Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TANDVÅRDSSTÖDET Peter Karlsson. UPPLÄGG 24/9  Grunder  ATB /STB  Högkostnadsskyddet: Definitioner Tillstånd Åtgärder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TANDVÅRDSSTÖDET Peter Karlsson. UPPLÄGG 24/9  Grunder  ATB /STB  Högkostnadsskyddet: Definitioner Tillstånd Åtgärder."— Presentationens avskrift:

1 TANDVÅRDSSTÖDET Peter Karlsson

2 UPPLÄGG 24/9  Grunder  ATB /STB  Högkostnadsskyddet: Definitioner Tillstånd Åtgärder

3 AKTÖRER

4

5 TLVFS 2014:6 www.tlv.se

6

7

8 ATB

9 ATB ALLMÄNT TANDVÅRDSBIDRAG

10 Skall uppmuntra vuxna att i ökad utsträckning regelbundet besöka tandvården för undersökning och förebyggande vård

11 ALLMÄNT TANDVÅRDSBIDRAG Skall uppmuntra vuxna att i ökad utsträckning regelbundet besöka tandvården för undersökning och förebyggande vård Bidraget lämnas med 150 kr per år för de som är 30-74 år. Mellan 20-29 år och från 75 år är bidraget 300 kr

12 ALLMÄNT TANDVÅRDSBIDRAG Skall uppmuntra vuxna att i ökad utsträckning regelbundet besöka tandvården för undersökning och förebyggande vård Bidraget lämnas med 150 kr per år för de som är 30-74 år. Mellan 20-29 år och från 75 år är bidraget 300 kr Bidraget kan maximalt sparas i 2 år

13 ALLMÄNT TANDVÅRDSBIDRAG Skall uppmuntra vuxna att i ökad utsträckning regelbundet besöka tandvården för undersökning och förebyggande vård Bidraget lämnas med 150 kr per år för de som är 30-74 år. Mellan 20-29 år och från 75 år är bidraget 300 kr Bidraget kan maximalt sparas i 2 år Den del av tandvårdskostnaderna som betalas med ATB får inte ligga till grund för beräkning av tandvårdsersättning

14 STB

15 STB SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG

16 Betalas ut till patienter som har behov av regelbunden förebyggande tandvård till följd av sin sjukdom eller funktionsnedsättning

17 SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG Betalas ut till patienter som har behov av regelbunden förebyggande tandvård till följd av sin sjukdom eller funktionsnedsättning Beloppet på 600 kr förnyas varje halvår och kan inte sparas

18 SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG Betalas ut till patienter som har behov av regelbunden förebyggande tandvård till följd av sin sjukdom eller funktionsnedsättning Beloppet på 600 kr förnyas varje halvår och kan inte sparas TLV anger i §6 i föreskriften vilka åtgärder som kan betalas med STB. Dessa är: 101,102, 103,105,161,162 201,204, 205, 206 311, 312, 321, 341, 342, 343

19 SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG Betalas ut till patienter som har behov av regelbunden förebyggande tandvård till följd av sin sjukdom eller funktionsnedsättning Beloppet på 600 kr förnyas varje halvår och kan inte sparas TLV anger i §6 i föreskriften vilka åtgärder som kan betalas med STB. Förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd beskriver vilka patientgrupper som har rätt till STB

20 STB

21 HÖGKOSTNADSSKYDD

22 HÖGKOSTNADSSKYDD Gör det möjligt för personer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad

23 HÖGKOSTNADSSKYDD Gör det möjligt för personer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad Börjar gälla efter 3000 kr (lägsta beloppet av vårdgivarpris eller referenspris)

24 HÖGKOSTNADSSKYDD Gör det möjligt för personer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad Börjar gälla efter 3000 kr (lägsta beloppet av vårdgivarpris eller referenspris*) För del som överstiger 3000 kr men inte 15000 kr lämnas ersättning med 50% på referenspriset*

25 HÖGKOSTNADSSKYDD Gör det möjligt för personer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad Börjar gälla efter 3000 kr (lägsta beloppet av vårdgivarpris eller referenspris*) För del som överstiger 3000 kr men inte 15000 kr lämnas ersättning med 50% på referenspriset* För del som överstiger 15000 kr lämnas ersättning med 85% av referenspriset*

26 HÖGKOSTNADSSKYDD Gör det möjligt för personer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad Börjar gälla efter 3000 kr (lägsta beloppet av vårdgivarpris eller referenspris*) För del som överstiger 3000 kr men inte 15000 kr lämnas ersättning med 50% på referenspriset* För del som överstiger 15000 kr lämnas ersättning med 85% av referenspriset* Gäller under en tolvmånadersperiod

27 ALL TANDVÅRD INGÅR EJ I HÖGKOSTNADSSKYDDET!!!

28

29 DEFINITIONER REFERENSPRIS:  Finns för alla åtgärder som ingår i tandvårdsstödet

30 DEFINITIONER REFERENSPRIS:  Finns för alla åtgärder som ingår i tandvårdsstödet  Skall utgöra grund för beräkning av ersättning i det statliga tandvårdsstödet

31 DEFINITIONER REFERENSPRIS:  Finns för alla åtgärder som ingår i tandvårdsstödet  Skall utgöra grund för beräkning av ersättning i det statliga tandvårdsstödet  Fungera som vägledning genom att vara ett jämförelsepris för vad en tandvårdsåtgärd kan kosta

32 DEFINITIONER REFERENSPRIS:  Finns för alla åtgärder som ingår i tandvårdsstödet  Skall utgöra grund för beräkning av ersättning i det statliga tandvårdsstödet  Fungera som vägledning genom att vara ett jämförelsepris för vad en tandvårdsåtgärd kan kosta  Bestäms av TLV och skall justeras varje år

33 DEFINITIONER FRI PRISSÄTTNING:  Varje vårdgivare sätter sina egna priser

34 DEFINITIONER FRI PRISSÄTTNING:  Varje vårdgivare sätter sina egna priser  Dessa ska vara skäliga med hänsyn till behandlingens art, omfattning och utförande samt omständigheterna i övrigt

35 DEFINITIONER FRI PRISSÄTTNING:  Varje vårdgivare sätter sina egna priser  Dessa ska vara skäliga med hänsyn till behandlingens art, omfattning och utförande samt omständigheterna i övrigt  Vårdgivaren skall upplysa patienten om kostnaden för åtgärden eller de sammanlagda kostnaderna för behandlingen med ett kostnadsförslag

36 DEFINITIONER TANDPOSITION  Tandens position, inte tandnummer, är avgörande i vissa fall om åtgärden är ersättningsberättigad

37 DEFINITIONER TANDPOSITION  Tandens position, inte tandnummer, är avgörande i vissa fall om åtgärden är ersättningsberättigad  Ny tandposition föreligger för en tand om den har ersatt en annan tand i tandbågen med minst hälften av den ersatta tandens bredd

38 DEFINITIONER TANDPOSITION  Tandens position, inte tandnummer, är avgörande i vissa fall om åtgärden är ersättningsberättigad  Ny tandposition föreligger för en tand om den har ersatt en annan tand i tandbågen med minst hälften av den ersatta tandens bredd  En tand kan vandra både mesialt och distalt

39 DEFINITIONER PÅBÖRJAD ÅTGÄRD En a ̊ tga ̈ rd a ̈ r pa ̊ bo ̈ rjad fo ̈ r − rotbehandling na ̈ r trepanation skett, − fyllningsterapi na ̈ r preparation av kavitet skett, − tandsto ̈ dd protetik na ̈ r slutlig preparation info ̈ r definitivavtryck skett, − avtagbar protetik na ̈ r definitivavtryck tagits, − bettskena, annan skena eller klammerpla ̊ t na ̈ r avtryck tagits, − implantatkirurgi, antingen na ̈ r ett implantat installerats eller na ̈ r benaugmentation utfo ̈ rts, − implantatprotetik na ̈ r definitivavtryck tagits, eller − tandreglering na ̈ r apparatur utla ̈ mnats. Implantatbehandling a ̈ r pa ̊ bo ̈ rjad na ̈ r implantatkirurgi pa ̊ bo ̈ rjats.

40 DEFINITIONER SLUTFÖRD ÅTGÄRD En a ̊ tga ̈ rd a ̈ r slutfo ̈ rd fo ̈ r − rotbehandling na ̈ r rotfyllningen a ̈ r utfo ̈ rd, − fyllningsterapi na ̈ r fyllningen a ̈ r utfo ̈ rd, − tandsto ̈ dd protetik na ̈ r konstruktionen a ̈ r utla ̈ mnad, − avtagbar protetik na ̈ r protesen a ̈ r utla ̈ mnad, − bettskena, annan skena eller klammerpla ̊ t na ̈ r den a ̈ r utla ̈ mnad, − implantatkirurgi na ̈ r samtliga implantat a ̈ r installerade, − implantatprotetik na ̈ r konstruktionen a ̈ r utla ̈ mnad, eller − tandreglering na ̈ r apparatur a ̈ r avla ̈ gsnad och retention a ̈ r inledd. Implantatbehandling a ̈ r slutfo ̈ rd na ̈ r konstruktionen a ̈ r utla ̈ mnad.

41 JOURNAL ODONTOLOGISK 1. Diagnos 2. Terapiplan / Kostnadsförslag 3. Behandling

42 JOURNAL ODONTOLOGISK 1. Diagnos 2. Terapiplan / Kostnadsförslag 3. Behandling EKONOMISK 1. Tillstånd 2. Åtgärd

43

44 TILLSTÅND och ÅTGÄRD  Till varje tillsta ̊ nd finns ett antal ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande tandva ̊ rdsa ̊ tga ̈ rder

45 TILLSTÅND och ÅTGÄRD  Till varje tillsta ̊ nd finns ett antal ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande tandva ̊ rdsa ̊ tga ̈ rder  Endast de a ̊ tga ̈ rder som finns angivna i tillsta ̊ ndet bera ̈ ttigar till tandva ̊ rdssto ̈ d

46 TILLSTÅND och ÅTGÄRD  Till varje tillsta ̊ nd finns ett antal ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande tandva ̊ rdsa ̊ tga ̈ rder  Endast de a ̊ tga ̈ rder som finns angivna i tillsta ̊ ndet bera ̈ ttigar till tandva ̊ rdssto ̈ d  För flertalet tillsta ̊ nd finns vissa villkor och regler fo ̈ r att en a ̊ tga ̈ rd ska vara ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande

47 TILLSTÅND och ÅTGÄRD  Till varje tillsta ̊ nd finns ett antal ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande tandva ̊ rdsa ̊ tga ̈ rder  Endast de a ̊ tga ̈ rder som finns angivna i tillsta ̊ ndet bera ̈ ttigar till tandva ̊ rdssto ̈ d  För flertalet tillsta ̊ nd finns vissa villkor och regler fo ̈ r att en a ̊ tga ̈ rd ska vara ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande - En del tillsta ̊ nd har villkor som bara ga ̈ ller fo ̈ r det tillsta ̊ ndet - Däruto ̈ ver finns det generella regler (B-, C-, D- och E-regler)

48 TILLSTÅND A. Undersökningar och utredningar ( 1000 )

49 1000-serien

50 TILLSTÅND A. Undersökningar och utredningar ( 1000 ) B. Hälsofrämjande insatser ( 2000 )

51 2000-serien

52 TILLSTÅND A. Undersökningar och utredningar ( 1000 ) B. Hälsofrämjande insatser ( 2000 ) C. Behandlingar vid sjukdoms- och smärttillstånd ( 3000 )

53 3000-serien

54

55 TILLSTÅND A. Undersökningar och utredningar ( 1000 ) B. Hälsofrämjande insatser ( 2000 ) C. Behandlingar vid sjukdoms- och smärttillstånd ( 3000 ) D. Reparativ vård ( 4000 )

56 4000-serien

57

58 TILLSTÅND A. Undersökningar och utredningar ( 1000 ) B. Hälsofrämjande insatser ( 2000 ) C. Behandlingar vid sjukdoms- och smärttillstånd ( 3000 ) D. Reparativ vård ( 4000 ) E. Rehabiliterande och habiliterande vård ( 5000 )

59 5000-serien

60

61 Skillnad i regler vid reparativ (4000) och rehabiliterande (5000) vård

62 GENERELLA REGLER B.1, D.1 Dokumentation

63 GENERELLA REGLER B.1, D.1 Dokumentation  Riskbedömning skall dokumenteras ( 2000-serien )

64 GENERELLA REGLER B.1, D.1 Dokumentation  Riskbedömning skall dokumenteras ( 2000-serien )  Innan behandling pa ̊ bo ̈ rjas med a ̊ tga ̈ rd 800–808 ska aktuellt tillsta ̊ nd dokumenteras. Dokumentation ska ske med foto eller modell om tillsta ̊ ndet inte redan framga ̊ r av befintlig aktuell ro ̈ ntgen. Om dokumentation enligt ovan inte a ̈ r mo ̈ jlig innan behandling pa ̊ bo ̈ rjas ska den ske sa ̊ snart det a ̈ r mo ̈ jligt. ( 4000- serien )

65 GENERELLA REGLER D.3 Kronregeln

66 GENERELLA REGLER D.3 Kronregeln Krona, a ̊ tga ̈ rd 800–803, a ̈ r ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande vid kavitet, fraktur, fo ̈ rlust av tandsubstans, fo ̈ rlust av fyllningsmaterial eller tandslitage, som a ̈ r omfattande, fo ̈ r tand i position 1-7

67 GENERELLA REGLER D.3 Kronregeln Krona, a ̊ tga ̈ rd 800–803, a ̈ r ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande vid kavitet, fraktur, fo ̈ rlust av tandsubstans, fo ̈ rlust av fyllningsmaterial eller tandslitage, som a ̈ r omfattande, fo ̈ r tand i position 1-7 Omfattande = omfattar minst 4 av 5 ytor på premolar och molar eller 3 av 4 ytor på fram- eller hörntand samt inbegriper incisalskäret eller att minst 2/3 av tandens kronvolym är förlorad Även ytor som har ersatts med fyllningsmaterial räknas

68 ÅTGÄRD

69 100 Underso ̈ kning, riskbedo ̈ mning och ha ̈ lsofra ̈ mjande a ̊ tga ̈ rder  I underso ̈ kningsa ̊ tga ̈ rderna 101–114 inga ̊ r upptagande av anamnes- och statusuppgifter som a ̈ r no ̈ dva ̈ ndiga fo ̈ r underso ̈ kning och diagnostik samt information till patienten avseende dessa, samt i fo ̈ rekommande fall  − no ̈ dva ̈ ndiga foton fo ̈ r diagnostik, behandlingsplanering och dokumentation, − provtagning, receptfo ̈ rskrivning och remisshantering inklusive dokumentation, − underso ̈ kningsprotokoll, skriftlig prisuppgift eller skriftlig behandlingsplan enligt 10 § fo ̈ rordningen (2008:193)  om statligt tandva ̊ rdssto ̈ d.

70 101 Basunderso ̈ kning och diagnostik, utfo ̈ rd av tandla ̈ kare  A ̊ tga ̈ rden innefattar − kariesdiagnostik och diagnostik av gingivit och parodontit genom  fo ̈ renklad parodontal underso ̈ kning, bedo ̈ mning av munslemhinnan och ka ̈ kfunktionen samt identifiering av andra faktorer som visar pa ̊ ett behov av en kompletterande utredning,  − bildtagning no ̈ dva ̈ ndig fo ̈ r diagnostik, upp till fyra intraorala ro ̈ ntgenbilder, inklusive analys,  − riskbedo ̈ mning, − ha ̈ lsoinformation, inklusive rekommendationer om egenva ̊ rd, − fo ̈ rebyggande a ̊ tga ̈ rder upp till fem minuter i form av enklare mun-  hygieninstruktion, borttagande av ringa ma ̈ ngd tandsten eller fluor- behandling av enstaka ta ̈ nder.  A ̊ tga ̈ rden a ̈ r inte ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande tillsammans med a ̊ tga ̈ rd 111, 112, 201, 206 eller 312 fo ̈ r samma patient under samma dag och vid samma mottagning.  A ̊ tga ̈ rden a ̈ r ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande en ga ̊ ng per patient, dag och behandlare.

71 103 Akut eller kompletterande underso ̈ kning, utfo ̈ rd av tandla ̈ kare  A ̊ tga ̈ rden tilla ̈ mpas som en enskild diagnostika ̊ tga ̈ rd vid − akut eller kompletterande underso ̈ kning, eller − kontroll av befintlig sjukdom eller behandlingsresultat. A ̊ tga ̈ rden tilla ̈ mpas som en kompletterande a ̊ tga ̈ rd till 101, 111 eller 112  na ̈ r vidare underso ̈ kning beho ̈ vs info ̈ r bettrehabilitering eller vid munha ̈ lso- relaterade sjukdomar eller problem.  A ̊ tga ̈ rden a ̈ r inte ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande tillsammans med a ̊ tga ̈ rd 107 eller 108 fo ̈ r samma patient under samma dag och med samma behandlare.

72 108 Utredning inklusive underso ̈ kning, utfo ̈ rd av tandla ̈ kare  A ̊ tga ̈ rden tilla ̈ mpas na ̈ r omfattande underso ̈ kning och utredning om sammantaget 60 minuter eller mer kra ̈ vs info ̈ r bettrehabilitering eller av munha ̈ lsorelaterade sjukdomar eller problem.  A ̊ tga ̈ rden kan tilla ̈ mpas som en enskild a ̊ tga ̈ rd eller som en kompletterande a ̊ tga ̈ rd till 101, 111 eller 112.  A ̊ tga ̈ rden a ̈ r inte ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande tillsammans med a ̊ tga ̈ rd 103, 107 eller ytterligare 108 fo ̈ r samma patient under samma dag och med samma behandlare.

73 200 Sjukdomsfo ̈ rebyggande a ̊ tga ̈ rder  A ̊ tga ̈ rderna i 200-serien innefattar information och fo ̈ rebyggande behandling vid risk fo ̈ r munha ̈ lsorelaterade sjukdomar eller problem.

74 201 Information eller instruktion vid risk fo ̈ r munha ̈ lsorelaterade sjukdomar eller problem  A ̊ tga ̈ rden innefattar  − information till patienten om orsakssamband i syfte att fo ̈ rebygga karies, parodontit, periimplantit, tandslitage eller ka ̈ kfunktionssto ̈ rning, eller  − utfo ̈ rlig instruktion ga ̈ llande egenva ̊ rd.  A ̊ tga ̈ rden a ̈ r inte ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande tillsammans med a ̊ tga ̈ rd 101, 111, 112, 311, 312, 313, 314, 321, 341, 342 eller 343 fo ̈ r samma patient under samma dag och med samma behandlare.  A ̊ tga ̈ rden a ̈ r ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande en ga ̊ ng per patient, dag och behandlare.

75 300 Sjukdomsbehandlande a ̊ tga ̈ rder

76 301 Sjukdomsbehandlande a ̊ tga ̈ rder, mindre omfattande behandling  A ̊ tga ̈ rden innefattar sjukdoms- eller sma ̈ rtbehandling av mindre omfattning, fra ̈ mst i form av justering vid dekubitus, enkel tempora ̈ r fyllning, spolning vid perikoronit och andra infektioner, behandling av ka ̈ nsliga tandhalsar, avla ̈ gsnande av va ̈ vnadsskadande extensionsled, avla ̈ gsnande av broled info ̈ r operation, nervblockad vid orofaciala sma ̈ rttillsta ̊ nd (inkluderar inte anestesi vid odontologiska ingrepp), intramuskula ̈ r injektion, slipning av enstaka tand eller mindre korrigering av a ̈ ldre laboratorieframsta ̈ lld ha ̊ rd bettskena.  A ̊ tga ̈ rden a ̈ r inte ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande tillsammans med a ̊ tga ̈ rd 302, 303 eller ytterligare a ̊ tga ̈ rd 301 fo ̈ r samma patient under samma dag och med samma behandlare.

77 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, sto ̈ rre omfattning  A ̊ tga ̈ rden innefattar omfattande behandling av periimplantit vid flera implantat eller depuration/mekanisk infektionsbehandling vid parodontala problem, na ̈ r det finns ett flertal fo ̈ rdjupade tandko ̈ ttsfickor eller furkations- involveringar. A ̊ tga ̈ rden innefattar i fo ̈ rekommande fall a ̈ ven behandling med fluor.  A ̊ tga ̈ rden a ̈ r inte ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande tillsammans med a ̊ tga ̈ rd 201, 205, 206, 341 eller 343 fo ̈ r samma patient under samma dag och med samma behandlare.  A ̊ tga ̈ rden a ̈ r ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande en ga ̊ ng per patient, dag och behandlare.

78 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, sto ̈ rre omfattning  A ̊ tga ̈ rden innefattar omfattande behandling av periimplantit vid flera implantat eller depuration/mekanisk infektionsbehandling vid parodontala problem, na ̈ r det finns ett flertal fo ̈ rdjupade tandko ̈ ttsfickor eller furkations- involveringar. A ̊ tga ̈ rden innefattar i fo ̈ rekommande fall a ̈ ven behandling med fluor.  A ̊ tga ̈ rden a ̈ r inte ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande tillsammans med a ̊ tga ̈ rd 201, 205, 206, 341 eller 343 fo ̈ r samma patient under samma dag och med samma behandlare.  A ̊ tga ̈ rden a ̈ r ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande en ga ̊ ng per patient, dag och behandlare.

79 400 Kirurgiska a ̊ tga ̈ rder  Samtliga a ̊ tga ̈ rder i 400-serien innefattar bedo ̈ vning, blodstillning, sa ̊ ranpassning, suturering och postoperativ information samt i fo ̈ rekommande fall operationsuppdukning.  A ̊ tga ̈ rderna innefattar a ̈ ven kontroll och efterbehandling inklusive suturtagning.  Handla ̈ ggning av efterbesva ̈ r upp till 14 dagar efter behandlingstillfa ̈ llet inga ̊ r, samt i fo ̈ rekommande fall kontrollro ̈ ntgen.

80 EXTRAKTION  401  Tanduttagning, en tand  402  Tanduttagning, na ̈ r separation eller frila ̈ ggning kra ̈ vs, en tand

81 407 O ̈ vrig dentoalveola ̈ r kirurgi eller plastik, per operationstillfa ̈ lle  A ̊ tga ̈ rden innefattar korrigerande mjukva ̈ vnadskirurgi, avla ̈ gsnande av mjukva ̈ vnadsfo ̈ ra ̈ ndring, benplastik som kra ̈ ver lambå, frenulumplastik, preprotetisk frila ̈ ggning med lambå, separation och extraktion av del av molar inklusive tillputsning av kvarvarande rot eller o ̈ vrig kirurgi som kra ̈ ver lambå och inte inryms i annan ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande a ̊ tga ̈ rd fo ̈ r kirurgi.  A ̊ tga ̈ rden a ̈ r inte ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande tillsammans med a ̊ tga ̈ rd 421–428 fo ̈ r samma patient och tandposition under samma dag.  A ̊ tga ̈ rden a ̈ r inte ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande tillsammans med a ̊ tga ̈ rd 404, 405, 441, 442, 443, 444, 445 eller 541 fo ̈ r samma patient under samma dag.  A ̊ tga ̈ rden a ̈ r ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande en ga ̊ ng per patient och dag.

82 407 O ̈ vrig dentoalveola ̈ r kirurgi eller plastik, per operationstillfa ̈ lle  A ̊ tga ̈ rden innefattar korrigerande mjukva ̈ vnadskirurgi, avla ̈ gsnande av mjukva ̈ vnadsfo ̈ ra ̈ ndring, benplastik som kra ̈ ver lambå, frenulumplastik, preprotetisk frila ̈ ggning med lambå, separation och extraktion av del av molar inklusive tillputsning av kvarvarande rot eller o ̈ vrig kirurgi som kra ̈ ver lambå och inte inryms i annan ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande a ̊ tga ̈ rd fo ̈ r kirurgi.  A ̊ tga ̈ rden a ̈ r inte ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande tillsammans med a ̊ tga ̈ rd 421–428 fo ̈ r samma patient och tandposition under samma dag.  A ̊ tga ̈ rden a ̈ r inte ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande tillsammans med a ̊ tga ̈ rd 404, 405, 441, 442, 443, 444, 445 eller 541 fo ̈ r samma patient under samma dag.  A ̊ tga ̈ rden a ̈ r ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande en ga ̊ ng per patient och dag.

83 500 Rotbehandlingsa ̊ tga ̈ rder  Samtliga a ̊ tga ̈ rder i 500-serien innefattar alla moment vid rotbehandling, sa ̊ som kofferdamla ̈ ggning inklusive no ̈ dva ̈ ndig frila ̈ ggning eller uppbyggnad med fyllningsmaterial, ro ̈ ntgen, bakterieprov, upprepade rensningar och kontroller, fram till fa ̈ rdig rotfyllning och fo ̈ rslutning av tanden med tempora ̈ r fyllning.  I fo ̈ rekommande fall inga ̊ r a ̈ ven a ̊ terbeso ̈ k fo ̈ r kontroll och behandling vid efterbesva ̈ r.

84 522 Komplicerad kanallokalisation  A ̊ tga ̈ rden a ̈ r ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande fo ̈ r faststa ̈ llande av rensdjup vid − lokalisation av tra ̊ ng oblitererad eller kraftigt kro ̈ kt kanal, eller − kanallokalisation genom laboratorieframsta ̈ lld krona. Vidgning av rotkanal inga ̊ r inte i a ̊ tga ̈ rden.  A ̊ tga ̈ rden a ̈ r ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande en ga ̊ ng per patient, tandnummer, behandlare och ersa ̈ ttningsperiod.

85 600 Bettfysiologiska a ̊ tga ̈ rder  Samtliga a ̊ tga ̈ rder i 600-serien omfattar i fo ̈ rekommande fall tandtekniskt arbete inklusive materialkostnad.

86 700 Reparativa a ̊ tga ̈ rder  Samtliga a ̊ tga ̈ rder i 700-serien innefattar bedo ̈ vning, exkavering, material och no ̈ dva ̈ ndig frila ̈ ggning (undantaget frila ̈ ggning med lamba ̊ ), putsning och polering, anpassning av ocklusion mot motsta ̊ ende ka ̈ ke, torrla ̈ ggning (frila ̈ ggning och anla ̈ ggande av matris och kofferdam) samt i fo ̈ rekommande fall kontrollro ̈ ntgen.  Fyllningar utfo ̈ rda med fyllningsmaterial avsedda fo ̈ r permanent bruk a ̈ r ersa ̈ ttnings- bera ̈ ttigande. Till fyllningsmaterial avsedda fo ̈ r permanent bruk ra ̈ knas a ̈ ven inla ̈ gg eller fasader.  I fo ̈ rekommande fall inga ̊ r a ̈ ven a ̊ terbeso ̈ k fo ̈ r kontroll och justering.

87 800 Protetiska a ̊ tga ̈ rder  Fast protetik  A ̊ tga ̈ rd 800–809 fo ̈ r tandsto ̈ dd protetik innefattar i fo ̈ rekommande fall bedo ̈ vning, material, no ̈ dva ̈ ndig frila ̈ ggning (undantaget frila ̈ ggning med lamba ̊ ), exkavering och preprotetiska fyllningar, preprotetisk bettslipning, provisorium och cementering. Kontroll och eventuell justering inga ̊ r upp till tre ma ̊ nader efter slutfo ̈ rande av a ̊ tga ̈ rden.  I a ̊ tga ̈ rderna inga ̊ r a ̈ ven tandtekniskt arbete inklusive materialkostnad om inte annat anges samt i fo ̈ rekommande fall a ̈ ven kontrollro ̈ ntgen.

88 KRONA  800 (850 implantat)  Permanent tandsto ̈ dd krona, en per ka ̈ ke  A ̊ tga ̈ rden innefattar laboratorieframsta ̈ lld krona eller onlay. A ̊ tga ̈ rden innefattar a ̈ ven krona eller onlay framsta ̈ lld med CadCam-teknik.  A ̊ tga ̈ rden a ̈ r inte ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande tillsammans med a ̊ tga ̈ rd 801, 804, 850, 852, 853 eller 890 i samma ka ̈ ke, fo ̈ r samma patient under samma dag.  A ̊ tga ̈ rden a ̈ r ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande en ga ̊ ng per patient, ka ̈ ke, dag och behandlare.

89 KRONA  801 (852 implantat)  Permanent tandsto ̈ dd krona, flera i samma ka ̈ ke  A ̊ tga ̈ rden tilla ̈ mpas na ̈ r flera kronor, eller krona och ha ̈ ngande led, utfo ̈ rs i samma ka ̈ ke vid samma tillfa ̈ lle.  A ̊ tga ̈ rden avser ba ̊ de separata kronor och brosto ̈ d.  A ̊ tga ̈ rden innefattar laboratorieframsta ̈ lld krona eller onlay. A ̊ tga ̈ rden innefattar a ̈ ven krona eller onlay framsta ̈ llda med CadCam-teknik.  A ̊ tga ̈ rden a ̈ r inte ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande tillsammans med a ̊ tga ̈ rd 800 eller 850 i samma ka ̈ ke, fo ̈ r samma patient under samma dag.

90 800 Protetiska a ̊ tga ̈ rder  Avtagbar protetik A ̊ tga ̈ rd 822–829 vid avtagbar protetik innefattar material (inklusive protesta ̈ nder) samt tandtekniskt arbete inklusive materialkostnad om inte annat anges.  I a ̊ tga ̈ rderna innefattas a ̈ ven kontroll och justering upp till tre ma ̊ nader efter slutfo ̈ randet av a ̊ tga ̈ rden om inget annat anges i a ̊ tga ̈ rdstexten. Justering innefattas dock inte om tandborttagning i protesomra ̊ det skett inom ett a ̊ r innan protesen slutfo ̈ rts.

91 900 Tandreglering (och utbytesa ̊ tga ̈ rder)  Tandreglering  A ̊ tga ̈ rd 901–908 fo ̈ r tandreglering innefattar fotodokumentation, vid behov kefalometrisk ma ̈ tning och analys, fullsta ̈ ndig ortodontisk behandling, allt ortodontiskt material av standardkarakta ̈ r, retentionsapparatur (fast eller avtagbar) samt beso ̈ k fo ̈ r kontroll av retentionsapparatur upp till ett a ̊ r efter avslutad aktiv behandling tills behandlingen anses avslutad.

92 900 (Tandreglering och) Utbytesa ̊ tga ̈ rder  Utbytesåtgärder  Utbytesa ̊ tga ̈ rder anva ̈ nds na ̈ r patienten va ̈ ljer en annan behandling a ̈ n den som a ̈ r ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande fo ̈ r aktuellt tillsta ̊ nd. En sa ̊ dan annan behandling a ̈ r i sig inte ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande men ersa ̈ ttning motsvarande de ersa ̈ ttnings- bera ̈ ttigande a ̊ tga ̈ rderna inga ̊ r i tandva ̊ rdssto ̈ det. Fo ̈ r att rapportera utbytt behandling anva ̈ nds utbytesa ̊ tga ̈ rder. Utbytesa ̊ tga ̈ rdernas referenspriser a ̈ r detsamma som referenspriserna fo ̈ r respektive ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande a ̊ tga ̈ rd eller behandling.  Om patienten va ̈ ljer en krona na ̈ r i sta ̈ llet en fyllning a ̈ r ersa ̈ ttningsbera ̈ ttigande a ̈ r referenspriset fo ̈ r utbytesa ̊ tga ̈ rden motsvarande en treytsfyllning. Fo ̈ r fram- eller ho ̈ rntand inneba ̈ r det a ̊ tga ̈ rd 703 och fo ̈ r premolar eller molar a ̊ tga ̈ rd 706.  Om patienten va ̈ ljer implantatbehandling eller ortodontisk slutning av entandslucka i sta ̈ llet fo ̈ r den ersa ̈ ttnings- bera ̈ ttigande behandlingen som a ̈ r tandsto ̈ dd protetik, a ̈ r referenspriserna fo ̈ r utbytesa ̊ tga ̈ rderna motsvarande referenspriserna fo ̈ r två kronor och ett ha ̈ ngande led (a ̊ tga ̈ rd 801 x 2 och a ̊ tga ̈ rd 804).  Utbytesa ̊ tga ̈ rderna fo ̈ r behandling med implantat a ̈ r uppdelade i en kirurgisk och en protetisk a ̊ tga ̈ rd vilka avslutas var fo ̈ r sig.

93 Akutåtgärder  301 Sjukdomsbehandlande a ̊ tga ̈ rder, mindre omfattande behandling  302 Sjukdomsbehandlande a ̊ tga ̈ rder  303 Sjukdomsbehandlande a ̊ tga ̈ rder, omfattande behandling

94 Akutåtgärder  301 Sjukdomsbehandlande a ̊ tga ̈ rder, mindre omfattande behandling  302 Sjukdomsbehandlande a ̊ tga ̈ rder  303 Sjukdomsbehandlande a ̊ tga ̈ rder, omfattande behandling  521 Akut endodontisk behandling

95 Akutåtgärder  301 Sjukdomsbehandlande a ̊ tga ̈ rder, mindre omfattande behandling  302 Sjukdomsbehandlande a ̊ tga ̈ rder  303 Sjukdomsbehandlande a ̊ tga ̈ rder, omfattande behandling  521 Akut endodontisk behandling  322 Stegvis exkavering

96 Akutåtgärder  301 Sjukdomsbehandlande a ̊ tga ̈ rder, mindre omfattande behandling  302 Sjukdomsbehandlande a ̊ tga ̈ rder  303 Sjukdomsbehandlande a ̊ tga ̈ rder, omfattande behandling  521 Akut endodontisk behandling  322 Stegvis exkavering  811 Cementering av lossnad protetisk konstr, per sto ̈ d

97 FRÅGOR?

98 Tack för mig!


Ladda ner ppt "TANDVÅRDSSTÖDET Peter Karlsson. UPPLÄGG 24/9  Grunder  ATB /STB  Högkostnadsskyddet: Definitioner Tillstånd Åtgärder."

Liknande presentationer


Google-annonser