Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudie Nytt affärssystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudie Nytt affärssystem"— Presentationens avskrift:

1 Förstudie Nytt affärssystem
Arbetsdokument Outokumpu Nordic Brass i samarbete med Lawson och Sigma, hösten 2008

2 Process Definition Arbetsdokument Huvud Process Process Del process
Högnivå design Del process Aktivitet Detaljnivå design Arbetssteg

3 Arbetsdokument K:Kundorder till fakturering Ledning
Plan, analys och uppföljning Arbetsdokument N:Förfrågan / Ideé till ny produkt U:Underhåll av produkt OMM Offering Management Produkt Flöde M:Marknadsplan till behov B:Behov till avslut CDM Customer & Demand Management Behovs flöde Stöd funktioner K:Kundorder till fakturering SMM Supply Management Försörjnings Flöde I:Upphandling / Inköp till betalning P: Plan till Produktion (Smältverk, Press-&Stängverk, Mutter) L:Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering Ekonomi Teknik/ UH / Kvalitet Personal IT

4 Ordlista Arbetsdokument
AS: Affärssystem CDM: Customer Demand Management, Behovs flödet SMM: Supply Managment, Försörjnings flödet OMM: Offering Managent, Produkt flödet SVP: Sälj och verksamhets planering WMS: Warehouse Management System, Lagerstyrnings system VMI: Vendor Managed Inventory, Leverantörsstyrt förråd

5 Konstateranden Arbetsdokument
Vid varje transaktion i AS så antas/förutsätts att, vid behov, de ekonomiska transaktionerna genomförs ex. Godsmottagning, Returhantering, Inventering etc Samma namn på programmen i M3 Data migreras från Movex till M3 -> Data skall städas Om det är krav på prognos- Hantering/Bearbetning -> Demand Planner Om det är krav på Kapacitets- och Cyklisk planering -> APP

6 Allmäna frågor till Lawson
Vilka begränsningar finns vid byggande av vyer och paneler Hur snabb är behovsberäkningen -> hur ofta skall den köras Transportplanering, vad klarar standard M3 -> Anpassning/Ny modul? Lagerstyrning, vad klarar standard M3 -> Anpassning/Ny modul? Vilken typ av bevakning finns avseende: Underhåll Energiförbrukning Vad finns i standard M3 avseende: Projekt hantering EDI VMI Kundportal Dokument och etiketter Rapporter etc

7 Anpassningar Hantera råmaterial hanteringen som en avvikelse
Avtalshanteringen Transportplanering?

8 Förutsättningar och Allmäna synpunkter
Arbetsdokument Divisionshantering avseende Danmark Råmaterial hantering -> Anpassning Avtalad återföring av skrot från kund Återföring av skrot från produktion Föreslagen best mix, kontra verklig förbrukning Ekonomiska faktorer Hedgning etc Teoretisk vikt måste bli verklig vikt så tidigt som möjligt i produktions kedjan Avrapportering och ID per göt Uppföljning av kostnader och förväntade kostnader Huvud-, produktions-, kund-, och leveranskalender

9 N:Förfrågan / Ideé till ny produkt U:Utfasning av produkt
OMM Offering Management Produkt Flöde Arbetsdokument Köp OMM N-020 Bedömning OMM N-010 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Förfrågan / Ny Ideé Ny produkt Variant OMM N-030 Ny produkt OMM N-040

10 N:Förfrågan / Ideé till ny produkt
Arbetsdokument Krav på AS Stödja bedömnings processen Stödja förkalkyl Frågor till Lawson Hur kan man utnyttja ”Fantom” operationer vid konfigurering av artiklar

11 N:Förfrågan / Ideé till ny produkt U:Underhåll av produkt
OMM Offering Management Produkt Flöde Arbetsdokument Produkt Rapport från AS Periodisk bedömnings process OMM U-010 Lager-hantering Information Kund OMM U-050 Kund kontakt Utredning OMM U-020 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Planering Uppföljning OMM U-030 Uppdatering av produkt data OMM U-040

12 U:Underhåll av produkt
Arbetsdokument Krav på AS Stödja regelbunda bedömningar av Produkt sortimentet ex produkt rapporter Stödja efterkalkyl

