Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SUNET styrelsesammanträde 2005-03-31 Framtidsgruppens ställningstagande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SUNET styrelsesammanträde 2005-03-31 Framtidsgruppens ställningstagande."— Presentationens avskrift:

1 Staffan.Sarback@adm.luth.se SUNET styrelsesammanträde 2005-03-31 Framtidsgruppens ställningstagande

2 Slutsatser – Framtida nät Ett nät motsvarande dagens ➢ Ett basnät med samma kvalitet och funktionalitet som dagens nät är även i framtiden ett måste för utbildning och forskning och måste upphandlas på nytt –Men forskningen kräver mer ➢ Vissa forskningsområden har utöver detta behov av egna våglängder som kan tillgodose deras behov av extremt hög kapacitet eller extremt hög tillgänglighet och säkerhet. Detta kan åstadkommas med ett hybridnät (där flera våglängder kompletterar det routade nätet) –Flexibelt nät, flexibel finansiering ➢ Finansieringen av ett hybridnät måste bygga på andra principer än dagens. De högskolor/institutioner som inte har behov av annat än det routade nätet (basnätet) skall inte behöva betala för extremanvändarnas behov

3 Slutsatser - Organisation(1) Organisatorisk tillhörighet - Vetenskapsrådet Styrning - viktigt att UoH ökar/säkerställer sitt inflytande Inre organisation och bemanning - nuvarande grundläggande organisationsfilosofi bör bibehållas och utvecklas

4 Slutsatser - Finansiering Avgiftssystemet behöver omarbetas Utgångspunkt ett enkelt, transparent system, avråder från ett system som bygger på trafikmätningar Basutbud och tilläggstjänster basutbud: nät + tjänster tilläggstjänster: extrema förbrukare av bandbredd, studentbostäder, specifika tjänster Avgift baseras på någon eller några av variablerna omslutning, antal studenter/anställda, anslag/externfinansiering

5 Vad behöver utredas vidare? Upphandling ett nytt nät efter Gigasunet - beslut fattat att inleda en förstudie Studentbostädernas anslutning till Sunet - behöver utredas oavsett ett nytt nät eller ej Avgiftssystemet - behöver utredas


Ladda ner ppt "SUNET styrelsesammanträde 2005-03-31 Framtidsgruppens ställningstagande."

Liknande presentationer


Google-annonser