörjnings Flöde Ta order CDMK-010 Kund order Kund order Bevakning av Kund order CDMK-050 Registrera order CDMK-020 Transport planera CDMK-040 Faktura Bekräfta Kund order CDMK-030 Plocka Kund order CDMK-060 Leverera Kund order CDMK-070 Reklamations hantering CDMK-080 Kundregister hantering CDMK-090 Utredning Kundorder CDMK-025 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad

21 21 K:Kundorder till fakturering Krav på AS Ge snabbt leverans besked med avseende på: Tillgängligt att sälja. Om ej hel order, hur mycket finns att del leverera Transport plan, Turbilar och volym Certifikat hantering, vissa certifikat har längre ledtid Avtal Stödja bevakning av kundorder, hantering / omplanering av: Backorder Del leveranser Spara både 1:a lovat daum och 2:a lovat datum Ge datum löfte på del leveranser Stödja certifikat hantering Transportplanering, Inleveranser / Utleveranser Kredit check vid registrering av order, frisläpp av plock och innan leverans Stödja möjligheten till automatisk prissättning vid olika tidpunkter ex: Order registrering Fakturering

22 22 K:Kundorder till fakturering forts. Krav på AS Möjlighet till Extra information i orderhuvud samt per order rad Möjlighet till att på order infoga information till produktion och till plock/packning Möjlighet till att ha multipla korsreferenser på artikel nummer Möjlighet att på kundordern fakturera: Certifikat Hanteringskostnad ”Deladbunt” Hanteringskostnad ”Maskin inställning” Forcerings kostnad Frakter Emballage Dokument ex: Tull Fraktsedel Etiketter etc EDI Kundportal WMI

23 23 K:Kundorder till fakturering forts. Frågor till Lawson Vilka frågor kan konfigureras vid order registrering: »Certifikat -> påverkar ledtid »Bunt storlek »Etc Hur fungerar kalendern i M3 Vilka möjligheter finns att se beläggning, skarp och planerad, per grupp Hur fungerar Möjligt att lova/sälja Hantering av Onormal behov Hur fungerar Kundordertyp, kan man koppla avtal, prissättning etc, och går det att ha en ordertyp per orderrad? Går det att välja avtalstyp vid orderregistrering Vilken typ av bevakning finns avseende: »Kundorder »Leveranser/Transporter »Produktion »Underhåll »Energiförbrukning »etc

24 M:Marknadsplan till behov B:Behov till avslut M:Marknadsplan till behov B:Behov till avslut I:Upphandling / Inköp till betalning P: Plan till Produktion (Smältverk, Press-&Stängverk, Mutter) L:Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering I:Upphandling / Inköp till betalning P: Plan till Produktion (Smältverk, Press-&Stängverk, Mutter) L:Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering CDM Customer & Demand Management Behovs flöde CDM Customer & Demand Management Behovs flöde SMM Supply Management Försörjnings Flöde SMM Supply Management Försörjnings Flöde Skapa / Godkänn Order SMMI-010 Behov Bevakning av order SMMI-050 Attestera order SMMI-020 Registrera bekräftat datum SMMI-040 Betalning Skicka order SMMI-030 Gods- Mottagning Gods- Mottagning SMMI-060 Kostnads- föring Kostnads- föring SMM I-070 Planering Avtals hantering SMMI-080 Reklamations hantering SMMI-090 Leverantörs- register hantering SMMI-100 Huvud Plan

25 25 I:Upphandling / Inköp till betalning Typ av inköp: Råmaterial ”Trading” material Energi Förbrukningsmaterial Avfall Tjänster Leasing / Hyra Investerings projekt Krav på AS Hantering Råmaterial: Huvudplanstyrt ”Best mix” styrning av inköp Stödja Beställnings punkt system Stödja ”Bäst före datum” Stödja bevakning och omplanering av inköpsorder Stödja 1, 2, 3 stegs mottagning Stödja godsmottagning Tjänster Hantering av ”problem” artiklar EDI

26 M:Marknadsplan till behov B:Behov till avslut M:Marknadsplan till behov B:Behov till avslut I:Upphandling / Inköp till betalning P: Plan till Produktion (Smältverk, Press-&Stängverk, Mutter) L:Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering I:Upphandling / Inköp till betalning P: Plan till Produktion (Smältverk, Press-&Stängverk, Mutter) L:Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering CDM Customer & Demand Management Behovs flöde CDM Customer & Demand Management Behovs flöde SMM Supply Management Försörjnings Flöde SMM Supply Management Försörjnings Flöde Skapa / Godkänn Körplan SMMP-010 Huvud Plan Bevakning av order SMMP-040 Frisläpp order SMMP-020 Lager hantering Produktion SMMP-030 Stäng order SMM P-050 Planering Avvikelse hantering SMMP-035 Planering Lager hantering Simulera Körplan CDMP-015 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Lego tillverkning Lego tillverkning SMMP-060

27 27 P: Plan till Produktion Krav på AS Stödja produktionsplanering i hela produktionskedjan Stödja bevakning och omplanering körplan Stödja spårbarhet i produktion Ta hänsyn till Cyklisk produktion Stödja verktygshantering Stödja inventering och rullande inventering Stödja enkel korrigering vid avrapportering Hantera / spara produktions relaterad data Stödja planerat underhåll Stödja Legotillverkning Logga produktionstid, Start, Stop, Störning

28 28 L:Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering Krav på AS Hantering av spärrat gods Systemstöd lagerläggning Systemstöd inventering Batch nummerhantering Godmärkning typ ”Nummerskylt” Systemstöd plockning med ”crossdocking” från produktion Transportplanering, In och Ut leveranser Matchning av Fraktkostnader mot Kundorder faktura Hantering av Fakturering på kundorder av frakt och emballage Hantering av retur emballage

29 29 Frågor till ONB Planeringsstrategi »Artikel parametrar, Omräkningsfaktorer, etc »MRP kontra BP »Prognosavräknings metod »Orderlös produktion i Smältverket »Planerat UH »etc Produktionsstrategi »Rapportering av tid, Start, Stop, Störning »Planering av maskiner, Beläggning kontra Kompabillitet »Beräkning av orderstorlek »En”Lång” order över hela kedjan eller till flera ”korta” ordrar per maskin »Hantering av ingående material -> flytt, förbrukning, skrot, etc

30 30 Frågor till ONB forts. Order-, Plock- och leveransstrategi »Hantering av order registrering -> Fax, mail, portal, telefon??? »Anonym tillverkning, peggad tillverkning eller en blandning? »Automatiskt frisläpp av plock »etc Ekonomiska transaktioner Rapport behov Språkval

31 31 Policy frågor


Ladda ner ppt "Förstudie Nytt affärssystem Outokumpu Nordic Brass i samarbete med Lawson och Sigma, hösten 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser