Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatutveckling EUs roll och vindkraftens betydelse Elprisutveckling Nord Pool och prisområden Norrköping 8 maj 2010 SERO-SVAF-SVIF Carl-Arne Pedersen,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatutveckling EUs roll och vindkraftens betydelse Elprisutveckling Nord Pool och prisområden Norrköping 8 maj 2010 SERO-SVAF-SVIF Carl-Arne Pedersen,"— Presentationens avskrift:

1 Klimatutveckling EUs roll och vindkraftens betydelse Elprisutveckling Nord Pool och prisområden Norrköping 8 maj 2010 SERO-SVAF-SVIF Carl-Arne Pedersen, Styrelseledamot i SVIF VD Varberg Energi AB

2 2

3 3

4 4

5 5 7

6 Om inget görs ökar utsläppen med 25-90% till 2030 Om inget görs ökar utsläppen med 25-90% till 2030 Energiförbrukningen ökar globalt med 45-110% till 2030 Energiförbrukningen ökar globalt med 45-110% till 2030 För att stabilisera på 450 ppm krävs snabba åtgärder – utsläppen bör nå sitt maximum redan 2015 För att stabilisera på 450 ppm krävs snabba åtgärder – utsläppen bör nå sitt maximum redan 2015 Mer än 50% minskning krävs globalt till 2050 för att nå 2- gradersmålet Mer än 50% minskning krävs globalt till 2050 för att nå 2- gradersmålet Teknologier finns redan idag, fler i framtiden Teknologier finns redan idag, fler i framtiden Pris på koldioxid skapar rätt incitament, 15-35 öre/kg Pris på koldioxid skapar rätt incitament, 15-35 öre/kg Kostnad: mindre än 0,12 % av global BNP/år för att nå 2- gradersmålet Kostnad: mindre än 0,12 % av global BNP/år för att nå 2- gradersmålet Vad kan göras för att hejda utvecklingen?

7 2008- 12-11 CAP/ KT 7 Vattentillgång – smältande glaciärer och mindre snömängder ger ökad torka i många områden – 1/6 av jordens befolkning drabbas Ökad risk för utrotning av arter – 20-30 % hotas Lägre produktivitet i spannmålsodlingar Ökade risker för översvämningar Hälsorisker – undernäring, sjukdomar, värmeböljor Källa: IPCC 2007 Vad kommer att påverkas?

8 Världens energiförsörjning Olja + kol + naturgas = 86% 1973 80% 2004

9 EU har ambitionen att visa globalt ledarskap Första villkoret är att klara Kyoto-kravet på -8%. Beslut att fortsätta reducera utsläppen med minst 20% till 2020; om andra OECD-länder följer med, minskning med 30%. Delmål inom EUs klimatpolitik Ökad energieffektivitet med 20% till 2020. Öka andelen förnybar energi till 20% till 2020 - f n c:a 8%. Öka andelen biobränslen till 10%.

10 Stort behov av ny elproduktion! 900 mdr € på 25 år. Möjlighet till ”klimatneutral” el Kommissionen fram- håller flera teknologier: Kärnkraft Kolkraft med avskiljning och lagring av CO 2 (CCS) Förnybart (vind, vatten, bioenergi)

11 Behov av energi Nivå Tid Skapa mer energi Minska CO2 utsläppen CO2 utsläpp Vårt dilemma

12 Förnyelsebar Konkurrenskraftig Ren Gör oss oberoende Kan möta behovet snabbt Vindkraft uppfyller alla dessa krav Vi behöver tänka om och finna energi som är:

13 Europa: Neubau von Kraftwerkskapazitäten 2000-2008

14 Europa: Neubau von Kraftwerkskapazitäten 2008

15 Windenergie weltweit 2008

16

17 Nordens elanvändning och planerad produktionsförmåga (normalår) förutsatt en positiv utveckling av produktionen

18 Utbudskurva Norden (normalår) Svensk Energi

19 Elpriser för industrin i Europa 500 – 2 000 MWh/år, inkl nät och skatter, 2009

20 Elanvändningen i svensk industri 1975- (rullande 12-månadersvärde)

21 Nord Pool, Svensk Energi Aktuella områdespriser Systempris Aktuella siffror i rött genomsnitt fr 2010-01-11 i svart

22

23 Vattenmagasinens utveckling i Norden Nord Pool, Svensk Energi

24 Netto kraftflöden till och från Norden Från Norden Till Norden

25 20 i topp, veckovis elförbrukning i Norden, 1984-2010

26 Elpriser på Nord Pool

27 Områdespriser på Nord Pool 2006- (dygnsgenomsnitt)

28 Underlag för ”Elhandelspriset”

29

30 30 Hur ser framtiden ut? Biobränslet räcker inte för att ersätta nuvarande fossila energi. Vindkraften är en väsentlig del av det framtida hållbara samhället. Solkraft stor potential, tekniken måste utvecklas t ex i Sahara med många soltimmar och hög solinstrålning. Höga kostnader, distributionen svår att lösa till rimliga kostnader. Vågkraft, teknik som är under kommersiell utveckling. Spillenergin/spillvärme har stor potential t ex kraftkondensverk inom EU kyler bort värmen och man värmer en stor del av EU fortsatt med fossil naturgas. Långsiktig energipolitik, harmoniserade spelregler. Elcertifikat- systemet i Norden är på väg att samordnas Norge/Sverige. Viktigt med europeiska stödsystem för att nå 20-20-20-målet. Idag är stödsystemen olika för vindkraft i Sverige,Tyskland, Danmark, UK. Västvärlden måste aktivt stödja tillväxt- och utvecklingsländer med teknik, ekonomi och erfarenhet för att förmå dessa att hoppa över det fossila steget. Idag importerar vi betydande många produkter från utvecklingsländer med låga arbetskraftskostnader och dåligt klimatskydd vilket kommer att medföra framtida kollaps av infrastrukturen i dessa länder. Tack för er uppmärksamhet


Ladda ner ppt "Klimatutveckling EUs roll och vindkraftens betydelse Elprisutveckling Nord Pool och prisområden Norrköping 8 maj 2010 SERO-SVAF-SVIF Carl-Arne Pedersen,"

Liknande presentationer


Google-annonser