Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatutveckling EUs roll och vindkraftens betydelse

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatutveckling EUs roll och vindkraftens betydelse"— Presentationens avskrift:

1 Klimatutveckling EUs roll och vindkraftens betydelse
Elprisutveckling Nord Pool och prisområden Norrköping 8 maj 2010 SERO-SVAF-SVIF Carl-Arne Pedersen, Styrelseledamot i SVIF VD Varberg Energi AB

2

3

4

5 7

6 Vad kan göras för att hejda utvecklingen?
Om inget görs ökar utsläppen med 25-90% till 2030 Energiförbrukningen ökar globalt med % till 2030 För att stabilisera på 450 ppm krävs snabba åtgärder – utsläppen bör nå sitt maximum redan 2015 Mer än 50% minskning krävs globalt till 2050 för att nå 2- gradersmålet Teknologier finns redan idag, fler i framtiden Pris på koldioxid skapar rätt incitament, öre/kg Kostnad: mindre än 0,12 % av global BNP/år för att nå 2- gradersmålet

7 Vad kommer att påverkas?
Vattentillgång – smältande glaciärer och mindre snömängder ger ökad torka i många områden – 1/6 av jordens befolkning drabbas Ökad risk för utrotning av arter – % hotas Lägre produktivitet i spannmålsodlingar Ökade risker för översvämningar Hälsorisker – undernäring, sjukdomar, värmeböljor Källa: IPCC 2007 CAP/KT

8 Världens energiförsörjning
Olja + kol + naturgas = 86% 1973 80% 2004

9 Första villkoret är att klara Kyoto-kravet på -8%.
EU har ambitionen att visa globalt ledarskap Första villkoret är att klara Kyoto-kravet på -8%. Beslut att fortsätta reducera utsläppen med minst 20% till 2020; om andra OECD-länder följer med, minskning med 30%. Delmål inom EUs klimatpolitik Ökad energieffektivitet med 20% till 2020. Öka andelen förnybar energi till 20% till f n c:a 8%. Öka andelen biobränslen till 10%.

10 Kommissionen fram-håller flera teknologier: Kärnkraft
Stort behov av ny elproduktion! 900 mdr € på 25 år. Möjlighet till ”klimatneutral” el Kommissionen fram-håller flera teknologier: Kärnkraft Kolkraft med avskiljning och lagring av CO2 (CCS) Förnybart (vind, vatten, bioenergi)

11 Vårt dilemma Skapa mer energi Minska CO2 utsläppen Behov av energi
Nivå Skapa mer energi Behov av energi Minska CO2 utsläppen CO2 utsläpp We are facing a tremendous challenge. In a world where the need for energy is skyrocketing, we need to create even more energy. At the same time, we have to lower or at least stop the increase of co2 emissions. In order to meet this challenge, we must take a critical look at our energy situation. Tid

12 Vi behöver tänka om och finna energi som är:
Vindkraft uppfyller alla dessa krav Förnyelsebar Konkurrenskraftig Kan möta behovet snabbt Ren So there is no alternative. We must rethink our energy future and move to new sources of energy. In order to allow us to meet both our energy and climate challenges, these new energy sources must fulfil a number of important criteria: Competitive to conventional energy resources Independent in supply – which is extremely significant in many countries Renewable Provide fast ramp-up Clean Wind energy is the answer. It delivers on all these parameters because…(new slide). Gör oss oberoende

13 Europa: Neubau von Kraftwerkskapazitäten 2000-2008
13

14 Europa: Neubau von Kraftwerkskapazitäten 2008
14

15 Windenergie weltweit 2008 15

16

17 Nordens elanvändning och planerad produktionsförmåga (normalår) förutsatt en positiv utveckling av produktionen

18 Utbudskurva Norden (normalår)
Svensk Energi

19 Elpriser för industrin i Europa 500 – 2 000 MWh/år, inkl nät och skatter, 2009

20 Elanvändningen i svensk industri 1975- (rullande 12-månadersvärde)

21 Aktuella områdespriser
Systempris Aktuella siffror i rött genomsnitt fr i svart Nord Pool, Svensk Energi

22

23 Vattenmagasinens utveckling i Norden
Nord Pool, Svensk Energi

24 Netto kraftflöden till och från Norden
Till Norden Från Norden

25 20 i topp, veckovis elförbrukning i Norden, 1984-2010

26 Elpriser på Nord Pool

27 Områdespriser på Nord Pool 2006- (dygnsgenomsnitt)

28 Underlag för ”Elhandelspriset”

29

30 Tack för er uppmärksamhet
Hur ser framtiden ut? Biobränslet räcker inte för att ersätta nuvarande fossila energi. Vindkraften är en väsentlig del av det framtida hållbara samhället. Solkraft stor potential, tekniken måste utvecklas t ex i Sahara med många soltimmar och hög solinstrålning. Höga kostnader, distributionen svår att lösa till rimliga kostnader. Vågkraft, teknik som är under kommersiell utveckling. Spillenergin/spillvärme har stor potential t ex kraftkondensverk inom EU kyler bort värmen och man värmer en stor del av EU fortsatt med fossil naturgas. Långsiktig energipolitik, harmoniserade spelregler. Elcertifikat-systemet i Norden är på väg att samordnas Norge/Sverige. Viktigt med europeiska stödsystem för att nå målet. Idag är stödsystemen olika för vindkraft i Sverige,Tyskland, Danmark, UK. Västvärlden måste aktivt stödja tillväxt- och utvecklingsländer med teknik, ekonomi och erfarenhet för att förmå dessa att hoppa över det fossila steget. Idag importerar vi betydande många produkter från utvecklingsländer med låga arbetskraftskostnader och dåligt klimatskydd vilket kommer att medföra framtida kollaps av infrastrukturen i dessa länder. Tack för er uppmärksamhet


Ladda ner ppt "Klimatutveckling EUs roll och vindkraftens betydelse"

Liknande presentationer


Google-annonser