Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inköp En yrkesroll under förändring. Översikt Introduktion till inköp Operativt inköp Taktiskt inköp Strategiskt inköp Korta teoripass / grupp- arbeten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inköp En yrkesroll under förändring. Översikt Introduktion till inköp Operativt inköp Taktiskt inköp Strategiskt inköp Korta teoripass / grupp- arbeten."— Presentationens avskrift:

1 Inköp En yrkesroll under förändring

2 Översikt Introduktion till inköp Operativt inköp Taktiskt inköp Strategiskt inköp Korta teoripass / grupp- arbeten eller diskussioner

3 Anders Eriksson – Educational Background Diplomerad FöretagarMentor Projektledning vid Stockholms Universitet Ledarskapsutbildning Ericsson Inköpsekonom IHM – Professional Background Delkoncerns vd Addtech AB Vd Teleinstrument Nordic Group AB PAM Sourcing Ericsson Inköpschef ABB Hafo Inköpschef Würth – Present Assignments Föreläsare Yrkes Högskoleutbildning Inköp Lärare i förhandlingsteknik Taktiskt inköp Holmen Paper Projekt för förbättrad kassalikviditet Diverse inköpsrelaterade projekt

4 Studenter  Vem är jag  Eventuell erfarenhet av Inköp  Andra arbetsrelaterade erfarenheter  Förväntningar på denna kurs  Förväntningar efter avslutade studier

5 Kurslitteratur Kurslitteratur: Inköp och Supply Chain Management, Arjan J van Weele ISBN 978-91-44-07427-6 Kompendium ”Inköp är roligt” Referenslitteratur: Avtalsrätten - en introduktion Ramberg ISBN: 978-91-39-20509-8 Professionellt Inköp L.E, Gadde. H, Håkansson ISBN: 978-91-44-00692-5 Category Management in Purchasing, Jonathan O’Brian ISBN 978-0-7494-5257-5 Effso – Toolbox (www.effso.se)

6 Bra informationskanaler Offentlig upphandling www.konkurrensverket.se Effso www.effso.se Silf – Sveriges Inköp & Logistik Förbund www.silf.se International Federation for Purchasing & Supply Management www.ifpsm.org www.ifpsm.org Researching, Developing, Networking and Sharing Innovation and Best Practice in Purchasing Transformation Worldwide www.futurepurchasing.com www.futurepurchasing.com

7 Dagens agenda 1.Kursintroduktion 2.Introduktion inköp Grund Historik Inköpsrollen Inköpsprocessen Inköps kontaktytor Trender

8 Vad är inköp? Lekmannainköp Professionellt inköp

9 Definition av inköp : ”Inköp täcker alla aktiviteter som bidrar till att företaget mottar en externfaktura ” “Styrning av företagets externa resurser på ett sådant sätt att leveranser av alla varor, tjänster, förmågor och all kunskap som är nödvändig för att driva, underhålla och styra företagets primära och stödjande aktiviteter säkras på ett så fördelaktigt sätt som möjligt” Arjan Van Weele

10 Vad gör en Inköpare?  Väljer leverantörer  Beställer produkter  Diskuterar med leverantörer  Diskuterar med interna enheter  Hanterar avvikelser  Hanterar avyttring  Hanterar övr. admin  Hanterar avtal  Offertförfrågan  Förhandling  Leverantörsmarkn. undersök  Leverantörsutveckling  Fakturor  Q-kontroll  Produktspecar  Statistik

11 Dagens agenda 1.Kursintroduktion 2.Introduktion inköp Grund Historik Inköpsrollen Inköpsprocessen Inköps kontaktytor Trender

12 Caupir thu uxa tha royn hann vm thria daga …lastir fylgia hanum tueir. ann en hann ai dragr. annar en hann briautr Gutalagen från 1200 talet Köper du oxe, pröva honom då i tre dagar. Två fel följa honom: det ena, om han ej drager, den andra, om han bryter hägnad

13 Gustav Vasa som inköpare ”I kunglig nåd har jag låtit tillsäga Eder att utslå tusen harneskpålar och tiotusen pilspetsar Detta mitt påbud haven I ej förkommit! Vid fara att till förnöjelse för Stockholms borgerskap någon lämplig helgafton låta Edra huvuden falla för yxan å Stortorget, tillsäger jag Eder ånyo att rätta Eder efter mina önskningar” Gustav Vasa till Kronobruket på 1500-talet Gustav Vasa (ca 1496-1520)

14 Kort historisk återblick 1850-1900. – Utbyggnad av järnväg drev utveckling. Inköpsfunktion upprättas. Rapporterar till VD. 1900 – 1939 – Rutiner och processer – fokus på råmaterial. 1940 – 1946 – Brist på material tydliggjorde inköpsfunktionens betydelse. 1947 – mitten 1960 talet – Inköpsavdelning ett nödvändigt ont….. – Ford inser dock betydelsen och inrättar analysavdelning. Mitten 1960 talet - mitten 1970 talet – Planering, inköp och lager samorganiseras. – Leverantör på armlängds avstånd. Prisfokus.

15 Kort historisk återblick forts  mitten 1970 talet - 1999  Ökad teknisk komplexitet – specialisering  Fokus på kärnverksamhet – outsourcing (andel inköpt värde ökar)  Globalisering  Kundorderstyrd produktion & ökad betydelse av låg kapitalbindning  Mindre produktions batcher  Flera produktvarianter  Krav på kortare ledtider från leverantör  Koordinering av inköpsaktiviteter genom www  Leverantörer och därmed inköpsfunktionen ökar i betydelse  2000 – idag Integrerad Supply Chain Management  Inköpsfunktionen styr leverantörsnätverk  Inköpsstrategier starkt knutna till företags framgång  Närmare och öppnare samarbete med leverantörer  Fortsatt utveckling av möjligheterna via www

16 Summering utveckling Trender som skapat förändring Ökad teknisk komplexitet – specialisering Fokus på kärnverksamhet – outsourcing Andel inköpt värde av total kostnader i företag ökar Globalisering Kundorderstyrd produktion & ökad betydelse av låg kapitalbindning Mindre produktions batcher Flera produktvarianter Krav på kortare ledtider från leverantör Konsekvenser av förändring Ökat fokus på inköpsverksamhet Ökat fokus på leverantörsbas – konkurrensfördel

17 FÖRKORTNINGAR CSRCorporate Social Responsibility EOQEconomic Order Quantity IPOInternational Purchasing Office MPS Master Production Scheduling MRO Maintenance Repair and Operating supplies BOM Bill of Materials OEM Original Equipment Manufacturer RFQRequest For Quotation

18 Dagens agenda 1.Kursintroduktion 2.Introduktion inköp Grund Historik Inköpsrollen Inköpsprocessen Inköps kontaktytor Trender

19 Inköps roll i värdekedjan Inkom- mande logistik Verk- samhet Drift Utgående logistik Marknads föring & försäljning Marginal Stöd-aktiviteter Primära aktiviteter Inköp / anskaffning Teknikutveckling Företagets infrastruktur Förvaltning av humankapital Service Avritad från Porter, 1985

20

21 Inköpsrollen Technical dimension Determine specifications Audit suppliers’ quality organisation Value analysis Quality Control Supplier selection Draw up contract Logistical dimension Optimisation of ordering policy Order expediting and follow-up Incoming inspection Monitoring delivery reliability Commercial dimension Supply market research Supplier visits Requests for quotations Evaluate quotations Negotiations with suppliers Administrative dimension Order handling, expediting and filing Checking supplier invoices Checking payments to supplier Purchasing function

22 Taktisk Försäljare Förhandlare Excel Projektledare Kunskap Engelska

23 Role of Procurement Sales is absolutely necessary for business Sales gives a profit opportunity Sales is in focus in most businesses Sales can also create problems and losses Sales increase means at best 10 % bottom line impact Procurement brings profit to business

24 Role of Procurement A van Weele Cost (cost reduction) Value (end customer value creation) Risk (Risk Management) Björn Axelsson Rationalization role (cost reduction) Developing role (end customer value creation) Structure role (Impact on supplier market)

25 Inköpsrollen Axelsson o Håkansson 1984

26 Dagens agenda 1.Kursintroduktion 2.Introduktion inköp Grund Historik Inköpsrollen Inköpsprocessen Inköps kontaktytor Trender

27 INKÖPSPROCESSEN Inköpsfunktion Taktisk / inledande Operativ / orderhantering Sourcing Leverans Inköp Anskaffning Intern kund Leverantör Order- läggning Uppföljning och utvärdering Leverans- bevakning Specifi- kation Kontrakts- skrivning Leverantörs val Källa: A.J. Van Weele

28 Inköpsprocesser Taktiskt inköp Strategiskt inköp Operativt inköp Upphandlingsprocesser Omförhandlingsprocesser Avropsprocesser Styrprocess Utvecklingsprocess Kategoristyrningsprocess Leveransprocesser Betalningsprocesser Mätprocesser Långt tidsperspektiv Medellångt tidsperspektiv Kort tidsperspektiv Leverantörsutvecklingsprocesser Kontraktshanteringsprocesser Kvalitetssäkringsprocesser Kontinuerlig mätning och rapportering

29 Logistik kontra inköp Logistik  Från leverantör till kund  Produkter till slutkund  Inkommande och utgående  Koncept och flöden  Aktivitets drivet Inköp  Från leverantör till kund  Produkter till slutkund  Inkommande  MRO’s  Investeringar  Värde drivet (när optimalt)

30 1. Insourcing eller outsourcing (Köpa/tillverka) 1. Insourcing eller outsourcing (Köpa/tillverka) 2. Utveckla strategier för inköpskategorier 3. Etablera och framhäv en leverantörsbas av världsklass 3. Etablera och framhäv en leverantörsbas av världsklass 4. Utveckla och hantera leverantörs- relationer 4. Utveckla och hantera leverantörs- relationer 5. Integrera leveran- törer i processen för utveckling av nya produkter 6. Integrera leveran- törer i order- hanteringsprocessen 7. Leverantörs- utveckling och kvalitetsstyrning 8. Strategisk styrning av kostnader i hela värdekedjan Kritiska och i försörjningskedjan integrerade processer Strategiska processer Källa: Översatt från NEVI, Zoetermeer, 2002; ursprungligen formulerat av R Monczka. MSU Modellen – Åtta strategiska processer

31 Dagens agenda 1.Kursintroduktion 2.Introduktion inköp Grund Historik Inköpsrollen Inköpsprocessen Inköps kontaktytor Trender

32 Centraliserad / decentraliserad inköpsstruktur (exempel) Organisationsstruktur inköp Ledningsgrupp Koncerninköp Koncernstab Division A Division BDivision C Produktion Inköp Marknad / försäljning Produktion Inköp Marknad / försäljning Produktion Inköp Marknad / försäljning Hierarkisk struktur Funktionell struktur

33 Fördelar Direkt ansvar för de operativa bolagen Stark kundorientering gentemot den interna mottagaren Mindre byråkratiska inköpsprocedurer och större operativ flexibilitet Mindre friktion tack vare samordning Direkt kommunikation med leverantörer Nackdelar Utspridd köpkraft, brist på skalfördelar Inte enhetlig behandling av leverantörer Utspridda leverantörs- marknadsundersökningar Begränsade möjligheter att bygga särskild expertis för inköp, leverantörsmarknader. Olika kommersiella inköpsvillkor hos de olika operativa bolagen Fördelar och nackdelar med decentraliserat inköp Organisationsstruktur inköp

34 Kommunikation med leverantör Administrativt utbyte av information Köpare Säljare Offertförfrågan Offert Beställning Ordererkännande Orderändring Leveransplan - JIT Faktura Leveransbesked Lager rapporter Pris/artikeldata Betalning/kontoställning Kommersiell tvist

35 Inköparens kontaktmönster Håkansson & Wootz 1978 Kontakt med leverantör som procentuell del av total arbetstid: Kontakt med leverantör21 % Kontakt internt45 % Annat arbete (utan kontakt) 34 %

36 Inköps kontaktytor  Planering  Logistik  Marknad  Försäljning  Transport och skeppning  Produktion och lager  Ekonomi  Internleverantörer  Produktutveckling (mkt viktigt och ofta ett eftersatt område)  Kvalitet  Ledningsgrupp

