Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt från LPA LPA 15.2.2013. Aktuellt i början av året Inbesparingarna i statsfinanserna avspeglar sig på lantbruksföretagarens socialskydd från början.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt från LPA LPA 15.2.2013. Aktuellt i början av året Inbesparingarna i statsfinanserna avspeglar sig på lantbruksföretagarens socialskydd från början."— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt från LPA LPA 15.2.2013

2 Aktuellt i början av året Inbesparingarna i statsfinanserna avspeglar sig på lantbruksföretagarens socialskydd från början av året Förväntningarna riktas till den av statsrådet tillsatta arbetsgruppen för främjande av lantbruksföretagarnas välmåga i arbetet Inbesparingarna höjde LFÖPL-försäkringspremien för år 2013 med i medeltal ca 10 % Viktigt att minnas = pruta inte på LFÖPL-abetsinkomsten, eftersom den är grunden för nivån på hela det inkomstbundna socialskyddet (pensioner, olycksfallsersättningar, avträdelsestöd, sjukdagpenningar, föräldraförmåner) Villkoren för avträdelsestödet ändrades i början av året 2

3

4 Avträdelsestöd möjligt endast vid generationsväxlingsöverlåtelse Överlåtelse av tillskottsmark ger inte längre rätt till avträdelsestöd Kravet på livkraftigt lantbuk vid generationsväxling höjdes – krav på lantbruksinkomst 10 000 -> 15 000 € / förvärvare – minimiavskrivning 3 400 -> 5 000 € Åldersgränsen vid generationsväxlingsöverlåtelse stiger 56 -> 59 år från 2014 – OBS! övergångsbestämmelser för 1957 och tidigare födda Nuvarande lag är i kraft till utgången av 2014 4

5 Avträdande lantbruksföretagare Allmänna förutsättningar Åldersgräns – 56 år, vid överlåtelse till nära släkting överlåtarens / makans barn, syskonbarn eller deras maka 2014 åldergräns 59 år (OBS! övergångsbestämmelser för 1957 och tidigare födda) – 60 år, vid överlåtelse till icke nära släkting Idkat lantbruk senaste 10 år Varit LFÖPL-försäkrad senaste 5 år Inkomstgräns 695 €/mån (2013 index) – avträdelsestödet kan betals tidigast då inkomstgränsvillkoret uppfylls 22.11.2014 5

6 Förvärvare vid generationsväxling Allmänna förutsättningar Under 40 år då överlåtelsen sker Tillräcklig yrkeskunskap – utbildningskrav skall uppfyllas inom 2 kalenderår räknat från överlåtelsen Biinkomster högst 60 000 €/år Odlings- och boendeförbindelse 5–14 år Ägandet övergår Vid överlåtelse till två, skall båda uppfylla alla krav 22.11.2014 6

7 Gruppen för främjande av lantbruksföretagarnas välmåga Arbetsgruppen utreder, medel för att utveckla lantbrukets företagshälsovård så att den ännu bättre skall motsvara lantbrukets behov – idag är endast 39 % av lantbruksföretagarna anslutna till företagshälsovården – för att förbättra servicens effekt och täckning behövs specialisering inom lantbrukets företagshälsovård – det finns behov av att utveckla servicekonceptet som bygger på gårdsbesök, utgående från gårdsvisa behov – det finns behov av konkreta och målinriktade gårds- och företagarvisa utvecklingsmodeller 7

8 Tack!


Ladda ner ppt "Aktuellt från LPA LPA 15.2.2013. Aktuellt i början av året Inbesparingarna i statsfinanserna avspeglar sig på lantbruksföretagarens socialskydd från början."

Liknande presentationer


Google-annonser