13 Arbetsdokument K:Kundorder till fakturering Bearbeta prognos / Behov
M:Marknadsplan till behov B:Behov till avslut I:Upphandling / Inköp till betalning P: Plan till Produktion (Smältverk, Press-&Stängverk, Mutter) L:Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering K:Kundorder till fakturering CDM Customer & Demand Management Behovs flöde SMM Supply Management Försörjnings Flöde Arbetsdokument Bearbeta prognos / Behov CDM M-010 Ändringar / Återkoppling Kund CDM M-030 Kund Prognos / Behov För SVP CDM M-020 SVP CDM M-040 Uppdatera Huvudplan CDM M-050 HuvudPlan Simulera Plan CDM M-015 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Avtals hantering CDM M-060 Marknads plan CDM M-070

14 M:Marknadsplan till behov
Arbetsdokument Krav på AS Stödja bearbetning av prognoser Stödja arbeta med både ”Skarpa” behov (Kund order) och ”Planerade” behov (Prognos / Leveransplan) Kunna simulera olika scenario Stöd för kund besök, uppföljning , kund data, avtal, historik, priser etc. Avtalshantering avseende: Metal bokning Prissättning Legerings tillägg Dimension tillägg etc

15 M:Marknadsplan till behov forts.
Arbetsdokument Frågor till Lawson Går det att koppla avtal till behov och kapacitet, samt när behovet är slut indikera att ett nytt avtal behövs

16 Planerings fönster Arbetsdokument Sälj & Verksamhets Planering
12-18 Månader Produktions planering 1-4 Veckor Huvud planering 1-3 Månader

17 Planerings fönster Arbetsdokument 1 2 3 4 Öppet Fönster Fryst Fönster
Produktions planering 1-4 Veckor 1 2 3 4 Öppet Fönster Fryst Fönster Låst Fönster

18 Körplans noggrannhet Arbetsdokument
Förklaring till Körplans noggrannhet Saldo: Lager saldo noggrannheten i hela produktions kedjan Data: Noggrannhet på Produktionsrelaterad data ex: Ledtider Ingående material Förbrukning av material etc Plan: Huvudplans noggrannhet

19 Körplans noggrannhet Arbetsdokument Saldo Data Plan Kör plan 75% 42%
90% 73%

20 Arbetsdokument K:Kundorder till fakturering Kund order Ta order
M:Marknadsplan till behov B:Behov till avslut I:Upphandling / Inköp till betalning P: Plan till Produktion (Smältverk, Press-&Stängverk, Mutter) L:Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering K:Kundorder till fakturering CDM Customer & Demand Management Behovs flöde SMM Supply Management Försörjnings Flöde Arbetsdokument Kund order Ta order CDM K-010 Utredning Kundorder CDM K-025 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Reklamations hantering CDM K-080 Registrera order CDM K-020 Kundregister hantering CDM K-090 Bekräfta Kund order CDM K-030 Transport planera CDM K-040 Bevakning av Kund order CDM K-050 Faktura Plocka Kund order CDM K-060 Leverera Kund order CDM K-070

21 K:Kundorder till fakturering
Arbetsdokument Krav på AS Ge snabbt leverans besked med avseende på: Tillgängligt att sälja. Om ej hel order, hur mycket finns att del leverera Transport plan, Turbilar och volym Certifikat hantering, vissa certifikat har längre ledtid Avtal Stödja bevakning av kundorder, hantering / omplanering av: Backorder Del leveranser Spara både 1:a lovat daum och 2:a lovat datum Ge datum löfte på del leveranser Stödja certifikat hantering Transportplanering, Inleveranser / Utleveranser Kredit check vid registrering av order, frisläpp av plock och innan leverans Stödja möjligheten till automatisk prissättning vid olika tidpunkter ex: Order registrering Fakturering

22 K:Kundorder till fakturering forts.
Arbetsdokument Krav på AS Möjlighet till Extra information i orderhuvud samt per order rad Möjlighet till att på order infoga information till produktion och till plock/packning Möjlighet till att ha multipla korsreferenser på artikel nummer Möjlighet att på kundordern fakturera: Certifikat Hanteringskostnad ”Deladbunt” Hanteringskostnad ”Maskin inställning” Forcerings kostnad Frakter Emballage Dokument ex: Tull Fraktsedel Etiketter etc EDI Kundportal WMI