37 Dagens agenda 1.Kursintroduktion 2.Introduktion inköp Grund Historik Inköpsrollen Inköpsprocessen Inköps kontaktytor Trender

38 Rätt produkt Rätt tid Rätt pris Rätt kvalité Rätt plats Rätt mängd Traditionellt inköp

39 Ny utveckling inom inköp Hävstångsstrategier för inköp och försörjning Global sourcing Leverantörsintegration Tidig leverantörsinvolvering vid nyproduktutveckling Ömsesidighetsavtal och motköpsavtal Företagens sociala ansvar och affärsmässighet 1. SäljarmarknadKöparmarknad 2. Ökande tryck på försäljningspriser och marginaler leder till:

40 Behovs- eller problemorienterad inköpsprocess Källa: Change Management in Purchasing, CAPS, juli 2006 Specificera behov Fastställ kravspecifikation Skicka anbudsförfrågan Diskutera & prekvalicera leverantörer Identifiera möjliga leverantörer Slutlig förhandling och kontraktstilldelning Förstå det ekonomiska problemet Ta fram värdedrivare & beslutskriterier Utöka lösningsutrymmet med alternativ Monetär utvärdering av skillnader Fastställ en problemorienterad specifikation Projekt-specifik förhandlingsdesign med tydliga regler Behovsorienterad inköpsprocess Problemorienterad inköpsprocess

41 Resultat- effektivitet/ Ackumulerade besparingar Transaktionell orientering Kommersiell orientering Koordinerat inköp Intern integration Extern Integration Integration av värdekedjan Allmännytt- iga företag Finansiella tjänster Läkemedel Livsmedel och dryck Telekommuni- kation Detaljhandel Bilindustri Datorer /PC Konsument- elektronik tid FokusBetjäna fabrikenSänk kostnader Besparingar genom synergi Totala ägande- kostnaderna Optimering av försörjnings- kedjan Total kund- tillfredsställelse TVÄRFUNKTIONELLT FOKUS DECENTRALISERAT FUNKTIONELLT FOKUS CENTRALSTYRT Bygg Modell för utveckling av inköp

42 Grunder sammanfattning Inköp hanterar relationerna med leverantörerna Leverantörerna levererar varor och eller tjänster Leverantörerna återfinns i ”Leverantörsreskontran” (ej LÖN eller SKATT) Inköp kan även definieras Avtal – Beställning

43 Inköp består av olika moment från direkt operativt till strategiskt Inköp innebär såväl administrativt arbete som affärsbedömningar Inköp kan utföras av flera än de som arbetar med Inköp som huvudsyssla (Ekonomi, Marknad, IT, Tekn Utv., Etc.)

44 Inköp kan omfatta 15 – 90 % av kostnadsmassan Inköp har därför (varierande men ofta) stor påverkan på resultatet (Vinst eller budgetram) Inköp omfattar ibland hela ”Supply Chain”

45 Inköp kan även definieras som den affärsslutande delen (Avtal – Beställning) Inköp kan organiseras på många olika sätt både vad avser HUR men även VAR man är placerad Ansvaret måste definieras i den aktuella organisationen – finns ingen allmängiltig definition

46 Inköp har en standard (CWA-PUMA ; SIS-CWA 15896-1:2009) där en bred definition gjorts som avser ”Att leda en mervärdesskapande Inköpsorganisation” Inköp finns även berört i ISO 9001

47 Supply Chain Management (SCM) betyder ”Att leda hela området från leverantörens leverantör till slutkund” Value Chain avser samma sak men med fokus på var kundvärde skapas Inköp är enbart värdeskapande då det sätts i ett samband

48 Samband kan vara Budget (för enhet eller hela organisationen – affärsverksamhet respektive anslagsverksamhet) Inköps bidrag kan vara att ”få mer för pengarna” (Anslagsverksamhet) eller att ”spara på pengarna” (Affärsverksamhet) men även att ”skapa mervärden” (Kundtillfredsställelse)


Ladda ner ppt "Inköp En yrkesroll under förändring. Översikt Introduktion till inköp Operativt inköp Taktiskt inköp Strategiskt inköp Korta teoripass / grupp- arbeten."

Liknande presentationer


Google-annonser