23 K:Kundorder till fakturering forts.
Arbetsdokument Frågor till Lawson Vilka frågor kan konfigureras vid order registrering: Certifikat -> påverkar ledtid Bunt storlek Etc Hur fungerar kalendern i M3 Vilka möjligheter finns att se beläggning, skarp och planerad, per grupp Hur fungerar Möjligt att lova/sälja Hantering av Onormal behov Hur fungerar Kundordertyp, kan man koppla avtal, prissättning etc, och går det att ha en ordertyp per orderrad? Går det att välja avtalstyp vid orderregistrering Vilken typ av bevakning finns avseende: Kundorder Leveranser/Transporter Produktion Underhåll Energiförbrukning etc

24 Arbetsdokument K:Kundorder till fakturering Behov
M:Marknadsplan till behov B:Behov till avslut I:Upphandling / Inköp till betalning P: Plan till Produktion (Smältverk, Press-&Stängverk, Mutter) L:Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering K:Kundorder till fakturering CDM Customer & Demand Management Behovs flöde SMM Supply Management Försörjnings Flöde Arbetsdokument Behov Skapa / Godkänn Order SMM I-010 Huvud Plan Attestera order SMM I-020 Skicka order SMM I-030 Planering Registrera bekräftat datum SMM I-040 Bevakning av order SMM I-050 Avtals hantering SMM I-080 Betalning Reklamations hantering SMM I-090 Gods- Mottagning SMM I-060 Kostnads- föring SMM I-070 Leverantörs- register hantering SMM I-100

25 I:Upphandling / Inköp till betalning
Arbetsdokument Typ av inköp: Råmaterial ”Trading” material Energi Förbrukningsmaterial Avfall Tjänster Leasing / Hyra Investerings projekt Krav på AS Hantering Råmaterial: Huvudplanstyrt ”Best mix” styrning av inköp Stödja Beställnings punkt system Stödja ”Bäst före datum” Stödja bevakning och omplanering av inköpsorder Stödja 1, 2, 3 stegs mottagning Stödja godsmottagning Tjänster Hantering av ”problem” artiklar EDI

26 Arbetsdokument K:Kundorder till fakturering Avvikelse hantering
M:Marknadsplan till behov B:Behov till avslut I:Upphandling / Inköp till betalning P: Plan till Produktion (Smältverk, Press-&Stängverk, Mutter) L:Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering K:Kundorder till fakturering CDM Customer & Demand Management Behovs flöde SMM Supply Management Försörjnings Flöde Arbetsdokument Planering Avvikelse hantering SMM P-035 Lager hantering Huvud Plan Skapa / Godkänn Körplan SMM P-010 Lager hantering Frisläpp order SMM P-020 Produktion SMM P-030 Stäng order SMM P-050 Bevakning av order SMM P-040 Simulera Körplan CDM P-015 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Lego tillverkning SMM P-060 Planering

27 P: Plan till Produktion
Arbetsdokument Krav på AS Stödja produktionsplanering i hela produktionskedjan Stödja bevakning och omplanering körplan Stödja spårbarhet i produktion Ta hänsyn till Cyklisk produktion Stödja verktygshantering Stödja inventering och rullande inventering Stödja enkel korrigering vid avrapportering Hantera / spara produktions relaterad data Stödja planerat underhåll Stödja Legotillverkning Logga produktionstid, Start, Stop, Störning

28 L:Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering
Arbetsdokument Krav på AS Hantering av spärrat gods Systemstöd lagerläggning Systemstöd inventering Batch nummerhantering Godmärkning typ ”Nummerskylt” Systemstöd plockning med ”crossdocking” från produktion Transportplanering, In och Ut leveranser Matchning av Fraktkostnader mot Kundorder faktura Hantering av Fakturering på kundorder av frakt och emballage Hantering av retur emballage

29 Frågor till ONB Planeringsstrategi Produktionsstrategi
Artikel parametrar, Omräkningsfaktorer, etc MRP kontra BP Prognosavräknings metod Orderlös produktion i Smältverket Planerat UH etc Produktionsstrategi Rapportering av tid, Start, Stop, Störning Planering av maskiner, Beläggning kontra Kompabillitet Beräkning av orderstorlek En”Lång” order över hela kedjan eller till flera ”korta” ordrar per maskin Hantering av ingående material -> flytt, förbrukning, skrot, etc

30 Frågor till ONB forts. Order-, Plock- och leveransstrategi
Hantering av order registrering -> Fax, mail, portal, telefon??? Anonym tillverkning, peggad tillverkning eller en blandning? Automatiskt frisläpp av plock etc Ekonomiska transaktioner Rapport behov Språkval

31 Policy frågor


Ladda ner ppt "Förstudie Nytt affärssystem"

Liknande presentationer


Google-annonser